தமிழக விவசாயிகளே உங்கள் போராட்டம் இப்படி அல்லவா இருந்திருக்க வேண்டும்.

1 தமிழக அரசே ஆந்திர அரசு போல நதிகளை இணை!!!

2 தமிழக அரசே குஜராத் அரசு போல தடுப்பணைகள் கட்டு

3 தமிழக அரசே கர்நாடக அரசு போல அணைகள் கட்டு!!

4 தமிழக அரசே கேரளா போல மணல் அள்ளுவதற்கு தடை விதி !!!

5 தமிழக அரசே உத்திரபிரதேச அரசு போல விவசாயிகளுக்கு சாண உரம் மற்றும் பால் மூலம் மாற்று வருவாய் வழங்கும் பசுக்கள் வதையை தடை செய் !!!

6 தமிழக அரசே ராஜாதான் அரசு போல சொட்டு நீர் பாசனத்தை விவசாயிகளிடம் கொண்டு சேர் !!!

7 தமிழக அரசே மத்திய பிரதேச அரசு போல மண் பரிசோதனையை விவசாயிகளுக்கு வழங்கு !!!

8 தமிழக அரசே மகாராஷ்டிரா அரசு போல வறட்சியில் காப்பீடு பெரும் திட்டத்தை விவசாயிகளுக்கு வழங்கு கொண்டு சேர்!!!

9 தமிழக அரசே சிக்கிம் அரசு போல ஆர்கானிக் விவசாயத்திற்கு ஆதரவு கொடு !!!

10 தமிழக அரசே சட்டிஸ்கர் அரசு போல ஆன் லைன் சந்தையை விவசாயிகளுக்கு கொடுத்து அதிக லாபம் பெற செய் !!!

11 தமிழக அரசே வங்காளத்தை போல செயற்கை நீர் நிலைகளை உண்டு பண்ணி அதில் விவசாயிகள் மீன் வளர்ப்பதை ஊக்குவி !!!

இப்படியும் போரடலாமே

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.