உள்ளூர் விமானச் சேவையை மக்கள் அதிகம் பயன் படுத்தி வருவதால் உலகளவில் இந்தியா 3ம் இடம் பெற்றுள்ளது. ஆசிய பசிபிக் விமான போக்கு வரத்து மையம் வௌியிட்டுள்ள பட்டியலில் 2016ம் ஆண்டுக்கான சந்தையில் இந்தியா 100 மில்லியன் பயணிகளுடன் 3ம் இடமும், சீனா 490 மில்லியன் பயணிகளுடன் 2ம் இடமும், அமெரிக்கா 815 மில்லியன் பயணிகளுடன் முதலிடமும் பெற்றுள்ளது. ஜப்பானை பின்னுக்குதள்ளி இந்தியா 3ம் இடம்பிடித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply