தமிழ் புத்தாண்டு ஒவ்வொரு தமிழரின் உரிமையை பாதுகாப்பதற்கும், வாழ்க்கையை மேம்படுத்தவும், நம் உயிரான தமிழ்மொழி உலகமெங்கும் ஓங்கி ஒலிப்பதற்கும் வழி செய்யட்டும். இந்த சித்திரை சிறப்பானதொரு வாழ்க்கையை இத்தரையில் வாழும் அனைவருக்கும் அருளட்டும்.

Tags:

Leave a Reply