மிசோரம் :
2013- 1.7% வாக்குகள்
2018- 8.1% வாக்குகள்

தெலுங்கானா:
2013- 4.1% வாக்குகள்
2018- 7% வாக்குகள்

மத்தியபிரதேஷ்: (15 ஆண்டுகள் பிறகு)
2003- 42.5% வாக்குகள்
2018- 41.1% வாக்குகள்

ராஜஸ்தான்:
2013- 45.1% வாக்குகள்
2018- 38.8% வாக்குகள்

சத்தீஸ்கர்: (15 ஆண்டுகள் பிறகு)
2003- 39.3% வாக்குகள்
2018- 33.2% வாக்குகள்

*ராஜஸ்தானில் 6.3% சதவிகித வாக்குகள் சரிந்துள்ளதை தவிர,

*15 ஆண்டு ஆட்சிக்கு பிறகும் மத்திய பிரதேஷ் , சத்திஸ்கரில் பெரிய வாக்கு இழப்பு இல்லை.

* மிசோரம், தெலுங்கானாவில் வாக்கு சதவிகிதம் கணிசமாக வளர்ந்துள்ளது.

வெற்றி தோல்வி எதுவாகினாலும் வளர்ச்சி பாதையிலேயே உள்ளது பாஜக.

Tags:

Leave a Reply