2017 – 18 நிதியாண்டில் விவசாயிகள் கடன்இலக்கு ரூ.10 லட்சம் கோடியாக நிர்ணயிக்க ப்பட்டுள்ளது என்று நிதியமைச்சர் அருண் ஜேட்லி தெரிவித்தார்.

அவர் தனது பட்ஜெட் உரையில் வேளாண்துறைக்கான வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்புகள்:

* இந்தநிதியாண்டில் வேளாண் துறை வளர்ச்சி 4.1% இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

* கடந்த ஆண்டை ஒப்பிடும் போது ராபி பருவத்தில் இந்த ஆண்டு பயிரிடப்பட்ட நிலப்பரப்பின் ஏக்கர்கணக்கு அதிகம்.

* 2017 – 18 நிதியாண்டில் விவசாயிகள் கடன் இலக்கு ரூ.10 லட்சம் கோடியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக்கடன் தொகையில் 60 நாட்களுக்கான வட்டி தள்ளுபடி செய்யப்படும்.

* இந்த ஆண்டு 10 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு கடன் வழங்கப் பட்டிருக்கிறது.

* அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் வேளாண் வருவாயை 5 மடங்கு அதிகரிக்கவேண்டும் என திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது.

* நீர்ப்பாசனத்துக்காக ரூ,40,000 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யபபட்டுள்ளது.

* 2019 ஆண்டின் இறுதியில் 50,000 கிராமபஞ்சாயத்துகள் வறுமையின் பிடியிலிருந்து விடுவிக்கப்படும்.

* நுண் சொட்டுநீர் பாசனத்துக்கு தொடக்க மூலதனமாக ரூ.5000 கோடி ஒதுக்கப்படுகிறது.

* இயற்கைப்பேரிடர்களின் பாதிப்புகளில் இருந்து விவசாயிகளைக் காக்க நடவடிக்கை.

* நபார்டு வங்கிக்கான நிதி ரூ.40,000 கோடியாக உயர்வு.

* பால்உற்பத்திக்கான கட்டமைப்புக்கு ரூ.2,000 கோடி.

* ஒப்பந்த விவசாயம் தொடர்பான மாதிரிசட்டம் உருவாக்கப்பட்டு, மாநில அரசுகளுடன் பகிரப்படும்.

Leave a Reply