ரூ.500, ரூ.1000 நோட்டுகள் செல்லாது என்ற அறிவிப்பைத்தொடர்ந்து தம்மிடம் உள்ள பழைய நோட்டுகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தாய் ஹீராபென் மோடி, குஜராத்மாநிலம், காந்திநகர் அருகில் உள்ள வங்கியில் மக்களுடன் மக்களாக வரிசையில் நின்று செவ்வாய்க் கிழமை மாற்றினார்.

Leave a Reply