இந்தியாவில் பின்பற்றப்படும், 10+2+3 கல்விமுறையை மாற்ற, மத்திய அரசு விரைவில் முடிவு செய்யும். இதற்காக, புதிய கொள்கை திட்டத்தை, மத்திய அரசு பரிசிலித்து வருகிறது . அதன்படி, 8+4+3 என, விரைவில் கல்வி முறை மாற உள்ளது.

வெறும் எழுத்தர்களை உருவாக்கும், மெக்காலே கல்விமுறையை நாட்டிலிருந்து அகற்ற வேண்டும். சிந்திக்கத் தெரிந்த, நாட்டின் நலன், பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான அடிப்படை போன்றவற்றுடன் இயைந்தவாறு கல்விமுறை இருக்க வேண்டும். நவீன தொழில்நுட்ப யுக்திகளுடன், பாரம்பரிய கல்வி முறையையும் இணைத்து, புதியதொரு கல்வி முறை பின்பற்றப்பட வேண்டும். என்று மத்திய அரசு எண்ணுகிறது.

இதன்படி இப்போது நடைமுறையில் உள்ள, 10 + 2 + 3 கல்விமுறை, 1968ல், கோத்தாரி கமிஷன் பரிந்துரைப்படி அமலில் உள்ளது; இந்தமுறை, விரைவில் மாற்றப்பட உள்ளது. மாணவர்களின் முதல் எட்டாண்டு படிப்பு, தனிபிரிவாகவும்; அதன் பின், நான்காண்டு தனிப்பிரிவாகவும்; அதன் பின், மூன்றாண்டு தனிப்பிரிவாகவும் பிரிக்கப்பட உள்ளது. முதல் எட்டாண்டு படிப்பு, மாணவர்களின் அடிப்படை கல்வி தொடர்பானதாக இருக்கும்; இதில், அவர்களின் தாய்மொழிதான், முதல் மொழியாக இருக்கும்; ஆங்கிலம், இந்தி துணை மொழிகளாக இருக்கும்.

முதல் எட்டாண்டு படிப்பில், கணிதம், பொதுஅறிவியல், சமூக அறிவியல், உடற்கல்வி, வேலை, சுத்தம், பாரம்பரிய கல்வி, சமூகசேவை ஆகிய பாடப்பிரிவுகள் இருக்கும். முதல் எட்டாண்டு படித்து முடிக்கும் மாணவன், விரும்பினால், படிப்பை அத்துடன் நிறுத்திக்கொண்டு, தொழில்கள் செய்யவோ, அல்லது தொழிற்கல்வி படிக்கவோ செய்யலாம்.அதன் பின், விரும்பினால், நான்காண்டு படிப்பை தொடரலாம்.

நான்காண்டு படிப்பு, கல்லூரிமட்ட படிப்பை ஒரேவீச்சில் படிக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை. விரும்பினால், முதலாண்டுடன் நிறுத்தி கொள்ளலாம்; அப்போது முதலாண்டு சான்றிதழ் வழங்கப்படும். இரண்டாம் ஆண்டு முடித்தபிறகு, இன்னொரு சான்றிதழ் வழங்கப்படும்; அது, டிப்ளமோ சான்றிதழாகவும், மூன்றாம் ஆண்டு, டிகிரி சான்றிதழாகவும், நான்காம் ஆண்டு சான்றிதழ், ஹானர்ஸ் டிகிரி சான்றி தழாகவும் வழங்கப்படும். இதனால், கல்வி, தொழில் ரீதியாகவும், நாட்டின் உற்பத்திக்கு உகந்ததாகவும் இருக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.