"ஏசியான் அமைப் பிலுள்ள பல ஆசியநாடுகள், இப்பிராந்திய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தங்களால் ஆன பங்களிப்பை செய்துள்ளன. இப்போது இந்தியாவின் முறை. எங்களுக்கானகாலம் வந்துள்ளதாக நாங்கள் உணர் கிறோம்.

 உலக பொருளாதாரம் சிறப்பாக இல்லை. ஆனால் இந்திய பொருளாதாரம் வளர்ந்துவருகிறது. தொடர்ச்சியாக கொண்டு வரப்பட்ட கொள்கை மாற்றங்கள் தான் இந்த வளர்ச்சிக்கு காரணம். இந்தியாவில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி உயர்ந்து, விலை வாசி குறையத் தொடங்கியுள்ளது. என்னை பொருத்தளவில், சீர்திருத்தம் என்பது, ஒரு நீண்டபயணத்தின் நடுவே வரும் நிறுத்தங்கள் போன்றது.

ஆனால், பயணமுடிவு என்பது, இந்தியாவை முற்றிலுமாக மாற்றிப் போடுவதாக இருக்க வேண்டும். 21வது நூற்றாண்டு ஆசியாவுக்கான நூற்றாண்டு. ஆசியநாடுகள் அனைத்துமே சிறப்பாக செயல்பட்டுவருவது ஏசியான் நடவடிக்கைகளை ஆய்வுசெய்து பார்த்தால் தெரியும். இந்தியாவும், ஏசியான் நாடுகளும் இயல்பான கூட்டாளிகள்.

இந்த கூட்டாளித்துவம் தொடரவேண்டும். உலக நாடுகளில் வர்த்தகம் குறைந்து விட்டாலும், இந்தியாவின் முக்கிய துறை முகங்கள் 4.65 சதவீத சராசரி வளர்ச்சியை அடைந்துள்ளன. துறைமுக போக்குவரத்து 11.2 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. புதிய தேசிய நெடுஞ் சாலைகள் அமைக்கும்வேகம் என்பது, 2013-14ம் ஆண்டில், நாள் ஒன்றுக்கு 9 கிமீ என நிர்ணயிக்கப் பட்டிருந்தது. அதை நாங்கள் 23 கி.மீயாக உயர்த்தி துரிதப்படுத்தி யுள்ளோம்.

மேக் இன் இந்தியா, டிஜிட்டல் இந்தியா போன்ற திட்டங்கள் மூலம் முதலீட்டாளர் நட்புநாடாக இந்தியாவை மாற்றியுள்ளோம். இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கபடும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு, அறிவுசார் சொத்துரிமை, உரிமம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக உள்ளோம்.

கடந்த 65 வருட பாரம்பரியத்தை மாற்றி, இந்தியாவிலுள்ள மாநிலங்களையும், நாட்டின் வெளியுறவு கொள்கையை வகுப்பதில் ஒருபங்காளியாக சேர்த்துள்ளோம். ஒவ்வொரு கட்டத்திலும், இந்தியாவில் எங்கள் அரசு வந்தபிறகு வளர்ச்சி அதிகரித்துள்ளது. ஏசியான் அமைப்பிலுள்ள பல ஆசியநாடுகள், இப்பிராந்திய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தங்களால் ஆன பங்களிப்பை செய்துள்ளன. இப்போது இந்தியாவின் முறை. எங்களுக்கான காலம் வந்துள்ளதாக நாங்கள் உணர்கிறோம். இந்தியாவில் வீசும்காற்று மாறிவிட்டது. அதை பார்க்க உங்கள் எல்லோரையும் அழைக்கிறேன். காற்றானது, எல்லைகளை தாண்டிவீச சற்றுகாலம் பிடிக்கும். எனவேதான் உங்களை நான் அழைக்கிறேன்.

ஏசியான் பொருளாதார உச்சி மாநாட்டில் மோடி பேசியது

Leave a Reply