அன்னா ஹசாரே உண்ணாவிரததிற்கு அனுமதி வழங்கபட்டடுள்ளது . ஆகஸ்டு 16ம்_தேதி முதல் டில்லியின் ஜந்தர் மந்தர் பகுதியினில் சாகும் வரை உண்ணாவிரத போராட்டம் இருக்கப்போவதாக அன்னா ஹசாரே

தெரிவித்துள்ளார் .

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.