யானையை பிள்ளையாராய் பிடித்து 

சேவலை முருகன் கொடியில் வைத்து 

காளையை நந்தியாக அமர்த்தி 

பசுவை கோமாதாவாக வணங்கி 

சிங்கத்தை சக்தியின் வாகனமாக்கி 

புலியை ஐயப்பனின் நண்பனாக்கி 

பாம்பை சிவனுக்கு மாலையாக்கி 

கருடனை பெருமாளின் மகிழுந்தாக்கி 

எருமையை எமனின் தேராக்கி 

குரங்கை அனுமனாக கும்பிட்டு 

நாயை பைரவனாக பார்த்து 

 

கும்பிடும் கூட்டமய்யா நாங்கள்  !!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.