ஓட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்களில் ஜிஎஸ்டி., எவ்வளவு வசூலிக்கவேண்டும் என்பது குறித்து மத்திய நேரடி வரிவாரியம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

ஜி.எஸ்.டி.,க்கு முன்…

இதுகுறித்து வாரியம் தரப்பில் கூறப்படுவதாவது:ஓட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்களில் தரப்படும் உணவுபொருட்களுக்கு, 12 அல்லது 18 சதவீத ஜி.எஸ்.டி., செலுத்தவேண்டும். இந்தவரி, மத்திய ஜி.எஸ்.டி., மற்றும் மாநில ஜி.எஸ்.டி., என இரண்டும் உள்ளடக்கியது.

ஜி.எஸ்.டி., அமலாவதற்கு முன், சேவைவரி, சேவைகட்டணம், வாட் ஆகியவை வசூலிக்கப்பட்டன. இதில், வாட் என்பது உணவுபொருட்கள் மீது விதிக்கப்படுவது. சேவைவரி என்பது, உணவகம் அளித்த சேவைக்காக வசூலிக்கப்படுவது. சேவைகட்டணம் என்பது அரசுக்கு செலுத்தப்படுவது இல்லை. சம்பந்தப்பட்ட உணவகம் வசூலிப்பது. அரசு விதிகளின்படி இதுகட்டாயம் அல்ல.

 

ஜி.எஸ்.டி., அமலுக்கு பிறகு

.* ஏ.சி., வசதி இல்லாத ஓட்டல்கள் ( மதுசப்ளை வசதி இல்லாதது) – 12 சதவீதம்

* ஏ.சி., வசதி உள்ள ஓட்டல்கள் (மதுசப்ளை வசதி உள்ளது, மது சப்ளை வசதி இல்லாது என இரண்டுக்கும் பொருந்தும்) – 18 சதவீதம்

* ஏ.சி., வசதி இல்லாத , மதுசப்ளை வசதி உள்ள உணவகங்கள் – 18

* ஆண்டுக்கு 75 லட்சம் ரூபாய் வரை விற்று முதல் உள்ள உணவகங்கள் – 5 சதவீதம்

* மது சப்ளை உள்ள ஓட்டல்களில் உணவுசாப்பிட்டால், உணவுக்கு மட்டுமே ஜி.எஸ்.டி., உண்டு. மது வாட்வரி கட்டமைப்பில் இடம் பெறுகிறது.

* ஜி.எஸ்.டி., அமலுக்கு முன், உணவு பொருட்களை தயாரிக்கவாங்கப்படும் பொருட்களும் செலுத்தப்படும் வரிகளை, கழித்துகொள்ளும் உள்ளீட்டு வரி சலுகை வசதி இல்லை. ஆனால், ஜி.எஸ்.டி., அமலுக்குபிறகு இந்த சலுகை உள்ளது. எனவே, ஓட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்கள் தாங்கள் ஏற்கனவே செலுத்தியவரியை, திரும்ப பெற முடியும். இதன்காரணமாக உணவுபொருட்கள் விலையை அவர்கள் குறைக்கவேண்டும்.

இவ்வாறு வாரியம் கூறியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.