இலங்கை தமிழர்கள் அனைத்து உரிமைகளையும்-பெற்று, சிங்கள மக்களுக்கு சமமாக வாழ வழிவகைகள் காணப்படும்-வரையில் இலங்கை அரசு மீது பொருளாதார தடை விதிக்கப்பட வேண்டும் என கோரும் தீர்மானம் இன்று தமிழக சட்டமன்றத்தில் ஒருமனதாக-

நிறைவேற்றபட்ட்து.

மேலும் இலங்கை போர் குற்றங்களுக்கு-பொறுப்பானவர்களை போர் குற்றவாளிகள் என பிரகடனபடுத்த ஐக்கிய-நாடுகள் சபையை இந்தியஅரசு வலியுறுத்த வேண்டும் என அத்தீர்மானத்தில் வலியுறுத்த பட்டிருக்கிறது .

Leave a Reply