சமூக மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கியுள்ள பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர், சீர்மரபினர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலன்களை பாதுகாப்பதில் தமிழ்நாடு அரசு முன்னோடியாக திகழ்வதுடன் இப்பிரிவினரின் மேம்பாட்டிற்காக பல்வேறு நலத் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. கல்வியில் உயர்வடைந்த மாநிலமே உண்மையிலேயே வளர்ச்சியடைந்த மாநிலமாக கருதப்படும். இந்தக் கருத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து மக்களின் பிற்படுத்தப்பட்ட நிலையை நீக்குவதற்காக இவ்வரசு பல்வேறு கல்வித்திட்டங்களைச் செயல்படுத்த மிக அதிக அளவில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து வருகிறது. பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அரசளவில் அரசுச் செயலாளரின் தலைமையில் உள்ளது. மாநில அளவில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல இயக்குநர் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத் திட்டங்களையும், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நல இயக்குநர் மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நலத் திட்டங்களையும், சிறுபான்மையினர் நல இயக்குநர் சிறுபான்மையினர் நலத் திட்டங்களையும் செயல்படுத்தி வருகின்றனர். மாவட்ட அளவில் இத்திட்டங்கள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களின் நேரடி நிர்வாகத்தின் கீழ் செயல்படும் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர்களால் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. மதுரை, தேனி மற்றும் திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் பிரமலைக்கள்ளர் வகுப்பைச் சார்ந்தவர்கள் பெரும்பான்மையாக வசிப்பதால் இவ்வகுப்பினரின் மேம்பாட்டிற்கான திட்டங்கள் மதுரையை தலைமையிடமாகக் கொண்டுள்ள இணை இயக்குநர் (கள்ளர் சீரமைப்பு) அவர்களால் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டு கழகம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் பொருளாதார முன்னேற்றத்தை மேம்படுத்தும்பொருட்டு தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் (கூஹக்ஷஊநுனுஊடீ) 1982 ஆம் ஆண்டில் துவங்கப்பட்டது. தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டு கழகம் 1999-ஆம் ஆண்டில் சிறுபான்மையினரின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கென தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் (கூஹஆஊடீ) நிறுவப்பட்டது. 2 தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையம் மதவாரி மற்றும் மொழிவாரி சிறுபான்மையினர் நலனை காத்திட அரசுக்கு ஆலோசனைகளை வழங்கும் பொருட்டு தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையம் 1989 ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையம் மாண்புமிகு உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஆணைகளுக்கிணங்க பிற்படுத்தப்பட்டோர்/மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியலில் புதிதாக சாதிகளை சேர்த்தல் அல்லது அப்பட்டியல்களிலிருந்து நீக்குதல் தொடர்பான கோரிக்கைகளைப் பரிசீலித்து அரசுக்கு பரிந்துரை வழங்க ஓய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில் தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சீர்மரபினர் நல வாரியம் சீர்மரபினர் வகுப்பினரின் சமூக, கல்வி மற்றும் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்காக அரசு செயல்படுத்தும் பல்வேறு திட்டங்களின் செயலாக்கத்தை கண்காணித்து சீர்மரபினரின் மேம்பாட்டினை உறுதி செய்ய, தக்க ஆலோசனைகளை அரசுக்கு வழங்குவதற்காக சீர்மரபினர் நல வாரியம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு நரிக்குறவர் நல வாரியம் நரிக்குறவர்களுக்கு கல்வி, மாற்று தொழில் புரிவதற்கான உதவி, மற்றும் அவர்களுக்கு பல்வேறு நல உதவிகள் வழங்குவதற்காக, Þஷிச்ஷித்ஸிச்ஸிவிச்லி÷த்றூச் ந்ழிபுயூட்லிச்லிஷிச்¬ஷி லிஜிச்லிட்ஜித்ஷிச்¶ ஹிட்த்லிச்ஸ்க்ஷிஷட்ச்லி÷த்றூச் ம்வூவூச்ðட்ஸிச்ர்¬றூ ஙிசிஷித் ந்ழிபுச்பு ஷிலிச்லி Ýம்யூட்ழி¬றூலி¬÷ னீபூ²லிச்ஸ் ஷதூவிச்ஸ்ஷஷிக்ஷிச்ஸ் ஷிவூத்தூச்ஹிட்´ நரிக்குறவர் நல வாரியம் இயங்கி வருகிறது. வன்னியர் பொதுச்சொத்து நல வாரியம் வன்னியர் சமுதாயத்தினரின் முன்னேற்றத்திற்காக உயிலாக எழுதிவைக்கப்பட்ட அறக்கட்டளை சொத்துக்களை அடையாளம் கண்டு, அந்த அறக்கட்டளைகள் உருவாக்கப்பட்ட நோக்கங்களை நிறைவேற்றவும், அவைகளை ஒருங்கிணைத்து அவைகள் உருவாக்கப்பட்ட நோக்கங்களின் பலன்கள் அனைத்தும் உரியவர்களுக்குச் செல்வதற்கான வழிவகைகளைக் காண்பதற்கும், ‚வன்னியர் பொதுச்சொத்து நல வாரியம்‛ அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 3 2. இடஒதுக்கீடு சமுதாயத்தில் உள்ள நலிந்த பிரிவினர் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளில் உரிய பங்கினைப் பெறவேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தோடு 1921 ஆம் ஆண்டு முதல் தமிழகத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் இடஒதுக்கீட்டுக் கொள்கை, சமுதாயத்தின் பல்வேறு பிரிவினர்களாலும் எழுப்பப்பட்டக் கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் அவ்வப்போது பல்வேறு பயனுள்ள மாற்றங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டது. கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளில் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கும் தாழ்த்தப்பட்டோருக்கும் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வை இந்தியா முழுமைக்கும் ஏற்படுத்தியதில் தமிழகம் முக்கியப்பங்கு வகிக்கிறது. ‘வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவ அரசாணை’ என்று அழைக்கப்பட்ட இந்தக் கொள்கை 1951 ஆம் ஆண்டில் உச்சநீதிமன்றத்தால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து தமிழகத்தில் தந்தை பெரியார் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற எழுச்சிமிகு போராட்டங்களே இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்திற்கு முதலாவது திருத்தம் கொண்டு வருவதற்கு அடிப்படையாக அமைந்தது. இதன் பயனாக இடஒதுக்கீடு வழங்குவதற்கு ஏதுவாக அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் பிரிவு 15(4) புதியதாக சேர்க்கப்பட்டது. உரிமைகள் மறுக்கப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் இன மக்கள் சமூக, பொருளாதார மற்றும் கல்வி நிலைகளில் மேம்பாடு அடைவதற்கு உதவிய சமூக நீதிப் போராட்டத்தில் இது ஒரு வரலாற்றுச் சாதனை எனப் போற்றப்படுகிறது. இந்திரா சஉறானி எதிர் யூனியன் ஆப் இந்தியா வழக்கில் மாண்பமை உச்ச நீதிமன்ற அரசமைப்பு நீதியர் ஆயம், 50 விழுக்காட்டிற்கு மேல் இட ஒதுக்கீடு செய்யப்படக்கூடாது என தீர்ப்பளித்ததனைத் தொடர்ந்து, ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருக்கும் 69 விழுக்காடு இட ஒதுக்கீடு தொடர, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் தலைமையில் செயல்பட்ட தமிழக அரசுதான் 1994ஆம் ஆண்டு சட்டம் 45-ஐ கொண்டு வந்து அரசமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 31-க்ஷ இன் கீழ், ஒன்பதாம் அட்டவணையில் சேர்த்து பாதுகாப்பளித்தது. இந்த சட்டத்தின் செல்லும் தன்மையை எதிர்த்தும், வளமான பிரிவினரை இட ஒதுக்கீட்டிலிருந்து நீக்குதல் குறித்தும் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களை விசாரித்த உச்சநீதி மன்றமானது, ஒரு மாநிலம் 50 விழுக்காட்டிற்கு அதிகமாக இட ஒதுக்கீடு செய்ய முனையும் போது அம்முடிவு எண்ணிக்கை அடிப்படையிலான விவரங்களின் அடிப்படையில் அமைய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டது. மேலும் எண்ணிக்கை அடிப்படையிலான விவரங்களைபிற்படுத்தப்பட்டோர் நல ஆணையத்திடம் அரசு அளிக்க வேண்டும் என்றும், ஆணையம் அவ்விவரங்களின் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீட்டின் அளவு குறித்து ஓராண்டிற்குள் தீர்மானிக்க வேண்டும் என்றும் 13.7.2010 அன்று உத்திரவிட்டது. இக்காலக் கெடுவிற்குள், வளமான பிரிவினரை நீக்கம் செய்வது குறித்தும் ஆணையம் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் 4 கட்டளையிட்டது. அவ்வாறே ஆணையத்திடம் விவரங்கள் அளிக்கப்பட்டன. நீதியரசர் திரு.எம்.எஸ்.ஜனார்த்தனம் அவர்களின் தலைமையிலான தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையம், மேற்கண்ட இரண்டு பொருள்கள் பற்றிய விவரங்களை ஆய்வு செய்து, 8.7.2011 அன்று அரசுக்கு அளித்த அறிக்கையில் பல்வேறு வகுப்பினரின் மக்கள் தொகையை கணக்கில் கொள்ளும் போது அவர்களுக்கான, இட ஒதுக்கீட்டின் அளவு முற்றிலும் சரியானது என்றும், தமிழ்நாடு சட்டம் 45/1994 இன் அமலாக்கத்தைப் பொறுத்தவரை இட ஒதுக்கீட்டிலிருந்து வளமான பிரிவினரை நீக்க வேண்டிய அவசியம் எழவில்லை என்றும் தெரிவித்தது. ஆணையத்தின் பரிந்துரையை ஏற்று தமிழ்நாட்டில் கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளில், பல்வேறு பிரிவினருக்கு அளிக்கப்பட்டு வரும் 69 விழுக்காடு இட ஒதுக்கீடு, வளமான பிரிவினரை நீக்கம் செய்யாமல் தொடர்ந்து கடைப்பிடிக்கப்படும் என்று அரசு முடிவு செய்து 11.7.2011 அன்று ஆணை வெளியிட்டது. இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டில் 69 விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு பாதுகாக்கப்பட்டது. மூன்று துறைகளின் நிர்வாக அமைப்பு மற்றும் ஒவ்வொரு திட்டம் குறித்த சிறு குறிப்புகள் ஆகியவை பின்வரும் பக்கங்களில் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. திட்டவாரியான நிதி ஒதுக்கீடுகள், முந்தைய ஆண்டில் எய்திய இலக்குகள், துறையின் புள்ளி விவரங்கள் குறித்த விவரங்கள் யாவும் பின் வருகின்ற பகுதிகளில் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. 3. 2011-12 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் செலவின விவரங்கள் (ரூபாய் இலட்சத்தில்) வ.எண் திட்டங்கள் நிதி ஒதுக்கீடு செலவினம் பிவ மிபிவ/சீம மொத்தம் பிவ மிபிவ/சீம மொத்தம் வூட்ஹித்யூ திட்டம் 1 பள்ளிப்படிப்பு கல்வி உதவித்தொகை 116.33 23.00 139.33 103.01 24.92 127.93 1.ய. பாடபுத்தகங்கள் 10.00 8.93 18.93 10.78 8.93 19.71 2 பள்ளி மேற்படிப்பு உதவித்தொகை 1485.06 810.00 2295.06 1956.90 1194.88 3151.78 3 இலவசக்கல்வி – பட்டப்படிப்பு 1091.49 620.00 1711.49 1136.34 716.67 1853.01 4 இலவசக்கல்வி -பாலிடெக்னிக் 550.00 320.00 870.00 443.76 258.42 702.18 5 இலவசக்கல்வி தொழிற் பட்டப்படிப்பு 2272.75 1500.00 3772.75 3285.73 2280.72 5566.45 5 6 ஆங்கில வழி பயிற்றுவிப்பு கட்டணம் (மிபிவ, சீம) 0 166.00 166.00 0 149.54 149.54 7 கிராமப்புற மாணவிகளுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்குதல் (மிபிவ, சீம மாணவிகளுக்கு) 0 700.00 700.00 0 700.00 700.00 8 திறன்மிக்க மாணவர்கள் சிறந்த பள்ளிகளில் படிப்பதற்கான நிதியுதவி 107.52 67.20 174.72 89.02 58.23 147.25 9 விடுதிகள் 4371.16 2869.01 7240.17 3804.69 3084.92 6889.61 10 உணவு மானியங்கள் 22.70 37.67 60.37 28.01 35.79 63.80 11 பேரறிஞர் அண்ணா நினைவு பரிசு 30.00 30.00 60.00 28.10 25.80 53.90 12 வேலை வாய்ப்புப் பயிற்சி திட்டங்கள் 0.01 0 0.01 0 0 0 13 விலையில்லா மிதிவண்டிகள் (மாணவியர்) 3580.40 2548.40 6128.80 3580.35 2548.37 6128.72 14 விலையில்லா மிதிவண்டிகள் (மாணவர்கள்) 2830.44 2249.36 5079.80 2830.39 2249.32 5079.71 15 நில எடுப்பு அடிப்படை வசதிகள்(பிவ) 0.01 0 0.01 0 0 0 16 நில எடுப்பு திட்டம் மற்றும் உயர்த்தப்பட்ட இழப்பீட்டு தொகை 300.01 225.01 525.02 86.70 120.56 207.26 17 நில எடுப்பு அடிப்படை வசதிகள் (பிவ) (ஊ) 0.01 0 0.01 0 0 0 18 விடுதிக் கட்டடங்கள் கட்டுதல் 2109.09 1500.20 3609.29 1900.00 1140.00 3040.00 19 விலையில்லா தையல் இயந்திரங்கள் வழங்குதல் 40.00 26.63 66.63 39.77 26.47 66.24 20 விலையில்லா சலவைப் பெட்டி வழங்குதல் 0 85.00 85.00 0 84.99 84.99 21 சட்டப்பட்டதாரி பயிற்சி அளித்தல் 0.01 0 0.01 0 0 0 22 தலைமையிட நிர்வாகம் 59.24 0.73 59.97 47.79 0.73 48.52 23 வன்னியர் பொதுச்சொத்து நல வாரியம் 0 10.00 10.00 0 14.64 14.64 6 24 பிவ,மிபிவ விவசாயிகளுக்கு பாசன வசதி கடன் மான்யம்வழங்க டாப்செட்கோ நிதியுதவி 0.01 0 0.01 0 0 0 வூட்ஹித்யூ திட்டப்பணிகள் மொத்தம் 18976.23 13797.14 32773.37 19371.34 14723.90 34095.24 மத்திய அரசின் திட்டங்கள் 25 பள்ளி மேற்படிப்பு கல்வி உதவித்தொகை (100ரூ) 700.00 680.00 1380.00 701.00 796.50 1497.50 மத்திய மாநில அரசு பொறுப்பேற்கும் திட்டம் 26 பள்ளிப்படிப்பு கல்வி உதவித்தொகை (50:50) 400.00 500.00 900.00 796.50 701.00 1497.50 27 விடுதிக் கட்டடங்கள் கட்டுதல்(50:50) – 0.01 0.01 0 0 0 மத்திய அரசு திட்டங்களின் மொத்தம் 1100.00 1180.01 2280.01 1497.50 1497.50 2995.00 நிகர மொத்தம் ( மாநில திட்டம் மற்றும் மத்திய அரசு திட்டம் ) 20076.23 14977.15 35053.38 20868.84 16221.40 37090.24 திட்டம் சாராதது 28 விடுதிகள் 2682.09 2531.69 5213.78 2934.40 2354.37 5288.77 29 விடுதிகள் சிறப்பு பழுது பார்த்தல் 0 0 0 0 0 0 30 கள்ளர் சீரமைப்பு பள்ளிகள் 0 5031.60 5031.60 0 5298.54 5298.54 31 பொதுப்பரிசுகள் 9.55 10.48 20.03 9.98 12.26 22.24 32 தந்தை பெரியார் நினைவுப்பரிசு 20.00 17.55 37.55 19.65 18.70 38.35 33 வேலை வாய்ப்புப் பயிற்சி திட்டங்கள் 0 0.01 0.01 0 0 0 34 தலைமையிட நிர்வாகம் 177.50 145.87 323.37 154.32 122.58 276.90 35 தலைமையிட நிர்வாகம் (உhயசபநன) 0.01 0 0.01 0 0 0 36 மாவட்ட நிர்வாகம் 1047.60 54.68 1102.28 1294.21 59.86 1354.07 37 மாவட்ட நிர்வாகம் (உhயசபநன) 0.01 0 0.01 0 0 0 38 சமூக நீதிக்கான பெரியார் விருது 1.25 0 1.25 1.41 0 1.41 7 39 நடமாடும் சலவையகம் — நிதி உதவி-டாப்செட்கோ 0.01 0 0.01 0 0 0 40 பங்கு மூலதனம்-டாப்செட்கோ 0.01 0 0.01 0 0 0 41 நில எடுப்பு விளம்பரம் 0 0.01 0.01 0 0 0 42 நரிக்குறவர் நல வாரியம் 0 0.01 0.01 0 100.00 100.00 43 சீர்மரபினர் நல வாரியம் 0 0.01 0.01 0 0 0 மொத்தம் திட்டம் சாராதது 3938.03 7791.91 11729.94 4413.97 7966.31 12380.28 மொத்தம் (திட்டம், திட்டம் சாராதது, மற்றும் மத்திய அரசு திட்டங்கள்) 24014.26 22769.06 46783.32 25282.81 24187.71 49470.52 பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் இயக்ககங்கள் ஆண்டு வாரியான நிதி ஒதுக்கீடு விவரம் (ரூபாய் கோடியில்) வ.எண் ஆண்டு பிற்படுத்தப் பட்டோர் மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் மொத்தம் 1. 1989-90 12.44 6.87 19.31 2. 1990-91 12.14 16.33 28.47 3. 1991-92 16.70 24.81 41.51 4. 1992-93 17.78 21.43 39.21 5. 1993-94 18.77 23.99 42.76 6. 1994-95 19.78 26.22 46.00 7. 1995-96 26.36 27.11 53.47 8. 1996-97 23.47 31.70 55.17 9. 1997-98 27.81 36.51 64.32 10. 1998-99 40.89 48.55 89.44 11. 1999-00 48.41 55.94 104.35 12. 2000-01 69.60 84.35 153.95 13. 2001-02 70.76 86.86 157.62 8 வ.எண் ஆண்டு பிற்படுத்தப் பட்டோர் மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் மொத்தம் 14. 2002-03 57.45 64.04 121.49 15. 2003-04 63.06 69.85 132.91 16. 2004-05 76.58 79.45 156.03 17. 2005-06 156.36 126.76 283.43 18. 2006-07 168.75 146.76 315.51 19. 2007-08 214.60 166.12 380.72 20. 2008-09 241.80 202.08 443.88 21 2009-10 219.69 191.20 410.89 22 2010-11 240.03 218.54 458.57 23 2011-12 240.69 236.34 477.03 24 2012-13 293.16 280.67 573.83 4. கொள்கை வகுத்தலும் நிர்வாகமும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் / சீர்மரபினர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் ஆகிய நல இயக்ககங்கள், மாநில அளவில் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை வகுத்து நடைமுறைப்படுத்தும் பொருட்டு இந்திய ஆட்சிப்பணி அலுவலர்களால் தலைமை ஏற்று நிருவகிக்கப்படுகின்றன. மாவட்ட அளவில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் கண்காணிப்பின்கீழ் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர்கள் இத்துறையின் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகின்றனர். மதுரை, திண்டுக்கல் மற்றும் தேனி ஆகிய மாவட்டங்களில் வாழும் பிரமலைக்கள்ளர்களின் நலனுக்கென கள்ளர் சீரமைப்பு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த திட்டம் 1920 ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட குற்றப் பரம்பரையினர் சட்டத்தின்படி துவக்கப்பட்டதாகும். ஆரம்பத்தில் கள்ளர் சீரமைப்புப் பணிகள் காவல் துறையின் மூலம் செயலாக்கப்பட்டு வந்தன. அதற்குப் பின்னர் குற்றப் பரம்பரையினர் சட்டம் நீக்கப்பட்ட பிறகு இப்பணிகள் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறைக்கு மாற்றப்பட்டு பின்பு பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறையின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டன. கள்ளர் சீரமைப்பு பணிகள் 1989-1990 ஆம் ஆண்டு முதல் புதியதாக துவக்கப்பட்ட மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நலத்துறையின் மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. கள்ளர் சீரமைப்பு 9 திட்டங்கள் 29.8.2005 வரை தனித்துணை ஆட்சியர் (கள்ளர் சீரமைப்பு) கட்டுப்பாட்டிலும், இப்பணியிடமானது அரசாணை எண்.87 பிவ, மிபிவ மற்றும் சிந துறை நாள் 30.8.2005 மூலம் மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக நிலை உயர்த்தப்பட்டது. இப்பணியிடம் அரசு ஆணை (பல்வகை) எண்.31 பிவ,மிபிவ (ம) சிந துறை நாள் 26.04.2010 மூலம் ஏற்கனவே இருந்த மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் பணியிடத்திற்கு பதிலாக பள்ளிக்கல்வித்துறையில் பணிபுரியும் இணை இயக்குநரை கொண்டு நிர்வாகிக்கப்பட்டு வருகிறது. நிர்வாக அமைப்புகள் விவரம் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல இயக்ககம் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல இயக்குநர் ( இந்திய ஆட்சிப்பணி அலுவலர்) நேர்முக உதவியாளர் கணக்கு அலுவலர் சிறப்பு அலுவலர் (திட்டம்) 1. அலுவலக நிர்வாகம் 2. அலுவலக நடைமுறை 3. பிவ விடுதிகள் நிர்வாகம் 4. பிவ விடுதிப் பணியாளர்கள் பணி குறித்த பொருட்கள் 5. விடுதி மாணவர்களுக்கு விலையில்லா பொருட்கள் வழங்குதல் அ) சீருடைகள் ஆ)பாடப்புத்தகங்கள் இ) சிறப்பு வழிகாட்டிகள் 6. பிவ விடுதிகள் கட்டுதல் / விடுதிகள் திறப்பு 7. விடுதிகள் பராமரித்தல் 8. உணவு மானியம் வழங்குதல் 9. துறையின் வருடாந்திர நிர்வாக அறிக்கை தயார் செய்தல் 10. முக்கிய 1. வரவு செலவு திட்டம் மற்றும் வரவு செலவு திட்ட ஆய்வு 2. மாநில கணக்காயரின் தணிக்கை தடைகள் மற்றும் உட் தணிக்கைத் தடைகள் நீக்கம் 3. சம்பளம் மற்றும் இதர பட்டியல்கள் தயாரித்தல் 4. துறையின் கணக்குகள் பராமரித்தல் 5. துறையின் கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு, செயல்முறை திட்டம் மற்றும் மக்கள் சாசனம் தயாரித்தல். 6. பொது கணக்கு குழு, உறுதி மொழிக்குழு தொடர்பாக பொருட்கள். 7. இயக்குநரக அலுவலர்களுக்கு பொது வருங்கால வைப்பு நிதி ஒப்பளிப்பு (தற்காலிக முன்பணம் / இறுதி பகுதித் தொகை 8. மாதாந்திர திட்ட செலவு தொடர்பபான ஆய்வு 9. கணக்குகள் சரிகட்டுதல் – இயக்ககம் 10. கணக்குகள் சரிகட்டுதல் மாவட்ட 1. பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் மற்றும் சிறுபான்மையினருக்கான இட ஒதுக்கீடு கொள்கையை நடைமுறை படுத்துதல் 2. ஆண்டு / ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் தீட்டுதல் 3. பகுதி -2 திட்டங்கள் 4. படிப்பு உதவித் தொகைகள் குறித்த கொள்கைகள் வகுத்தல். 5. கடன் உதவித்தொகை- கேட்பு, வசூல் நிலுவைத்தொகை விவரங்களை ஆய்வு செய்தல் 6. புள்ளி விவரங்கள் சேகரித்தல் மற்றும் தொகுத்தல் 7. தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் 8. பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையம் 9. வேலை வாய்ப்புப் பயிற்சித் திட்டங்கள். 10. வீட்டுமனைப்பட்டா வழங்குவதற்காக நில கையகப்படுத்துதல் 11. படிப்பில் சிறந்து விளங்கும் மாணவர்களுக்கு சிறந்த பள்ளிகளில் மேல்நிலைகல்வி 10 பிரமுகர்கள் / குழு / ஆணையர் வருகை 11. மாநில அளவிலான ஆய்வு கூட்டங்கள் 12. மேற்கண்ட பொருட்கள் தொடர்பான காலமுறை அறிக்கை ஆய்வு பிற்படுத்தப்-பட்டோர் அலுவலர்களின் அலுவலக கணக்குகள் 11. மேற்கண்ட பொருட்கள் தொடர்பான காலமுறை அறிக்கை ஆய்வு 12. வேலைவாய்ப்பு பயிற்சிதிட்டம், விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்கும்திட்டம், தையல் இயந்திரங்கள் வழங்குதல் குறித்த பட்டியல்கள் கூர்ந்தாய்வு மற்றும் ஒப்பளிப்பு செய்தல். அளிக்கும் திட்டம். 12. பரிசுகள் வழங்குதல் அ) மாநில / மாவட்ட அளவிலான பரிசுகள். ஆ) பேரறிஞர் அண்ணா நினைவு பரிசு இ) தந்தை பெரியார் நினைவு பரிசு 13. சட்டப் பட்டதாரிகளுக்கு பயிற்சி அளித்தல்.. 14. செயல் மற்றும் நிதி இலக்குகள் நிர்ணயித்தல். 15. மேற்கண்ட பொருட்கள் தொடர்பான காலமுறை அறிக்கை ஆய்வு 16. மாணவ/ மாணவிகளுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டி வழங்குதல் 17. விலையில்லா தையல் இயந்திரம் வழங்குதல் நிர்வாக அமைப்புகள் விவரம் மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நல இயக்ககம் மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நல இயக்குநர் (Þஹிச்ஷித்பு Ýஸிச்ழித்ðச் ðஜித் னீஙூஷயூட்ச்) நேர்முக உதவியாளர் கணக்கு அலுவலர் முதன்மை கணக்கு அலுவலர் 1. அலுவலக நிர்வாகம் 2. அலுவலக நடைமுறை 3. மிபிவ / சீம விடுதிகள்/ கள்ளர் பள்ளிகள் நிர்வாகம் 4. மிபிவ / சீம விடுதிகள்/ கள்ளர் பள்ளி பணியாளர்கள் பணி குறித்த பொருட்கள் 5. விடுதியில் தங்கிப் பயிலும் மாணவர் மற்றும் சீரமைப்பு பள்ளி மாணவர்களுக்கு விலையில்லா சீருடைகள் 6. மிகப்பிற்படுத்தப்பட் டோர் மற்றும் சீர்மரபினருக்கான 20 விழுக்காடு இட 1. இயக்கக ஊழியர்களின் சம்பளம் மற்றும் இதர பட்டியல்கள் தயாரித்தல் 2. துறையின் கணக்குகள் பராமரித்தல் 3. பொது வருங்கால வைப்பு நிதி ஒப்பளிப்பு/தற்காலிக முன்பணம் பகுதி இறுதித் தொகை 4. மேற்கண்ட பொருட்கள் தொடர்பான காலமுறை அறிக்கை ஆய்வு 5. விலையில்லா மிதிவண்டிகள், சலவைப்பெட்டிகள், தையல் 1. வரவு செலவு திட்டம், திருத்திய மதிப்பீடு, இறுதி திருத்திய மதிப்பீடு தயாரித்தல் 2. மாநில கணக்காயரின் தணிக்கைத் தடைகள் மற்றும் உட் தணிக்கை தடைகள் நீக்கம் 3. துறையின் கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு, செயல்முறை திட்டம் மற்றும் மக்கள் சாசனம் தயாரித்தல். 4. பொது கணக்கு குழு, உறுதி மொழிக்குழு தொடர்பாக பொருட்கள். 5. திட்டம் / திட்டம் சாரா செலவினங்கள் ஆய்வு 6. கணக்குகள் சரிகட்டுதல் இயக்ககம் 7. கணக்குகள் சரிகட்டுதல் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர்நல 11 ஒதுக்கீடு கொள்கை நடைமுறை படுத்துதல் 7. படிப்பு உதவித்தொகைகள் குறித்த கொள்கைகள் வகுத்தல் 8. விடுதி/பள்ளி மாணவர்களுக்கு விலையில்லா பாடப்புத்தகங்கள்/ சிறப்பு வழிகாட்டி வழங்குதல் 9. மிபிவ/சீம இன மக்களுக்கு விலையில்லா வீட்டுமனைப்பட்டா வழங்குதல்` 10. கிராமப்புறத்தில் பயிலும் மிபிவ/சீம மாணவிகளுக்கு ஊக்கத் தொகை வழங்குதல் 11. பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல ஆணைய பொருட்கள் 12. ஆய்வுக்கூட்டங்கள் நடத்துதல் 13. முக்கிய பிரமுகர்களின் வருகை 14. வேலை வாய்ப்பு பயிற்சி திட்டங்கள் 15. துறையின் வருடாந்திர நிர்வாக அறிக்கை தயார் செய்தல் 16. மேற்கண்ட பொருள் தொடர்பான காலமுறை அறிக்கை 17. விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்குதல் 18. மிபிவ/சீம இன மக்களுக்கு விலையில்லா தொழிற்கருவிகள் இயந்திரங்கள் வழங்குதல் குறித்த பட்டியல்கள் கூர்ந்தாய்வு மற்றும் ஒப்பளிப்பு செய்தல் அலுவலர்களின் மாவட்ட அலுவலக கணக்குகள். 8. மேற்கண்ட பொருட்கள் தொடர்பான காலமுறை அறிக்கை ஆய்வு 9. பகுதி -2 திட்டம் /ஐந்தாண்டு திட்டம் 10. வேலைவாய்ப்புப் பயிற்சி திட்டம் 11. மத்திய அரசு கல்வி உதவித்தொகை 12. மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர்கள் மற்றும் இணை இயக்குநர் (கள்ளர் சீரமைப்பு)ஆய்வு 12 வழங்குதல் 19. நரிக்குறவர்நல வாரியம் மற்றும் சீர்மரபினர் நல வாரிய நல திட்டங்களை செயல்படுத்துதல் சிறுபான்மையினர் நல இயக்ககம் சிறுபான்மையினர் நல இயக்குநர் ( இந்திய ஆட்சிப்பணி அலுவலர்) நேர்முக உதவியாளர் கணக்கு அலுவலர் 1 அலுவலக நிர்வாகம் 2. அலுவலக நடைமுறை 3. துறையின் வருடாந்திர நிர்வாக அறிக்கை தயார் செய்தல் 4. முக்கிய பிரமுகர்கள் / குழு / ஆணையர் வருகை 5. மாநில அளவிலான ஆய்வு கூட்டங்கள் மேற்கண்ட பொருட்கள் தொடர்பான காலமுறை அறிக்கை ஆய்வு 6. இட ஒதுக்கீடு கொள்கையை நடைமுறை படுத்துதல் 7. படிப்பு உதவித் தொகைகள் குறித்த கொள்கைகள் வகுத்தல். 8. துறையின் கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு, செயல்முறை திட்டம் மற்றும் மக்கள் சாசனம் தயாரித்தல். 9. புள்ளி விவரங்கள் சேகரித்தல் மற்றும் தொகுத்தல் 10. சிறுபான்மையினர் நல ஆணையம் 11. வேலை வாய்ப்புப் பயிற்சித் திட்டங்கள். 12. பரிசுகள் வழங்குதல் 13. திறன் வளர்க்கும் பயிற்சி திட்டம் செயலாக்கம். 14. முஸ்ஸிம் பெண்கள் விடுதி குறித்த பணிகள். 13. முஸ்ஸிம் மகளிர் உதவி சங்கம் மேற்பார்வையிடல். 16. சிறுபான்மையினருக்கான கல்வி உதவித்தொகை பட்டியல்களை சமர்ப்பித்தல்- பள்ளிப்படிப்பு, பள்ளி மேற்படிப்பு, தகுதி மற்றும் வருவாய் அடிப்படையிலான கல்வி உதவித்தொகை திட்டம் மற்றும் கல்வி உதவித்தொகை திட்டங்கள் ஒப்பளிப்பு. 1. வரவு செலவு திட்டம் மற்றும் வரவு செலவு திட்ட ஆய்வு 2. மாநில கணக்காயரின் தணிக்கை தடைகள் மற்றும் உட் தணிக்கைத் தடைகள் நீக்கம் 3. சம்பளம் மற்றும் இதர பட்டியல்கள் தயாரித்தல் 4. துறையின் கணக்குகள் பராமரித்தல் 5. பொது கணக்கு குழு, உறுதி மொழிக்குழு தொடர்பாக பொருட்கள். 6. இயக்குநரக அலுவலர்களுக்கு பொது வருங்கால வைப்பு நிதி ஒப்பளிப்பு (தற்காலிக முன்பணம் / இறுதி பகுதித் தொகை 7. மாதாந்திர திட்ட செலவு தொடர்பபான ஆய்வு 8. கணக்குகள் சரிகட்டுதல் – இயக்ககம் மற்றும் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் அலுவலர்களின் அலுவலக கணக்குகள் 9. ஆண்டு / ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் தீட்டுதல் 10. பகுதி -2 திட்டங்கள் 11. மத்திய மாநில அரசுகளின் கல்வி உதவித்தொகை திட்டங்கள், கடன் உதவித்தொகை- கேட்பு, வசூல் நிலுவைத்தொகை விவரம் 12. கல்வி உதவித் தொகை திரும்ப வசூலித்தல் – கேட்பு, வசூல் நிலுவைத்தொகை விவரம் திறன் வளர்க்கும் திட்டம் தொடர்பான பட்டியல்கள் மற்றும் கணக்குகள் பராமரித்தல் 13 தலைமையிடப் பணியாளர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல இயக்ககம் ஒப்பளிக்கப்பட்ட பணியிடங்கள் வ.எண். விவரங்கள் 2010-11 2011-12 1. பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல இயக்குநர் 1 1 2. நேர்முக உதவியாளர் 1 1 3. சிறப்பு அலுவலர் (திட்டம்) 1 1 4. கணக்கு அலுவலர் 1 1 5. அமைச்சு பணியாளர்களும் பதிவுரு எழுத்தர்களும் * 30 30 6. அலுவலக உதவியாளர்களும் ஏனையோரும் 9 9 7. வாகன ஓட்டுநர் 1 1 மொத்தம் 44 44 * கண்காணிப்பாளர் 6, உதவியாளர் 14, இளநிலை உதவியாளர்கள் 5, சுருக்கெழுத்துத் தட்டச்சர் நிலை ஐ -1, , சுருக்கெழுத்துத் தட்டச்சர் நிலை ஐஐஐ -1, தட்டச்சர்கள் 2 , மற்றும் பதிவுரு எழுத்தர் 1 ஒப்பளிக்கப்பட்ட புள்ளியியல் பிரிவு பணியிடங்கள் விவரங்கள் 2010-11 2011-12 புள்ளியியல் ஆய்வாளர் 1 1 தட்டச்சர் 1 1 அலுவலக உதவியாளர் 1 1 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நல இயக்ககம் ஒப்பளிக்கப்பட்ட பணியிடங்கள் வ.எண். விவரங்கள் 2010-11 2011-12 1. மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் (ம) சீர்மரபினர் நல இயக்குநர் 1 1 2. முதன்மை கணக்கு அலுவலர் 1 1 3. நேர்முக உதவியாளர் 1 1 4. கணக்கு அலுவலர் 1 1 5. அமைச்சு பணியாளர்கள் * 30 30 6. அலுவலக உதவியாளர்களும் ஏனையோரும் 8 8 7. வாகன ஓட்டுநர் 1 1 மொத்தம் 43 43 * கண்காணிப்பாளர்கள் 6, உதவியாளர்கள் 13 , இளநிலை உதவியாளர்கள் 4, சுருக்கெழுத்துத் தட்டச்சர் நிலை ஐ-1, , சுருக்கெழுத்துத் தட்டச்சர் நிலை ஐஐஐ-1, தட்டச்சர்கள் 4, மற்றும் பதிவுறு எழுத்தர் 1 14 சிறுபான்மையினர் நல இயக்ககம் ஒப்பளிக்கப்பட்ட பணியிடங்கள் வ.எண். விவரங்கள் 2010-11 2011-12 1. சிறுபான்மையினர் நல இயக்குநர் 1 1 2 நேர்முக உதவியாளர் 1 1 3 கணக்கு அலுவலர் 1 1 4. அமைச்சு பணியாளர்கள் * 15 15 5. அலுவலக உதவியாளர்களும் ஏனையோரும் 3 3 6. வாகன ஓட்டுநர் 2 2 மொத்தம் 23 23 * கண்காணிப்பாளர்கள் 2, உதவியாளர்கள் 6 , இளநிலை உதவியாளர்கள் 2, சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் நிலை- ஐ- 1, சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் நிலை- ஐஐஐ- 1, தட்டச்சர்கள் 2, மற்றும் பதிவுறு எழுத்தர் 1 தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையம் ஒப்பளிக்கப்பட்ட பணியிடங்கள் வ.எண். விவரங்கள் 2010-11 2011-12 1. செயலர் 1 1 2 தனிச் செயலர் 1 1 3 புலனாய்வாளர் 1 1 4. உதவியாளர் 2 2 5. தட்டச்சர் 1 1 6. அலுவலக உதவியாளர் 3 3 7. வாகன ஓட்டுநர் 1 1 மொத்தம் 10 10 சிறுபான்மையின நல ஆணையர் தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையத்தின் அலுவல் ஷதூத் (நுஒ-டீககiஉiடி) உறுப்பினர் -செயலராக அரசால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 15 மாவட்ட அளவில் பணிபுரியும் பணியாளர்களின் விவரம் வ.எண். விவரங்கள் 2010-11 2011-12 பிவ மிபிவ சிபா பிவ மிபிவ சிபா 1 மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்/இணை இயக்குநர் – 1 – 1 2 மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர் 32 – 32 – 3 உதவி கணக்கு அலுவலர் 18 1 18 1 4 கண்காணிப்பாளர் / தலைமை உதவியாளர் 31 1 31 31 1 32* 5 கணக்கர்/ உதவி கணக்கர் 15 1 15 1 6 அமைச்சுப் பணியாளர்கள் 171 15 62 171 15 64* 7 வாகன ஓட்டுநர் 27 1 27 1 8 அலுவலக உதவியாளர்கள் மற்றும் இதர அடிப்படை பணியாளர்கள் 71 7 71 7 9 பதிவுரு எழுத்தர் 25 2 25 2 10 மேஸ்திரி (கட்டடம்) – 2 – 2 11 நில எடுப்பு பணியாளர்கள்-15 மாவட்டங்களில் மட்டும்- (தனி தாசில்தார் 15, சர்வேயர் 15, உதவியாளர் 15, வருவாய் ஆய்வாளர் 15, டீஹ உரஅ ஊhயinஅயn 15) 75 75 மொத்தம் 465 31 93 465 31 96 இந்த மாவட்ட பணியாளர்களின் சம்பள செலவினங்கள் அனைத்தும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறையால் செலவிடப்படுகிறது. இணை இயக்குநர் (கள்ளர் சீரமைப்பு) அலுவலகப் பணியாளர்களின் செலவினங்கள் மட்டும் மிபிவ மற்றும் சீம நலத்துறையால் செலவிடப்படுகிறது. குறிப்பு:* திருப்பூர் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தில் சிறுபான்மை பிரிவிற்கு அரசாணை நிலை எண்.24 பிவ,மிபிவ,சிபா நலத்துறை நாள்1.3.2012 ன்படி ஒரு கண்காணிப்பாளர் மற்றும் இரண்டு அமைச்சு பணியிடங்கள் (இளநிலை உதவியாளர்-1, தட்டச்சர்-1) ஒப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது. 16 5. லியூச்ஷத் உதவித் தொகை திட்டங்கள் பொதுத் தகுதிகள் (i) வருமானம் மற்றும் இதர தகுதிகள் தமிழ்நாட்டிலுள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் சுயநிதி தொழில் கல்லுhரிகளில் அரசு ஒதுக்கீட்டின் கீழ் ஒற்றை சாளர முறையில் தேர்வு செய்யப்பட்டு பயிலும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர், சீர்மரபினர் இன மாணவர்களுக்கு ð÷ச்÷த்ðச்ðர்ðச்¹ ஙிஷிஷத்ஷிச்தொகை, பள்ளி மேற்படிப்பு மற்றும் இலவச கல்வி உதவித் தொகை வழங்கிட அவர்களது பெற்றோரது ஆண்டு வருமானம் உச்சவரம்பு 2008-09 ஆம் கல்வி ஆண்டு முதல் ரூ.50,000/-லிருந்து ரூ.1 இலட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. (ii) மதிப்பெண் தகுதி பிற்படுத்தப்பட்டோர்/மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மாணவர்கள் முந்தைய இறுதித் தேர்வில் குறைந்த பட்சம் 40 சதவீதம் மதிப்பெண் பெற்றிருத்தல் வேண்டும். சீர்மரபினர் மாணவர்களுக்கு குறைந்தபட்ச மதிப்பெண் நிபந்தனை இல்லை (iii) சான்றிதழ்கள் புதிதாக உதவித் தொகை பெற விண்ணப்பப் படிவத்தோடு வட்டாட்சியர் அலுவலகங்களில் பெற்ற சாதிச் சான்றிதழ், வருமானச் சான்றிதழ் மற்றும் குடும்பத்தில் பட்டதாரி/பட்டப்படிப்பு படித்தவர் எவரும் இல்லை என்ற சான்றிதழ்கள் மாணவர்கள் பயில்கின்ற கல்வி நிலையங்களில் அளித்திட வேண்டும். புதுப்பிக்கும் போது, புதுப்பித்தல் உதவித் தொகை படிவம் மட்டும் அளித்திட்டால் போதுமானதாகும். அதனோடு எந்தவிதமான சான்றிதழ்களும் அளித்திட தேவையில்லை. அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஆங்கில மொழி வழி கல்விப் பயிலும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு மாணவ, மாணவியர் படிப்புக் கட்டணத் தொகை மீளப்பெற, பள்ளி தலைமையாசிரியரிடம் வருமானம், சாதி மற்றும் குடும்பத்தில் பட்டதாரி இல்லை என்ற சான்றிதழ்கள் அளித்தாலே போதுமானது. உதவித் தொகைக்கான படிவம் அளித்திட தேவையில்லை. மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் மாணவ, மாணவியருக்கு நிபந்தனைகள் ஏதுமில்லை. (iஎ) உதவித்தொகை ஒப்பளிப்பு மாணவர்கள் அளிக்கும் விவரங்களின் அடிப்படையில் அந்தந்த கல்வி நிறுவன தலைவரால் அனுப்பி வைக்கப்படும் உதவித் தொகை கோரும் பட்டியல் வரப்பெற்றதும் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலரால் சீராய்வு செய்யப்பட்டு உதவித் தொகை ஒப்பளிப்பு செய்யப்பட்டு சம்பந்தப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்கள் மூலமாக மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது . 17 2009-10 ஆம் ஆண்டு முதல் கல்லூரிகளில் பயிலும் பிவ/மிபிவ/சீம மாணவ/மாணவியருக்கு இணையதளம் மூலம் கல்வி உதவித்தொகை ஒப்பளிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு கல்வி நிறுவனத்திற்கும் பிரத்யோகமான அடையாள எண் வழங்கப்பட்டு உதவித்தொகை பெற தகுதியுடைய மாணவர்களின் விவரங்கள் கல்வி நிறுவனங்கள் மூலம் இணையதளத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டு சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல அலுவலர்களால் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித்தொகை கல்வி நிறுவனங்களால் வழங்கப்படுகிறது. இவ்விவரங்கள் இணையதளத்தில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. (எ) இத்துறையின் கீழ் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் மாணவ மாணவியருக்கு பின்வரும் திட்டங்களின் கீழ் கல்வி உதவித் தொகை ஒப்பளிக்கப்படுகிறது. அ. பள்ளிப் படிப்பு உதவித் தொகை ஆ. ஆங்கில மொழி வழி பயிலும் மாணவர்களுக்கு படிப்புக் கட்டணம் ஈடு செய்தல் இ. பள்ளி மேற்படிப்பு உதவித் தொகை ஈ. மூன்றாண்டு கலை மற்றும் அறிவியல் பட்டப் படிப்புகளுக்கு இலவச கல்வி உதவித் தொகை திட்டம் உ. பாலிடெக்னிக்குகளில் மூன்று வருட பட்டயப் படிப்புகளுக்கு இலவசக் கல்வி உதவித் தொகை திட்டம் ஊ. தொழிற் கல்வி படிப்புகளுக்கு இலவசக் கல்வி உதவித் தொகை திட்டம் பள்ளிப்படிப்பு உதவித்தொகை பள்ளிப்படிப்பு கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்தின் கீழ் அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் பள்ளிகளில் 6ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி கல்வி பயிலும் அனைத்து மாணவ/மாணவியர் சிறப்புக்கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்வழி பயிலும் மாணவ/மாணவியருக்கு கற்பிப்புக்கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆங்கில வழிக்கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கான கற்பிப்புக்கட்டணம், மற்றும் தேர்வுக்கட்டணம் ஆகியவை வழங்கப்படுகிறது. (i) விலையில்லா பாடப்புத்தகங்கள் வழங்குதல் அரசு , அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் மற்றும் பகுதியாக அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில், ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் பிவ/மிபிவ/சீம மாணவ, மாணவியருக்கு, ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோடை விடுமுறைக்குப்பின் பள்ளிகள் 18 திறக்கப்படும்போது அனைத்து பாடப்புத்தகங்களும் கல்வித் துறை மூலமாக 2005-06 ஆம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. (ii) தேர்வுக் கட்டணம் வழங்குதல் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 10 ஆம் வகுப்பில் தமிழ் மொழி வழி கல்வி பயிலும் அனைத்து பிவ / மிபிவ / சீம மாணவ / மாணவியர் 2007-08 ஆம் ஆண்டு முதல் எவ்வித நிபந்தனையுமின்றி தேர்வுக் கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆங்கில மொழி வழி கல்வி பயிலும் மாணவ / மாணவியருக்கு இத்துறை மூலம் தேர்வுக் கட்டணம் ஈடுசெய்யப்படுகிறது. இச்சலுகையைப்பெற பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவ / மாணவியரின் பெற்றோர்களது ஆண்டு வருமான வரம்பு ரூ.1,00,000/-க்கு மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும். மிபிவ /சீம மாணவ/மாணவியரைப் பொறுத்தவரை எவ்வித நிபந்தனையுமின்றி ஈடுசெய்யப்படுகிறது. அரசு மற்றும் அரசு உதவிப் பெறும் பள்ளிகளில் ஆங்கில மொழி வழி பயிலும் மாணவர்களுக்கு கற்பிப்புக் கட்டணம் ஈடுசெய்தல் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மாணவ மாணவியரின் பெற்றோர்களது ஆண்டு வருமானம் ரூ.1,00,000/-க்கும் மிகாமல், குடும்பத்தில் எவரும் பட்டதாரி இல்லையெனில், அரசு மற்றும் அரசு உதவிப் பெறும் பள்ளிகளில் ஆங்கில மொழி வழியில் 6ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரையில் பயிலும் மாணவ, மாணவியருக்கு பின்வருமாறு கற்பிப்புக் கட்டணம் பள்ளிப்படிப்பு உதவித்தொகை திட்டத்தின் கீழ் ஈடு செய்யப்படுகிறது. மிபிவ/ சீம மாணவ, மாணவியரைப் பொறுத்தவரையில் எவ்வித நிபந்தனையுமின்றி ஈடுசெய்யப்படுகிறது. வகுப்பு வழங்கப்படும் படிப்புக் கட்டணம் 1) 6முதல் 8 வரை மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.20/- வீதம் பத்து மாதங்களுக்கு ரூ.200/- 2) 9 மற்றும் 10 மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.25/- வீதம் பத்து மாதங்களுக்கு ரூ.250/- பள்ளி மேற்படிப்பு உதவித்தொகை அ) 12-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான தேர்வுக்கட்டணம் பள்ளிமேற்படிப்பு கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்தின் கீழ் அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் பள்ளிகளில் 11 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்புகளில் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி கல்வி பயிலும் அனைத்து மாணவ/மாணவியர் சிறப்புக்கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்வழி பயிலும் மாணவ/மாணவியருக்கு கற்பிப்புக்கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆங்கில வழிக்கல்வி பயிலும் 19 மாணவர்களுக்கான கற்பிப்புக்கட்டணம், மற்றும் தேர்வுக்கட்டணம் ஆகியவை வழங்கப்படுகிறது. 2007-08ஆம் ஆண்டு முதல் +2 வகுப்பில் தமிழ் மொழி வழி கல்வி பயிலும் அனைத்து பிவ / மிபிவ / சீம மாணவ, மாணவியருக்கு எவ்வித நிபந்தனையுமின்றி தேர்வுக் கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆங்கில மொழி வழி கல்வி பயிலும் மாணவ, மாணவியருக்கு இத்துறை மூலம் தேர்வுக் கட்டணம் ஈடுசெய்யப்படுகிறது. இச்சலுகையைப்பெற பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவ, மாணவியரின் பெற்றோர்களது ஆண்டு வருமானம் ரூ.1,00,000/- க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். மிபிவ / சீம மாணவ, மாணவியரைப் பொறுத்தவரை எவ்வித நிபந்தனையுமின்றி ஈடுசெய்யப்படுகிறது. ஆ) ஆங்கில மொழி வழி பயிலும் மாணவர்களுக்கு கற்பிப்புக் கட்டணம் ஈடுசெய்தல் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மாணவ, மாணவியரின் பெற்றோர்களது ஆண்டு வருமானம் ரூ.1,00,000/-க்கும் மிகாமல், குடும்பத்தில் எவரும் பட்டதாரி இல்லையெனில், அரசு மற்றும் அரசு உதவிப் பெறும் பள்ளிகளில் ஆங்கில மொழி வழியில் 11 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ/ மாணவியர்களுக்கு மாதம் ரூ.50/- வீதம் 10 மாதங்களுக்கு ரூ.500/- பள்ளி மேற்படிப்பு உதவித்தொகை திட்டத்தின் கீழ் ஈடு செய்யப்படுகிறது. மிபிவ/ சீம மாணவ, மாணவியரைப் பொறுத்தவரையில் எவ்வித நிபந்தனையுமின்றி ஈடுசெய்யப்படுகிறது. இ) அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுhரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில், பட்டமேற்படிப்பு, எம்.பில்., பி.எச்டி உள்ளிட்ட படிப்புகளுக்கும் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் ஐடிஐ, தொழிற்நுட்பக் கல்லுhரிகளில் பாலிடெக்னிக் பட்டயப் படிப்பிற்கும் தொழில் படிப்பு கல்லூரிகளில் பட்டப்படிப்பு, பட்டமேற்படிப்பு பயிலும் பிவ , மிபிவ மற்றும் சீம மாணவ, மாணவியருக்கு இத்திட்டத்தின் கீழ் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. உதவித் தொகை அறிவிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்ட கற்பிப்புக் கட்டணம், சிறப்பு கட்டணம் மற்றும் புத்தக கட்டணமும் இத்திட்டத்தின் கீழ் ஒப்பளிப்பு செய்யப்படுகிறது. இதைத் தவிர தேர்வுக் கட்டண தொகை முழுமையாகவும் ஒப்பளிக்கப்படுகிறது. இத்திட்டத்திற்கு பெற்றோரது ஆண்டு வருமான வரம்பு ரூ.1,00,000/-ஆகும். மேலும் 2007-08ஆம் ஆண்டு முதல் அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் கல்லூரிகளில் இரண்டாவது ஷிப்ட் மற்றும் மாலை நேர முறையில் பயிலும் பிவ / மிபிவ / சீம மாணவ, மாணவியருக்கு தற்போதுள்ள நடைமுறையின்படி பள்ளி மேற்படிப்பு / இலவசக் கல்வி திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. 20 கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்தின் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள பாடமுறை வாரியான கல்வி உதவித் தொகை கட்டண விவரங்கள் (Ýண்டிற்கு) வ.எ ண் பாடமுறை புத்தக கட்டணம் சிறப்பு கட்டணம் கற்பிப்புக் கட்டணம் மொத்தம் ரூ ரூ ரூ ரூ 1 ஞடுருளு டீசூநு யனே ஞடுருளு கூறுடீ ளுஊஐநுசூஊநு ழுசுடீருஞ சூடீசூ-ளுஊஐநுசூஊநு ழுசுடீருஞ 2005-06 ஆம் ஆண்டு முதல் 1 முதல் 12 ம் வகுப்பு வi ர பயிலும் அனைத்து வகுப்பு மாணவ, மாணவியருக்கு விலையில்லா பாடப்புத்தகங்கள் பள்ளிக் கல்வி துறை மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. எனவே +1 மற்றும் +2 வகுப்புகளுக்கு புத்தக கட்டணம் வழங்கப்படுவதில்லை . 2007-08 ஆம் ஆண்டு முதல் தமிழ் வழி பயிலும் அனைத்து மாணவ/மாணவியர் கற்பிப்புக் கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 2008-09 ஆம் ஆண்டு முதல் சிறப்பு கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆங்கில வழிக்கல்வியில் 12ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ/மாணவியருக்கு தேர்வுக்கட்டணம் இத்துறையின் மூலம் அரசு தேர்வுத் துறை இயக்குநருக்கு ஈடுசெய்யப்படுகிறது. 2 ஆரளiஉ உடிரசளநள டமைந கூhநஎயசயஅ, கூhயஎடை, சூயவாயளறயசயஅ நவஉ. in ஆரளiஉ ளுஉhடிடிடள சரn லெ னுநயீயசவஅநவே டிக ஹசவ யனே ஊரடவரசந (ழு.டீ. சூடி. 70 , க்ஷஊ,ஆக்ஷஊ &ஆறு னுநயீவ னுவ: 15.7.2005) 25 37.50 62.50 (டிச) 63 யீநச லநயச 3 க்ஷ.ஹ. ஐ லுநுஹசு க்ஷ.ஊடீஆ ஐ லுநுஹசு 92 அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் கல்லுhரிகளில் மூன்றாண்டு கலை மற்றும் அறிவியல் பட்டப்படிப்புகளுக்கு இலவச கல்வி திட்டத்தின் கீழ் புத்தகக் கட்டணத்துடன் சிறப்பு கட்டணம் முழுமையாக வழங்கப்படுகிறது. மேலும் 2007-08 ஆம் ஆண்டு முதல் இவ்வாறான படிப்புகளுக்கு படிப்புக் கட்டணம் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. 4 க்ஷ.ஹ. & க்ஷ.ஊடீஆ.ஐஐ லுநுஹசு 21 5 க்ஷ.ஹ. & க்ஷ.ஊடீஆ ஐஐஐ லுநுஹசு 21 6 க்ஷ.ளுஊ. ஐ லுநுஹசு 91 7 க்ஷ.ளுஊ. ஐஐ லுநுஹசு 20 8 க்ஷ.ளுஊ. ஐஐஐ லுநுஹசு 20 9 க்ஷ.க்ஷ.ஹ. / க்ஷ.க்ஷ.ஆ 100 ஐ, ஐஐ & ஐஐஐ லுநுஹசு 10 க்ஷ.டு. (3 லுநுஹசு னுநுழுசுநுநு) ஐ லுநுஹசு (க்ஷ ழு டு ) 75 100 175 ஐஐ லுநுஹசு (க்ஷ ழு டு ) 125 100 225 ஐஐஐ லுநுஹசு (க்ஷ ழு டு ) 200 100 300 11 க்ஷ.டு. (ஐசூகூநுழுசுஹகூநுனு குஐஏநு லுநுஹசுளு) ஐ லுநுஹசு 75 70 100 245 ஐஐ லுநுஹசு 100 70 100 270 ஐஐஐ லுநுஹசு 125 70 100 295 ஐஏ லுநுஹசு 125 70 100 295 21 ஏ லுநுஹசு 200 70 100 370 12 க்ஷ.டீ.டு.(ஹகுகூநுசு ஞஹளுளுஐசூழு ழசு.ளுநுஊலு.ஊடுஹளுளு) ஐ லுநுஹசு 50 42 113 205 ஐஐ லுநுஹசு 50 42 113 205 ஐஐஐ லுநுஹசு 50 42 113 205 13 க்ஷ.டீ.டு.(ஹகவநச யீயளளiபே கசைளவ லநயச ஞரடயஎயச உடிரசளந டிக ஹnயேஅயடயi ருniஎநசளவைல(டிச) ஏனைறயn உடிரசளந டிக ஆயனசயள ருniஎநசளவைல) ஐ லுநுஹசு 50 27 60 137 ஐஐ லுநுஹசு 50 27 60 137 14 க்ஷ.டுஐகூகூ ( 4 லுநுஹசுளு) ஐ கூடீ ஐஏ லுநுஹசுளு 150 92 242 15 க்ஷ.டுஐகூகூ (3 லுநுஹசுளு) (நுணுருஐஏஹடுநுசூகூ கூடீ னுநுழுசுநுநு ஊடீருசுளுநு ஐ லுநுஹசு 92 29 92 213 ஐஐ லுநுஹசு 21 29 92 142 ஐஐஐ லுநுஹசு 21 29 92 142 16 க்ஷ.டுஐக்ஷ.ளுஊஐநுசூஊநு ஐ வடி ஐஐஐ லுநுஹசுள 150 — 100 250 17 க்ஷ.ஞ.நுனுருஊஹகூஐடீசூ ஐ லுநுஹசு 100 60 160 ஐஐ லுநுஹசு 100 60 160 ஐஐஐ லுநுஹசு 100 60 160 18 க்ஷஹஊழநுடுடீசு டீகு ஞழலுளுஐடீகூழநுசுஹஞலு 1 லுநுஹசு 110 110 ஐஐ லுநுஹசு 135 135 ஐஐஐ லுநுஹசு 100 100 ஐஏ லுநுஹசு (6 ஆடீசூகூழளு) 85 85 19 க்ஷ.நுன. 70 70 20 க்ஷ.ளுஉ (ஏஐளுருஹடு ஊடீஆஆருசூஐஊஹகூஐடீசூ கூநுஓகூஐடுநு னுநுளுஐழுசூளு,ஊநுசுஹஆஐஊ னுநுளுஐழுசூ) ஐ லுநுஹசு 40 150 190 ஐஐ லுநுஹசு 40 150 190 ஐஐஐ லுநுஹசு 40 150 190 ஐ.ஞ.ஊ.(கூறுடீ லுநுஹசுளு) 22 ஐ லுநுஹசு 40 120 160 ஐஐ லுநுஹசு 40 120 160 22 ஞடீளுகூ க்ஷ.ளுஉ. னுஐஞடுடீஆஹ ஐசூ ஊடீஆஞருகூநுசு ளுஊஐநுசூஊநு 500 200 200 900 ஞடீளுகூ ழுசுஹனுருஹகூநு ஊடீருசுளுநு சுஹகூநுளு 1 ஆ.ஹ.ஐ லுநுஹசு 150 24 125 299 ஆ.ஹ. ஐஐ லுநுஹசு 150 24 87 261 2 ஆ.ளுஊ. ஐ லுநுஹசு (ளுஊஐநுசூஊநு ளுருக்ஷதுநுஊகூளு டீகூழநுசு கூழஹசூ ஊழநுஆஐளுகூசுலு) 150 87 125 362 ஐ லுநுஹசு (ஊழநுஆஐளுகூசுலு) 150 102 125 377 ஐ லுநுஹசு (சூடீசூ ளுஊஐநுசூஊநு) 150 27 125 302 3 ஆ.ளுஊ.ஐஐ லுநுஹசு (ளுஊஐநுசூஊநு) 150 86 87 323 ஐஐ லுநுஹசு (ஊழநுஆஐளுகூசுலு) 150 101 87 338 ஐஐ லுநுஹசு(சூடீசூ-ளுஊஐநுசூஊநு) 150 26 87 263 4 ஆ.ஊடீஆ ஐ லுநுஹசு 100 33 125 258 ஐஐ லுநுஹசு 125 125 5 ஆ.டு. ஊடீருசுளுநு: ஐ லுநுஹசு 60 60 ஐஐ லுநுஹசு 60 60 6 ஆ. டீ. டு ஐ லுநுஹசு 150 27 135 312 ஐஐ லுநுஹசு 24 135 159 7 ஆ. க்ஷ. ஹ ஐ லுநுஹசு 250 75 250 575 ஐஐ லுநுஹசு 250 75 250 575 8 ஆ.டுஐகூகூ (டீநே லநயச உடிரசளந) சுநுழுசூ. குநுநுளு / குநுநுளு குடீசு ஏஹடுருஹகூஐடீசூ டீகு கூழநுளுஐளு ஆஹனுசுஹளு ருசூஐஏநுசுளுஐகூலு 50 150 100 300 ஆஹனுருசுஹஐ ருசூஐஏநுசுளுஐகூலு 150 100 250 ஹசூசூஹஆஹடுஹஐ ருசூஐஏநுசுளுஐகூலு 25 100 60 185 9 ஆ.ஊ.ஹ.( 3 லுநுஹசுளு)ஐ, ஐஐ ஹசூனு ஐஐஐ லுநுஹசு 500 200 200 900 23 10 ஆ.ளுஉ., ஹயீயீடநைன ஞாலளiஉள ஹயீயீடநைன ஆயவாள ஹயீயீடநைன உhநஅளைவசல ஐ லுநயச ஐஐ லுநயச 250 40 180 470 11 ஆ.ளுஉ. (ஹயீயீடநைன ழுநடிடடிபல) ஐ. லுநயச ஐஐ. லுநயச 150 40 40 150 150 340 190 12 ஆ.ளுஉ. in ஹயேடலவiஉயட, ஐnடிசபயniஉ க்ஷiடி ஊhநஅளைவசல ஐ லுநயச. ஐஐ லுநயச 200 – 150 150 350 150 13 ஆயளவநச டிக ஞால. நுனn (டிநே லநயச) 110 119 150 379 13ஹ ஆ.ஞ.நுன. (கூறடி லநயசள) ஐ லநயச ஐஐ லுநயச 100 100 100 — 200+100* 200 500 300 * உடிளவ டிக நுளூரiயீஅநவே 14 ஆ.ளுஉ ( நுnஎசைடிnஅநவேயட கூநஒiஉடிடடிபல) ஐ யனே ஐஐ லுநயச 250 — 180 430 14ய ஆ.ளுஉ. குடிசநளேiஉ ளுஉநைnஉந – 86 150 236 15 ஆ.ளுஉ. ஆயவநசயைட ளுஉநைnஉந ஆநனiஉயட ஞாலள. ஐ லுநயச ஐஐ லுநயச 150 150 70 70 125 87 345 307 16 ஆ.ளுஉ. ஐனேரளவசயைட ஆiஉசடிbiடிடடிபல ஐ லுநயச ஐஐ லுநயச 87 86 125 87 212 173 17 ஆ.ளுஉ. ஹயீயீடநைன ளுஉநைnஉந ஐ லுநயச ஐஐ லுநயச 250 40 180 470 18 ஆ.ளுஉ. க்ஷiடி- ஞாலளiஉள ஐ & ஐஐ லுநயச 250 40 180 470 19 ஆ.ளுஉ. ஞாலளiஉயட ஊhநஅளைவசல ஐ லுநயச ஐஐ லுநயச 150 150 102 101 125 87 377 338 20 ஆ.ளுஉ. ஞடிடலஅநச உhநஅ. ஐ லுநயச ஐஐ லுநயச 250 40 180 470 21 ஆ.ளுஉ. ஆயசiநே ழுநடிடடிபல ஐ லுநயச ஐஐ லுநயச 150 — — — 150 150 300 150 22 ஆயளவநச டிக டுiசெயசல ளுஉநைnஉந 150 – 125 275 24 23 ஞடிளவ-பசயனரயவந ஊடிரசளந in ஊடிடியீநசயவiடிn (சுயவந யீநச லநயச) 100 120 75 295 24 ஞடிளவ-பசயனரயவந உடிரசளந in சுரசயட ளுடிஉiடிடடிபல in உடிஅஅரnவைல னுநஎநடடியீஅநவே, ழுயனோபைசயஅ 100 38 75 213 25 ஆ.ளுஉ. ஆiஉசடிbiடிடடிபல ஐ வடி ஐஐஐ லநயசள 300 100 120 520 26 ஆ.ஹ – கூயஅடை யனே கூநஅயீடந ஹசவள: ஐ லுநயச ஐஐ லுநயச 150 150 24 24 125 87 299 261 27 ஆ.ஹ. ஐனேயைn ஆரளiஉ ( டீநே லுநயச உடிரசளந) 150 – 125 275 28 ஆ.ஹ.(ருசனர) ஐ. லுநயச ஐஐ. லுநயச 150 150 24 24 125 87 299 261 29 ஆ.ஹ.னுநகநnஉந ளவரனநைள: ஐ லுநயச ஐஐ லுநயச 150 150 24 24 125 87 299 261 30 ஆ.ஹ. ஐனேயைn ஞாடைடிளடியீhல ஐ லுநயச ஐஐ லுநயச 100 100 – 125 87 225 187 31 ஆ.ஹ.ஞளலஉhடிடடிபல ஐ லுநயச ஐஐ லுநயச 150 150 24 24 125 87 299 261 32 ஆ.ஹ.நுஉடிnடிஅiஉ யனே ஊடிஅஅரniஉயவiடிn, துடிரசயேடளைஅ. ஐ லுநயச ஐஐ. லுநயச 150 150 – 125 87 275 237 33 ஆ.ளுஉ.ஞடிடலஅநச ளுஉநைnஉந ( 5 லநயச) (நுயஉh லநயச) 120 150 150 420 34 க்ஷ.டு.ஆ. (க்ஷயஉhநடடிச டிக டுயbடிரச ஆயயேபநஅநவே) ஐ வடி ஐஐஐ லுநயச 100 200 250 550 35 ஆ.டு.ஆ. ஐ. லுநயச ஐஐ. லுநயச 200 300 150 200 625 625 975 1125 36 ஆ.ளுஉ. in ஹniஅயட ளுஉநைnஉந ஐ லநயச 200 – 150 350 ஐஐ லுநயச — — 150 150 37 ஞ.ழு. னுiயீடடிஅய in ஊடிஅயீரவநச ஹயீயீடiஉயவiடிn 500 – 200 700 1 நுனேடிஉசinடிடடிபல 400 50 100 550 2 ஹவோசடியீடிடடிபல 400 50 50 500 3 கூயஅடை 400 50 50 500 4 நுனரஉயவiடிn 300 50 50 400 5 ஊடிஅஅநசஉந 120 50 50 220 25 6 நுnஎசைடிnஅநவேயட ளுஉநைnஉந 400 45 100 545 7 ளுடிஉiடிடடிபல 250 45 100 395 8 ஞாடைடிளடியீhல – 45 100 145 9 க்ஷiடியீhலளiஉள 400 45 100 50* 595 10 ஊhநஅளைவசல 400 45 100 545 11 ழளைவடிசல 250 45 100 395 12 க்ஷடிவயலே 45 100 145 13 ஷ்டிடிடடிபல 400 45 100 545 14 நுஉடிnடிஅiஉ 250 45 100 395 15 ஹnஉநைவே ழளைவடிசல 45 100 145 16 ஆயவாள – 100 100 17 ருசரனர / கூநடரபர 400 50 50 500 18 ஞடிடவைiஉள யனே ஞரடெiஉ ஹனஅn. 400 50 50 50* 550 19 ழுநடிபசயயீhல 250 – 100 350 20 க்ஷiடி-ஊhநஅளைவசல 400 45 100 50* 595 *னுநளநசவய வiடிn கநநள 21 ழுநடிடடிபல 250 – 100 350 22 நுபேடiளா 400 50 50 500 23 ஹயேடலவiஉயட ஊhநஅளைவசல 400 45 100 50* 595 *னுநளநசவய வiடிn கநநள 24 ஞாலளiஉள 400 45 100 545 25 ளுவயவளைவiஉள 250 45 100 395 26 ஞடியீரடயவiடிn ளுவரனநைள 250 45 100 395 27 ஞடிடவைiஉயட ளுஉநைnஉந 400 50 50 500 28 நுனரஉயவiடிn சநடயவiபே வடி றுடிஅநn ளுவரனநைள 300 – 50 350 29 ஊடிசயீடிசயவந ளுநஉசநவயசல ளாiயீ 120 50 50 220 30 ஞாலளiஉயட நுனரஉயவiடிn 300 50 50 400 31 டுiசெயசல ளுஉநைnஉந : டீநே லநயச 400 50 50 500 26 39 ஞா.னு (ழு.டி ஆள.சூடி: 417 ளுறுனு னுவ: 11.03.88) ஐ வடி ஐஐஐ லநயச டிடேல (நுயஉh லுநயச) 1500 200 50 1750 ஞசுடீகுநுளுளுஐடீசூஹடு ஊடீருசுளுநுளு 1 ஆ.க்ஷ.க்ஷ.ளு ஐ லுநயச -1 லுச. ஐ.ளுநஅ. 400 34 120 554 ஐஐ ளுநஅ. 187 17 60 264 ஐஐ லுநயச – 1 லுச. ஐஐஐ. ளுநஅ. 400 34 120 554 ஐஏ ளுநஅ. 150 17 69 236 ஐஐஐ லுநயச – 1 லுச. ஏ.ளுநஅ. 150 — 60 210 ஏஐ ளுநஅ., 400 34 120 554 1ய க்ஷருஆளு : ஐ லுநயச 50 – 120 170 ஐஐ லநயச 200 – 120 320 ஐஐஐ லுநயச 200 – 120 320 ஐஏ லுநயச 200 – 120 320 ஏ லுநயச 250 – 120 370 ஏஐ லுநயச ( 6 அடிவோள) 125 – 60 185 2 க்ஷ.நு. ஐ லுச. கூடீ ஐஐஐ லுச. ( நுயஉh லநயச) 100 40 180 320 ஐஏ லுநயச 125 40 180 345 3 க்ஷ.ஏ.ளுஉ. ஐ லுநயச 97 27 90 45* 259 ஐஐ. லுச. வடி ஐஏ லுநயச 150 14 90 45* 299 ஏ லுநயச (கூறடி ளுநஅநளவநச) 150 14 60 30* 254 ( * னுநளளநசவயவiடிn கநநள யள யீநச னுசைநஉவடிசள நு1 29902/82/18.2.03) 4 க்ஷ.ளுஉ. (ஹபசi) நுபேiநேநசiபே 1 லுநயச 200 45 75 320 ஐஐ லுநயச 400 45 75 520 ஐஐஐ லுநயச வடி ஏ லுநயச ( நுயஉh லுநயச) 500 45 75 620 5 ஞசுடீகுநுளுளுஐடீசூஹடு (ஊடீசூகூனு) க்ஷ.ளுஉ.(ஹபசi) ஐ லுநயச 150 21 72 243 ஐஐ லுநயச 200 21 72 293 ஐஐஐ லுநயச 200 21 72 293 ஐஏ லுநயச 200 21 72 293 6 க்ஷ.ளுஉ.(குiளாநசநைள) ஐ லுநயச 150 44 75 269 ஐஐ லுநயச வடி ஐஏ லுநயச (நுயஉh லநயச) 200 44 75 319 7 க்ஷ.ளுஉ. (நுபேiநேநசiபே) 27 ஐ லுநயச வடி ஐஐஐ லுநயச (நுயஉh லநயச) 125 40 180 345 8 க்ஷ.ளுஉ.(ஹயீயீடநைன ளுஉநைnஉந) ஐ லுநயச வடி ஐஐஐ லுநயச (நுயஉh லநயச) 100 40 180 320 9 க்ஷ.கூநஉh.சூயவiடியேட ஐளேவவைரவந டிக கூநஉhnடிடடிபல, கூசiஉhல. ஐ லுநயச வடி ஐஏ லநயசள (நயஉh லநயச) 120 150 150 420 (ஐn யனனவைiடிn வடி சுள.150/- றடைட நெ ளயnஉவiடிநேன கடிச ஐஏ லுநயச வடிறயசனள உடிளவ டிக நளூரiயீஅநவே உhயசபநள) 10 க்ஷ.கூநஉh ஊடிரசளந கடிச ஐ ஐ கூ ஆயனசயள ஐ வடி ஐஏ லநயச (நுயஉh லநயச) 200 42 150 392 11 க்ஷ.கூநஉh.(கூநஒவடைநள)in ஞ.ளு.ழு. ஊடிடடநபந டிக கூநஉh. ஊடிiஅயெவடிசந ஐ லுநயச 100 40 180 320 ஐஐ லுநயச 150 40 180 370 ஐஐஐ லுநயச 250 40 180 470 ஐஏ லுநயச 300 40 180 520 ஏ லுநயச 400 40 180 620 12 க்ஷ.கூநஉh. ஊடிரசளந in ஐளேவவைரவந டிக கூநஉhnடிடடிபல, ஊடிiஅயெவடிசந ஐ வடி ஏ லுநயச (நுயஉh லநயச) 125 40 180 345 12ய க்ஷ கூநஉh (ஊநசயஅiஉ கூநஉhnடிடடிபல) ஐ லுநயச 100 150 16 266 ஐஐ லுநயச 150 150 16 316 ஐஐஐலுநயச 250 150 16 416 ஐஏ லுநயச 300 150 16 466 ஏ லநயச 400 150 16 566 ஏஐ லுநயச ஊடிளவ டிக நளூரiயீஅநவேள யீயலயடெந in வாந கசைளவ லநயச சுள.200/- கடிச வாந றாடிடந லநயச ( ஞசடிஉ nடி: னு1 / 3330 / 97 னவ: 03.07.97) 13 க்ஷ.ஹசஉh. ளுஉhடிடிட டிக ஹசஉhவைநஉவரசந யவ ழுரiனேல சுயவநள யீநச லநயச ஐ வடி ஏ லுநயசள 250 16 125 391 ஆநுனுஐஊஹடு ஊடீருசுளுநு: 14 ஆ.னு ஐ வடி ஐஐஐ லுநயச (சுயவந யீநச லநயச) 250 10 100 360 15 ஆ.ளு. ஐ வடி ஐஐஐ லுநயச (சுயவந யீநச லநயச) 250 10 100 360 16 ஆ.னு.ளு. (னுநவேயட) சுயவந யீநச லநயச ஐ & ஐஐ லுநயச 150 20 100 270 28 17 ஆ.ஹ.in ஊசiஅinடிடடிபல யனே குடிசநளேiஉ ளுஉநைnஉந கூhந வரவைiடிn கநநள யனே உடிளவ டிக bடிடிமள றடைட நெ ளயnஉவiடிநேன யள சநஉடிஅஅநனேநன லெ வாந ழநயனள டிக ஐளேவவைரவiடிளே, வாந அiniஅரஅ றடைட நெ ளயnஉவiடிநேன. 18 ஆ.ஏ.ளுஉ. ஐ & ஐஐ லுநயச (ஞநச லுநயச) 200 16 180 396 19 ஆ.ளுஉ.(ஹபசi) ஐ & ஐஐ லுநயச (ஞநச லநயச) 350 105 100 555 20 ஆ.ளுஉ.ஞாலளiடிடடிபல, ஹயேவடிஅல, க்ஷiடி-ஊhநஅளைவசல, ஞாயசஅயஉடிடடிபல, ஊ.ஆ.ஊ.ஏநடடடிசந ஐ லுநயச 100 51 200 351 ஐஐ லுநயச 100 41 200 341 ஐஐஐ லுநயச 100 41 200 341 21 ஆ.ளுஉ. (ஞாலளiஉள) ஐ லுநயச 23 100 120 243 ஐஐ லுநயச 71 100 120 291 ஐஐஐ லுநயச 70 100 120 290 22 ஆ.ளுஉ.(ஹயேவடிஅல) ஐ லுநயச 160 100 120 380 ஐஐ லுநயச 214 100 120 434 ஐஐஐ லுநயச 200 100 120 420 23 ஆ.ளுஉ.(ஞாயசஅயஉடிடடிபல) ஐ லுநயச வடி ஐஐஐ லுநயச (சுயவந யீநச லநயச) 250 100 120 470 24 ஆ.ளுஉ.(ஆiஉசடிbiடிடடிபல) ஐ வடி ஐஐஐ லுநயச ( யீநச லநயச) 300 100 120 520 25 ஆ.ளுஉ.(க்ஷiடிஊhநஅளைவசல) ஐ லுநயச 15 100 120 235 ஐஐ லுநயச 79 100 120 299 ஐஐஐ லுநயச 75 100 120 295 டீகூழநுசுளு 26 ஆ.நுன. (டீநே லநயச ஊடிரசளந) 75 15 60 150 27 னு.ஞாயசஅயஉல ஐ லுநயச 50 8 20 78 ஐஐ லுநயச 100 8 36 144 28 க்ஷ.ஞாயசஅயஉல ஐ லுநயச 50 23 92 165 29 ஐஐ லுநயச 100 23 72 195 ஐஐஐ லுநயச 250 23 72 345 ஐஏ லுநயச 500 23 72 595 29 ளுயnவையசல ஐளேயீநஉவடிச 60 8 72 140 30 க்ஷ.ஐ.ஆ.(ஐ வடி ஐஐஐ லுநயச) சுயவந யீநச லநயச 50 15 60 125 31 க்ஷ.ளுஉ.(ழடிசவiஉரடவரசந) ஐ வடி ஐஏ லநயச-யீநச லநயச ஐ லுநயச 21 50 71 ஐஐ லுநயச 21 72 93 ஐஐஐ லுநயச 21 72 93 ஐஏ லுநயச 21 72 93 32 க்ஷ.ளுஉ.(குடிசநளவசல) ஐ லுநயச 150 21 72 243 ஐஐ லுநயச ஐஏ லுநயச ஞநச லுநயச 200 21 72 293 33 னுiயீடடிஅய in ழடிஅநடியீயவால ஐ லுநயச வடி ஐஐஐ லுநயச யீநச லநயச 500 50 150 700 ஐஏ லுநயச 500 150 650 டுயளவ 6 அடிவோள 75 75 34 க்ஷயஉhநடடிச டிக ஹலரசஎநனiஉ ஆநனiஉiநே & ளுரசபநசல) ஞசந – ஹலரசஎநனiஉ 50 100 300 450 ஐ லுநயச 50 100 550 700 ஐஐ வடி ஐஐஐ லுநயச( ஞநச லுநயச) 200 100 550 850 ஐஏ லுநயச 100 100 550 750 ஏ லுநயச 250 100 550 900 35 ஐசூனுருளுகூசுஐஹடு ஹசூனு கூநுஊழசூஐஊஹடு ஊடீருசுளுநுளு; ஐகூஐ ஐ லுநயச ஹ டுரஅயீளரஅ யீசடிஎளைiடிn – – – 36 ஐஐ லுநயச – – – 48 ஐஐஐ லுநயச – – – 60 36 னுiயீடடிஅய in ஞடிடலவநஉhniஉ ஐ லுநயச 90 40 130 ஐஐ லுநயச 60 40 90 190 ஐஐஐ லுநயச 30 40 90 160 37 னுiயீடடிஅய in கூநயஉhநச கூசயiniபே (ளுநஉடினேயசல ழுசயனந) ஐ லுநயச – – 35 35 ஐஐ லுநயச – – 25 25 38 னுiயீடடிஅய in ஊடி-டியீநசயவiடிn – – 55 55 39 னுiயீடடிஅய in நுடநஉவசடிniஉ ஐளேவசரஅநவேள னுiயீடடிஅய in கூடிடிடள நுபேப. 30 னுiயீடடிஅய in ஹசை-உடினேவைiடிniபே & சுநகசபைநசயவiடிn ஐ லுநயச 90 90 ஐஐ லுநயச 80 90 170 ஐஐஐ லுநயச 80 90 170 40 ழடிரளந முநநயீiபே ஊடிரசளந ( ழு.டீ.அள.சூடி: 1738 ளுறுனு னுவ: 18.09.87) 360 40 400 41 ழநயடவா றுடிசமநச கூசயiniபே ஞநச ளுநஅநளவநச (6 அடிவோள) 44 25 125 194 42 னுiயீடடிஅய in ஞாயசஅயஉல (ளுனைனாய) ஐ லுநயச 125 15 140 ஐஐ லுநயச 110 15 125 43 னுiயீடடிஅய in ஊநசயஅiஉ கூநஉhnடிடடிபல. ஐ லுநயச 130 15 145 ஐஐ லுநயச 95 15 110 ஐஐஐ லுநயச 200 15 215 44 க்ஷ.னு.ளு. ஐ லுநயச 87 21 52 160 ஐஐ லுநயச 150 21 125 296 ஐஐஐ லுநயச 175 21 125 321 ஐஏ லுநயச 150 21 125 296 ஏ லுநயச 225 21 125 371 45 க்ஷஹளுடுஞ (க்ஷயஉhநடடிச டிக ஹரனiடிடடிபல ளுயீநநஉh யனே டுயபேரயபந கூhநசயயீhல) ஐ லுநயச 50 23 92 165 ஐஐ லுநயச 100 23 72 195 ஐஐஐ லுநயச 250 23 72 345 ஐஏ லுநயச 500 23 72 595 சூடிவந: கூhந நுஒயஅiயேவiடிn கநநள யசந ளயnஉவiடிநேன in கரடட யள யீநச வாந சயவநள யயீயீசடிஎநன லெ வாந உடிnஉநசநேன சுநபளைவசயசள டிக ரniஎநசளவைநைள. மூன்றாண்டு கலை மற்றும் அறிவியல் பட்டப்படிப்புகளுக்கு ( பி.ஏ., பி.எஸ்.ஸி., பி.காம் போன்ற படிப்புகளுக்கு) இலவச கல்வி உதவித்தொகை திட்டம் அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் மூன்றாண்டு பட்டப்படிப்பு பயிலும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்புகளைச் சார்ந்த மாணவ, மாணவியருக்கு எவ்வித நிபந்தனையுமின்றி இலவசக்கல்வி திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இலவசக் கல்வித் திட்டத்தின் கீழ் சிறப்புக்கட்டணம் மற்றும் திரும்பப்பெற இயலாத கட்டாயக் கட்டணங்கள் ஆகியவை அரசு நிர்ணயித்த அளவிலும், தேர்வுக் கட்டணம் முழுமையாகவும் வழங்கப்படுகிறது. 31 பாலிடெக்னிக்குகளில் 3 வருட பட்டயப்படிப்பு பயில இலவச கல்வி உதவித் தொகை திட்டம் அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் பாலிடெக்னிக்கள் பயிலும் பிற்படுத்தப்பட்டோர்/மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர்/சீர்மரபினர் மாணவ, மாணவியரின் பெற்றோர்களது ஆண்டு வருமானம் ரூ.1,00,000/-க்கும் மிகாது, குடும்பத்தில் எவரும் பட்டப்படிப்போ அல்லது பட்டயப்படிப்போ பயிலாதவர்கள் இருப்பின் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன் அடையலாம். கற்பிப்புக் கட்டணம் , சிறப்பு கட்டணம், இதர திரும்பப் பெற்றிடாத கட்டணங்கள் அரசு நிர்ணயித்த அளவிலும் மற்றும் தேர்வுக் கட்டணம் முழுமையாகவும் வழங்கப்பட்டுகின்றன. இவற்றினை தவிர, உதவித் தொகை அறிவிக்கையில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள புத்தகத் தொகையும் வழங்கப்படுகிறது. மேலும் அரசு பாலிடெக்னிக்குகளில் பயிலும் அனைத்து வகுப்பைச் சார்ந்த மாணவர்களுக்கும் 2008-09 -ஆம் ஆண்டு முதல் படிப்புக்கட்டணம் செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு அளித்து அரசு உத்திரவிட்டுள்ளது. (அரசாணை எண் 259, உயர்கல்வித்துறை , நாள் 26.6.08) எனவே அரசு உதவிப்பெறும் பாலிடெக்னிக்குகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு கற்பிப்புக் கட்டணம் ஒப்பளிக்கப்படுகிறது. தொழில் கல்வி பட்டப்படிப்பு பயில்வோருக்கான இலவச கல்வி உதவித் தொகை திட்டம் (மருத்துவம் பொறியியல், சட்டம், வேளாண்மை மற்றும் கால்நடை மருத்துவம் போன்றவை) அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் தொழில் கல்லுhரிகளில் பயிலும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் மாணவ, மாணவியரின் பெற்றோர்களது ஆண்டு வருமானம் ரூ.1,00,000/-க்கும் மிகாது, குடும்பத்தில் எவரும் பட்டதாரி இல்லாதவர்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன் அடையலாம். சிறப்புக் கட்டணம், கற்பிப்புக் கட்டணம், இதர திரும்பப் பெற்றிடாத கட்டணங்கள் ஆகியன அரசு நிர்ணயித்த அளவிலும் தேர்வுக்கட்டணம் முழுமையாகவும் வழங்கப்படுகின்றன. இவற்றினை தவிர, உதவித் தொகை அறிவிக்கையில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள புத்தக தொகையும் வழங்கப்படுகிறது. சுயநிதி தொழில் கல்லுhரிகளில் அரசு ஒதுக்கீட்டின் கீழ் ஒற்றை சாளர முறையில் தேர்வு செய்யப்படும் மாணவர்களுக்கும் மேற்குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு அரசு தொழில் கல்லுhரி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் கட்டணங்கள் ஒப்பளிக்கப்படுகிறது. 32 உண்டி, உறையுள் தொகை கல்லூரியில் இணையப்பெற்ற விடுதிகளில் தங்கிப் பயிலும் மாணவர்களுக்கு கீழ்க்கண்ட விகிதத்தில் மாதாந்திர உண்டி, உறையுள் கட்டணங்கள் வழங்கப்படுகிறது. பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு மாணவர்கள் வ.எண் பாடமுறையின் பெயர் சென்னை நகரம் மாதம் ஒன்றுக்கான உண்டி, உறையுள் தொகை (ரூபாய்) சென்னை தவிர இதர மாவட்டங்கள் மாதம் ஒன்றுக்கான உண்டி, உறையுள் தொகை (ரூபாய்) 1 கலை, அறிவியல் பட்டம் மற்றும் பட்டமேற்படிப்பு மற்றும் சட்டம் 75/- 60/- 2 பொறியியல், மருத்துவம் விவசாயம் போன்ற தொழிற் கல்வி 75/- 60/- 3 தொழிற் பயிற்சி மற்றும் தொழில் நுட்பப் பயிற்சிகள் 75/- 60/- மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் / சீர்மரபினர் வகுப்பு மாணவர்கள் மேற்படி உண்டி உறையுள் தொகையினை பெறுவதற்கு பெற்றோரின் ஆண்டு வருமான வரம்பு ரூ.1,00,000/-க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். மைய அரசின் படிப்பு உதவித்தொகை திட்டங்கள் பள்ளிப் படிப்பு உதவித் தொகை திட்டம் தமிழ் நாட்டிலுள்ள இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான மைய அரசின் பள்ளிப் படிப்பு உதவித்தொகை திட்டத்தின் செயலாக்கத்திற்காக 2003-04 ஆம் ஆண்டில் முதன் முறையாக இந்திய அரசு ரூ.2.40 கோடி வழங்கியுள்ளது இத்திட்டம் (மைய மற்றும் மாநில அரசின் 50: 50 பங்கீட்டின் கீழ்) செயல் படுத்தப்படுகிறது. இதன் விவரம் வருமாறு. வ.எண் பாடமுறையின் பெயர் மாதம் ஒன்றுக்கான உண்டி, உறையுள் தொகை ரூபாய் 1 தொழிற் கல்வி பட்டப்படிப்பு 140/- 2. பட்டயம் -தொழில்நுட்ப பயிற்சிகள் 90/- 3. அறிவியல், பட்டம் மற்றும் பட்டமேல்படிப்பு 90/- 4. +1 , +2 மற்றும் கலை தொடர்பான பட்டம் 80/- 33 (ரூபாய் இலட்சத்தில்) வ. எ ஆண்டு ஒதுக்கீடு செலவினம் பயன்பெற்றோர் 1 2006-07 400.00 400.00 56000 2 2007-08 900.00 300.44 152000 3 2008-09 900.00 200.00 163323 4 2009-10 900.00 640.00 35610 5 2010-11 900.00 560.00 32438 6 2011-12 1402.00 1402.00 170312 பள்ளி மேற்படிப்பு உதவித்தொகை திட்டம் இந்திய அரசு, தமிழ் நாட்டில் மைய அரசின் பள்ளி மேற்படிப்பு உதவித் தொகை (மைய அரசின் உதவி 100 ரூ ) திட்டச் செயலாக்கத்திற்கென 2003-04 ஆம் ஆண்டில் முதன் முறையாக இந்திய அரசு ரூ.3.53 கோடி வழங்கியுள்ளது. இதன் விவரம் வருமாறு. (ரூபாய் இலட்சத்தில்) வ. எ ஆண்டு ஒதுக்கீடு செலவினம் பயன்பெற்றோர் 1 2006-07 500.00 2006-07 ஆம் ஆண்டிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகை 2007-08 ஆம் ஆண்டில் செலவிடப்பட்டது 2 2007-08 500.00 1599.54 230920 3 2008-09 500.00 200.00 913370 4 2009-10 1332.00 1332.00 47788 5 2010-11 1380.00 2719.00 147512 6 2011-12 1593.00 1593.00 55424 34 கல்வி உதவித் தொகைகள் (பிவ/மிபிவ/சீம) பெற்றோர் ஆண்டு வருமான வரம்பில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் வ.எண் பெற்றோர் ஆண்டு வருமான வரம்பு (ரூபாய்) உயர்த்தப்பட்ட ஆண்டு அரசாணை எண் மற்றும் நாள் விவரம் 1 1500 1967 அ,ஆ,எண் 2070, உள்துறை நாள் 31.1..67 2 2000 1970 அ,ஆ.எண் 1120,ச.ந.து. நாள் 13.11.70 3 2500 1974 அ,ஆ,எண் 602, ச.ந.து.,நாள் 1.8.74 4 5000 1981 அ,ஆ,எண் 658, ச.ந.து.,நாள் 1.9.81 5 12000 1989 அ,ஆ,எண்439 பி.வ. சத்துணவு (ம) ச.ந.து. நாள் 5.5.89 6 25000 1996 அ,ஆ,எண்49 பி.வ.(ம) மி.பி.வ.நலத்துறை நாள் 1.10.96 7 50000 2000 அ,ஆ,எண்57 பி.வ./மி.பி.வ.(ம) சி ந நலத்துறை நாள் 1.6.2000 8 100000 2008 அ,ஆ,எண் (நிலை) 77,பிவ, மி.பி.வ.(ம) சிபா நலத்துறை நாள் 11.7.2008 35 கல்வி உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டங்கள் 2011-12 செலவின விவரம் (ரூபாய் இலட்சத்தில்) வ. எண் பாடமுறை வகுப்பு சாதனை 2011-12 செயல் நிதி 1 பள்ளி படிப்பு பிவ* 48992 113.79 மிபிவ/சீம** 16227 33.85 மொத்தம் 65219 147.64 2 பள்ளி மேற்படிப்பு பிவ* 97726 1956.90 மிபிவ/சீம** 42562 1194.88 மொத்தம் 140288 3151.78 3 இலவச கல்வி (பட்டப் படிப்புகள்) பிவ 85243 1136.34 மிபிவ/சீம 57101 716.67 மொத்தம் 142344 1853.01 4 இலவசகல்வி (பட்டயப் படிப்பு) பிவ 13955 443.76 மிபிவ/சீம 8310 258.42 மொத்தம் 22265 702.18 5 இலவசகல்வி தொழில் கல்வி (பி.இ., எம்.பி.பி.எஸ் முதலியன) பிவ 62802 3285.73 மிபிவ/சீம 45574 2280.72 மொத்தம் 108376 5566.45 ஆங்கில வழி கல்வி பயிலும் மாணவ, மாணவியருக்கு கற்பிப்புக் கட்டணம் திருப்பியளித்தல் 6 பள்ளி படிப்பு மிபிவ/சீம 31169 77.92 பள்ளி மேற்படிப்பு மிபிவ/சீம 14324 71.62 மொத்தம் 45493 149.54 பெருமொத்தம் 523985 11615.15 * ஆங்கில வழிக்கல்வி கற்பிப்புக் கட்டணம் மற்றும் 10 (ம) 12 ம் வகுப்பு விடுதி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சிறப்பு வழிகாட்டிகள் பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கையாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. ** 10 (ம) 12 ம் வகுப்பு விடுதி /கள்ளர் பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சிறப்பு வழிகாட்டிகள் பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கையாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. வ.எண் 1 மற்றும் 2ல் 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மாணவர்களுக்கான தேர்வு கட்டணமும் செலவினத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. 36 6.கள்ளர் சீரமைப்புப் பள்ளிகள் பிரமலைக்கள்ளர் வகுப்பைச் சேர்ந்த மக்கள் மதுரை, திண்டுக்கல் மற்றும் தேனி மாவட்டங்களில் அதிக அளவில் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இம்மக்களின் கல்வி மேம்பாட்டிற்காக, அம்மூன்று மாவட்டங்களிலும் 285 பள்ளிகள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அப்பள்ளிகளில் மொத்தம் 37,556 மாணவ, மாணவியர் கல்வி பயின்று வருகின்றனர். இப்பள்ளிகளில் கல்வித் தரத்தை உயர்த்திடவும் மற்றும் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. பள்ளிகளின் நிலை உயர்த்துதல், கூடுதல் வகுப்பறைகள் கட்டித்தருதல், ஆய்வகங்கள் மற்றும் கழிப்பறைகள் கட்டுதல், ஆய்வகத் துணைக்கருவிகள் வழங்குதல், குடிநீர் வசதிகள் ஏற்படுத்துதல் ஆகியவை இவ்வரசின் பல்வேறு திட்டங்களாகும். இத்திட்டங்கள் அரசின் பகுதி-2 திட்டத்தின் மூலமும், அனைவருக்கும் கல்வித் திட்டத்தின் மூலமும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. கள்ளர் சீரமைப்புப் பள்ளிகள் விவரம் (2011-12) வ.எண் மாவட்டம் தொடக்கப் பள்ளிகள் நடுநிலைப் பள்ளிகள் உயர்நிலைப் பள்ளிகள் மேனிலைப் பள்ளிகள் மொத்தம் 1. மதுரை 100 14 14 12 140 2. திண்டுக்கல் 46 05 06 04 61 3. தேனி 65 06 05 08 84 மொத்தம் 211 25 25 24 285 அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவ / மாணவியர் எண்ணிக்கை (2011-12) வ.எண் பள்ளிகள் விவரம் எண்ணிக்கை மாணவர்கள் மாணவிகள் மொத்தம் 1. மேனிலைப்பள்ளிகள் 24 8759 6172 14931 2. உயர்நிலைப்பள்ளிகள் 25 2868 2527 5395 3. நடுநிலைப்பள்ளிகள் 25 1705 1684 3389 4. தொடக்கப்பள்ளிகள் (மழலையர் வகுப்புகள்) 211 6980 121 6616 124 13596 245 மொத்தம் 285 20433 17123 37556 மாவட்ட வாரியாக மாணவ, மாணவியர் விவரம் (2011 – 12) மாவட்டம் மேனிலைப் பள்ளிகள் உயர்நிலைப் பள்ளிகள் நடுநிலைப் பள்ளிகள் தொடக்கப் பள்ளிகள் மழலையர் (டுமுழு) வகுப்புகள் * மொத்தம் மாணவ ர்கள் மாணவி கள் மாண வர்கள் மாண விகள் மாண வர்கள் மாண விகள் மாண வர்கள் மாணவி கள் மாண வர்கள் மாணவி கள் மதுரை 4853 3346 1489 1353 904 908 2898 2848 50 46 18695 திண்டுக் கல் 1813 1303 711 666 236 267 1238 1154 22 21 7431 தேனி 2093 1523 668 508 565 509 2844 2614 49 57 11430 மொத்தம் 8759 6172 2868 2527 1705 1684 6980 6616 121 124 37556 37 சுருக்கம் அரசு கள்ளர் பள்ளிகளில் புதியதாக டுமுழு வகுப்புகள் தொடங்குதல் 2011-12 ஆம் கல்வியாண்டில், மதுரை, திண்டுக்கல் மற்றும் தேனி மாவட்டங்களிலுள்ள, 15 கள்ளர் சீரமைப்பு பள்ளிகளில் புதியதாக ஆங்கில வழியிலான டுமுழு வகுப்புகள் துவங்கிட, அரசாணை எண்.95, பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல (பிந3)த்துறை நாள்.03.11.2011 -இன் மூலம் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளன. முதற்கட்டமாக, மாவட்டத்திற்கு 5 பள்ளிகள் வீதம், பின்வரும் 15 அரசு கள்ளர் தொடக்கப்பள்ளிகளில், புதியதாக ஆங்கில வழியிலான டுமுழு வகுப்புகள் 12.01.2012 முதல் துவக்கப்பட்டு, நடைபெற்று வருகின்றன. இவ்வகுப்புகளில், 121 மாணவர்கள் மற்றும் 124 மாணவிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். வ.எண் ‚ டுமுழு’’ வகுப்புகள் தொடங்கிட ஆணையிடப்பட்டுள்ள பள்ளியின் பெயர் மாவட்டம் 1 அரசு கள்ளர் ஆரம்பப்பள்ளி, தேங்கல்பட்டி மதுரை 2 அரசு கள்ளர் ஆரம்பப்பள்ளி,, பூசலபுரம் 3 அரசு கள்ளர் ஆரம்பப்பள்ளி, பூச்சிப்பட்டி 4 அரசு கள்ளர் ஆரம்பப்பள்ளி, விக்கிரமங்கலம் 5 அரசு கள்ளர் ஆரம்பப்பள்ளி, நாட்டாமங்கலம் 6 அரசு கள்ளர் ஆரம்பப்பள்ளி, இராஜதானி தேனி 7 அரசு கள்ளர் ஆரம்பப்பள்ளி, முத்தனம்பட்டி 8 அரசு கள்ளர் ஆரம்பப்பள்ளி, கருநாக்கமுத்தன்பட்டி 9 அரசு கள்ளர் ஆரம்பப்பள்ளி, ஏத்தக்கோவில் 10 அரசு கள்ளர் ஆரம்பப்பள்ளி, மார்கையன்கோட்டை 11 அரசு கள்ளர் ஆரம்பப்பள்ளி, சென்னமநாயக்கன்பட்டி திண்டுக்கல். 12 அரசு கள்ளர் ஆரம்பப்பள்ளி, அணைப்பட்டி 13 அரசு கள்ளர் ஆரம்பப்பள்ளி, கொண்டமநாயக்கன்பட்டி 14 அரசு கள்ளர் ஆரம்பப்பள்ளி, தெப்பத்துப்பட்டி 15 அரசு கள்ளர் ஆரம்பப்பள்ளி, காமுபிள்ளைச்சத்திரம். மாவட்டம் மாணவர்கள் மாணவிகள் மொத்தம் மதுரை 10194 8501 18695 திண்டுக்கல் 4020 3411 7431 தேனி 6219 5211 11430 மொத்தம் 20433 17123 37556 38 2011-2012 ஆம் கல்வியாண்டில் ளுளுஹ / சுஆளுஹ மூலம் நிலை உயர்த்தப்பட்ட அரசு கள்ளர் பள்ளிகளின் விவரம் 1. அரசாணை (நிலை) எண்.208 பள்ளிக் கல்வித்(சி2) துறை நாள்.12.8.2009 நாளிட்ட உத்தரவின்படி, 2011-12 ஆம் கல்வியாண்டில், ளுளுஹ (ளுயசஎய ளுhமைளாய ஹbhலையn) திட்டத்தின் மூலம் மதுரை மாவட்டம், அ.புதுப்பட்டி அரசு கள்ளர் தொடக்கப்பள்ளி நடுநிலைப்பள்ளியாக நிலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 2. அரசாணை (நிலை) எண்.199 பள்ளிக் கல்வித்(சி2) துறை நாள்.7.12.2011 நாளிட்ட உத்தரவின்படி, 2011-12 ஆம் கல்வியாண்டில், சுஆளுஹ (சுயளாவசலைய ஆயனாலயஅமை ளுhமைளாய ஹbhலையn) திட்டத்தின் மூலம் பின்வரும் நடுநிலைப்பள்ளிகள் உயர்நிலைப்பள்ளிகளாக நிலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளன. 1. மதுரை, கின்னிமங்கலம், அரசு கள்ளர் நடுநிலைப் பள்ளி 2. மதுரை, வடுகப்பட்டி, அரசு கள்ளர் நடுநிலைப் பள்ளி 3. மதுரை, மெய்கிழார்பட்டி, அரசு கள்ளர் நடுநிலைப் பள்ளி 4. திண்டுக்கல், ஆவாரம்பட்டி, அரசு கள்ளர் நடுநிலைப் பள்ளி 2011-12 ஆம் கல்வியாண்டில் செயல்படுத்தப்பட்ட பகுதி ஐஐ திட்டங்கள் (i) அரசு கள்ளர் பள்ளிகளுக்குக் கழிவறைகள் கட்டுதல். 2011-12 ஆம் ஆண்டில் பகுதி ஐஐ திட்டத்தில் அரசாணை எண் (டி) எண்.44 பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை நாள் 14.12.2011 மூலம் ரூ.46.00 இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீட்டில் கீழ்க்காணும் அரசு கள்ளர் சீரமைப்புப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவியர் பயன்பெறும் வகையில் கழிவறைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. வ.எ பள்ளியின் பெயர் எண்ணிக்கை தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) 1. அரசு கள்ளர் உயர்நிலைப்பள்ளி, பெருங்காமநல்லுhர், மதுரை மாவட்டம் 2 5.75 2. அரசு கள்ளர் உயர்நிலைப்பள்ளி, பூசலப்புரம், மதுரை மாவட்டம் 2 5.75 3. அரசு கள்ளர் உயர்நிலைப்பள்ளி, வே.கள்ளப்பட்டி, மதுரை மாவட்டம் 2 5.75 4. அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, நாட்டாமங்கலம், மதுரை மாவட்டம் 2 5.75 5. அரசு கள்ளர் உயர்நிலைப்பள்ளி, தெப்பத்துப்பட்டி, திண்டுக்கல் மாவட்டம் 2 5.75 6. அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, விளாம்பட்டி, திண்டுக்கல் மாவட்டம் 2 5.75 7. அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, உத்தமபுரம், தேனி மாவட்டம் 2 5.75 8. அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, வெள்ளையம்மாள்புரம், தேனி மாவட்டம் 2 5.75 மொத்தம் 16 46.00 39 (ii) அரசு கள்ளர் பள்ளிகளுக்குக் கூடுதல் வகுப்பறைகள் கட்டுதல் 2011-12 ஆம் ஆண்டில் பகுதி ஐஐ திட்டத்தின் கீழ் அரசாணை எண்(டி) எண்.41 பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை நாள்.22.11.2011 மூலம் ரூ.21.58 இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீட்டில் கீழ்க்காணும் அரசு கள்ளர் சீரமைப்புப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவியர் பயன்பெறும் வகையில் கூடுதல் வகுப்பறைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன வ. எ பள்ளியின் பெயர் வகுப்பறை எண்ணிக்கை தொகை(ரூ. இலட்சத்தில்) 1 அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, முத்தையன்செட்டிபட்டி, தேனி மாவட்டம் 2 10.79 2 அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, ஏத்தக்கோவில், தேனி மாவட்டம் 2 10.79 மொத்தம் 4 21.58 (iii)அரசு கள்ளர் பள்ளிகளுக்கு ஆய்வுக்கூடம் கட்டுதல் 2011-12 ஆம் ஆண்டில் பகுதி ஐஐ திட்டத்தின் கீழ் அரசாணை எண்.(டி) எண்.40 பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை நாள்.22.11.2011 மூலம் ரூ.40.00 இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீட்டில் கீழ்க்காணும் அரசு கள்ளர் சீரமைப்புப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவியர் பயன்பெறும் வகையில் ஆய்வுக்கூடம் கட்டப்பட்டுள்ளன. வ. எ பள்ளியின் பெயர் வகுப்பறை எண்ணிக்கை தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) 1 அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, முத்தையன்செட்டிபட்டி, தேனி மாவட்டம் 1 20.00 2 அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, ஏத்தக்கோவில், தேனி மாவட்டம் 1 20.00 மொத்தம் 2 40.00 (iஎ) அரசு கள்ளர் பள்ளிகளுக்கு ஆய்வக உபகரணங்கள் வாங்குதல் 2011-12 ஆம் ஆண்டில் பகுதி ஐஐ திட்டத்தின் கீழ் அரசாணை எண்(டி) எண்.37 பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை நாள்.19.10.2011 மூலம் ரூ.19.77 இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீட்டில் கீழ்க்காணும் 9 அரசு கள்ளர் பள்ளிகளில் ஆய்வக உபகரணங்கள் வாங்கப்பட்டுள்ளன. வ. எண் மதுரை மாவட்டம் 1 அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, கப்பலுர் 2 அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, தாடையம்பட்டி 3 அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, அய்யப்பநாயக்கன்பட்டி தேனி மாவட்டம் 4 அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, ஏத்தக்கோவில் 5 அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, எ.புதுப்பட்டி 6 அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, கருநாக்கமுத்தன்பட்டி 7 அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, முத்தையன்செட்டிபட்டி திண்டுக்கல் மாவட்டம் 8 அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, அணைப்பட்டி 9 அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, காமுபிள்ளைசத்திரம் 40 (எ) அரசு கள்ளர் பள்ளி கட்டடங்களின் பெரும் பழுதுகள் சரிசெய்திட ரூ. 1 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு அரசாணை (நிலை) எண். 90 பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை நாள் 25.10.2011 மூலம் 2011-12 ஆம் நிதியாண்டு முதல் அரசு கள்ளர் பள்ளிகளில் பெரும் பழுதுகள் சரிசெய்திட ஆண்டிற்கு ரூ. 1.00 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 2011-12 ஆம் ஆண்டில், பின்வரும் பள்ளிகளில், பெரும்பழுதுகள் சரிசெய்யப்பட்டுள்ளன. வ. எண். மதுரை மாவட்டம் பள்ளிகளின் பெயர் தொகை ரூபாய் இலட்சத்தில் மேற்கூரை பராமரிப்பு 1. அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, செக்கானுhரணி 8.50 2. அரசு கள்ளர் நடுநிலைப்பள்ளி, கொ.புளியங்குளம் 2.00 மராமத்து மற்றும் பழுதுகள் பார்த்தல் 3. அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, செக்கானுhரணி 4.00 4. அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, கப்பலுhர் 6.00 5. அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, மேலஉரப்பனுhர் 5.00 6. அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, மேலக்கால் 3.50 7. அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, அய்யப்பநாயக்கன்பட்டி 3.00 8. அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, தும்மக்குண்டு 4.00 9. அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, நாட்டாமங்கலம் 3.00 10. அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, வடக்கம்பட்டி 5.00 11. அரசு கள்ளர் உயர்நிலைப்பள்ளி, கோவிலாங்குளம் 3.00 12. அரசு கள்ளர் உயர்நிலைப்பள்ளி, கிண்ணிமங்கலம் 1.00 13. அரசு கள்ளர் தொடக்கப்பள்ளி, தேங்கல்பட்டி 4.00 14. அரசு கள்ளர் தொடக்கப்பள்ளி, எ.இராமநாதபுரம் 1.50 15. அரசு கள்ளர் நடுநிலைப்பள்ளி, எருமார்பட்டி 1.50 16. அரசு கள்ளர் தொடக்கப்பள்ளி, கருத்திவீரன்பட்டி 2.00 17. அரசு கள்ளர் தொடக்கப்பள்ளி, வி.பெருமாள்பட்டி 2.00 18. அரசு கள்ளர் தொடக்கப்பள்ளி, வெள்ளைமலைப்பட்டி 2.00 19. அரசு கள்ளர் தொடக்கப்பள்ளி, ஆலங்கொட்டாரம் 1.50 20. அரசு கள்ளர் தொடக்கப்பள்ளி, கீழப்பட்டி 0.50 மராமத்துப் பணிகள் – மறுபகிர்மானம் மூலம் கூடுதல் நிதி ஒதுக்கப்பட்ட பள்ளிகள் 21. அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, செக்கானுhரணி 8.00 22. அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, கப்பலுhர் 5.00 23. அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, விக்கிரமங்கலம் 3.00 24. அரசு கள்ளர் உயர்நிலைப்பள்ளி, பூசலப்புரம் 3.00 25. அரசு கள்ளர் உயர்நிலைப்பள்ளி, பெருங்காமநல்லுhர் 2.00 மொத்தம் 84.00 வ. எண். திண்டுக்கல் மாவட்டம்பள்ளிகளின் பெயர் தொகை (ரூபாய் இலட்சத்தில்) மராமத்து மற்றும் பழுதுகள் பார்த்தல் 1. அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, அணைப்பட்டி 3.00 2. அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, விளாம்பட்டி 5.00 3. அரசு கள்ளர் மேனிலைப்பள்ளி, கொண்டமநாயக்கன்பட்டி 3.00 4. அரசு கள்ளர் உயர்நிலைப்பள்ளி, சேவுகம்பட்டி 2.00 5. அரசு கள்ளர் தொடக்கப்பள்ளி, சின்னாளப்பட்டி 1.00 6. அரசு கள்ளர் தொடக்கப்பள்ளி, தெத்துப்பட்டி 1.00 7. அரசு கள்ளர் தொடக்கப்பள்ளி, கோட்டூர்ஆவரம்பட்டி 0.50 8. அரசு கள்ளர் தொடக்கப்பள்ளி, ஒத்தையூர் 0.50 மொத்தம் 16.00 கூடுதல் மொத்தம் 100.00 41 பகுதி ஐஐ திட்டத்தின் கீழ் கள்ளர் சீரமைப்பு இணை இயக்குநர் அலுவலகப் பயன்பாட்டிற்கு வாங்கிய பொருட்கள் ஐ. 2011-12 ஆம் ஆண்டில் பகுதி ஐஐ திட்டத்தின் கீழ் இணை இயக்குநர் அலுவலகப் பயன்பாட்டிற்கு 6 கணினிகள் மற்றும் துணைக் கருவிகள் அரசாணை (டி) எண்.35, பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை நாள் 19.10.2011 மூலம் ரூ.3.00 இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீட்டில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஐஐ. 2011-12 ஆம் ஆண்டில் பகுதி ஐஐ திட்டத்தின் கீழ் இணை இயக்குநர் அலுவலகப் பயன்பாட்டிற்கு ஒரு டிஜிட்டல் நிகரி இயந்திரம் அரசாணை (டி) எண்.36, பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை நாள் 19.10.2011 மூலம் ரூ.13 ஆயிரம் நிதி ஒதுக்கீட்டில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. கள்ளர் சீரமைப்புப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ , மாணவியருக்குப் பரிசுகள் வழங்கும் திட்டம் மதுரை, திண்டுக்கல் மற்றும் தேனி மாவட்டங்களில் உள்ள கள்ளர் உயர்நிலைப்பள்ளி மற்றும் மேனிலைப்பள்ளிகளில் 10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகளில் அதிக மதிப்பெண் பெறும் மாணவ, மாணவியருக்கு அரசாணை (நிலை) எண்.99 பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நல (பிந3) த்துறை நாள்: 22.11.2011 மூலம் 2011-12 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் கீழ்க்காணுமாறு பரிசுத் தொகைகள் உயர்த்தி வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பரிசுத் திட்டம் மதுரை, திண்டுக்கல் மற்றும் தேனி மாவட்டங்களுக்குப் பொதுவானது. பரிசுகள் விவரம் 10 ஆம் வகுப்பு (ரூ) 12 ஆம் வகுப்பு (ரூ) முதல் பரிசு – ஒன்று 10000 10000 இரண்டாம் பரிசு – ஒன்று 7000 7000 மூன்றாம் பரிசுகள் – மூன்று (ஒரு நபருக்கு ரூ.5000/- வீதம்) 15000 15000 மொத்தம் 32000 32000 அரசு கள்ளர் உயர்நிலைப்பள்ளி மற்றும் மேனிலைப்பள்ளித் தலைமையாசிரியர்களுக்கு பரிசுத் தொகை மற்றும் நற்சான்றிதழ் வழங்கும் புதிய திட்டம் அரசு கள்ளர் உயர்நிலைப்பள்ளி மற்றும் மேனிலைப்பள்ளிகளில் 10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்புகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவியரை அரசு பொதுத்தேர்வுகளில் 95 விழுக்காடு மற்றும் அதற்கு அதிகமாக தேர்ச்சி பெறச் செய்யும் உயர்நிலைப்பள்ளி மற்றும் மேனிலைப்பள்ளித் தலைமையாசிரியர்களுக்கு தலா ரூ.10,000/- பரிசுத் தொகை மற்றும் நற்சான்றிதழ் வழங்கும் புதிய திட்டத்தினை 2011-12ஆம் கல்வியாண்டு முதல் செயல்படுத்திட அரசாணை (நிலை) எண்:104 பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நல(பிந3)த்துறை நாள் 05.12.2011 மூலம் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 42 கள்ளர் சீரமைப்பு பள்ளிகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட பணியிடங்களின் விவரம் வ. எ பணியிடங்களின் விவரங்கள் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை 1. இணை இயக்குநர் 1 2. கல்வி அலுவலர் 1 3. மேனிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் 24 4. உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் 25 5. நடுநிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் 25 6. தொடக்கப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் 211 7. முதுகலைப் பட்டதாரிஆசிரியர் 135 8. கணினி ஆசிரியர் 10 9. பட்டதாரி ஆசிரியர் 6 முதல் 8 வரை 189 385 9 முதல் 10 வரை 196 10. தமிழ் ஆசிரியர்(*) 90 11. இடைநிலை ஆசிரியர் 1 முதல் 5 வரை 421 499 6 முதல் 8 வரை 78 12. இடைநிலை ஆசிரியை (மழலையர் வகுப்புகள்) ( **) 15 13. உடற்கல்வி ஆசிரியர் 22 14. ஓவிய ஆசிரியர் 9 15. கைத்தொழிலாசிரியர் 18 16. சரக மேற்பார்வையாளர்(***) 6 17. சாரண அமைப்பாளர் 3 18. போதகர் மற்றும் காப்பாளர் 17 19. போதகர் மற்றும் காப்பாளினி 12 20. இடைநிலைக் காப்பாளர் 24 21. இடைநிலைக் காப்பாளினி 7 22. சமையலர் (சம்பள ஏற்றமுறை) 113 23. காவலர் மற்றும் ஏவலர் 47 24. துப்புரவாளர் – விடுதிகள் 7 25. துப்புரவாளர் – பள்ளிகள் 4 26. தோட்டக்காரர் – விடுதி 1 27. உதவி கணக்கு அலுவலர் 1 28. கண்காணிப்பாளர் 1 29. துணைக்கணக்கர் உதவியாளர் நிலையில் 1 30. உதவியாளர் 4 31. சிறப்பு வருவாய் ஆய்வாளர் (இளநிலை உதவியாளர் நிலையில்) 2 32. இளநிலை உதவியாளர் – அலுவலகம் 7 33. இளநிலை உதவியாளர் – பள்ளிகள் 28 34. தட்டச்சர் – அலுவலகம் 2 35. மேலாள் (மேஸ்திரி) 2 36. பதிவறை எழுத்தர் – அலுவலகம் 2 37. பதிவறை எழுத்தர் – பள்ளிகள் 7 38. அலுவலக உதவியாளர் – அலுவலகம் 2 39. அலுவலக உதவியாளர் -பள்ளிகள் 5 40. அலுவலக உதவியாளர் நிலையில் ஆயம்மாக்கள் (மழலையர் வகுப்பு) 15 41. ஆய்வக உதவியாளர் – பள்ளிகள் (****) 4 42. ஓட்டுநர் 1 மொத்தம் 1795 43 * 51 தமிழாசிரியர் பணியிடங்கள் அரசாணை (நிலை) எண் 100 பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நல(பிந3)த்துறை நாள் 28.11.2011 மூலம் 51 பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்குப் பதிலாக 51 தமிழாசிரியர் பணியிடங்கள் புதியதாக ஒப்பளிக்கப்பட்டுள்ளன. ** டுமுழு வகுப்புகளுக்கான பணியிடங்கள் அரசாணை (நிலை) எண் 95 பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நல (பிந3) த்துறை நாள் 3.11.2011 மூலம் 15 அரசு கள்ளர் பள்ளிகளில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட டுமுழு வகுப்புகளுக்கு 15 இடைநிலை ஆசிரியர்கள் 15 ஆயம்மாள் பணியிடங்கள் புதியதாக ஒப்பளிக்கப்பட்டுள்ளன. *** 6 உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலர் பணியிடங்கள் அரசாணை (நிலை) எண் 108 பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நல (பிந3 )த்துறை நாள் 9.12.2011 மூலம் 6 சரக மேற்பார்வையாளர் பணியிடங்களுக்குப் பதிலாக 6 உதவித் தொடக்கக் கல்வி அலுவலர் பணியிடங்கள் புதியதாக ஒப்பளிக்கப்பட்டுள்ளன. **** சுஆளுஹ மூலம் நிலை உயர்த்தப்பட்டுள்ள கள்ளர் உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் ஒப்பளிக்கப்பட்டுள்ள பணியிடங்களின் விவரம் அரசாணை (நிலை) எண்.198 பள்ளிக் கல்வித்(சி2) துறை நாள் 7.12.2011 நாளிட்ட உத்தரவின்படி, 2011-12 ஆம் கல்வியாண்டில், சுஆளுஹ (சுயளாவசலைய ஆயனாலயஅமை ளுhமைளாய ஹbhலையn) திட்டத்தின் மூலம் நிலை உயர்த்தப்பட்டுள்ள 4 கள்ளர் உயர்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு பின்வரும் பணியிடங்கள் ஏற்படுத்ததப்பட்டுள்ளன. 1. தலா 5 பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் வீதம் 20 பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் 2. தலா ஒரு இளநிலை உதவியாளர் வீதம் 4 இளநிலை உதவியாளர் பணியிடங்கள் 3. தலா ஒரு ஆய்வக உதவியாளர் வீதம் 4 ஆய்வக உதவியாளர் பணியிடங்கள் அரசு கள்ளர் சீரமைப்புப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவியருக்கு வழங்கப்படும் சலுகைகளின் விவரம் எழுதுபலகைகள் வழங்குதல் முதல் வகுப்பு தொடங்கி 3-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் அனைத்து மாணவ, மாணவிகளுக்கும் எழுதுபலகைகள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. 2011–12 ஆம் ஆண்டில் ரூ.3,56,616/- இலட்சம் செலவில் 9,391 மாணவ, மாணவிகளுக்கும் எழுதுபலகைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 44 குறிப்பேடுகள் வழங்குதல் கள்ளர் சீரமைப்பு பள்ளிகளில் பயிலும் அனைத்து மாணவ, மாணவிகளுக்கும் 3 ஆம் வகுப்பு முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை குறிப்பேடுகள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. 2011–12 ஆம் ஆண்டில் ரூ.16,20,334- இலட்சம் செலவில் 27007 மாணவ, மாணவிகளுக்குக் குறிப்பேடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. பாடப்புத்தகங்கள் வழங்குதல் கள்ளர் சீரமைப்பு பள்ளிகளில் பயிலும் அனைத்து மாணவ, மாணவிகளுக்கும் 1 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை பாடப்புத்தகங்கள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. 2011-12 ஆம் ஆண்டில் ரூ.61,70,561/- இலட்சம் செலவில் 37,259 மாணவ, மாணவிகளுக்குப் பாடப்புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இலவச சீருடைகள் வழங்குதல் கள்ளர் சீரமைப்பு பள்ளிகளில் 1 முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் 25,691 மாணவ, மாணவிகளுக்கும், சீர்மரபினர் விடுதிகளில் தங்கி 4ஆம் வகுப்பு முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் 723 மாணவ, மாணவிகளுக்கும் 2 பாலிகாட்டன் சீருடைகள் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன. 9 மற்றும் 10 ஆம் வகுப்புகளில் பயிலும் 624 மாணவிகளுக்கு சுடிதார் சீருடைகள் வழங்கப்படுகின்றன. 45 அரசு கள்ளர் பள்ளிகள் அமைந்துள்ள இடங்களின் பெயர் விவரம் மேனிலைப்பள்ளிகள் -24 வ.எ. பள்ளிகளின் விவரம் மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் வட்டம் 1. செக்கானூரணி 2. மேல உரப்பனூர் 3. கப்பலூர் உசிலம்பட்டி வட்டம் 4. நாட்டாமங்கலம் 5. பாப்பாபட்டி 6. விக்கிரமங்கலம் 7. வெள்ளைமலைப்பட்டி 8. வடக்கம்பட்டி 9. தும்மக்குண்டு பேரையூர் வட்டம் 10. தாடையம்பட்டி வாடிப்பட்டி வட்டம் 11. மேலக்கால் 12. அய்யப்பநாயக்கன்பட்டி திண்டுக்கல் மாவட்டம் திண்டுக்கல் வட்டம் 13. கொண்டமநாயக்கன்பட்டி நிலக்கோட்டை வட்டம் 14. விளாம்பட்டி 15. அணைப்பட்டி 16. காமுபிள்ளைசத்திரம் தேனி மாவட்டம் உத்தமபாளையம் வட்டம் 17. கருநாக்கமுத்தன்பட்டி 18. வெள்ளையம்மமாள்புரம் 19. உத்தமபுரம் 20. மேலக்கூடலூர் போடிநாயக்கனுhர் வட்டம் 21 முத்தையன்செட்டிப்பட்டி (2010-11) பெரியகுளம் வட்டம் 22. எ.புதுப்பட்டி ஆண்டிபட்டி வட்டம் 23. இராஜதானி 24. ஏத்தக்கோவில் (2010-11) 46 உயர்நிலைப்பள்ளிகள் – 25 வ.எ. பள்ளிகளின் விவரம் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி வட்டம் 1. சுளிஓச்சான்பட்டி 2. க. பெருமாள்பட்டி 3. வே.கள்ளப்பட்டி 4. கருக்கட்டான்பட்டி 5. பூச்சிப்பட்டி 6. கோவிலாங்குளம் 7. வகுரணி 8. நல்லுத்தேவன்பட்டி 9. வடுகபட்டி (2011-12) சுஆளுஹ 10. மெய்க்கிழார்பட்டி (2011-12) சுஆளுஹ மதுரை தெற்கு வட்டம் 11 தனக்கன்குளம் 12 கிண்ணிமங்கலம் (2011-12) சுஆளுஹ பேரையூர் வட்டம் 13 பெருங்காமநல்லூர் 14 பூசலபுரம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை வட்டம் 15 சேவுகம்பட்டி 16 மல்லணம்பட்டி 17 தெப்பத்துப்பட்டி 18 இ.ஆவரம்பட்டி (2011-12) சுஆளுஹ ஆத்துhர் வட்டம் 19 நெல்லூர் திண்டுக்கல் வட்டம் 20 சென்னமநாயக்கன்பட்டி தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டி வட்டம் 21 முத்தனம்பட்டி (2010-11) உத்தமபாளையம் வட்டம் 22 மார்க்கையன்கோட்டை 23 குள்ளப்பக்கவுண்டன்பட்டி தேனி வட்டம் 24 அன்னஞ்சி போடிநாயக்கனூர் வட்டம் 25 போ.அணைக்கரைப்பட்டி குறிப்பு சுஆளுஹ திட்டத்தின் கீழ் 2011-12 ஆம் கல்வியாண்டில் 4 அரசு கள்ளர் நடுநிலைப்பள்ளிகள் உயர்நிலைப்பள்ளிகளாக நிலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளன. (அரசாணை (நிலை) எண் 199 பள்ளிக் கல்வித் (சி2)துறை நாள் 7.12.2011) 47 நடுநிலைப் பள்ளிகள் – 25 வ. எ. மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி வட்டம் 1. அ.புதுப்பட்டி ** (2011-12) 2. எருமார்பட்டி 3. கீரிப்பட்டி 4. மானூத்து 5. அய்யனார்குளம் 6. கட்டக்கருப்பன்பட்டி 7. கல்லூத்து 8. குப்பணம்பட்டி 9. அம்பட்டையன்பட்டி 10. பன்னியான் மதுரை தெற்கு வட்டம் 11. கீழக்குயில்குடி 12. முத்துப்பட்டி திருமங்கலம் வட்டம் 13. கரடிக்கல் 14. புளியங்குளம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை வட்டம் 15 ஜி.தும்மலப்பட்டி 16 பள்ளப்பட்டி 17 சித்தர்கள் நத்தம் 18 முசுவனூத்து 19 ராமராஜபுரம் தேனி மாவட்டம் உத்தமபாளையம் வட்டம் 20 நாராயணத்தேவன்பட்டி தேனி வட்டம் 21 பொம்மையக்கவுண்டன்பட்டி 22 காக்கிவாடன்பட்டி ஆண்டிப்பட்டி வட்டம் 23 கதிர்நரசிங்கபுரம் பெரியகுளம் வட்டம் 24 புள்ளக்காப்பட்டி போடிநாயக்கனூர் வட்டம் 25 போடி (கிழக்கு) ** குறிப்பு ளுளுஹ திட்டத்தின் கீழ் 2011-12 ஆம் கல்வியாண்டில் மதுரை அ.புதுப்பட்டி அரசு கள்ளர் தொடக்கப்பள்ளி நடுநிலைப்பள்ளியாக நிலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. (அரசாணை (நிலை) எண் 208 பள்ளிக் கல்வித் (சி2)துறை நாள்12.08.2011 48 தொடக்கப் பள்ளிகள் -211 வ. எ. பள்ளி அமைந்துள்ள இடம் வ. எ. பள்ளி அமைந்துள்ள இடம் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி வட்டம் 1 துரைச்சாமிபுரம் புதூர் 42 து.உடையாம்பட்டி 2 கவுண்டன்பட்டி 43 கண்ணனூர் 3 கருத்திவீரன்பட்டி 44 கருமாத்தூர் 4 கணவாய்ப்பட்டி 45 க.கரிசல்பட்டி 5 கொப்பிலிப்பட்டி 46 கருகப்பிள்ளை 6 மெய்யனம்பட்டி 47 பி.மீனாட்சிப்பட்டி 7 நக்கலப்பட்டி 48 ஈச்சம்பட்டி 8 நல்லிவீரன்பட்டி 49 பூச்சம்பட்டி 9 வி.பெருமாள்பட்டி 50 நத்தப்பட்டி 10 பொட்டுலுப்பட்டி 51 சங்கம்பட்டி 11 பண்ணைப்பட்டி 52 சொக்கத்தேவன்பட்டி 12 பாப்பாப்பட்டி 53 சக்கிலியங்குளம் 13 சில்லாம்பட்டி 54 எழுவம்பட்டி 14 வலையப்பட்டி 55 கீழப்பட்டி 15 விளாம்பட்டி 56 கீழப்பெருமாள்பட்டி 16 பேயம்பட்டி 57 நரியம்பட்டி 17 பூதிப்புரம் 58 டி.கரிசல்பட்டி 18 கோடாங்கிநாயக்கன்பட்டி 59 கோவிலாங்குளம் 19 கட்டத்தேவன்பட்டி 60 சுளிஓச்சான்பட்டி 20 பசுக்காரன்பட்டி 61 பூச்சிப்பட்டி 21 அ.மேட்டுப்பட்டி 62 வடக்கம்பட்டி 22 வில்லாணி 63 வகுரணி 23 முத்துப்பாண்டிப்பட்டி 64 கருக்கட்டான்பட்டி 24 ஆணையூர் 65 நல்லுத்தேவன்பட்டி 25 கே.பெருமாள்பட்டி பேரையூர் வட்டம் 26 குளத்துப்பட்டி 66 மேலத்திருமாணிக்கம் 27 வெள்ளைமலைப்பட்டி 67 சாணார்பட்டி 28 வே.கள்ளப்பட்டி 68 பெருங்காமநல்லூர் 29 விக்கிரமங்கலம் 69 பெரியகட்டளை 30 பி.கன்னியம்பட்டி 70 கம்மாளப்பட்டி 31 அ.கன்னியம்பட்டி 71 தாடையம்பட்டி 32 அ.இராமநாதபுரம் 72 பூசலபுரம் 33 ஆரியப்பட்டி திருமங்கலம் வட்டம் 34 து.பிச்சம்பட்டி 73 மதிப்பனூர் 35 கொடிக்குளம் 74 ஜோ.ஆலங்குளம் 36 முண்டுவேலன்பட்டி 75 புங்கங்குளம் 37 நாட்டாமங்கலம் 76 ஊராண்டஉரப்பனூர் 38 தும்மக்குண்டு 77 பச்சக்கோப்பன்பட்டி 39 வலங்காகுளம் 78 சித்தாலை 40 பொ.மேட்டுப்பட்டி 79 சாத்தங்குடி 41 குமரம்பட்டி 80 செங்குளம் 49 81 நக்கலக்கோட்டை 121 விராலிமாயன்பட்டி 82 பன்னிக்குண்டு 122 மல்லணம்பட்டி 83 தேங்கல்பட்டி 123 அணைப்பட்டி 84 கே.பாறைப்பட்டி 124 விளாம்பட்டி 85 சிக்கம்பட்டி 125 கம்பூதிநாயக்கன்பட்டி 86 சொரிக்காம்பட்டி 126 கருத்தாண்டிப்பட்டி 87 சி. வாகைக்குளம் 127 காமுபிள்ளைச்சத்திரம் 88 ஏ.கொக்குளம் 128 நெல்லுhர் 89 மேலஉரப்பனுhர் 129 தெப்பத்துப்பட்டி 90 கப்பலுhர் வேடசந்துhர் வட்டம் மதுரை தெற்கு வட்டம் 130 எஸ்.குரும்பப்பட்டி 91 வடிவேல்கரை 131 நாயக்கனூர் 92 விளாச்சேரி 132 சேடப்பட்டி 93 தனக்கன்குளம் 133 மத்தனம்பட்டி 94 தாராபட்டி 134 எல்லப்பார்பட்டி 95 சாக்கிலிபட்டி ஆத்துhர் வட்டம் வாடிப்பட்டி வட்டம் 135 நரசிங்கபுரம் 96 காடுபட்டி 136 சொரக்காபட்டி 97 அய்யப்பநாயக்கன்பட்டி 137 எஸ்.கோடாங்கிபட்டி 98 ஆலங்கொட்டாரம் 138 சாமியார்பட்டி 99 மேலக்கால் 139 சந்தமநாயக்கன்பட்டி 100 எம்.புதுப்பட்டி 140 சொக்கலிங்கபுரம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் 141 குட்டியபட்டி திண்டுக்கல் வட்டம் 142 தெத்துப்பட்டி 101 பொன்னிமாந்துறை 143 சின்னாளபட்டி 102 வெயிலெரிச்சான்பட்டி பழநி வட்டம் 103 கொண்டமநாயக்கன்பட்டி 144 ஒத்தையூர் 104 சொட்டமாயனூர் 145 கிருஷ்ணாபுரம் 105 சென்னமநாயக்கன்பட்டி ஒட்டன்சத்திரம் வட்டம் 106 எல்லப்பட்டி 146 குட்டில்நாயக்கன்பட்டி 107 கோ. ஆவாரம்பட்டி தேனி மாவட்டம் நிலக்கோட்டை வட்டம் உத்தமபாளையம் வட்டம் 108 எம். குரும்பப்பட்டி 147 இராயப்பன்பட்டி 109 என். கோவில்பட்டி 148 தேவாரம் 110 ஜ.மெட்டூர் 149 இராமசாமிநாயக்கன்பட்டி 111 வத்தல்பட்டி 150 அணைப்பட்டி 112 பட்டிவீரன்பட்டி 151 அனுமந்தன்பட்டி 113 சென்னஞ்செட்டிப்பட்டி 152 காமயக்கவுண்டன்பட்டி 114 சேவுகம்பட்டி 153 கீழக்கூடலூர் 115 போடியக்கவுண்டன்பட்டி 154 மேலக்கூடலூர் 116 நாகையகவுண்டன்பட்டி 155 சுருளிப்பட்டி 117 தர்மத்துப்பட்டி 156 மா. புதுப்பட்டி 118 கே.உச்சப்பட்டி 157 கன்னியம்பட்டி 119 சொக்குப்பிள்ளைப்பட்டி 158 மு. பெருமாள்பட்டி 120 அக்கரைப்பட்டி 159 பூசாரிகவுண்டன்பட்டி 50 160 முத்தையன்செட்டிபட்டி 188 இராமகிருஷ்ணாபுரம் 161 குள்ளப்பகவுண்டன்பட்டி 189 ம.சுப்புலாபுரம் 162 மார்க்கையன்கோட்டை 190 தி.சிலுக்குவார்பட்டி 163 அப்பிப்பட்டி 191 திருமலாபுரம் 164 வெள்ளையம்மாள்புரம் 192 மாயாண்டிபட்டி 165 சுக்காங்கல்பட்டி 193 இராஜதானி 166 கூழையனூர் 194 அம்மாபட்டி 167 ஊத்துப்பட்டி 195 பிச்சம்பட்டி 168 பாலார்பட்டி 196 தி.அனைக்கரைப்பட்டி 169 கோகிலாபுரம் 197 வண்டல்கரட்டுப்பட்டி 170 உப்புக்கோட்டை 198 முத்தனம்பட்டி 171 சின்னமனூர் 199 ஏத்தக்கோவில் 172 எழுவம்பட்டி போடி வட்டம் 173 ஆணைமலையன்பட்டி 200 போடிகுப்பிநாயக்கன்பட்டி 174 பண்ணைபுரம் 201 போ.மீனாட்சிபுரம் 175 கம்பம் பார்க் 202 பெருமாள்கவுண்டன்பட்டி 176 ஓடைப்பட்டி 203 பி.அணைக்கரைப்பட்டி 177 கருநாக்கமுத்தன்பட்டி பெரியகுளம் வட்டம் 178 கோ.துரைசாமிபுரம் 204 தேவதானப்பட்டி 179 உ.அம்மாப்பட்டி 205 கோட்டார்பட்டி 180 உத்தமபுரம் 206 வடகரை தேனி வட்டம் 207 சில்வார்பட்டி 181 வாழையாத்துப்பட்டி 208 ஜல்லிபட்டி 182 கருவேல்நாயக்கன்பட்டி 209 ஜெயமங்கலம் 183 மல்லையகவுண்டன்பட்டி 210 தே.காமக்காப்பட்டி 184 அன்னஞ்சி 211 எ.புதுப்பட்டி ஆண்டிபட்டி வட்டம் 185 அரப்படிதேவன்பட்டி 186 கீரபோத்தம்பட்டி 187 பிராதுக்காரன்பட்டி 2011-12ஆம் ஆண்டில் கள்ளர் சீரமைப்புப் பள்ளிகளுக்கான செலவின விவரம் வருடம் செலவு (ரூபாய் இலட்சத்தில்) 2011-12 5298.54 51 7. சீர்மரபினர் நல வாரியம் சீர்மரபினர் வகுப்பினரின் சமூக, கல்வி, பொருளாதார மேம்பாட்டிற்காக அரசு வழங்கும் பல்வேறு நலத் திட்டங்கள் அவர்களுக்கு வழங்குவதற்காக ‚சீர்மரபினர் நல வாரியம்‛ செயல்பட்டு வருகிறது. சீர்மரபினர் நல வாரியத்தில் உறுப்பினர்களை சேர்த்து வாரிய உறுப்பினர்களுக்கு Þதர அமைப்பு சாரா தொழிலாளர் நல வாரிய உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படுவது போன்று பல்வேறு நல உதவிகளும் வழங்கப்படவேண்டுமென்று அரசால் ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. வூட்ஷஸிச்ஸி ðத்க்ஷிச்ð´த்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்ட்ச் வூக்ஷிச்சிவூச் ழித்சிðட்றூச்¬வூபுத்றூட்ச் ஹியூ னீஙூஷயூட்ச்லி÷ட்யூச் சீர்மரபினர் இனத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் Þஹிச்ஹியூ ஷட்ட்த்புஷிச்ஷித்யூச் ஙிசிðச்ðத்றூட்ச்லி÷ட்லி பதிவு செய்யப்பட்டு வருகிறார்ச்லி÷ச். சீர்மரபினர் வகுப்பைச் சார்ந்த 18 வயது முடிவடைந்த ஆனால் 60வயது முடிவடையாத ஒவ்வொருவரும் சீர்மரபினர் நல வாரியத்தில் உறுப்பினராக பதிவு செய்ய தகுதி பெற்றவர் ஆவார். அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கிவரும் நல வாரியங்கள் மூலம் வழங்கப்பட்டு வரும் நல உதவி திட்டங்கள் போன்று சீர்மரபினர் நல வாரியத்தின் பதிவு செய்துள்ள உறுப்பினர்களுக்கு ‚விபத்து நிவாரணம், கல்வி உதவித்தொகை, திருமண உதவித் தொகை, மகப்பேறு உதவித் தொகை மற்றும் முதியோர் ஓய்வூதியம்” ஆகிய நலத் திட்டங்களின் கீழ் உதவித்தொகை மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர் மூலம் வழங்கப்படும். இத்திட்டத்திற்காக ரூ.2 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இவ்வாரிய உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த மாத ஓய்வூதியத்தினை ரூ.500/-லிருந்து ரூ.1,000/-ஆக, மே 2011 முதல் உயர்த்தி வழங்க 25.10.2011 நாளிட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல(பிந3)த்துறை அரசாணை (நிலை) எண்.89-இல் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 31.3.2012 வரை பதிவு செய்யப்பட்ட 28,774 உறுப்பினர்களில், 28655 உறுப்பினர்களுக்கு அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டும், உதவித் தொகை கோரிய 2006 உறுப்பினர்களுக்கு ரூ.29.06 இலட்சம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சீர்மரபினர் நல வாரியத்தில் உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும் நல உதவிகள் 1. விபத்து ஈட்டுறுதித்திட்டத்தின் கீழ் அ விபத்தினால் மரணம் ஏற்பட்டால் உதவித்தொகை ரூ.1,00,000 ஆ விபத்தினால் ஊனம் ஏற்பட்டால் ஊனத்தின் தன்மைக்கேற்ப ரூ.10,000 முதல் 1,00,000 வரை 2. இயற்கை மரணத்திற்கான உதவித்தொகை ரூ.15,000 3. ஈமச்சடங்கு செலவிற்கான உதவித்தொகை ரூ.2,000 52 4. கல்வி உதவித்தொகை அ) 10ஆம்வகுப்பு படித்துவரும் பெண் குழந்தைகளுக்கு ரூ.1000 ஆ) 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சிப் பெற்றவர்களுக்கு ரூ.1000 இ) 11ஆம் வகுப்பு படித்துவரும் பெண் குழந்தைகளுக்கு ரூ.1000 ஈ) 12ஆம் வகுப்பு படித்துவரும் பெண் குழந்தைகளுக்கு ரூ.1500 உ) 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு ரூ.1500 ஊ) (i) முறையான பட்டப்படிப்புக்கு ரூ.1500 (ii) மாணவர் இல்ல வசதியுடன் முறையான பட்டப்படிப்பிற்கு ரூ.1750 எ (i) முறையான பட்டமேற்படிப்புக்கு ரூ.2000 எ (ii) மாணவர் இல்ல வசதியுடன் முறையான பட்டமேற்படிப்பிற்கு ரூ.3000 ஏ (i) தொழிற்கல்வி பட்டப் படிப்புக்கு ரூ.2000 ஏ (ii) மாணவர் இல்ல வசதியுடன் தொழிற்கல்வி பட்டப் படிப்புக்கு ரூ.4000 ஐ (i) தொழிற்கல்வி பட்ட மேற் படிப்புக்கு ரூ.4000 ஐ (ii) மாணவர் இல்ல வசதியுடன் தொழிற்கல்வி பட்ட மேற்படிப்புக்கு ரூ.6000 ஒ (i) ஐ.டி.ஐ அல்லது தொழிற்பயிற்சி படிப்புக்கு ரூ.1000 ஓ (ii) மாணவர் இல்ல வசதியுடன் ஐ.டி.ஐ அல்லது தொழிற்பயிற்சிப் படிப்புக்கு ரூ.1200 5. திருமண உதவித்தொகை ரூ.2000 6. மகப்பேறு உதவித்தொகை அ. மகப்பேறு மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.1000 வீதம் 6 மாதங்களுக்கு ரூ.6000 ஆ கருச்சிதைவு / கருக்கலைப்பு ரூ.3000 7. மூக்குக்கண்ணாடி செலவுத் தொகையை ஈடுசெய்தல் ரூ.500 8. முதியோர் ஓய்வூதியம் மாதந்தோறும் ரூ.1000 8. நரிக்குறவர் நல வாரியம் நரிக்குறவர்களுக்கு கல்வி, மாற்றுத் தொழில் புரிவதற்கான உதவி மற்றும் அவர்களுக்கு பல்வேறு நல உதவிகள் வழங்குவதற்காகவும், இத்திட்டங்களின் செயலாக்கத்தை கண்காணித்து நரிக்குறவர்களின் மேம்பாட்டினை உறுதி செய்ய தக்க ஆலோசனைகளை அரசுக்கு வழங்குவதற்கு, “தமிழ்நாடு நரிக்குறவர் நல வாரியம்” செயல்பட்டு வருகிறது. நரிக்குறவர் நல வாரியத்தில் உறுப்பினர்களை சேர்த்து வாரிய உறுப்பினர்களுக்கு இதர அமைப்பு சாரா தொழிலாளர் நல வாரிய உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படுவது போன்று பல்வேறு நல உதவிகளும் வழங்கப்படவேண்டுமென்று அரசால் ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட 53 பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர்களால், நரிக்குறவர்கள் இந்நல வாரியத்தில் உறுப்பினர்களாக பதிவு செய்யப்பட்டு வருகிறார்கள். நரிக்குறவர் வகுப்பைச் சார்ந்த 18 வயது முடிவடைந்த ஆனால் 60வயது முடிவடையாத ஒவ்வொருவரும் நரிக்குறவர் நல வாரியத்தில் உறுப்பினராக பதிவு செய்ய தகுதி பெற்றவர் ஆவார். அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கிவரும் நல வாரியங்கள் மூலம் வழங்கப்பட்டு வரும் நல உதவி திட்டங்கள் போன்று நரிக்குறவர் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்துள்ள உறுப்பினர்களுக்கு ‚விபத்து நிவாரணம், கல்வி உதவித்தொகை, திருமண உதவித் தொகை, மகப்பேறு உதவித் தொகை மற்றும் முதியோர் ஓய்வூதியம்‛ ஆகிய நலத்திட்டங்களின் கீழ் உதவித்தொகை மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர் மூலம் வழங்கப்படும். இத்திட்டத்திற்காக 2008-09, 2009-10, மற்றும் 2011-12 Ýம் ஆண்டில் தலா ரூ.100 இலட்சம் வீதம் 3 ஆண்டுகளில் ரூ.300 இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு நரிக்குறவர் நலவாரியத்தில் பதிவு செய்துள்ள உறுப்பினர்கள் தனியாகத்தொழில் தொடங்க பதிவு செய்த உறுப்பினருக்கோ அல்லது அவரைச் சார்ந்த 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட குடும்ப அங்கத்தினருக்கோ அதிகபட்சமாக ரூ.7500/- (ரூபாய் ஏழாயிரத்து ஐநூறு மட்டும்) முழு மானியமாக நரிக்குறவர் நலவாரியம் மூலம் வழங்க அரசு ஆணை(நிலை) எண்.15 பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்(பிந3)துறை நாள் 5.3.2010-ல் உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் நரிக்குறவர் நலவாரிய உறுப்பினர்கள் குழுக்களாகச் சேர்ந்து தொழில் தொடங்குவதற்கு தனிபநர் மான்யமாக ரூ. 10,000/-(ரூபாய் பத்தாயிரம் மட்டும்) அல்லது குழுவிற்கு ரூ.1,25,000/-(ரூபாய் ஒரு இலட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரம் மட்டும்) அல்லது திட்ட மதிப்பீட்டில் 50ரூ இதில் எது குறைவோ அத்தொகை மான்யமாக மான்யமாக பின்நிகழ்வாக (க்ஷயஉம நனேநன ளரளெனைல) தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கழகத்தின் மூலம் நடைமுறையிலுள்ள விதிகளுக்குட்பட்டு வழங்கிடவும் மேற்படி அரசாணையிலேயே அரசு ஆணையிட்டுள்ளது. இவ்வாரிய உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த மாத ஓய்வூதியத்தினை ரூ.500/-லிருந்து ரூ.1000/-ஆக, மே 2011 முதல் உயர்த்தி வழங்க 25.10.2011 நாளிட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல(பிந3)த்துறை அரசாணை (நிலை) எண்.89-இல் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 31.3.2012 வரை பதிவு செய்யப்பட்ட 9765 உறுப்பினர்களில் 9334 உறுப்பினர்களுக்கு அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டும், உதவித் தொகை கோரிய 5156 உறுப்பினர்களுக்கு ரூ.295.60 இலட்சம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 54 தமிழ்நாடு நரிக்குறவர் நல வாரியத்தில் உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும் நல உதவிகள் 1. விபத்து ஈட்டுறுதித்திட்டத்தின் கீழ் அ விபத்தினால் மரணம் ஏற்பட்டால் உதவித்தொகை ரூ.1,00,000 ஆ விபத்தினால் ஊனம் ஏற்பட்டால் ஊனத்தின் தன்மைக்கேற்ப ரூ.10,000 முதல் 1,00,000 வரை 2. இயற்கை மரணத்திற்கான உதவித்தொகை ரூ.15,000 3. ஈமச்சடங்கு செலவிற்கான உதவித்தொகை ரூ.2,000 4. கல்வி உதவித்தொகை அ ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ / மாணவியருக்கு ரூ.500 ஆ 6 முதல் 9-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ, மாணவியருக்கு ரூ.1000 இ 10ஆம்வகுப்பு படித்துவரும் பெண் குழந்தைகளுக்கு ரூ.1000 ஈ 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு ரூ.1000 உ 11ஆம் வகுப்பு படித்துவரும் பெண் குழந்தைகளுக்கு ரூ.1000 ஊ 12ஆம் வகுப்பு படித்துவரும் பெண் குழந்தைகளுக்கு ரூ.1500 எ 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சிப் பெற்றவர்களுக்கு ரூ.1500 ஏ (i) முறையான பட்டப்படிப்புக்கு ரூ.1500 ஏ (ii) மாணவரில்ல வசதியுடன் முறையான பட்டப்படிப்பிற்கு ரூ.1750 ஐ (i) முறையான பட்டமேற்படிப்புக்கு ரூ.2000 ஐ (ii) மாணவரில்ல வசதியுடன் முறையான பட்டமேற்படிப்பிற்கு ரூ.3000 ஒ (i) தொழிற்கல்வி பட்டப் படிப்புக்கு ரூ.2000 ஒ (ii) மாணவர் இல்ல வசதியுடன் தொழிற்கல்வி பட்டப் படிப்புக்கு ரூ.4000 ஓ (i) தொழிற்கல்வி பட்ட மேற் படிப்புக்கு ரூ.4000 ஓ (ii) மாணவர் இல்ல வசதியுடன் தொழிற்கல்வி பட்ட மேற்படிப்புக்கு ரூ.6000 ஒள (i) ஐ.டி.ஐ அல்லது தொழிற்பயிற்சி படிப்புக்கு ரூ.1000 ஒள (i) மாணவர் இல்ல வசதியுடன் ஐ.டி.ஐ அல்லது தொழிற்பயிற்சி படிப்புக்கு ரூ.1200 5. திருமண உதவித்தொகை ரூ.2000 6. மகப்பேறு உதவித்தொகை அ மகப்பேறு மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.1000 வீதம் 6 மாதங்களுக்கு ரூ.6000 ஆ கருச்சிதைவு/கருக்கலைப்பு ரூ.3000 55 7. மூக்குக்கண்ணாடி செலவுத் தொகையை ஈடுசெய்தல் ரூ.500 8. முதியோர் ஓய்வூதியம் மாதந்தோறும் ரூ.1000 9. தொழில்தொடங்க மானியம் அ தனிநபர் தொழில் தொடங்க முழுமானியம் ரூ.7500 ஆ குழுவாகத் தொழில் தொடங்க மானியம் ரூ.10000 தனிநபருக்கு (அல்லது) ரூ.1,25,000 அதிகபட்சமாக குழுவிற்கு 9. வன்னியர் பொதுச்சொத்து நல வாரியம் வன்னியர் சமுதாயத்தினரின் முன்னேற்றத்திற்காக உயிலாக எழுதிவைக்கப்பட்ட அறக்கட்டளை சொத்துக்களை அடையாளம் கண்டு, அந்த அறக்கட்டளைகள் உருவாக்கப்பட்ட நோக்கங்களை நிறைவேற்றவும், அவைகளை ஒருங்கிணைத்து அவைகள் உருவாக்கப்பட்ட நோக்கங்களின் பலன்கள் அனைத்தும் உரியவர்களுக்குச் செல்வதற்கான வழிவகைகளைக் காண்பதற்கும், ‚வன்னியர் பொதுச்சொத்து நல வாரியம்‛ தமிழக அரசால் அரசாணை (நிலை) எண். 20, பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை, நாள் 2.3.2009-இன்படி அமைக்கப்பட்டது. இவ்வாரியத்தின் தனி அலுவலராக திரு.கோ.சந்தானம்,இ.ஆ.ப., அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். இவ¦வாரியப் பணிகளை மேற¦கொள¦ள ஓய¦வு பெற¦ற மாவட்ட மற¦றும் அமர்வு நீதிபதி நிலையில¦ ஒரு சட்ட ஆலோசகர், ஒரு தனி வட்டாட்சியர், ஒரு உதவியாளர், ஒரு அலுவலக உதவியாளர் மற¦றும் ஒரு தகவல¦ பதிவு அலுவலர் ஆகிய 5 அலுவலர் பணியிடங்கள¦ ஏற¦படுத்தப்பட்டுள¦ளன. தற¦போது 76 வன¦னியர் பொதுச்சொத்துக்கள¦ / அறக்கட்டளைகள¦ பற¦றிய விவரங்கள¦ சேகரிக்கப்பட்டுள¦ளன. 56 10. பரிசுகள் வழங்குதல் அ) ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ஸி, வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ஸி வூக்ஷிச்சிவூச் ழி¦ட்ச்வூபூðத்றூட்ச் வூட்ஜிஷ, வூட்ஜிஷத்ச்யருக்கு ðட்த்²லி÷ச் ஷதூவிச்ஸ்ஷியூச் மாநில அளவிலும், மாவட்ட அளவிலும் 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வுகளில் முதல், இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் இடங்களில் தேர்ச்சி பெறும் மாணவ, மாணவியருக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இப்பரிசுகள் 2007-08ஆம் ஆண்டு வரை பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபின மாணவ, மாணவியருக்கு பொதுவாக வழங்கப்பட்டு வந்தது. 2008-09ஆம் ஆண்டு முதல் ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ஸி வகுப்பு மாணவ, மாணவியருக்கும், மிலிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ஸி/ழி¦ட்ச்வூபூðத்றூட்ச் மாணவ, மாணவியருக்கும், தனித்தனியே பரிசுகள் வழங்கப்படுவதுடன் பரிசுத் தொகையும் உயர்த்தி வழங்கப்படுகிறது. பரிசுகள் விவரம் பின்வருமாறு. மாநில அளவிலான பரிசுகள் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ðட்த்²லி÷ச் ஷத்ஷபூவூச் ðட்த்²ஷிச் ந்ஷிட்¬லி நான்கு முதல் பரிசுகள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவி, மற்றும் மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் / சீர்மரபினர் வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவி ரூ.50,000 நான்கு இரண்டாம் பரிசுகள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவி, மற்றும் மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் / சீர்மரபினர் வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவி ரூ.30,000 நான்கு மூன்றாம் பரிசுகள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவி, மற்றும் மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் / சீர்மரபினர் வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவி ரூ.20,000 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு பரிசுகள் விவரம் பரிசுத் தொகை நான்கு முதல் பரிசுகள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவி, மற்றும் மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் / சீர்மரபினர் வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவி ரூ.25,000 நான்கு இரண்டாம் பரிசுகள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவி, மற்றும் மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் / சீர்மரபினர் வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவி ரூ.20,000 நான்கு மூன்றாம் பரிசுகள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவி, மற்றும் மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் / சீர்மரபினர் வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவி ரூ.15,000 57 மாவட்ட அளவிலான பரிசுகள் மாவட்ட அளவில் வழங்கப்பட்டு வந்த பரிசுத் தொகை இரு மடங்காக உயர்த்தப்பட்டு 2012-13 ஆம் நிதியாண்டு முதல் பின்வருமாறு வழங்கப்பட உள்ளது. 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ஓவ்வொரு மாவட்டத்திலும் பரிசுகள் விவரம் பரிசுத் தொகை நான்கு முதல் பரிசுகள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவி, மற்றும் மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் / சீர்மரபினர் வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவி ரூ.6,000 நான்கு இரண்டாம் பரிசுகள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவி, மற்றும் மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் / சீர்மரபினர் வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவி ரூ.4,000 நான்கு மூன்றாம் பரிசுகள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவி, மற்றும் மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் / சீர்மரபினர் வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவி ரூ.2,000 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் பரிசுகள் விவரம் பரிசுத் தொகை நான்கு முதல் பரிசுகள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவி, மற்றும் மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் / சீர்மரபினர் வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவி ரூ.3,000 நான்கு இரண்டாம் பரிசுகள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவி, மற்றும் மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் / சீர்மரபினர் வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவி ரூ.2,000 நான்கு மூன்றாம் பரிசுகள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவி, மற்றும் மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் / சீர்மரபினர் வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவி ரூ.1,000 சாதனை வருடம் பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கை மொத்தம் செலவினம் (ரூ.இலட்சத்தில்) மொத்தம் (ரூ.இலட்சத்தில்) பிவ மிபிவ/சீம பிவ மிபிவ/சீம 2011-12 531 483 1014 9.98 12.26 22.24 58 ஆ) பேரறிஞர் அண்ணா நினைவு விருது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் +2 பொதுத் தேர்வில் முதல் இரண்டு நிலைகளில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்று தொழிற் பட்டப்படிப்புகளில் சேர்ந்து பயிலும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பை சார்ந்த 2 மாணவர்கள் மற்றும் 2 மாணவிகள், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் / சீர்மரபினர் வகுப்பை சார்ந்த 2 மாணவர்கள் மற்றும் 2 மாணவிகளுக்கு தனித்தனியே ரூ.5,000/- வீதம் 4/5 ஆண்டுகளுக்கு இத்தொகை வழங்கப்படுகிறது. இதற்கு வருமான வரம்பு ஏதும் இல்லை. சாதனை வருடம் பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கை மொத்தம் செலவினம் (ரூ.இலட்சத்தில்) மொத்தம் (ரூ.இலட்சத்தில்) பிவ மிபிவ/சீம பிவ மிபிவ/சீம 2011-12 562 516 1078 28.10 25.80 53.90 இ) தந்தை பெரியார் நினைவு விருது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் உள்ள பாலிடெக்னிக்குகளில் மூன்றாண்டு பட்டயப் படிப்புகளில் சேர்ந்து பயிலும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் / சீர்மரபினர் வகுப்பை சார்ந்த மாணவ , மாணவியரில் 10ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ள பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பை சார்ந்த 2 மாணவர்கள் மற்றும் 2 மாணவிகள், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் / சீர்மரபினர் வகுப்பை சார்ந்த 2 மாணவர்கள் மற்றும் 2 மாணவிகளுக்கு தனித்தனியே ரூ.5,000/- வீதம் 3 ஆண்டுகளுக்கு இத்தொகை வழங்கப்படுகிறது. இதற்கு வருமான வரம்பு ஏதும் இல்லை. சாதனை வருடம் பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கை மொத்தம் செலவினம் (ரூ.இலட்சத்தில்) மொத்தம் (ரூ.இலட்சத்தில்) பிவ மிபிவ/சீம பிவ மிபிவ/சீம 2011-12 393 374 767 19.65 18.70 38.35 ஈ) அரசு பள்ளிகளில் படிப்பில் சிறந்து விளங்கும் 10 ஆம் வகுப்பு மாணவர்லிளை ஷி¬யூழித்க்ஷிஹிச்ஷி தனியார் ð÷ச்÷த்லி÷த்யூச் +1 வூக்ஷிச்சிவூச் +2 லியூச்ஷத்¬பு ந்ஷிட்ஸிபூ நிதி உதவி அளிக்கும் திட்டம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் அரசு பள்ளிகளில் படித்து 10ஆம் வகுப்பில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெறும் 6 பிற்படுத்தப்பட்டோர், 4 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்ம்டட்ர்/சீர்மரபினர்ச் வகுப்பினைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவியரை ( 3 பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு மாணவர்கள் 3 பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு மாணவிகள் மற்றும் 2 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்ம்டட்ட்ச் ழி¦ட்ச்வூபூðத்றூட்ச் 59 வகுப்பு மாணவர்கள் மற்றும் 2 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்ம்டட்ட்ச் / ழி¦ட்ச்வூபூðத்றூட்ச் வகுப்பு மாணவிகள் ) தேர்ந்தெடுத்து அம்மாணவ, மாணவியரின் விருப்பப்படி தமிழகத்தில் உள்ள தலைசிறந்த தனியார் மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் 11 ஆம் வூக்ஷிச்சிவூச் 12Ýவூச் வகுப்பில் சேர்ந்து சிறந்த முறையில் படித்திட வழிவகை செய்யப்படும். அவர்களுக்கான கல்விக் கட்டணம், உறைவிடக் கட்டணம் ஆகியவற்றை கீழே குறிப்பிட்டுள்ளபடி அரசே ஏற்கும். பெற்றோர் / பாதுகாவலரின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.1,00,000/-க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். இத்திட்டத்தின் கீழ் உயர்ந்தபட்சமாக பின்வரும் விவரப்படி ஆண்டொன்றுக்கு ரூ.28,000/- வீதம் இரு ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. கல்விக் கட்டணம் ரூ.8,000/- பராமரிப்புக் கட்டணம் ரூ.3,650/- விடுதிக் கட்டணம் ரூ.15,000/- சிறப்பு பயிற்சிக் கட்டணம் ரூ.1,500/- மொத்தம் ரூ-28,150/- அல்லது .28,000/- ஓராண்டிற்கு சாதனை வருடம் பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கை மொத்தம் செலவினம் (ரூ.இலட்சத்தில்) மொத்தம் (ரூ.இலட்சத்தில்) பிவ மிபிவ/சீம பிவ மிபிவ/சீம 2011-12 378 254 632 89.02 58.23 147.25 (உ) சமூக நீதிக்கான தந்தை பெரியார் விருது தமிழ்நாட்டில் சமூக நீதிக்காகப் போராடியவர்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் சமூக நீதிக்கான தந்தை பெரியார் விருது வழங்கி அரசு சிறப்பு செய்கிறது. இவ்விருது 1994-ஆம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டு 1995-ஆம் ஆண்டு முதல் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களால் தேர்வு செய்யப்படும் ஒருவருக்கு வழங்கப்படுகிறது. இவ்விருது ஒரு சவரன் தங்கப் பதக்கமும் ஒரு இலட்சம் ரூபாய் பொற்கிழியும் கொண்டதாகும். 2011 ஆம் ஆண்டிற்கான சமூக நீதிக்கான தந்தைபெரியார் விருது டாக்டர் திருமதி விசாலாட்சி நெடுஞ்செழியன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. 11.வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்ட்ச் வூக்ஷிச்சிவூச் ழி¦ட்ச்வூபூðத்றூட்ச் ஷஸ்ðச்¬ðழிச் ழிட்ட்ச்ஹிச்ஷி கிராமப்புற மாணவியருக்கு கல்வி ஊக்கத் தொகை வழங்குதல் கிராமப்புறங்களிலுள்ள மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் வூக்ஷிச்சிவூச் சீர்மரபினர் வகுப்பைச் சார்ந்த மாணவியர் தங்களது தொடக்கக் கல்வியினை இடையில் நிறுத்தாமல் தொடர்ந்து கல்வி பயிலுவதை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு, 3ஆம் வகுப்பு முதல் 5ம் வகுப்புவரை பயிலும் 60 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் மாணவியருக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.500/-ம், 6ம் வகுப்பு பயிலும் மாணவியருக்கு ரூ.1000/-ம் ஊக்கத் தொகையாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இத்தொகையைப்பெற மாணவியரது பெற்றோரின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.25000/-க்குள் இருத்தல் வேண்டும். ஆதரவற்ற மற்றும் கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்களின் குழந்தைகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிறது. சாதனை வருடம் பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கை மொத்தம் செலவினம் (ரூ.இலட்சத்தில்) மொத்தம் (ரூ.இலட்சத்தில்) பிவ மிபிவ/சீம பிவ மிபிவ/சீம 2011-12 – 120022 120022 – 700.00 700.00 12 . பாலிகாட்டன் சீருடைத் துணி வழங்குதல் 2003-04ஆம் ஆண்டு முதல் கள்ளர் சீரமைப்பு பள்ளிகளில் பயிலும் 8 ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவ , மாணவியருக்கும் அரசு பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் விடுதிகளில் தங்கிப் பயிலும் 10 ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவ, மாணவியருக்கும், 2 செட்டிற்கான பாலிகாட்டன் சீருடைத் துணி தையல் கட்டணத்துடன் வழங்கப்பட்டுவந்தன. 2007-08 –ஆம் ஆண்டு முதல் மாறிவரும் காலக்கட்டத்திற்கேற்ப கள்ளர் சீரமைப்பு பள்ளிகள் மற்றும் விடுதிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு வழங்கப்படும் சீருடை துணிகளின் தரம் மற்றும் நிறங்களை மாற்றியும் மற்றும் விடுதியில் தங்கி 9 மற்றும் 10ம் வகுப்பு பயிலும் மாணவியருக்கு சுடிதார் சீருடையும் வழங்கப்படுகிறது. சீருடைத் துணிகள் கைத்தறி மற்றும் நெசவுத் துறையின் கீழ் செயல்படும் கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனத்திடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்டு சமூக நலத் துறையின் கட்டுபாட்டின் கீழ் செயல்படும் மாவட்ட மகளிர் தையல் தொழில் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் மாணவ, மாணவியருக்கு அவர்களின் உடல் அளவிற்கேற்ப தைத்து பெறப்பட்டு வழங்கப்படுகின்றன. வழங்கப்படும் சீருடைகள் விவரம் (மாணவர்கள்) வ.எண் வகுப்பு துணியின் அளவு (மீட்டரில்) சீருடை விவரம் 1. 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை 0.50 அரைக்கால் சட்டை 1.25 மேல் சட்டை 2. 6 முதல் 7 ஆம் வகுப்பு வரை 0.60 அரைக்கால் சட்டை 1.50 மேல் சட்டை 3. 8 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை 1.00 முழுக்கால் சட்டை 1.70 மேல் சட்டை 61 மாணவியர்கள் வ.எண் வகுப்பு துணியின் அளவு (மீட்டரில்) சீருடை விவரம் 1. 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை 2.00 அரைப்பாவாடை 1.00 மேல் சட்டை 2. 6 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை 2.42 முழுப்பாவாடை 0.91 மேல் சட்டை 3. 9 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை 2.50 சுடிதார் மேல் சட்டை 1.80 சுடிதார் முழுக்கால் சட்டை 2.00 துப்பட்டா சீருடைத் துணிகளுக்கான தையற்கட்டணவிபரம் வ.எண் சீருடைகளின் விவரம் தையற்கூலி 1 மாணவர்களுக்கு அரைக்கால் சட்டை ரூ.10.00 2 மாணவர்களுக்கு முழுக்கால் சட்டை ரூ.50.00 3 மாணவர்களுக்கு அரைக்கை சட்டை ரூ.10.00 4 மாணவர்களுக்கு மேல் சட்டை பெரிய அளவிற்கு ரூ.25.00 5 மாணவிகளுக்கு முழுப்பாவாடை ரூ.10.00 6 மாணவிகளுக்கு மேல் சட்டை ரூ.10.00 7 மாணவிகளுக்கு அரைப்பாவாடை ரூ.10.00 8 மாணவிகளுக்கு மேல் சட்டை ரூ.10.00 9 மாணவிகளுக்கு சுடிதார் செட் ரூ.50.00 சாதனை வருடம் பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கை மொத்தம் செலவினம் (ரூ.இலட்சத்தில்) விடுதிகள் மொத்தம் (ரூ.இலட்சத்தில்) பிவ மிபிவ/ சீம பிவ மிபிவ/சீம 2011-12 20801 15042 35843 (விடுதிகள்) 102.49 142.50 244.99 (விடுதிகள்) 2011-12 – 25691 25691 (கள்ளர் பள்ளிகள்) 98.05 98.05 (கள்ளர்பள்ளிகள்) மொத்தம் 20801 40733 61534 102.49 240.55 343.04 13. உணவு மான்யம் வழங்குதல் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், சீர்மரபினர் இன மாணவ, மாணவியருக்கென அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு தனியாரால் நிர்வகிக்கப்படும் 39 மாணவர் இல்லங்களில் தங்கி கல்வி பயிலும் பிவ / மிபிவ / சீம மாணவ / மாணவியருக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டண வீதத்தில் நிதியுதவி உணவு மானியங்களாக வழங்கப்படுகிறது. 62 பெற்றோர்களது ஆண்டு வருமானம் ரூ. 50,000/-க்கு மிகைப்படாத மாணவ, மாணவியருக்கு மட்டுமே இந்த உண்டி உறையுள், மானியத் தொகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த உணவு மானியங்கள், ஒரு கல்வியாண்டில் 10 மாதங்களுக்கு நபர் ஒன்றுக்கு மாதமொன்றுக்கு ரூ. 450/- வீதம் 1.6.2010 முதல் வழங்கப்பட்டு வந்த உணவு மானியத்தை 1.10.2011 முதல் ரூ.650/- ஆக உயர்த்தி அரசால் ஆணையிடப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. (அரசாணை (நிலை )எண்.102, பிவ, மிபிவ (ம)சிந துறை, நாள் 30.11.2011) ( பி.வ / மி.பி.வ / சீ.ம) மாணவர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட மாதாந்திர உணவு மானிய கட்டணத் தொகை விவரம் வ.எண் ஆண்டு சென்னை மாவட்டம் ( ரூபாய்) சென்னை நீங்கலாக இதர மாவட்டங்கள் (ரூபாய்) 1 1972-73 20 20 2 1974-75 25 25 3 1978-79 35 30 4 1981-82 45 40 5 1988-89 70 70 6 1993-94 85 85 7 1997-98 (1.11.97 முதல்) 120 120 8 1998-99 ( 1.11.98 முதல்) 150 150 9 2004-05 (1.6.2004 முதல்) 200 200 10 2010-11 (1.6.2010 முதல்) 450 450 11 2011-12 (1.12.2011 முதல்) 650 650 63 அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற 39 தனியார் உணவு விடுதிகள் வ.எண் மானியம் பெறும் தனியார் விடுதிகளின் பெயர் மற்றும் இடம் சென்னை மாவட்டம் 1 இராம கிருஷ்ணா மிஷன் மாணவர் இல்லம் ,மயிலாப்பூர், சென்னை 2 சென்னை நகர மாணவியர் இல்லம், சென்னை 31 3 சென்னாபுரி அன்னதான சமாஜம், சென்னை 3 4 ஆதி திராவிடர் சமூக சேவக சங்க மாணவர்கள் விடுதி, சென்னை காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் 5 வள்ளுவர் குருகுலம், தாம்பரம் 6 ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மிஷன், மல்லியன்கரனை. 7 குருகுலம் உணவு இல்லம், மாம்பாக்கம். வேலூர் மாவட்டம் 8 தீனபந்து ஆசிரமம், வாலாஜாபேட்டை கடலூர் மாவட்டம் 9 விக்டரி மெமோரியல் விடுதி, விருத்தாசலம் 10 பர்வதராஜகுல சங்கம், காட்டுமன்னார்கோயில் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் 11 ராஜம் விடுதி, ஒரத்தூர் 12 ஷ்ரேயஸ் சத்திரம் உணவு இல்லம், தஞ்சாவூர் 13 சத்திரம் விடுதி, ஒரத்தநாடு 14 ஆர்.எஸ்.எஸ். இல்லம், பட்டுக்கோட்டை 15 சத்திரம் விடுதி , ராஜமடம் 16 பெண்கள் உணவு இல்லம், திருவையாறு நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் 17 எல்.எம்.சி. விடுதி, சீர்காழி 18 கஸ்தூரிபாய் காந்தி கன்னியா குருகுலம், வேதாரண்யம் திருவாரூர் மாவட்டம் 19 யமுனாம்பாள் பெண்கள் விடுதி, நீடாமங்கலம் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் 20 மலையப்பன் மாணவர் இல்லம், நரிக்குறவர் காலனி, தேவராயனேரி 21 நரிக்குறவர் உணவு இல்லம், ஏரையூர் பெரம்பலூர் மாவட்டம் 22 பெரியார் குடில், பாடாலூர் 23 திருவள்ளுவர் அனாதை இல்லம், லிங்கத்தடிமேடு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் 24 வள்ளலார் மாணவர் இல்லம், மாத்தூர் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் 25 பி.எஸ்.ஜி. கங்கா நாயுடு மெமோரியல் விடுதி, பீளமேடு ஈரோடு மாவட்டம் 64 26 டி.எஸ். இராமன் சரோஜினி தேவி விடுதி, கோபி நீலகிரி மாவட்டம் 27 ஸ்ரீ சற்குரு விடுதி, குன்னூர் மதுரை மாவட்டம் 28 சேவாலயம் மாணவர் விடுதி, மதுரை 29 காந்திஜி மாணவர் விடுதி, மேலூர் 30 கஸ்தூரிபாய் மாணவியர் விடுதி, மேலூர் 31 காந்திஜி நிகேதன் விடுதி, டி. கல்லுப்பட்டி தேனி மாவட்டம் 32 விவேகானந்தா மாணவர் இல்லம், கம்பம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் 33 கஸ்தூரிபாய் பெண்கள் விடுதி, திண்டுக்கல் 34 பாரதி மாணவர் விடுதி, திண்டுக்கல் 35 சாந்தி மாணவர் விடுதி, நிலக்கோட்டை 36 மகாதேவ் தேசாய் மாணவர் விடுதி, வத்தலகுண்டு சிவகங்கை மாவட்டம் 37 தக்கர் பாபா விடுதி, மானாமதுரை 38 கஸ்தூரிபா பெண்கள் விடுதி, மானாமதுரை திருநெல்வேலி மாவட்டம் 39 வி.வி.எஸ். ஐயர் நினைவு மாணவர் விடுதி, சேரன்மாதேவி சாதனை வருடம் பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கை மொத்தம் செலவினம் (ரூ.இலட்சத்தில்) மொத்தம் (ரூ.இலட்சத்தில்) பிவ மிபிவ/சீம பிவ மிபிவ/சீம 2011-12 792 889 1681 28.01 35.79 63.80 14. விடுதிகள் தமிழ்நாட்டில் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்புகளைச் சார்ந்த மாணவ, மாணவியரின் நலனுக்காக 2011-12 ஆம் ஆண்டில் புதியதாக துவக்கப்பட்ட 25 விடுதிகளுடன் சேர்த்து மொத்தம் 1257 விடுதிகள் இயங்கி வருகின்றன. பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல இயக்குநரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் 701 விடுதிகளும், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நல இயக்குநரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் 556 விடுதிகளும் இயங்கி வருகின்றன. மேற்காணும் 1257 விடுதிகளில் 76502 மாணவ, மாணவியர் தங்கி பயிலுவதற்கு வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. 65 விடுதிகள் விவரம் விடுதிகள் கல்லுhரி பள்ளி மொத்தம் மாண வர்கள் மாணவி கள் மொத் தம் மாண வர்கள் மாணவி கள் மொத் தம் மாண வர்கள் மாணவி கள் மொத் தம் பிவ 58 38 96 386 219 605 444 257 701 மிபிவ 22 24 46 244 117 361 266 141 407 சீம 7 6 13 91 45 136 98 51 149 மொத்தம் 87 68 155 719 383 1102 806 451 1257 ஒப்பளிக்கப்பட்ட மாணவ,மாணவியர் விவரம் விடுதிகள் கல்லுhரி பள்ளி மொத்தம் மாண வர்கள் மாணவி கள் மொத் தம் மாண வர்கள் மாணவி கள் மொத் தம் மாண வர்கள் மாணவி கள் மொத் தம் பிவ 5430 2710 8140 21665 12060 33725 27095 14770 41865 மிபிவ 1740 1965 3705 13110 6425 19535 14850 8390 23240 சீம 535 440 975 7144 3390 10534 7679 3830 11509 மொத்தம் 7705 5115 12820 41919 21875 63794 49624 26990 76614 பிவ, மிபிவ (ம) சீ.ம. நல விடுதிகளில் 2011-12 ஆம் ஆண்டிற்கான விடுதிகளின் எண்ணிக்கை, மாணவ/மாணவியர் விவரம் மற்றும் சேர்க்கை விவரம் பிவ விடுதிகள் கல்லுhரி விடுதிகள் பள்ளி விடுதிகள் மொத்தம் மாண வர்கள் மாணவி கள் மொத் தம் மாண வர்கள் மாணவி கள் மொத் தம் மாண வர்கள் மாணவி கள் மொத் தம் விடுதி எண்ணிக்கை 58 38 96 386 219 605 444 257 701 ஒப்பளிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை 5430 2710 8140 21665 12060 33725 27095 14770 41865 சேர்க்கை எண்ணிக்கை 4835 2834 7669 20838 12305 33143 25673 15139 40812 66 மிபிவ விடுதிகள் கல்லுhரி விடுதிகள் பள்ளி விடுதிகள் மொத்தம் மாண வர்கள் மாணவி கள் மொத் தம் மாண வர்கள் மாணவி கள் மொத் தம் மாண வர்கள் மாணவி கள் மொத் தம் விடுதி எண்ணிக்கை 22 24 46 244 117 361 266 141 407 ஒப்பளிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை 1740 1965 3705 13110 6425 19535 14850 8390 23240 சேர்க்கை எண்ணிக்கை 1412 644 2056 13632 6974 20606 15044 7618 22662 சீம விடுதிகள் கல்லுhரி விடுதிகள் பள்ளி விடுதிகள் மொத்தம் மாண வர்கள் மாணவி கள் மொத் தம் மாண வர்கள் மாணவி கள் மொத் தம் மாண வர்கள் மாணவி கள் மொத் தம் விடுதி எண்ணிக்கை 7 6 13 91 45 136 98 51 149 ஒப்பளிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை 535 440 975 7144 3390 10534 7679 3830 11509 சேர்க்கை எண்ணிக்கை 533 419 952 5600 3388 8988 6133 3807 9940 மொத்த விடுதிகள் கல்லுhரி விடுதிகள் பள்ளி விடுதிகள் மொத்தம் மாண வர்கள் மாணவி கள் மொத் தம் மாண வர்கள் மாணவி கள் மொத் தம் மாண வர்கள் மாணவி கள் மொத் தம் விடுதி எண்ணிக்கை 87 68 155 721 381 1102 808 449 1257 ஒப்பளிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை 7705 5115 12820 41919 21875 63794 49624 26990 76614 சேர்க்கை எண்ணிக்கை 6780 3897 10677 40070 22667 62737 46850 26564 73414 ஐ. விடுதிகளில் மாணவ , மாணவியரைச் சேர்த்தல் 1 (னீ). விடுதிகளில் வூட்ஜிஷ , மாணவியரைச் சேர்த்தல் (ந்ðட்¶) பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நல விடுதிகளில் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்படடோர், சீர்மரபினர், ஆதிதிராவிடர்/பழங்குடியினர் மற்றும் இதர வகுப்புகளைச் சேர்ந்த மாணவ,மாணவியர் அரசாணை (நிலை) எண் 39, பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை நாள் 67 10.4.2012 இன்படி 2012-13 ஆம் ஆண்டு முதல் மாணவ,மாணவியர் சேர்க்கை கீழ்கண்ட விகிதாச்சார அடிப்படையில் சேர்க்க அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. ம்ழிட்ச்லிச்¬லி ஷத்லித்ஷிட்ழிச்ழிட்பூவூச் விடுதிகள் வகுப்பு ஒதுக்கீடு சதவிகிதம் பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு பி.வ. 60 ரூ மி.பி.வ. / சீ.ம. 20 ரூ ஆ.தி./ ப.கு 15 ரூ இதர வகுப்பினர் 5 ரூ மொத்தம் 100 ரூ மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு மி.பி.வ. 60 ரூ பி.வ. / சீ.ம. 20 ரூ ஆ.தி / ப.கு 15 ரூ இதர வகுப்பினர் 5 ரூ மொத்தம் 100 ரூ சீர்மரபினர் வகுப்பு சீ.ம. 60 ரூ பி.வ. /மி.பி.வ 20 ரூ ஆ.தி./ ப.கு 15 ரூ மு.வ. 5 ரூ மொத்தம் 100 ரூ 1(ஆ) விடுதி மாணவர் சேர்க்கைக்கான தேர்வுக்குழு ðத்ற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் ஷத்´ஷித்லி÷த்யூச் லி¦தூச்லிச்லிஜிச்ஸி ஙிசிðச்ðத்றூபூச்லி¬÷லிச் ந்லிட்ண்ட ம்ஷிபூச்¾லிச் ஸ்றிவால் வூட்ஜிஷ,வூட்ஜிஷத்புபூச் தேர்வு செய்யப்பட்டு விடுதியில் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். 1) வூட்ஷஸிச்ஸி ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிப்பட்ச்ம்ஸிட்பூச் மற்றும் சிறுபான்மையினர் ஹியூ னீஙூஷயூபூச் ஷி¬யூஷபூச் 2) ழிவூச்ðஹிச்ஷிðச்ðஸிச்ஸி ழிஸிச்ஸிவூறூச்க்ஷி ந்ஷிட்ஸ்ஷித் ஙிசிðச்ðத்றூபூச் Þ¬ஜி ஙிசிðச்ðத்றூபூச் 3) ஙி÷ச்÷ட்ஸிச்ழித் வூறூச்க்ஷிஷிச் ஷி¬யூஷபூச்லி÷ச் 1) ஞிபூட்ஸிச்ழித் னிறூச்க்ஷித்புஷிச் ஷி¬யூஷபூச் 2) ஹிலிபூட்ஸிச்ழித்ஷிச் ஷி¬யூஷபூச் 3) லித்பூட்வூ ஞிபூட்ஸிச்ழித் வூறூச்க்ஷிஷிச்ஷி¬யூஷபூச் ஙிசிðச்ðத்றூபூச்லி÷ச் 4) ஷத்´ஷித்லி÷ச் னீ¬வூஹிச்¶÷ச்÷ ðஸ்ஷித்லி÷த்யூச் ஷிறூச்றூட்பூச்ஷஷிச்¶ஸிறூச் ழியுலிðச் ðஜித்லி÷த்யூச் ரீ´ðஸிச்´÷ச்÷ இரண்டு நபர்கள் ஙிசிðச்ðத்றூபூச்லி÷ச் 1(இ) விண்ணப்பிக்கும் போது சான்றிதழ்கள் சமர்ப்பிப்பதலிருந்து விலக்களித்தல் பிப, மிபிப மற்றும் சீம நல விடுதிகளில் சேரவிரும்பும் மாணவ, மாணவியர் தங்களது பெற்றோரின் ஆண்டு வருமானம் மற்றும் சாதி பற்றிய சான்றிதழ்களை விண்ணப்பிக்கும்போது சமர்ப்பிப்பதற்கு பதிலாக அவர்கள் விடுதியில் இடம் கிடைத்த பின்னர் சமர்ப்பிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. அரசாணை (நிலை) எண் 12 பிவ, மிபிவ மற்றும் சிந துறை நாள் 30.1.2012. 68 1(ஈ). விடுதிகளில் குழந்தைத் தொழிலாளர்லி¬÷ சேர்த்தல் மீட்கப்படும் குழந்தைத் தொழிலாளர்களை பிப, மிபிப (ம) சீம நலத்துறைகளின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கும் விடுதிகளில் எக்காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் எந்தவித நிபந்தனைகளும் இல்லாமல் சேர்த்துக்கொள்ளவும் அவர்களது படிப்பு முடியும் வரை விடுதிகளில் தங்கிப் பயிலவும் அரசாணை (நிலை) எண் 84, பிவ, மிபிவ (ம)சிந துறை நாள் 7.9.2007 இல் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. 1(உ) விடுதிகளில் முகாம் வாழ் இலங்கைத் தமிழர்களின் குழந்தைகளை சேர்த்தல் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நல விடுதிகள் ஒவ்வொன்றிலும் முகாம்வாழ் இலங்கைத் தமிழர்களின் குழந்தைகளை சேர்ப்பதற்காக ஒப்பளிக்கப்பட்ட மாணவ, மாணவியருக்கான எண்ணிக்கைக்கு கூடுதலாக தலா 5 இடங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அரசாணை (நிலை) எண் 114, பி.ப,மிபிப (ம) சிந துறை, நாள் 16.12.2011 2. விடுதிகளில் சேர வருமான வரம்பு பெற்றோர் ஆண்டு வருமான வரம்பில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் வ.எண் பெற்றோர் ஆண்டு வருமான வரம்பு (ரூபாய்) உயர்த்தப்பட்ட ஆண்டு அரசாணை எண் மற்றும் நாள் விவரம் 1 2500 1978 அ,ஆ, (நிலை ) எண் 260, ச.ந.து.,நாள் 25.4.1978 2 5000 1982 அ,ஆ, (நிலை ) எண் 536, ச.ந.து.,நாள் 11.2.1982 3 6000 1987 அ,ஆ, (நிலை ) எண் 1503, ச.ந.து.,நாள் 24.8.1987 4 12000 1989 அ,ஆ, (நிலை ) எண் 821 பி.ப. சத்துணவு (ம) ச.ந.து. நாள் 23.11. 1989 5 15000 1993 அ,ஆ, (நிலை ) எண்28 பி. ப.(ம) மி.பி. ப.நலத்துறை நாள் 18.6.1993 6 50000 1997 அ,ஆ, (நிலை) எண் 84 பி. ப / மி.பி. ப. நலத்துறை நாள் 8.10.1997 7 100000 2009 அ,ஆ,எண் (4னு) 1 ./ பி. ப , மி.பி. ப.(ம) சி பா நலத்துறை நாள் 28.2.2009 69 4. விடுதிகளில் மாணவ, மாணவியரைச் சேர்க்க மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களுக்கான அதிகாரம் (i) மாவட்டங்களில், ஒரு சில குறிப்பிட்ட விடுதிகளில் ஒப்பளிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கைக்கு மேல் கூடுதலாக மாணவ, மாணவியர்களைச் சேர்க்க வேண்டுமானால், அம்மாவட்டத்தில் பிற விடுதிகளில் உள்ள காலியிடங்களைக் கணக்கில் கொண்டு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கு உள்ள அதிகாரத்தின் கீழ் மாவட்டத்திலுள்ள பள்ளி / கல்லூரி விடுதிகளுக்கு மொத்த ஒப்பளிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை மிகைப்படாமல் அதிகபட்சம் விடுதி ஒன்றுக்கு 20ரூ வரை பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம். (அரசாணை, (நிலை) எண் 72 பி.ப, மிபிப (ம) சிந துறை நாள் 13.11.2001) இதற்கென மாவட்டத்திற்காக மொத்தம் ஒப்பளிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையினை பள்ளி / கல்லூரி விடுதிகள் மற்றும் பிப / மிபிப / சீம விடுதிகள் ஆகியவைகளுக்கு தனித்தனியே கணக்கீடு செய்திடல் வேண்டும். மேலும் மாவட்ட ஆட்சியரின் இவ்வதிகாரத்தினை செயல்படுத்துகையில் மேற்படி வகைப்படியான இன விடுதிகளின் ஒப்பளிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கைக்கு மேற்படாமல் உள்ளனவா என உறுதி செய்திடல் வேண்டும். (ii) அரசாணை (நிலை) எண் 115 பிப, மிபிப (ம) சிந துறை 16.12.2011-ன் பத்தி 3-இன் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்ததனைக்குட்பட்டு தேவையான பிப, மிபிப (ம) சீம விடுதிகளில் ஒப்பளிக்கப்பட்ட மாணவர் எண்ணிக்கையை விட கூடுதலாக 10 ரூ வரை மாணவர்களை சேர்த்திடவும் 2011-12ஆம் ஆண்டு முதல் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவருக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 4. இயக்குநர்களுக்கான அதிகாரம் விடுதிகளில் ஒப்பளிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையை விட கூடுதலாக 4185 மாணவ, மாணவியரைச் சேர்த்திட இருதுறை ஆணையர்களுக்கும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. இவ்வதிகாரத்தின் கீழ் இருந்த 4185 இடங்களிலிருந்து அவசியம் நிரந்தரமாக கூடுதல் இடங்கள் தேவைப்படும் விடுதிகளுக்கு 2000 இடங்களை நிரந்தர அடிப்படையில் கூடுதலாக பகிர்வு செய்து அரசாணை (ஹித்¬யூ) எண் 114 பிவ, மிபிவ (ம) சிந துறை நாள் 07.11.2008 இல் அரசு உத்திரவிட்டுள்ளது. இருதுறை ஆணையர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்ட இடங்கள் விடுதிகள் பிவ மிபிவ/சீ.ம. மொத்தம் பள்ளி விடுதிகள் 1835 1325 3160 கல்லூரி விடுதிகள் 875 150 1025 மொத்தம் 2710 1475 4185 70 மேற்படி 4185 இடங்களிலிருந்து 2008 – 09 ஆம் ஆண்டு முதல் நிரந்தர அடிப்படையில் விடுதிகளுக்குப் பகிர்வு செய்து வழங்கப்பட்ட இடங்கள் விடுதிகள் பிவ மிபிவ /சீ.ம. மொத்தம் பள்ளி விடுதிகள் 800 500 1300 கல்லூரி விடுதிகள் 550 150 700 மொத்தம் 1350 650 2000 மேற்படி 4185 இடங்களிலிருந்து நிரந்தர அடிப்படையில் விடுதிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட பின் ஆணையர்களின் அதிகார வரம்பிற்குள் நிரப்ப அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்கள் விடுதிகள் பிவ மிபிவ/சீ.ம. மொத்தம் பள்ளி விடுதிகள் 1035 825 1860 கல்லூரி விடுதிகள் 325 – 325 மொத்தம் 1360 825 2185 தவிர பிவ/மிபிப/சீம விடுதிகளில் ஒப்பளிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையை விட கூடுதலாக மாணவ, மாணவியரைச் சேர்த்திட கீழ்க்கண்டவாறு 4000 இடங்களை அவசியம் நிரந்தரமாக தேவைப்படும் விடுதிகளுக்கு 2009-10-ஆம் ஆண்டு முதல் நிரந்தர அடிப்படையில் கூடுதலாக ஒதுக்கீடு செய்து அரசால் ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. (அரசாணை (நிலை) எண். 79 பிவ, மிபிவ (ம) சிந துறை பிந1 / 2 நாள் 25. 8.2009 ) வ.எண் துறை நிரந்தர அடிப்படையில் கூடுதல் இடங்களை ஒப்பளித்தல் பள்ளி விடுதிகள் கல்லூரி விடுதிகள் மொத்தம் 1 பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் 1500 1100 2600 2 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் 585 295 880 3 சீர்மரபினர் நல விடுதிகள் 315 205 520 மொத்தம் 2400 1600 4000 ஐஐ. விடுதிகளுக்கு சொந்தக் கட்டடம் கட்டுதல் 1257 பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நல விடுதிகளில், 965 விடுதிகள் அரசு கட்டடங்களில் இயங்கி வருகின்றன. 119 விடுதிகளுக்கு சொந்த கட்டடம் கட்டும் பணி பொதுப்பணித்துறையினரால் மேற்கொள்ளப்பட்டு அவை பல்வேறு நிலைகளில் உள்ளன. மீதமுள்ள 173 விடுதிகளுக்கு கட்டடம் கட்ட ஆணை வேண்டி தனியார் கட்டடங்களில் தற்போது இயங்கி வருகின்றன. 71 தனியார் வாடகை கட்டடங்களில் இயங்கும் அனைத்து விடுதிகளுக்கும் சொந்த கட்டடங்கள் கட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.. ஐஐஐ. தனியார் கட்டடங்களில் இயங்கும் விடுதிகளுக்கு வாடகை நிர்ணயம் செய்தல். 1 வாடகைக் கட்டடங்களில் இயங்கி வரும் விடுதிகளுள், மாதவாடகை ரூ. 2000/- த்திற்குட்பட்ட தனியார் கட்டடத்தில் இயங்கி வரும் விடுதிகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் மூலம் வாடகை நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது. (அரசாணை (நிலை) எண் 70 பிவ மற்றும் மிபிப நலத் துறை நாள் 22.8.1997) 2 அ.ஆ. எண். 329 நிதி (சம்பளம்) துறை நாள் 30.8.2001 ன் படி மாதவாடகை ரூ. 12,500/- வரையிலான தனியார் கட்டடங்களில் இயங்கி வரும் விடுதிகளுக்கு துறைத் தலைவர் மூலம் வாடகை நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது. 3 அ.ஆ. எண். 329 நிதி (சம்பளம்) துறை நாள் 30.8.2001ன் படி மாதவாடகை ரூ.12,500/-க்கு மேற்பட்ட தனியார் கட்டடங்களில் இயங்கி வரும் விடுதிகளுக்கு அரசுச் செயலர் மூலம் வாடகை நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது. ஐஏ. 1)உணவு கட்டணம் விடுதி மாணவ, மாணவியருக்கு நல்ல உணவளிக்கும் பொருட்டு ஏற்கனவே 1.11.2008 முதல் வழங்கப்பட்டு வந்த உணவுக் கட்டணத்தொகையினை 20.09.2011 முதல் கல்லுhரி விடுதி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு ரூ.550/- என்பதை ரூ.750/- ஆகவும், பள்ளி விடுதி மாணவ, மாணவியருக்கு ரூ.450/- என்பதை ரூ.650/- ஆக உயர்த்தியும் மற்றும் நாள்தோறும் வழங்கப்படும் உணவுகளுக்கான உணவுப் பொருட்களின் அளவும் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. (அரசாணை (ஹித்¬யூ) எண் 70, பிப, மிபிப (ம) சிந துறை நாள் 20.9.2011) 2) பண்டிகை கால சிறப்பு உணவு விடுதி மாணவ / மாணவியருக்கு கீழ்கண்ட பண்டிகை நாட்களில் சிறப்பு உணவு வழங்க நபர் ஒருவருக்கு, பண்டிகை ஒன்றுக்கு கல்லூரி விடுதிக்கு ரூ. 3/- ம் பள்ளி விடுதிக்கு, நபர் ஒருவருக்கு ரூ. 2/- ம் அனுமதிக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. (அ.ஆ. (ஹித்¬யூ) எண் 22, பிவ, மிபிவ (ம) சிபா நலத்துறை நாள் 17.5.2007) சிறப்பு உணவு வழங்கப்படும் பண்டிகைகளின் விவரம் பின்வருமாறு:- 1 ஆங்கில புத்தாண்டு 2 பொங்கல் 3 தமிழ் புத்தாண்டு 4 சுதந்திர தினம் 5 பக்ரீத் 6 தீபாவளி 72 3) விடுதிகளில் தங்கிப் பயிலும் மாணவ, மாணவியருக்கு வழங்கப்படும் உணவுக் கட்டண உயர்வு குறித்த ஆண்டு வாரியான விவரம் (பிவ/மிபிவ/சீம) வ.எ ண் வருடம் கல்லுhரி விடுதி/ஐ.டி.ஐ விடுதி பள்ளி விடுதி நடை முறைப் படுத்தப் பட்ட நாள் அரசாணை எண் மற்றும் நாள் சென்னை நகரம்(ரூ) மாவட்டம் (ரூ) 1 1975-76 60 50 36 1.10.75 804, ளுறுனு, 16.10.75 2 1977-78 65 55 40 1.6.77 267, ளுறுனு, 23.3.77 3 1977-78 80 65 40 1.12.77 827, ளுறுனு, 28.11.77 4 1978-79 80 65 45 1.6.78 282, ளுறுனு, 4.5.78 5 1981-82 95 80 60 1.6.81 633, ளுறுனு, 27.8.81 6 1986-87 140 135 85 1.12.86 3110, ளுறுனு, 27.11.86 7 1990-91 160 155 105 90-91 196, ளுறுனு, 6.10.90 8 1993-94 180 175 120 1.6.93 4, க்ஷஊ & ஆக்ஷஊறுனு., 19.2.93 9 1994-95 198 193 135 1.6.94 55, க்ஷஊ & ஆக்ஷஊறுனு., 17.11.94 10 1996-97 198 193 180 1.10.96 47, க்ஷஊ & ஆக்ஷஊறுனு., 27.9.96 11 1997-98 250 250 180 1.6.97 31, , க்ஷஊ & ஆக்ஷஊறுனு., 2.5.97 12 1997-98 300 300 180 1.10.97 74, க்ஷஊ & ஆக்ஷஊறுனு., 15.9.97 13 1998-99 400 400 225 1.6.98 21, க்ஷஊ & ஆக்ஷஊறுனு., 14.5.98 (ஊடிடடநபந) 58, க்ஷஊ & ஆக்ஷஊறுனு., 9.6.98 (ளுஉhடிடிட) 14 2001-02 400 400 300 1.10.01 63, க்ஷஊ & ஆக்ஷஊறுனு., 8.10.01 (ளுஉhடிடிட) 15 2007-08 500 500 400 1.6.2007 45, க்ஷஊ, ஆக்ஷஊ &ஆறு., னுயவநன 30.5.07. 16 2008-09 550 550 450 1.11.2008 110 , க்ஷஊ, ஆக்ஷஊ & ஆறு., னுயவநன 6.11.08. 17 2011-12 750 750 650 20.09.2011 70 , க்ஷஊ, ஆக்ஷஊ &ஆறு., னுயவநன 20.09.2011 73 4) உணவு வகை மற்றும் அளவுகள் விடுதிகளில் தங்கிப் பயிலும் மாணவ, மாணவியருக்கு தினமும் வழங்கப்படவேண்டிய உணவு வகைகள் மற்றம் உணவுப் பொருட்களின் அளவு விவரங்கள் அரசாணை (ஹித்¬யூ) எண். 14, பி.ப, மி.பி.ப (ம) சிபா நலத்துறை நாள். 11.5.2004ல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உணவு பட்டியல் (மெனு) 1.6.2004 முதல் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. (அ) கல்லூரி மற்றும் ஐடிஐ விடுதிகளில் வழங்கப்படும் உணவுகளின் விவரப்பட்டியல். நாள் காலை மதியம் இரவு திங்கள் பொங்கல் சட்னி சாதம், சாம்பார், பொரியல், மோர் சாதம், காரக்குழம்பு, பொரியல், ரசம், முட்டை செவ்வாய் இட்லி சாம்பார் சாதம், காய் கூட்டு, மோர் சாதம், சாம்பார், ரசம், பொரியல் புதன் ரவா கிச்சடி சட்னி சாதம், ஆட்டிறைச்சி / கோழி குருமா, பொரியல், மோர் சாதம், தக்காளி சூப், ரசம், பொரியல் வியாழன் தோசை சாம்பார் சாதம், மோர் குழம்பு, கூட்டு, மோர் சாதம், காரக்குழம்பு, பொரியல், ரசம், முட்டை வெள்ளி ரவா கிச்சடி சட்னி சாதம், சாம்பார், பொரியல், மோர் சாதம், சாம்பார், ரசம், மோர், பொரியல் சனிக்கிழமை இட்லி, சாம்பார் சாதம், சாம்பார், கூட்டு, மோர் சாதம், சாம்பார், ரசம், மோர் ஞாயிறு பொங்கல் சட்னி சாதம், காய் குருமா, பொரியல், மோர் சப்பாத்தி, குருமா (ஆ) பள்ளி விடுதிகளில் வழங்கப்படும் உணவுகளின் விவரப்பட்டியல் நாள் கா லை மதியம் இரவு திங்கள் ரவா கிச்சடி, சட்னி சாதம், காய் ஸ்ஙுவூட், கூட்டு, மோர் சாதம், காரக்குழம்பு, இஞ்சி பூழிவூச், பொரியல், முட்டை செவ்வாய் பொங்கல், சட்னி சாதம், சாம்பார், பொரியல், மோர் சாதம், சாம்பார், கூட்டு புதன் தோசை, சாம்பார் சாதம், ஆட்டிறைச்சி / கோழி குருமா, கூட்டு, மோர் சாதம், காரக்குழம்பு, ரசம் வியாழன் ரவா கிச்சடி, சட்னி சாதம், சாம்பார், பொரியல், மோர் சாதம், காரக்குழம்பு, பொரியல், ரசம், முட்டை வெள்ளி பொங்கல், சட்னி சாதம், மோர் குழம்பு, பொரியல், மோர் சாதம், காரக்குழம்பு, ரசம், பொரியல் சனிக்கிழமை இட்லி, சட்னி சாதம், சாம்பார், கூட்டு, மோர் சாதம், சாம்பார், கூட்டு ஞாயிறு இட்லி, சாம்பார் சாதம், சாம்பார், மோர் சாதம், தக்காளி சூப், பொரியல், ரசம் 74 (இ) Ýஸிச்ர்¬க்ஷிழிச்ழித்/ கோழிபுத்¬க்ஷிழிச்ழித் வாரத்திற்கு ஒரு நாள் நாள் கல்லூரி விடுதி பள்ளி விடுதி 1வது வாரம் புதன் கிழமை Ýஸிச்ர்¬க்ஷிழிச்ழித் 80 கிராம் Ýஸிச்ர்¬க்ஷிழிச்ழித் 80கிராம் 2வது வாரம் புதன் கிழமை கோழிபுத்¬க்ஷிழிச்ழித் 120 கிராம் கோழிபுத்¬க்ஷிழிச்ழித் 100 கிராம் 3வது வாரம் புதன் கிழமை Ýஸிச்ர்¬க்ஷிழிச்ழித் 80கிராம் Ýஸிச்ர்¬க்ஷிழிச்ழித் 80கிராம் 4 வது வாரம் புதன் கிழமை கோழிபுத்¬க்ஷிழிச்ழித் – 120 கிராம் கோழிபுத்¬க்ஷிழிச்ழித் – 100 கிராம் (ஈ) முட்டை/ வாழைப்பழம் வழங்குதல் உணவுக்கட்டணம் 20.09.2011 முதல் உயர்த்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து வாரத்திற்கு 3 முட்டைகள் வழங்கப்ப´ஷஷிக்ஷிச்ஸ் ðஷித்யூட்லி வாரத்திற்கு ஐந்து முட்டைகள் வழங்கðச்ð´லித்றூச்க்ஷிறூ. இதன்படி ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு விடுதி மாணவ, மாணவியருக்கு 20 முட்டைகள் வழங்கப்படுகின்றன. மேலும் முட்டை சாப்பிடாத மாணவ, மாணவியருக்கு அதற்கு பதிலாக வாழைப்பழம் வழங்கப்படுகிறது. ( அரசு ݬஜி ணிஜிச் (ஹித்¬யூ) 114 ðத்ப, வூத்ðத்ப (வூ) சிந ¶¬க்ஷி ஹிட்÷ச் 29.12.2009) (ஙி) வூட்¬யூ ம்ஹிபூ ஙிஜி¾ வழங்குதல் பிப/மிபிப/சீம விடுதிகளில் மாலை நேரங்களில் ²ஜிச்ஸியூச் வூக்ஷிச்சிவூச் சுக்குமல்லி காபி / கருப்புக்கட்டி தேநீர் வழங்கப்படுகிறது. அரசு ݬஜி (ஹித்¬யூ) ணிஜிச்: 115 ðத்ஷ, வூத்ðத்ஷ (வூ)ழித்ஹி ¶¬க்ஷி ஹிட்÷ச் 29.12.2009-Þயூச் ஙிஷிச்ஷிபூஷத்ஸிðச்ðட்டுள்ள¶. விடுதிகளில் தங்கிப் பயிலும் ஒரு மாணவன் / மாணவிக்கு, ஒரு மாதத்திற்கு, வரையறுக்கப்பட்டுள்ள உணவுப் பொருட்கள் விவரம் (அ.ஆ (நிலை) எண்.70, பிப, மிபிப (ம) சி ந துறை, நாள் 20.09.2011) கல்லூரி விடுதிகள். வ.எண் உணவுப் பொருட்களின் விவரம் பொருளின் அளவு 1 அரிசி 18 முபள 2 துவரம் பருப்பு 750 ழுஅள 3 கடலைப் பருப்பு 400 ழுஅள 4 எண்ணெய் 450 ழுஅள 5 புளி 300 ழுஅள 6 மிளகாய் 200 ழுஅள 7 உளுத்தம்பருப்பு 300 ழுஅள 75 8 உப்பு 600 ழுஅள 9 மஞ்சள் பொடி 15 ழுஅள 10 தனியா 40 ழுஅள 11 கறிமசாலா 5 ழுஅள 12 சீரகம் 15 ழுஅள 13 கடுகு 15 ழுஅள 14 பூண்டு 20 ழுஅள 15 காய்கறி, கறிவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் , மல்லிக் கீரை மற்றும் இஞ்சி. 6 முபள 16 தயிர் / பால். 1.5 டுவைசநள 17 விறகு / எரிவாயு 3.5 முபள 18 வறுத்த பருப்பு 350 ழுஅள 19 பாசிப்பருப்பு 400 ழுஅள 20 மிளகு 15 ழுஅள 21 ஆட்டிறைச்சி 160 ழுஅள 22 கோழிஇறைச்சி 240 ழுஅள 23 முட்டை 20 சூடிள (20.09.2011 முதல் 12 முட்டை என்பதை 20 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படுகிறது) 24 வெங்காயம் 500 ழுஅள 25 எலுமிச்சை 5 சூடிள 26 தேங்காய் 1 சூடி 27 பெருங்காயம் 10 ழுஅள 8 ரவா 300 ழுஅள 29 டால்டா 30 ழுஅள 30 வெந்தயம் 20 ழுஅள 31 சோம்பு 20 ழுஅள 32 ஆப்பசோடா 10 ழுஅள 33 பட்டாணி 50 ழுஅள 34 தக்காளி 500 ழுஅள 35 சுண்டல் 1.5 முபள 36 சுக்குமல்லி காப்பி/ கருப்புக்கட்டி /தேநீர் வழங்கத் தேவையான பொருட்கள்; (i) பால் (ii) சுக்கு (iii)கருப்புக்கட்டி (iஎ) மல்லி 750 மி.லி 30 கிராம் 750 கிராம் 30 கிராம் 76 பள்ளி விடுதிகள் வ.எண் உணவுப்பொருளின் விவரம் பொருளின் அளவு 1 அரிசி 15 முபள 2 கடலை பருப்பு 500 ழுஅள 3 எண்ணெய் 300 ழுஅள 4 காய்கறி, கறிவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் , மல்லிக் கீரை மற்றும் இஞ்சி. 5 முபள 5 பால் / தயிர். 1.5 டுவைசநள. 6 விறகு / எரிவாயு 3 முபள 7 புளி 250 ழுஅள 8 வறுத்த பருப்பு 200 ழுஅள 9 உப்பு 500 ழுஅள 10 துவரம் பருப்பு 200 ழுஅள 11 பச்சைப் பயறு 300 ழுஅள 12 உளுத்தம் பருப்பு 250 ழுஅள 13 கறி மசாலா சுள. 5.00 14 முட்டை 20 சூடிள (20.09.2011 முதல் 12 முட்டை என்பதை 20 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படுகிறது) 15 ஆட்டிறைச்சி 160 ழுஅள 16 கோழி இறைச்சி 200 ழுஅள 17 எலுமிச்சை. 4 சூடிள 18 தேங்காய் 1 சூடி 19 ரவா 250 ழுஅள 20 மிளகாய் 150 ழுஅ 21 தனியா 30 ழுஅள 22 மஞ்சள் பொடி 15 ழுஅள 23 மிளகு 15 ழுஅள 24 சீரகம் 15 ழுஅள 25 பூண்டு 15 ழுஅள 26 டால்டா 30ழுஅள 27 வெங்காயம் 500 ழுஅள 28 பட்டாணி 50 ழுஅள 29 கடுகு 15 ழுஅள 30 தக்காளி 400 ழுஅள 31 சுண்டல் 1.5முப 32 சுக்குமல்லி காப்பி/ கருப்புக்கட்டி /தேநீர் வழங்கத் தேவையான பொருட்கள்; (i) பால் (ii) சுக்கு (iii)கருப்புக்கட்டி (iஎ) மல்லி 750 மி.லி 30 கிராம் 750 கிராம் 30 கிராம் 77 ஏ. விடுதி மாணவ,மாணவியருக்கு பல்வகை செலவினங்களுக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட பல்வகைக் கட்டணம். விடுதி மாணவ, மாணவியருக்கான பல்வகை செலவினம், (அரசாணை (ஹித்¬யூ) எண். 50, பி.ப / மி.பி.ப மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை நாள். 11.6.2007 ன் படி) 2007-08 முதல் கீழ்கண்டவாறு உயர்த்தப்பட்டு வழங்கப்பட்டு வந்தது. பள்ளி விடுதி மாணவர்கள் : ரூ. 15/-லிருந்து ரூ. 25/- கல்லூ ரி விடுதி மாணவர்கள் : ரூ. 15/- லிருந்து ரூ. 35/- மேற்படி பல்வகை செலவினத் தொகையினை கடந்த பிப்ரவரி 2012 லிருந்து பள்ளி விடுதி மாணவ, மாணவியருக்கு ரூ.25/-லிருந்து ரூ.50/- ஆகவும், கல்லுhரி விடுதி மாணவ, மாணவியருக்கு ரு.35/-லிருந்து ரூ.75/- ஆகவும் அரசாணை (நிலை) எண் 7 பி.ப, மிபிப (ம) சிந துறை, நாள் 18.1.2012-இல் உயர்த்தி வழங்கப்படுகிறது. இச்செலவினத்தில் விடுதி மாணவ, மாணவியருக்கு சலவை சோப்பு, குளியல் சோப்பு, தேங்காய் எண்ணெய், பற்பசை வழங்குதல் மற்றும் மாணவர்களுக்கு முடிவெட்டுதல் போன்றவைகளுக்கு செலவு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். ஏஐ.விடுதி உணவுக்குழு (ழடிளவநட ஆநளள ஊடிஅஅவைவநந) விடுதிகளில் தங்கிப் பயிலும் மாணவ,மாணவியருக்கு அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உணவுப் பட்டியலின்படி உணவு பொருட்கள் வழங்குவதை கண்காணிக்கும் பொருட்டு விடுதிகளில் உணவுக்குழு (ஆநளள ஊடிஅஅவைவநந) அமைப்பது தொடர்பாக கீழ்கண்ட வழிமுறைகளை பின்பற்றிட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. (அரசாணை (நிலை) எண் 37 பிவ,மிபிவ மற்றும் சிந துறை (பிந1) நாள் 28.3.2012) 1. விடுதியின் உணவுக்குழுவானது விடுதிக் காப்பாளரைத் தவிர்த்து, விடுதி மாணவ, மாணவியரிடமிருந்து ஒரு செயலர் மற்றும் 2 உறுப்பினர்கள் அடங்கிய மூன்று பேர் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். 2. உணவுக் குழுவின் செயலாளர் மற்றும் உறுப்பினர் ஆகியோர் விடுதியில் தங்கியுள்ள மாணவ,மாணவியர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும். 3 உணவுக் குழுவின் செயலாளர் மற்றும் உறுப்பினர் ஆகியோர் உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களிடமிருந்து, அதாவது பள்ளி விடுதிகளில் 10வது அல்லது அதற்குமேல் படிக்கும் மாணவர்களிடமிருந்தும், கல்லுhரி விடுதிகளில் பட்டப்படிப்பில் இரண்டாவது ஆண்டோ அதற்குமேலும் பயிலும் மாணவர்களிடமிருந்தும் தேர்வுசெய்யப்படவேண்டும். 4. உணவுக்குழுவானது உணவுப் பட்டியலின் படி (ஆநரே) விடுதி மாணவருக்கு உ ணவு வழங்கப்படுகிறதா என்பதை சரிபார்க்க வேண்டும். 5. உணவுக்குழுவானது விடுதிகளுக்கு உணவு தயாரிப்பதற்கென வாங்கப்படும் பலசரக்கு மற்றும் காய்கறிகள் போன்றவற்றை வாங்கும் நடவடிக்கையில் பங்கு கொள்ள வேண்டும். 6 உணவுக்குழுவானது ஒவ்வொரு விடுதியிலும் ஒரு பதிவேட்டை அரிசி, பருப்பு, எண்ணெய், காய்கறிகள், முட்டை, இறைச்சி ஆகிய பொருட்கள் சமையலரிடம் தினந்தோறும் வழங்கப்படுவது தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட விடுதியின் காப்பாளர், சமையலர் மற்றும் உணவுக்குழுவின் செயலாளர் ஆகியோரின் கையொப்பத்துடன் பராமரிக்கப்படவேண்டும். 7. விடுதி உணவுக்குழுவின் செயலாளர் இல்லாத வேளையில் பதிவேட்டை உணவுக்குழுவின் உறுப்பினர் ஒருவரின் கையொப்பத்துடன் அவசியம் பராமரிக்க வேண்டும். 78 ஏஐஐ. விடுதிகளில் உள்ள வசதிகள். 1. விடுதிகளில் நூலக வசதி அமைத்து தரப்பட்டுள்ளது. 2. விடுதியில் தங்கிப்பயிலும் மாணவர்களது, பொது அறிவை மேம்படுத்திட ஒவ்வொரு விடுதிக்கும் ஒரு ஆங்கில நாளிதழும் இரண்டு தமிழ் நாளிதழ்களும் வழங்கப்படுகின்றன. 2011-12 ஆம் ஆண்டு முதல் கீழ்க்கண்ட நாளிதழ்களை வழங்கிட அரசால் ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. அரசு கடித (நிலை) எண்.53, பிப, மிபிவ(ம) சிந துறை, நாள் 25.7.2011 அ) நமது எம்.ஜி.ஆர், ஆ) தினத்தந்தி, இ) தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் 3. 12-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் விடுதி மாணவ, மாணவியருக்கு அவர்கள் கல்வி பயிலும் பள்ளிகள் மூலம் இலவசமாக பாடப்புத்தகங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. 4. 10-ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் விடுதி மாணவர்கள் அரசு பொதுத் தேர்வுகளில் உயர் மதிப்பெண்கள் பெற்று தேர்ச்சிபெற அவர்களுக்கு சிறப்பு வழிகாட்டி புத்தகங்கள் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன. 5. விடுதி மாணவ, மாணவியரின் நலனுக்காலி போர்வைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மலைப் பகுதியிலுள்ள மாணவர் விடுதிகளில் தங்கிப் பயிலும் மாணவர்களின் நலன் கருதி குளிர் காலங்களில் அணிந்து கொள்ள கம்பளி மேலாடைகள் இரண்டாண்டுகளுக்கொரு முறை வழங்கப்படுகிறது. மேலும் இரண்டாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை விடுதிகளுக்கு கோரப்பாய்கள் வழங்கப்படுகிறது. 6. மாணவர் விடுதிகள் முறையாகச் செயல்படுவதைக் கண்காணிக்க வருவாய் கோட்ட அலுவலர் தலைமையில் விடுதி மேலாண்மைக்குழு கீழ்க்கண்டவாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அ) வூட்ஷஸிச்ஸிஷிச்ஷித்யூச் வூஜிச்ஸியூ னீ÷ஷத்யூச் ðஜித்லி¬÷ ம்வூக்ஷிச்ந்லிட்÷ச்ஹ்ம் ஷஙுஷட்ய் ம்லிட்ஸிச்ஸிட்ஸிச்ழித்புபூச்/¶¬ஜி Ýஸிச்ழித்புபூ ஷி¬யூஷபூச் ஆ) ழிவூச்ðஹிச்ஷிðச்ðஸிச்ஸி ஷஙுஷட்புச் ம்லிட்ஸிச்ஸிட்ஸிச்ழித்புரின்ச்/¶¬ஜி Ýஸிச்ழித்புபூத்றூச் ம்ஹிபூச்க்ஷ்லி ஙிஷிஷத்புட்÷பூச் /ஷி¬யூ¬வூ ஙிஷிஷத்புட்÷பூச் ஙிசிðச்ðத்றூபூச்/ னீ¬வூðச்ðட்÷பூச் இ) லியூச்ஙூட்பூத் க்ஷ்ஷியூச்ஷபூச்/¶¬ஜி க்ஷ்ஷியூச்ஷர்/ ð÷ச்÷த் ஷி¬யூ¬வூ Ýழித்பூத்புபூச்/ஙிஷிஷத் ஷி¬யூ¬வூ Ýழித்பூத்புபூச் ஙிசிðச்ðத்றூபூச் ஈ) ஷத்´ஷித்புத்றூச் லிட்ðச்ðட்÷பூச்/லிட்ðச்ðட்÷த்றூத் ஙிசிðச்ðத்றூபூச் 7. விடுதி மற்றும் கள்ளர் சீரமைப்பு பள்ளி மாணவ, மாணவியரது உடல் நலத்தினை பேணிக் காப்பதன் பொருட்டு, ஆண்டுக்கு மூன்றுமுறை இலவச மருத்துவ பரிசோதனை அளிக்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 79 8. 2008-09 ம் ஆண்டில் 25 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதிகளுக்கு ஒவ்வொரு விடுதிக்கும் தலா 5 கணினி உபகரணங்களுடன் வழங்கப்பட்டது. 2009-10ஆம் ஆண்டில் கிராமப்பகுதிகளில் உள்ள 50 பள்ளி விடுதிகளுக்கு தலா இரண்டு கணினிகள் உபகரணங்களுடன் வழங்கப்பட்டது. மேலும் 2010-11 ஆம் ஆண்டில் 60 பிற்படுத்தப்பட்டோர்/மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர்/சீர்மரபினர் விடுதிகளுக்கு தலா இரண்டு கணினிகள் உபகரணங்களுடன் வழங்கப்பட்டது. 9. விடுதி மாணவ, மாணவியருக்கு சுகாதாரமான முறையில் உணவு வழங்கும்பொருட்டு, ஒவ்வொரு விடுதியிலும் உள்ள சமையல் கூடங்களில் பூச்சி அழிப்பான் மின் கருவிகள் (நுடநஉவசiஉ கடலiபே ஐளேநஉவ முடைடநச) பொருத்தப்பட்டது. 10. விடுதிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவியரின் உடல் நலனை பேணிக் காப்பதின்பொருட்டும், மாணவ, மாணவியரின் பன்முகத் திறமையினை வெளிக்கொணரும் வகையிலும், உள்ளரங்க விளையாட்டு மற்றும் வெளியரங்க விளையாட்டுகளை ஊக்குவிப்பதன்பொருட்டும், அனைத்து விடுதிகளுக்கும் தலா 2 சதுரங்கப் பலகைகள் + 1 கேரம்போர்டு வழங்கப்பட்டன. மேலும் கைப்பந்து விளையாட போதுமான இடவசதியுள்ள குறிப்பிட்ட 300 விடுதிகளுக்கு கைப்பந்து (வலையுடன்) வழங்கப்பட்டது. 11. விடுதிகளியூச் னீ¬வூஹிச்¶÷ச்÷ நுhலகங்களியூச் புத்தகங்களை சரிவர பராமரிப்பதன்பொருட்டு, முதற்கட்டமாக 128 பி.ப, மி.பி.ப (ம) சீ.ம கல்லூரி விடுதிகளுக்கு ஸ்¯யூச் புத்தக அலமாரிலி÷ச் வழங்கப்பட்டது. 12. விடுதி மாணவ, மாணவியர் பயன்பெறும் வகையில் அனைத்து விடுதிகளுக்கும் 21‛ அளவிலான வண்ணத் தொலைக் காட்சிப் பெட்டிகள் எல்காட் நிறுவனம் மூலம் வழங்கப்பட்டது. 13. 2011-12 ஆம் ஆண்டில் பகுதி –ஐஐ திட்டத்தின் கீழ் 70 (42 பிப+21 மிபிப+7சீம) விடுதிகளுக்கு தலா ரூ.40,000/-வீதம் ரூ28.00 இலட்சம் செலவில் எரிவாயு இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 14. 2011-12 ஆம் ஆண்டில் பகுதி –ஐஐ திட்டத்தின் கீழ் 70 (42 பிப+21 மிபிப+7சீம) விடுதிகளுக்கு தலா ரூ.40,000/-வீதம் ரூ28.00 இலட்சம் செலவில் எரிவாயு இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 15. 2011-12ஆம் ஆண்டு பகுதி –ஐஐ திட்டத்தின் கீழ் பிற்படுத்தப்ட்டோர் பள்ளி மாணவியர் விடுதி திருப்பூர் மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பள்ளி மாணவியர் விடுதி, முத்துப்பேட்டை, திருவாரூர் மாவட்டம் ஆகிய இரு விடுதிகளுக்கு ரூ 12.00 இலட்சம் செலவில் பாதுகாப்புச்சுவர் கட்டப்பட்டுள்ளது. 16. 2011-12ஆம் ஆண்டு பகுதி –ஐஐ திட்டத்தின் கீழ் பிற்படுத்தப்பட்டோர் கல்லுhரி மாணவர் விடுதி, கிருஷ்ணகிரி மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பள்ளி மாணவியர் விடுதி, சீளியூர், கோவை மாவட்டம் ஆகிய இரு விடுதிகளுக்கும் ரூ.57.09 இலட்சம் செலவில் கூடுதல் கட்டடம் கட்டப்பட்டுள்ளது. 17. 2011-12ஆம் ஆண்டு புதிய திட்டத்தின்கீழ் 50 (30பிவ+15 மிபிவ+5 சீம) விடுதிகளுக்கு தலா ரூ.12,500/- வீதம் ரூ 6.25 இலட்சம் செலவில் புதிய மாவரைக்கும் இயந்திரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 18. 2011-12ஆம் ஆண்டு புதிய திட்டத்தின் கீழ் 500 (300 பிப + 150 மிபிப + 50 சீம) விடுதிகளுக்கு தலா ரூ10,000/- வீதம் ரூ.50.00 இலட்சம் செலவில் பாத்திரங்கள் புதிதாக வழங்கப்பட்டுள்ளன. 80 ஏஐஐஐ. சிறந்த காப்பாளர்/காப்பாளினிகளுக்கு மாநில அளவிலான விருதுகள் வழங்கும் திட்டம் அரசாணை எண் 31, பி.ப., மி.பி.ப. (ம) சிபா நலத்துறை, நாள் 3.8.2004ன்படி 2004-2005ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் விடுதிகளில் செம்மையான முறையில் பணிபுரியும் காப்பாளர்/காப்பாளினிகளை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு, மாநில அளவில் சிறந்த காப்பாளர்/காப்பாளனிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு முதல்/இரண்டாம்/மூன்றாம் பரிசுகள் முறையே ரூ.5000/-, ரூ.3000/-, மற்றும் ரூ.2000/- வீதம் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. ஐஓ. 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் மாநில அளவில் அதிக மதிப்பெண் பெறும் விடுதி மாணவர்களுக்கு பரிசு வழங்குதல் மிபிப (ம) சீம நல விடுதிகளில் தங்கிப் பயிலும் மாணவ/மாணவியரில் 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பிற்கான பொதுத்தேர்வுகளில் மாநில அளவில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெறும் மிபிப (ம) சீம மாணவ/மாணவியருக்கு 2011-12 ஆம் ஆண்டு முதல் கீழ்க்கண்டவாறு பரிசுத்தொகையினை உயர்த்தி வழங்க ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. (அரசாணை (நிலை) எண் 92 பிப, மிபிப (ம) சிபா நலத் துறை நாள் 2.11.2011) பரிசு விபரம் 10ஆம் வகுப்பு 12ஆம் வகுப்பு முதல் பரிசு 10,000 10,000 இரண்டாம் பரிசு 7,000 7,000 மூன்றாம் பரிசு 5,000 5,000 இதேபோல் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகளில் தங்கிப் பயிலும் மாணவ, மாணவியரில் 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பிற்கான பொதுத்தேர்வில் மாநில அளவில் அதிக மதிப்பெண் பெறும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மாணவ, மாணவியருக்கு 2011-12ஆம் ஆண்டு முதல் மேற்கண்டவாறு, முதல், இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன. (அரசாணை (நிலை) எண் 87 பிப,மிபிப (ம) சி ந துறை நாள் 24.10.2011) 81 ஓ. விடுதிப் பணியிடங்கள் விவரம் அ. மொத்த விடுதிப் பணியிடங்கள் (ஆ) 2005-06 ம் ஆண்டில் புதியதாக துவங்க உத்தரவிடப்பட்ட (னீபூழிட்¬ஜி (ஹித்¬யூ) ணிஜிச் 10, ðத்.ப, வூத்.ðத்.ப.(வூ) ழித்பா.நலத்¶¬க்ஷி, ஹிட்÷ச் 2.2.2006)ச் 108 விடுதிகளுக்கு கீழ்க்கண்ட பணியிடங்கள் தொகுப்பூதியத்திலும் ஒப்பந்த அடிப்படையிலும் ஒப்பளிப்பு செய்யப்பட்டன. இப்பணியிடங்கள் பின்பு சம்பள ஏற்ற முறைக்கு மாற்றம் செய்து அரசால் உத்தரவிடப்பட்டது. வ. எண் பணியிடம் எண்ணிக்கை ஏற்கனவே ஒப்பளிக்கப்பட்ட பணியிட விவரம் ழிவூச்ð÷ ஷத்லித்ஷிஷிச்ஷித்க்ஷிச்ஸ் வூட்க்ஷிச்க்ஷிðச்ðஸிச்ஸி¶ 1. பட்டதாரி போதகக் காப்பாளர் / காப்பாளினி 108 4000 (தொகுப்பூதியத்தில்) (ரூ.5500-175-9000) (அரசு லிர்ஷி எண் 109, பிப, வூத்ðத்ப, (வூ) ழித்ðட் ஹியூஷிச்¶¬க்ஷி, நாள் 28.12.07) 2. சமையலர் 108 தொகுப்பூதியத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் (ரூ.2550-55-3200) (அரசு லிர்ஷி எண் 109 , ðத்ப, வூத்ðத்ப, (வூ) ழித்ðட் ஹியூஷிச்¶¬க்ஷி, நாள் 28.12.07) 3. ஏவலர் மற்றும் காவலர் 108 தொகுப்பூதியத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வ. எண் பதவியின் பெயர் மொத்த விடுதிப் பணியாளர் பணியிடங்க÷த்றூச் எண்ணிக்கை 1 பட்டதாரி போதக காப்பாளர் / காப்பாளினி 2004-05 வரை – 524 2005-06 முதல் 2011-12 வரை (108+50+50+25+25+1+25) – 284 மொத்தம் – 808 808 2 இடைநிலை காப்பாளர் மற்றும் காப்பாளினி 450 3 அமைச்சுப் பணியாளர் 1 4 சமையலர்கள் 2336 5 காவலர் மற்றும் ஏவலர் 842 6 அலுவலக உதவியாளர்கள் 12 மொத்தம் 4449 82 (இ) 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 மற்றும் 2011-12ஆம் ஆண்டுகளில் புதியதாகத் துவக்கப்பட்டவிடுதிகளுக்கு கீழ்கண்ட பணியிடங்கள் ஒப்பளிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆண்டு மற்றும் அரசாணை விவரம் வ. எண் பணியிடம் 2006-07 (அரசாணை எண் 79 ðத்ப, வூத்ðத்ப (வூ)சிபா நலத்துறை நாள் 1.12.2006) 2007-08 (அரசாணை எண் 73 பிப, மிபிப (ம) சிபா நலத்துறை நாள் 1.8.2007) 2008-09 (அரசாணை எண் 91 பிப, மிபிப (ம) சிபா நலத் துறை நாள் 14.8.2008) 2009-10 (அரசாணை எண் 51 ðத்ப, வூத்ðத்ப (வூ)சிபா நலத்¶¬க்ஷி ஹிட்÷ச் 3.7.2009 2010-11 (அரசாணை எண்.62 ðத்ப, வூத்ðத்ப (வூ)சிபா நலத் ¶¬க்ஷி ஹிட்÷ச் 5.8.2010ச் 2011-12 (அரசாணை எண்.28 ðத்ப, வூத்ðத்ப (வூ)சிபா நலத் ¶¬க்ஷி ஹிட்÷ச் 16.3.2012 1. பட்டதாரி போதகர் காப்பாளர் / காப்பாளினி (சம்பள ஏற்ற முறையில்) 50 50 25 1 25 25 2. சமையலர் (சம்பள ஏற்ற முறையில் ) 50 50 25 1 26 50 3. உதவி சமையலர் (சம்பள ஏற்ற முறையில் ) 50 – – – – 4. ஏவலர் மற்றும் காவலர் (சம்பள ஏற்ற முறையில் ) 50 50 25 1 25 25 ஈ) தொகுப்பூதிய சமையலர்களை சம்பள ஏற்ற முறைக்கு கொண்டு வருதல் அரசாணை (ஹித்¬யூ) எண். 85, பி.ப, மி.பி.ப மற்றும் சிந துறை நாள். 20.9.2007 ன் மூலம், பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும்சீர்மரபினர் நல விடுதிகளில் தொகுப்பூதியத்தில் பணிபுரிந்து வந்த 420 சமையலர்களை சம்பள ஏற்ற முறைக்கு கொணர்ந்து அரசு ஆணை வெளியிட்டது. (உ) முன்தேதியிட்டு பணிவரன்முறை செய்தல் அரசாணை எண் 19 பிப, மிபிப மற்றும் சி.பா நலத்துறை நாள் 7.3.2008 இல் 563 உதவி சமையலர் மற்றும் காவலர் மற்றும் ஏவலர்களின் பணியினை முன்தேதியிட்டு வரன்முறை செய்து ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. (ஊ) சில்லரைச் செலவினப் பணியாளர்கள் நீண்டகாலமாக சில்லரைச் செலவினத்தில் பணிபுரிந்து வந்த 15 சமையலர்கள் மற்றும் காவலர் (ம) ஏவலர்களை சம்பள ஏற்ற முறை பணியிடத்திற்கு கொணர்ந்து னீபூழிட்¬ஜி 83 (ஹித்¬யூ) ணிஜிச் 39, ðத்.ப, வூத்.ðத்.ப. (வூ) ழித்.ðட். ஹியூஷிச்¶¬க்ஷி, ஹிட்÷ச் 15.4.2008 Þயூச் ݬஜி ந்ஷ÷த்புத்ஸிðச்ðஸிச்ஸி¶. 2011-12ஆம் ஆண்டில் புதியதாக துவங்கப்பட்ட கல்லுhரி விடுதிகள் அரசாணை (நிலை) எண்.28 பிப, மிபிப (ம) சி.பா.நலத்துறை நாள் 16.03.2012 ன்படி 2011-12ஆம் ஆண்டில் புதியதாக துவங்கப்பட்டுள்ள 25 புதிய பிப / மிபிப கல்லுhரி விடுதிகளின் பட்டியல் வ.எண் விடுதிகளின் விவரம் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் 1 பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு கல்லுhரி மாணவர் விடுதி, சென்னை. 2 பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு கல்லுhரி மாணவர் விடுதி, தாம்பரம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் 3 பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு தொழிற்பயிற்சி மாணவர் விடுதி, கவுண்டம்பாளையம், கோயம்புத்துhர் 4 பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, உடுமலைப்பேட்டை, திருப்பூர் மாவட்டம். 5 பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு தொழிற்பயிற்சி மாணவர் விடுதி, தஞ்சாவூர் 6 பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு கல்லுhரி மாணவர் விடுதி, ஆண்டிப்பட்டி, தேனி மாவட்டம் 7 பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, நிலக்கோட்டை, திண்டுக்கல் மாவட்டம் 8 பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு கல்லுhரி மாணவர் விடுதி, சிவகங்கை மாவட்டம். 9 பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு கல்லுhரி மாணவர் விடுதி, அகஸ்தீஸ்வரம், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் 10 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, சென்னை. 11 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, சென்னை. 12 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு பாலிடெக்னிக் கல்லுhரி மாணவர் விடுதி, காரப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம். 13 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, கெஜல்நாயக்கன்பட்டி, திருப்பத்துhர், வேலுhர் மாவட்டம் 14 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, செய்யார், திருவண்ணாமலை மாவட்டம். 15 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, கடலுhர், கடலுhர் மாவட்டம் 16 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு கல்லுhரி மாணவர் விடுதி, கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம் மாவட்டம் 17 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு பாலிடெக்னிக் மாணவர் விடுதி, கெரகோட அள்ளி, தர்மபுரி மாவட்டம். 18 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, பர்கூர், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் 19 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, சேலம், சேலம் மாவட்டம். 20 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, ராசிபுரம், நாமக்கல் மாவட்டம் 84 21 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, முசிறி, திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம். 22 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, அரியலுhர், அரியலுhர் மாவட்டம். 23 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, குறும்பலுhர், பெரம்பலுhர் மாவட்டம் 24 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, தான்தோன்றிமலை, கருர் மாவட்டம் 25 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, திருத்துறைப்பூண்டி, திருவாரூர் மாவட்டம் விடுதிகளின் செலவு விவரம் சாதனை வருடம் (ரூ.இலட்சத்தில்) 2011-12 11933.39 85 மாவட்ட வாரியான விடுதிகள் விவரம் வ. எ ண் மாவட்டம் மொத்தம் ( பிவ & மிபிவ & சீம) பள்ளி விடுதிகள் கல்லுhரி விடுதிகள் மொத்த விடுதிகள் மாண வர் மாண வியர் மொத் தம் மாண வர் மாண வியர் மொத் தம் மாண வர் மாண வியர் மொத் தம் 1 சென்னை 8 4 12 8 4 12 2 காஞ்சிபுரம் 13 7 20 4 2 6 17 9 26 3 திருவள்ளுர் 25 10 35 1 1 26 10 36 4 வேலுhர் 21 11 32 3 3 6 24 14 38 5 திருவண்ணாமலை 28 15 43 2 2 4 30 17 47 6 கடலுhர் 40 17 57 4 3 7 44 20 64 7 விழுப்புரம் 37 14 51 3 1 4 40 15 55 8 தர்மபுரி 27 23 50 1 1 2 28 24 52 9 கிருஷ்ணகிரி 21 13 34 2 2 4 23 15 38 10 சேலம் 29 9 38 4 4 8 33 13 46 11 நாமக்கல் 18 5 23 2 2 4 20 7 27 12 கோயம்புத்துhர் 17 6 23 3 1 4 20 7 27 13 ஈரோடு 16 13 29 2 2 18 13 31 14 திருப்பூர் 15 7 22 2 1 3 17 8 25 15 நீலகிரி 11 2 13 3 2 5 14 4 18 16 திருச்சி 23 15 38 6 4 10 29 19 48 17 அரியலுhர் 20 9 29 2 1 3 22 10 32 18 பெரம்பலுhர் 16 10 26 1 1 2 17 11 28 19 கரூர் 8 5 13 2 2 4 10 7 17 20 புதுக்கோட்டை 43 21 64 4 4 8 47 25 72 21 தஞ்சாவூர் 26 11 37 5 7 12 31 18 49 22 திருவாரூர் 13 7 20 2 3 5 15 10 25 23 நாகப்பட்டினம் 16 17 33 1 2 3 17 19 36 24 மதுரை 21 7 28 3 1 4 24 8 32 25 தேனி 14 7 21 1 2 3 15 9 24 26 திண்டுக்கல் 28 13 41 4 4 28 17 45 27 இராமநாதபுரம் 33 22 55 3 1 4 36 23 59 28 சிவகங்கை 23 16 39 3 2 5 26 18 44 29 விருதுநகர் 26 19 45 2 0 2 28 19 47 30 திருநெல்வேலி 33 13 46 3 1 4 36 14 50 31 துhத்துக்குடி 21 13 34 1 1 2 22 14 36 32 கன்னியாகுமரி 3 12 15 1 3 4 4 15 19 33 இணை இயக்குநர் (க.சீ) மதுரை 34 14 48 3 1 4 37 15 52 மொத்தம் 719 383 1102 87 68 155 806 451 1257 86 வ. எ ண் மாவட்டம் பிற்படுத்தப்பட்டோர் விடுதிகள் பள்ளி விடுதிகள் கல்லுhரி விடுதிகள் மொத்த விடுதிகள் மாண வர் மாணவி யர் மொ த் தம் மாண வர் மாணவி யர் மொத் தம் மாண வர் மாணவி யர் மொத் தம் 1 சென்னை 0 6 2 8 6 2 8 2 காஞ்சிபுரம் 2 2 4 2 2 4 4 4 8 3 திருவள்ளுர் 14 4 18 1 1 15 4 19 4 வேலுhர் 9 5 14 2 1 3 11 6 17 5 திருவண்ணாமலை 7 6 13 1 1 7 7 14 6 கடலுhர் 18 9 27 2 2 4 20 11 31 7 விழுப்புரம் 7 8 15 1 1 8 8 16 8 தர்மபுரி 9 10 19 1 1 9 11 20 9 கிருஷ்ணகிரி 13 10 23 1 1 14 10 24 10 சேலம் 8 4 12 2 2 4 10 6 16 11 நாமக்கல் 13 4 17 2 1 3 15 5 20 12 கோயம்புத்துhர் 12 3 15 3 1 4 15 4 19 13 ஈரோடு 11 8 19 2 2 13 8 21 14 திருப்பூர் 12 5 17 2 1 3 14 6 20 15 நீலகிரி 11 1 12 3 2 5 14 3 17 16 திருச்சி 17 10 27 6 2 8 23 12 35 17 அரியலுhர் 7 7 14 1 1 8 7 15 18 பெரம்பலுhர் 7 4 11 0 7 4 11 19 கரூர் 6 3 9 1 1 2 7 4 11 20 புதுக்கோட்டை 30 11 41 3 2 5 33 13 46 21 தஞ்சாவூர் 18 6 24 3 5 8 21 11 32 22 திருவாரூர் 9 6 15 2 1 3 11 7 18 23 நாகப்பட்டினம் 10 10 20 1 1 10 11 21 24 மதுரை 15 6 21 3 1 4 18 7 25 25 தேனி 11 3 14 1 1 2 12 4 16 26 திண்டுக்கல் 24 7 31 3 3 24 10 34 27 இராமநாதபுரம் 19 9 28 1 1 20 9 29 28 சிவகங்கை 14 13 27 2 1 3 16 14 30 29 விருதுநகர் 16 14 30 2 2 18 14 32 30 திருநெல்வேலி 19 10 29 2 1 3 21 11 32 31 துhத்துக்குடி 15 10 25 1 1 16 10 26 32 கன்னியாகுமரி 3 11 14 1 3 4 4 14 18 மொத்தம் 386 219 605 58 38 96 444 257 701 87 வ.எ ண் மாவட்டம் மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் விடுதிகள் பள்ளி விடுதிகள் கல்லுhரி விடுதிகள் மொத்த விடுதிகள் மாண வர் மாண வியர் மொ த் தம் மாண வர் மாண வியர் மெ hத் தம் மாண வர் மாண வியர் மொ த் தம் 1 சென்னை 2 2 4 2 2 4 2 காஞ்சிபுரம் 11 4 15 2 2 13 4 17 3 திருவள்ளுர் 11 6 17 11 6 17 4 வேலுhர் 12 6 18 1 2 3 13 8 21 5 திருவண்ணாமலை 21 8 29 2 1 3 23 9 32 6 கடலுhர் 22 8 30 2 1 3 24 9 33 7 விழுப்புரம் 30 6 36 2 1 3 32 7 39 8 தர்மபுரி 18 13 31 1 1 19 13 32 9 கிருஷ்ணகிரி 8 3 11 1 2 3 9 5 14 10 சேலம் 21 5 26 2 2 4 23 7 30 11 நாமக்கல் 5 1 6 1 1 5 2 7 12 கோயம்புத்துhர் 5 2 7 5 2 7 13 ஈரோடு 5 4 9 5 4 9 14 திருப்பூர் 1 2 3 1 2 3 15 நீலகிரி 1 1 0 1 1 16 திருச்சி 4 4 8 1 1 4 5 9 17 அரியலுhர் 13 2 15 1 1 2 14 3 17 18 பெரம்பலுhர் 9 6 15 1 1 2 10 7 17 19 கரூர் 2 2 4 1 1 2 3 3 6 20 புதுக்கோட்டை 2 1 3 2 1 3 21 தஞ்சாவூர் 4 2 6 2 1 3 6 3 9 22 திருவாரூர் 3 1 4 2 2 3 3 6 23 நாகப்பட்டினம் 6 7 13 1 1 2 7 8 15 24 மதுரை 1 1 2 1 1 2 25 தேனி 1 3 4 1 1 1 4 5 26 திண்டுக்கல் 3 5 8 1 1 3 6 9 27 இராமநாதபுரம் 1 3 4 1 3 4 28 சிவகங்கை 9 3 12 1 1 2 10 4 14 29 விருதுநகர் 8 4 12 8 4 12 30 திருநெல்வேலி 4 1 5 4 1 5 31 துhத்துக்குடி 4 2 6 1 1 4 3 7 32 கன்னியாகுமரி 1 1 0 1 1 33 இணை இயக்குநர் (க.சீ) மதுரை 0 0 0 மொத்தம் 244 117 361 22 24 46 266 141 407 88 வ.எ ண் மாவட்டம் சீர்மரபினர் விடுதிகள் பள்ளி விடுதிகள் கல்லுhரி விடுதிகள் மொத்த விடுதிகள் மாண வர் மாண வியர் மொ த் தம் மாண வர் மாண வியர் மெ hத் தம் மாண வர் மாண வியர் மொ த் தம் 1 சென்னை 0 0 0 2 காஞ்சிபுரம் 1 1 0 1 1 3 திருவள்ளுர் 0 0 0 4 வேலுhர் 0 0 0 5 திருவண்ணாமலை 1 1 0 1 1 6 கடலுhர் 0 0 0 7 விழுப்புரம் 0 0 0 8 தர்மபுரி 0 0 0 9 கிருஷ்ணகிரி 0 0 0 10 சேலம் 0 0 0 11 நாமக்கல் 0 0 0 12 கோயம்புத்துhர் 1 1 0 1 1 13 ஈரோடு 1 1 0 1 1 14 திருப்பூர் 2 2 2 0 2 15 நீலகிரி 0 0 0 16 திருச்சி 2 1 3 1 1 2 2 4 17 அரியலுhர் 0 0 0 18 பெரம்பலுhர் 0 0 0 19 கரூர் 0 0 0 20 புதுக்கோட்டை 13 7 20 1 2 3 14 9 23 21 தஞ்சாவூர் 4 3 7 1 1 4 4 8 22 திருவாரூர் 1 1 1 0 1 23 நாகப்பட்டினம் 0 0 0 24 மதுரை 5 5 5 0 5 25 தேனி 2 1 3 2 1 3 26 திண்டுக்கல் 1 1 2 1 1 2 27 இராமநாதபுரம் 13 10 23 2 1 3 15 11 26 28 சிவகங்கை 0 0 0 29 விருதுநகர் 2 1 3 2 1 3 30 திருநெல்வேலி 10 2 12 1 1 11 2 13 31 துhத்துக்குடி 2 1 3 2 1 3 32 கன்னியாகுமரி 0 0 0 33 இணை இயக்குநர் (க.சீ) மதுரை 34 14 48 3 1 4 37 15 52 மொத்தம் 91 45 136 7 6 13 98 51 149 89 பிவ/மிபிவ/சீம விடுதிகளில் 2011-12ஆம் ஆண்டில் ஒப்பளிக்கப்பட்ட மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட மாணவ/மாணவியர்களின் எண்ணிக்கை வ. எ ண் மாவட்டம் பிவ மிபிவ சீம மொத்தம் வி டுதி கள் ஒப்ப ளிக்க ப் பட்ட எண் ணிக் ஐக அனும திக்கப்ப ட்ட எண் ணிக் கை விடு திக ள் ஒப்பளி க்கப் பட்ட எண் ணிக் கை அனும திக்கப் பட்ட எண் ணிக் கை விடு திக ள் ஒப்பளி க்கப் பட்ட எண் ணிக் கை அனு மதிக் கப்ப ட்ட எண் ணிக் கை விடு திக ள் ஒப்பளி க்கப் பட்ட எண் ணிக் கை அனும திக்கப் பட்ட எண் ணிக் கை 1 சென்னை 8 890 728 4 380 157 0 0 0 12 1270 885 2 காஞ்சிபுரம் 8 525 486 17 850 907 1 50 55 26 1425 1448 3 திருவள்ளுர் 19 1135 1251 17 945 1063 0 0 0 36 2080 2314 4 வேலுhர் 17 905 906 21 1150 1045 0 0 0 38 2055 1951 5 திருவண்ணாமலை 14 750 754 32 1750 1660 1 60 50 47 2560 2464 6 கடலுhர் 31 1900 2297 33 2170 2340 0 0 0 64 4070 4637 7 விழுப்புரம் 16 905 1122 39 2220 2448 0 0 0 55 3125 3570 8 தர்மபுரி 20 1155 1245 32 1775 1762 0 0 0 52 2930 3007 9 கிருஷ்ணகிரி 24 1385 1328 14 800 657 0 0 0 38 2185 1985 10 சேலம் 16 1000 1072 30 1725 1664 0 0 0 46 2725 2736 11 நாமக்கல் 20 1230 1209 7 415 325 0 0 0 27 1645 1534 12 கோயம்புத்துhர் 19 1190 1077 7 375 367 1 55 55 27 1620 1499 13 ஈரோடு 21 1265 1228 9 465 484 1 50 55 31 1780 1767 14 திருப்பூர் 20 1135 924 3 150 127 2 100 64 25 1385 1115 15 நீலகிரி 17 885 745 1 50 49 0 0 0 18 935 794 16 திருச்சி 35 2215 2404 9 620 555 4 225 231 48 3060 3190 17 அரியலுhர் 15 805 800 17 950 855 0 0 0 32 1755 1655 18 பெரம்பலுhர் 11 615 616 17 925 888 0 0 0 28 1540 1504 19 கரூர் 11 645 573 6 370 289 0 0 0 17 1015 862 20 புதுக்கோட்டை 46 2855 3140 3 150 170 23 1365 1478 72 4370 4788 21 தஞ்சாவூர் 32 1945 1878 9 500 536 8 465 466 49 2910 2880 22 திருவாரூர் 18 1060 1110 6 375 275 1 50 50 25 1485 1435 23 நாகப்பட்டினம் 21 1265 1262 15 860 880 0 0 0 36 2125 2142 24 மதுரை 25 1625 1379 2 105 101 5 300 326 32 2030 1806 25 தேனி 16 1020 948 5 250 271 3 160 141 24 1430 1360 26 திண்டுக்கல் 34 1915 1653 9 485 468 2 100 100 45 2500 2221 27 இராமநாதபுரம் 29 1775 1858 4 210 308 26 1860 1992 59 3845 4158 28 சிவகங்கை 30 1745 1722 14 775 749 0 0 0 44 2520 2471 29 விருதுநகர் 32 1975 1779 12 665 680 3 265 231 47 2905 2690 30 திருநெல்வேலி 32 1715 1248 5 260 191 13 815 604 50 2790 2043 31 துhத்துக்குடி 26 1445 1169 7 470 341 3 170 182 36 2085 1692 32 கன்னியாகுமரி 18 990 901 1 50 50 0 0 0 19 1040 951 33 இணை இயக்குநர் (க.சீ) மதுரை 0 0 0 52 5419 3860 52 5419 3860 மொத்தம் 701 41865 40812 407 23240 22662 149 11509 9940 1257 76614 73414 90 வ. எ ண் மாவட்டம் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பள்ளி விடுதிகள் மாணவர்கள் மாணவிகள் ந்வூட்ஷிச்ஷிவூச் விடுதி கள் ஒப்பளிக் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதி க்கப்பட்ட எண்ணி க்கை விடுதி கள் ஒப்பளி க் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதி க்கப்பட்ட எண்ணி க்கை விடுதி கள் ஒப்பளிக் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதி க்கப்பட்ட எண்ணி க்கை 1 சென்னை 0 0 0 2 காஞ்சிபுரம் 2 100 121 2 100 110 4 200 231 3 திருவள்ளுர் 14 800 882 4 215 237 18 1015 1119 4 வேலுhர் 9 475 465 5 255 255 14 730 720 5 திருவண்ணாமலை 7 355 378 6 335 303 13 690 681 6 கடலுhர் 18 1090 1293 9 510 666 27 1600 1959 7 விழுப்புரம் 7 410 504 8 435 552 15 845 1056 8 தர்மபுரி 9 520 551 10 560 610 19 1080 1161 9 கிருஷ்ணகிரி 13 665 607 10 530 539 23 1195 1146 10 சேலம் 8 455 482 4 200 211 12 655 693 11 நாமக்கல் 13 800 764 4 215 178 17 1015 942 12 கோயம்புத்துhர் 12 630 552 3 180 185 15 810 737 13 ஈரோடு 11 670 618 8 440 463 19 1110 1081 14 திருப்பூர் 12 610 526 5 255 224 17 865 750 15 நீலகிரி 11 500 390 1 50 50 12 550 440 16 திருச்சி 17 985 998 10 520 590 27 1505 1588 17 அரியலுhர் 7 395 400 7 350 350 14 745 750 18 பெரம்பலுhர் 7 410 392 4 205 224 11 615 616 19 கரூர் 6 345 253 3 150 159 9 495 412 20 புதுக்கோட்டை 30 1640 1785 11 640 707 41 2280 2492 21 தஞ்சாவூர் 18 890 855 6 325 314 24 1215 1169 22 திருவாரூர் 9 545 557 6 325 353 15 870 910 23 நாகப்பட்டினம் 10 580 555 10 610 632 20 1190 1187 24 மதுரை 15 960 784 6 315 202 21 1275 986 25 தேனி 11 695 714 3 175 200 14 870 914 26 திண்டுக்கல் 24 1315 1143 7 390 399 31 1705 1542 27 இராமநாதபுரம் 19 1155 1225 9 515 535 28 1670 1760 28 சிவகங்கை 14 770 789 13 715 757 27 1485 1546 29 விருதுநகர் 16 940 852 14 900 783 30 1840 1635 30 திருநெல்வேலி 19 965 562 10 550 536 29 1515 1098 31 துhத்துக்குடி 15 845 691 10 545 431 25 1390 1122 32 கன்னியாகுமரி 3 150 150 11 550 550 14 700 700 மொத்தம் 386 21665 20838 219 12060 12305 605 33725 33143 91 வ.எ ண் மாவட்டம் பிற்படுத்தப்பட்டோர் கல்லுhரி விடுதிகள் மாணவர்கள் மாணவிகள் ந்வூட்ஷிச்ஷிவூச் விடுதிகள் ஒப்பளிக் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதி க்கப்பட்ட எண்ணிக் கை விடுதி கள் ஒப்பளிக் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதிக் கப்பட்ட எண்ணிக் கை விடுதி கள் ஒப்பளிக் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதிக்க ப்பட்ட எண்ணிக் கை 1 சென்னை 6 720 500 2 170 228 8 890 728 2 காஞ்சிபுரம் 2 210 121 2 115 134 4 325 255 3 திருவள்ளுர் 1 120 132 1 120 132 4 வேலுhர் 2 115 121 1 60 65 3 175 186 5 திருவண்ணாம லை 1 60 73 1 60 73 6 கடலுhர் 2 165 185 2 135 153 4 300 338 7 விழுப்புரம் 1 60 66 1 60 66 8 தர்மபுரி 1 75 84 1 75 84 9 கிருஷ்ணகிரி 1 190 182 1 190 182 10 சேலம் 2 185 192 2 160 187 4 345 379 11 நாமக்கல் 2 135 175 1 80 92 3 215 267 12 கோயம்புத்துhர் 3 305 240 1 75 100 4 380 340 13 ஈரோடு 2 155 147 2 155 147 14 திருப்பூர் 2 170 174 1 100 0 3 270 174 15 நீலகிரி 3 220 204 2 115 101 5 335 305 16 திருச்சி 6 585 673 2 125 143 8 710 816 17 அரியலுhர் 1 60 50 1 60 50 18 பெரம்பலுhர் 0 0 0 19 கரூர் 1 70 74 1 80 87 2 150 161 20 புதுக்கோட்டை 3 380 419 2 195 229 5 575 648 21 தஞ்சாவூர் 3 355 283 5 375 426 8 730 709 22 திருவாரூர் 2 130 135 1 60 65 3 190 200 23 நாகப்பட்டினம் 1 75 75 1 75 75 24 மதுரை 3 300 338 1 50 55 4 350 393 25 தேனி 1 100 0 1 50 34 2 150 34 26 திண்டுக்கல் 3 210 111 3 210 111 27 இராமநாதபுரம் 1 105 98 1 105 98 28 சிவகங்கை 2 175 69 1 85 107 3 260 176 29 விருதுநகர் 2 135 144 2 135 144 30 திருநெல்வேலி 2 130 66 1 70 84 3 200 150 31 துhத்துக்குடி 1 55 47 1 55 47 32 கன்னியாகுமரி 1 100 0 3 190 201 4 290 201 மொத்தம் 58 5430 4835 38 2710 2834 96 8140 7669 92 வ. எ ண் மாவட்டம் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பள்ளி மற்றும் கல்லுhரி விடுதிகள் மாணவர்கள் மாணவிகள் ந்வூட்ஷிச்ஷிவூச் விடுதி கள் ஒப்பளிக் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதிக்க ப்பட்ட எண்ணிக் கை விடுதி கள் ஒப்பளிக் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதிக்க ப்பட்ட எண்ணிக் கை விடுதி கள் ஒப்பளிக் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதிக் கப்பட்ட எண்ணிக் கை 1 சென்னை 6 720 500 2 170 228 8 890 728 2 காஞ்சிபுரம் 4 310 242 4 215 244 8 525 486 3 திருவள்ளுர் 15 920 1014 4 215 237 19 1135 1251 4 வேலுhர் 11 590 586 6 315 320 17 905 906 5 திருவண்ணாம லை 7 355 378 7 395 376 14 750 754 6 கடலுhர் 20 1255 1478 11 645 819 31 1900 2297 7 விழுப்புரம் 8 470 570 8 435 552 16 905 1122 8 தர்மபுரி 9 520 551 11 635 694 20 1155 1245 9 கிருஷ்ணகிரி 14 855 789 10 530 539 24 1385 1328 10 சேலம் 10 640 674 6 360 398 16 1000 1072 11 நாமக்கல் 15 935 939 5 295 270 20 1230 1209 12 கோயம்புத்துhர் 15 935 792 4 255 285 19 1190 1077 13 ஈரோடு 13 825 765 8 440 463 21 1265 1228 14 திருப்பூர் 14 780 700 6 355 224 20 1135 924 15 நீலகிரி 14 720 594 3 165 151 17 885 745 16 திருச்சி 23 1570 1671 12 645 733 35 2215 2404 17 அரியலுhர் 8 455 450 7 350 350 15 805 800 18 பெரம்பலுhர் 7 410 392 4 205 224 11 615 616 19 கரூர் 7 415 327 4 230 246 11 645 573 20 புதுக்கோட்டை 33 2020 2204 13 835 936 46 2855 3140 21 தஞ்சாவூர் 21 1245 1138 11 700 740 32 1945 1878 22 திருவாரூர் 11 675 692 7 385 418 18 1060 1110 23 நாகப்பட்டினம் 10 580 555 11 685 707 21 1265 1262 24 மதுரை 18 1260 1122 7 365 257 25 1625 1379 25 தேனி 12 795 714 4 225 234 16 1020 948 26 திண்டுக்கல் 24 1315 1143 10 600 510 34 1915 1653 27 இராமநாதபுரம் 20 1260 1323 9 515 535 29 1775 1858 28 சிவகங்கை 16 945 858 14 800 864 30 1745 1722 29 விருதுநகர் 18 1075 996 14 900 783 32 1975 1779 30 திருநெல்வேலி 21 1095 628 11 620 620 32 1715 1248 31 துhத்துக்குடி 16 900 738 10 545 431 26 1445 1169 32 கன்னியாகுமரி 4 250 150 14 740 751 18 990 901 மொத்தம் 444 27095 25673 257 14770 15139 701 41865 40812 93 வ. எ ண் மாவட்டம் மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் பள்ளி விடுதிகள் மாணவர்கள் மாணவிகள் ந்வூட்ஷிச்ஷிவூச் விடுதிகள் ஒப்பளிக் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதி க்கப்பட்ட எண்ணி க்கை விடுதி கள் ஒப்பளி க் கப்பட்ட எண் ணி க்கை அனும திக்கப் பட்ட எண் ணி க்கை விடுதி கள் ஒப்பளிக் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதி க்கப்பட்ட எண்ணி க்கை 1 சென்னை 0 0 0 2 காஞ்சிபுரம் 11 505 658 4 195 199 15 700 857 3 திருவள்ளுர் 11 595 676 6 350 387 17 945 1063 4 வேலுhர் 12 615 615 6 310 310 18 925 925 5 திருவண்ணாமலை 21 1080 1106 8 440 424 29 1520 1530 6 கடலுhர் 22 1355 1530 8 490 585 30 1845 2115 7 விழுப்புரம் 30 1625 1880 6 335 408 36 1960 2288 8 தர்மபுரி 18 955 986 13 720 776 31 1675 1762 9 கிருஷ்ணகிரி 8 395 351 3 150 153 11 545 504 10 சேலம் 21 1205 1233 5 270 296 26 1475 1529 11 நாமக்கல் 5 265 275 1 50 50 6 315 325 12 கோயம்புத்துhர் 5 265 250 2 110 117 7 375 367 13 ஈரோடு 5 255 264 4 210 220 9 465 484 14 திருப்பூர் 1 50 49 2 100 78 3 150 127 15 நீலகிரி 1 50 49 1 50 49 16 திருச்சி 4 255 238 4 265 317 8 520 555 17 அரியலுhர் 13 680 680 2 105 110 15 785 790 18 பெரம்பலுhர் 9 440 479 6 310 334 15 750 813 19 கரூர் 2 100 110 2 100 113 4 200 223 20 புதுக்கோட்டை 2 100 110 1 50 60 3 150 170 21 தஞ்சாவூர் 4 200 221 2 100 112 6 300 333 22 திருவாரூர் 3 150 150 1 50 50 4 200 200 23 நாகப்பட்டினம் 6 300 292 7 395 423 13 695 715 24 மதுரை 1 50 38 1 55 63 2 105 101 25 தேனி 1 50 54 3 150 170 4 200 224 26 திண்டுக்கல் 3 150 132 5 280 281 8 430 413 27 இராமநாதபுரம் 1 50 53 3 160 255 4 210 308 28 சிவகங்கை 9 470 431 3 180 193 12 650 624 29 விருதுநகர் 8 420 435 4 245 245 12 665 680 30 திருநெல்வேலி 4 210 163 1 50 28 5 260 191 31 துhத்துக்குடி 4 320 173 2 100 118 6 420 291 32 கன்னியாகுமரி 1 50 50 1 50 50 மொத்தம் 244 13110 13632 117 6425 6974 361 19535 20606 94 வ. எ ண் மாவட்டம் மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் கல்லுhரி விடுதிகள் மாணவர்கள் மாணவிகள் ந்வூட்ஷிச்ஷிவூச் விடுதி கள் ஒப்பளிக் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதி க்கப்பட்ட எண்ணி க்கை விடுதி கள் ஒப்பளிக் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதி க்கப்பட்ட எண்ணி க்கை விடுதி கள் ஒப்பளிக் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதிக்க ப்பட்ட எண்ணிக்i க 1 சென்னை 2 180 157 2 200 0 4 380 157 2 காஞ்சிபுரம் 2 150 50 0 0 0 2 150 50 3 திருவள்ளுர் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 வேலுhர் 1 65 65 2 160 55 3 225 120 5 திருவண்ணாமலை 2 130 130 1 100 0 3 230 130 6 கடலுhர் 2 225 225 1 100 0 3 325 225 7 விழுப்புரம் 2 205 105 1 55 55 3 260 160 8 தர்மபுரி 1 100 0 0 0 0 1 100 0 9 கிருஷ்ணகிரி 1 75 71 2 180 82 3 255 153 10 சேலம் 2 100 100 2 150 35 4 250 135 11 நாமக்கல் 0 0 0 1 100 0 1 100 0 12 கோயம்புத்துhர் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 ஈரோடு 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 திருப்பூர் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 நீலகிரி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 திருச்சி 0 0 0 1 100 0 1 100 0 17 அரியலுhர் 1 65 65 1 100 0 2 165 65 18 பெரம்பலுhர் 1 75 75 1 100 0 2 175 75 19 கரூர் 1 70 66 1 100 0 2 170 66 20 புதுக்கோட்டை 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 தஞ்சாவூர் 2 150 153 1 50 50 3 200 203 22 திருவாரூர் 0 0 0 2 175 75 2 175 75 23 நாகப்பட்டினம் 1 85 85 1 80 80 2 165 165 24 மதுரை 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 தேனி 0 0 0 1 50 47 1 50 47 26 திண்டுக்கல் 0 0 0 1 55 55 1 55 55 27 இராமநாதபுரம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 சிவகங்கை 1 65 65 1 60 60 2 125 125 29 விருதுநகர் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 திருநெல்வேலி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 துhத்துக்குடி 0 0 0 1 50 50 1 50 50 32 கன்னியாகுமரி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 மொத்தம் 22 1740 1412 24 1965 644 46 3705 2056 95 வ.எ ண் மாவட்டம் மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் பள்ளி மற்றும் கல்லுhரி விடுதிகள் மாணவர்கள் மாணவிகள் ந்வூட்ஷிச்ஷிவூச் விடுதி கள் ஒப்பளிக் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதிக்க ப்பட்ட எண்ணிக் கை விடுதி கள் ஒப்பளிக் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதி க்கப்பட்ட எண்ணி க்கை விடுதி கள் ஒப்பளிக் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதிக்க ப்பட்ட எண்ணிக் கை 1 சென்னை 2 180 157 2 200 0 4 380 157 2 காஞ்சிபுரம் 13 655 708 4 195 199 17 850 907 3 திருவள்ளுர் 11 595 676 6 350 387 17 945 1063 4 வேலுhர் 13 680 680 8 470 365 21 1150 1045 5 திருவண்ணாம லை 23 1210 1236 9 540 424 32 1750 1660 6 கடலுhர் 24 1580 1755 9 590 585 33 2170 2340 7 விழுப்புரம் 32 1830 1985 7 390 463 39 2220 2448 8 தர்மபுரி 19 1055 986 13 720 776 32 1775 1762 9 கிருஷ்ணகிரி 9 470 422 5 330 235 14 800 657 10 சேலம் 23 1305 1333 7 420 331 30 1725 1664 11 நாமக்கல் 5 265 275 2 150 50 7 415 325 12 கோயம்புத்துhர் 5 265 250 2 110 117 7 375 367 13 ஈரோடு 5 255 264 4 210 220 9 465 484 14 திருப்பூர் 1 50 49 2 100 78 3 150 127 15 நீலகிரி 1 50 49 1 50 49 16 திருச்சி 4 255 238 5 365 317 9 620 555 17 அரியலுhர் 14 745 745 3 205 110 17 950 855 18 பெரம்பலுhர் 10 515 554 7 410 334 17 925 888 19 கரூர் 3 170 176 3 200 113 6 370 289 20 புதுக்கோட்டை 2 100 110 1 50 60 3 150 170 21 தஞ்சாவூர் 6 350 374 3 150 162 9 500 536 22 திருவாரூர் 3 150 150 3 225 125 6 375 275 23 நாகப்பட்டினம் 7 385 377 8 475 503 15 860 880 24 மதுரை 1 50 38 1 55 63 2 105 101 25 தேனி 1 50 54 4 200 217 5 250 271 26 திண்டுக்கல் 3 150 132 6 335 336 9 485 468 27 இராமநாதபுரம் 1 50 53 3 160 255 4 210 308 28 சிவகங்கை 10 535 496 4 240 253 14 775 749 29 விருதுநகர் 8 420 435 4 245 245 12 665 680 30 திருநெல்வேலி 4 210 163 1 50 28 5 260 191 31 துhத்துக்குடி 4 320 173 3 150 168 7 470 341 32 கன்னியாகுமரி 1 50 50 1 50 50 மொத்தம் 266 14850 15044 141 8390 7618 407 23240 22662 96 வ. எ ண் மாவட்டம் சீர்மரபினர் பள்ளி விடுதிகள் மாணவர்கள் மாணவிகள் ந்வூட்ஷிச்ஷிவூச் விடுதி கள் ஒப்பளிக் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதி க்கப்பட்ட எண்ணி க்கை விடுதி கள் ஒப்பளிக் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதிக்க ப்பட்ட எண்ணி க்கை விடுதி கள் ஒப்பளிக் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதிக்க ப்பட்ட எண்ணி க்கை 1 சென்னை 0 0 0 2 காஞ்சிபுரம் 1 50 55 1 50 55 3 திருவள்ளுர் 0 0 0 4 வேலுhர் 0 0 0 5 திருவண்ணாம லை 1 60 50 1 60 50 6 கடலுhர் 0 0 0 7 விழுப்புரம் 0 0 0 8 தர்மபுரி 0 0 0 9 கிருஷ்ணகிரி 0 0 0 10 சேலம் 0 0 0 11 நாமக்கல் 0 0 0 12 கோயம்புத்துhர் 1 55 55 1 55 55 13 ஈரோடு 1 50 55 1 50 55 14 திருப்பூர் 2 100 64 2 100 64 15 நீலகிரி 0 0 0 16 திருச்சி 2 100 99 1 60 67 3 160 166 17 அரியலுhர் 0 0 0 18 பெரம்பலுhர் 0 0 0 19 கரூர் 0 0 0 20 புதுக்கோட்டை 13 730 796 7 380 427 20 1110 1223 21 தஞ்சாவூர் 4 200 203 3 175 194 7 375 397 22 திருவாரூர் 1 50 50 1 50 50 23 நாகப்பட்டினம் 0 0 0 24 மதுரை 5 300 326 5 300 326 25 தேனி 2 110 91 1 50 50 3 160 141 26 திண்டுக்கல் 1 50 50 1 50 50 2 100 100 27 இராமநாதபுரம் 13 1015 1077 10 640 710 23 1655 1787 28 சிவகங்கை 0 0 0 29 விருதுநகர் 2 185 150 1 80 81 3 265 231 30 திருநெல்வேலி 10 635 460 2 120 86 12 755 546 31 துhத்துக்குடி 2 110 110 1 60 72 3 170 182 32 கன்னியாகுமரி 0 0 0 33 இணை இயக்குநர் (க.சீ) மதுரை 34 3559 2124 14 1560 1436 48 5119 3560 மொத்தம் 91 7144 5600 45 3390 3388 136 10534 8988 97 வ.எ ண் மாவட்டம் சீர்மரபினர் கல்லுhரி விடுதிகள் மாணவர்கள் மாணவிகள் ந்வூட்ஷிச்ஷிவூச் விடுதி கள் ஒப்பளிக் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதி க்கப்பட்ட எண்ணி க்கை விடுதி கள் ஒப்பளிக் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதி க்கப்பட்ட எண்ணி க்கை விடுதி கள் ஒப்பளிக் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதி க்கப்பட்ட எண்ணி க்கை 1 சென்னை 0 0 0 2 காஞ்சிபுரம் 0 0 0 3 திருவள்ளுர் 0 0 0 4 வேலுhர் 0 0 0 5 திருவண்ணாமலை 0 0 0 6 கடலுhர் 0 0 0 7 விழுப்புரம் 0 0 0 8 தர்மபுரி 0 0 0 9 கிருஷ்ணகிரி 0 0 0 10 சேலம் 0 0 0 11 நாமக்கல் 0 0 0 12 கோயம்புத்துhர் 0 0 0 13 ஈரோடு 0 0 0 14 திருப்பூர் 0 0 0 15 நீலகிரி 0 0 0 16 திருச்சி 1 65 65 1 65 65 17 அரியலுhர் 0 0 0 18 பெரம்பலுhர் 0 0 0 19 கரூர் 0 0 0 20 புதுக்கோட்டை 1 95 95 2 160 160 3 255 255 21 தஞ்சாவூர் 1 90 69 1 90 69 22 திருவாரூர் 0 0 0 23 நாகப்பட்டினம் 0 0 0 24 மதுரை 0 0 0 25 தேனி 0 0 0 26 திண்டுக்கல் 0 0 0 27 இராமநாதபுரம் 2 140 140 1 65 65 3 205 205 28 சிவகங்கை 0 0 0 29 விருதுநகர் 0 0 0 30 திருநெல்வேலி 1 60 58 1 60 58 31 துhத்துக்குடி 0 0 0 32 கன்னியாகுமரி 0 0 0 33 இணை இயக்குநர் (க.சீ) மதுரை 3 240 240 1 60 60 4 300 300 மொத்தம் 7 535 533 6 440 419 13 975 952 98 வ. எ ண் மாவட்டம் சீர்மரபினர் பள்ளி மற்றும் கல்லுhரி விடுதிகள் மாணவர்கள் மாணவிகள் ந்வூட்ஷிச்ஷிவூச் விடுதி கள் ஒப்பளிக் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதி க்கப்பட்ட எண்ணி க்கை விடு திக ள் ஒப்பளிக் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதி க்கப்பட்ட எண்ணி க்கை விடுதி கள் ஒப்பளிக் கப்பட்ட எண்ணி க்கை அனுமதிக் கப்பட்ட எண்ணிக் கை 1 சென்னை 0 0 0 2 காஞ்சிபுரம் 1 50 55 1 50 55 3 திருவள்ளுர் 0 0 0 4 வேலுhர் 0 0 0 5 திருவண்ணாமலை 1 60 50 1 60 50 6 கடலுhர் 0 0 0 7 விழுப்புரம் 0 0 0 8 தர்மபுரி 0 0 0 9 கிருஷ்ணகிரி 0 0 0 10 சேலம் 0 0 0 11 நாமக்கல் 0 0 0 12 கோயம்புத்துhர் 1 55 55 1 55 55 13 ஈரோடு 1 50 55 1 50 55 14 திருப்பூர் 2 100 64 2 100 64 15 நீலகிரி 0 0 0 16 திருச்சி 2 100 99 2 125 132 4 225 231 17 அரியலுhர் 0 0 0 18 பெரம்பலுhர் 0 0 0 19 கரூர் 0 0 0 20 புதுக்கோட்டை 14 825 891 9 540 587 23 1365 1478 21 தஞ்சாவூர் 4 200 203 4 265 263 8 465 466 22 திருவாரூர் 1 50 50 1 50 50 23 நாகப்பட்டினம் 0 0 0 24 மதுரை 5 300 326 5 300 326 25 தேனி 2 110 91 1 50 50 3 160 141 26 திண்டுக்கல் 1 50 50 1 50 50 2 100 100 27 இராமநாதபுரம் 15 1155 1217 11 705 775 26 1860 1992 28 சிவகங்கை 0 0 0 29 விருதுநகர் 2 185 150 1 80 81 3 265 231 30 திருநெல்வேலி 11 695 518 2 120 86 13 815 604 31 துhத்துக்குடி 2 110 110 1 60 72 3 170 182 32 கன்னியாகுமரி 0 0 0 33 இணை இயக்குநர் (க.சீ) மதுரை 37 3799 2364 15 1620 1496 52 5419 3860 மொத்தம் 98 7679 6133 51 3830 3807 149 11509 9940 99 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1) சென்னை மாவட்டம் (8+4=12) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (8) 1 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி. திருநகர், சென்னை. -26 அரசு 145** 143 உள்ளது மூ 2 2 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி தி.நகர் (இ) பெருங்குடி (தற்போது சைதாப்பேட்டை (பழையது ) அரசு 140** 89 உள்ளது *** இவ்விடுதிக்கான சொந்தக் கட்டடம் அரசாணை (நிலை)எண்.152, திட்டம், வளர்ச்சி மற்றும் சிறப்பு முயற்சிகள் துறை(ளுஐ) நாள் 27.8.2010 (ம) அரசாணை (நிலை)எண்.62 , திட்டம், வளர்ச்சி மற்றும் சிறப்பு முயற்சிகள் துறை(ளுஐ) நாள் 17..2..2011 ன்படி சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்திற்கு ஒப்படைக்கப்பட்டு தற்பொழுது இக்கட்டடம் இடிக்கப்பட்டு விட்டது. இவ்விடுதி மாணவர்கள் தற்காலிகமாக மிபிவ ஐடிஐ மாணவர் விடுதி (வேப்பேரி) கிண்டி –யில் கட்டப்பட்ட கட்டடத்திலும் மற்றும் தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரிய கட்டடம், நியூ பெரன்ஸ் ரோடு, ஓட்டேரி சென்னை 12 –இல் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இவ்விடுதிக்கு சென்னை மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனத்திடமிருந்து நிதி பெற்று புதிய கட்டடம் கட்டப்படும். 3 3 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி சூளைமேடு (இ) மைலாப்பூர் (பழையது) ஸதற்பொழுது சி8 கைலாசபுரம் 3வது குறுக்குத்தெரு, மயிலாப்பூர் சென்னை-4 இல் இயங்குகிறது. தனியார் (2005-06) 175* 101 உள்ளது 9000/- 4 4 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி, சென்னை. (தற்போது சைதாப்பேட்டை (புதியது)) (2005-06) தற்பொழுது சைதாப்பேட்டை மிபிவ கல்லுhரி மாணவர் விடுதிக் கட்டடத்தின் முதல் தளத்தில் இயங்கி வருகிறது. அரசு 85** 83 உள்ளது மூ 5 5 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி, சென்னை. (தற்போது மைலாப்பூர்(புதியது)) (2006-07) தற்பொழுது எண் 17 தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரிய கட்டடம், நியூ பெரன்ஸ் ரோடு, ஓட்டேரி சென்னை 12 இல் இயங்கி வருகிறது. தனியார் 75** 84 உள்ளது 13,178/- 100 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 6 6 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி, சென்னை. (புதியது) (2011-12) தனியார் 100 0 7 7 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, அசீஸ் நகர். சென்னை 24 தற்போது லேடி வெலிங்டன் வளாகம், சென்னை-5 (பழையது) அரசு ( 2003-04) 90** 114 உள்ளது மூ 8 8 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, சென்னை -5 தற்போது லேடி வெலிங்டன் வளாகம், சென்னை-5 (புதியது) (2006-07) அரசு ( 2005-06) ழுடீஐ 80** 114 உள்ளது மூ வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச் (4) 9 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி சூளைமேடு (இ) சைதாப்பேட்டை னீபூ² 75** 75 ஙி÷ச்÷¶ மூ 10 2 தொழிற்பயிற்சி மாணவர் விடுதி வேப்பேரி(இ) (கிண்டி) னீபூ² (2005-06) 105** 82 ஙி÷ச்÷¶ – 11 3 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, சென்னை 100 0 ஙி÷ச்÷¶ 12 4 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, சென்னை 100 0 ஙி÷ச்÷¶ 2) காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் (8+17+1 = 26) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (8) 13 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி காஞ்சிபுரம் அரசு 110** 121 உள்ளது 14 2 கல்லூரி மாணவியர் விடுதி, செங்கல்பட்டு (2007-08) தனியார் (2010-11) 50 54 உள்ளது 12400/- 15 3 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி தாம்பரம் (2011-12) தனியார் 100 0 16 4 கல்லூரி மாணவியர் விடுதி, காஞ்சிபுரம் அரசு 65** 80 உள்ளது மூ 101 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 17 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி, காஞ்சிபுரம் தனியார் 50 65 இல்லை 8050/- 18 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி, உத்திரமேரூர் (2005-06) தனியார் (2005-06) (ஹ)(சுஹளு) 50 56 உள்ளது 6200/- 19 7 பள்ளி மாணவியர் விடுதி காஞ்சிபுரம் அரசு (2001-02) 50 57 உள்ளது மூ 20 8 பள்ளி மாணவியர் விடுதி குன்றத்தூர். (2010-11) தனியார் 50 53 6510/- வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(17) 21 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி, செங்கல்பட்டு னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 22 2 பாலிடெக்னிக் கல்லுhரி மாணவர் விடுதி, காரப்பேட்டை தனியார் 100 0 ஙி÷ச்÷¶ 23 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி, மதுரமங்கலம் னீபூ² (2005-06) ழுடீஐ 25 43 ஙி÷ச்÷¶ மூ 24 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி, சாலவாக்கம் னீபூ² 25 43 ஙி÷ச்÷¶ மூ 25 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி சோமங்கலம் னீபூ² 25 43 ஙி÷ச்÷¶ மூ 26 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஒரத்தி னீபூ² 50 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 27 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி வாலாஜாபாத் னீபூ² ழுடீஐ 100 110 ஙி÷ச்÷¶ மூ 28 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி, மதுராந்தகம் ஷிறூத்புட்ட்ச் (சுஹளு) 2005-06) 50 60 மூ 5000/- 29 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி நந்திவரம் னீபூ² ழுடீஐ 50 65 ஙி÷ச்÷¶ மூ 30 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி எல்.என்டத்துhர் னீபூ² 50 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 102 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 31 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி கருங்குழி னீபூ² 30 44 ஙி÷ச்÷¶ மூ 32 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி, மானம்பதி னீபூ² 50 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 33 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி, ஸ்ரீபெரும்புதுhர் னீபூ² 50 70 ஙி÷ச்÷¶ மூ 34 14 பள்ளி மாணவியர் விடுதி வாலாஜாபாத் னீபூ² 55** 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 35 15 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, மதுராந்தகம் ஷிறூத்புட்ட்ச் (சுஹளு) 2005-06) 40 49 மூ – 7550/- 36 16 பள்ளி மாணவியர் விடுதி உத்திரமேரூர் னீபூ² 50 65 ஙி÷ச்÷¶ மூ 37 17 பள்ளி மாணவியர் விடுதி திருப்போரூர் னீபூ² 50 25 ஙி÷ச்÷¶ மூ ழி¦பூச்வூபூðத்றூபூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்ச்(1) 38 1 பள்ளி மாணவியர் விடுதி அனகாபுத்துhர் னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 3) திருவள்ளூர் மாவட்டம் (19+17=36) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (19) 39 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி திருத்தணி அரசு 120** 132 உள்ளது மூ 40 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி வெங்கனுhர் அரசு (2003-04) ழுடீஐ 75** 83 உள்ளது மூ 41 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருவள்ளூர் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 60* 66 உள்ளது மூ 42 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஆவடி அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 55 உள்ளது மூ 43 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி பாதிரிவேடு அரசு 60* 66 உள்ளது மூ 103 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 44 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி கீச்சலம் அரசு (2005-06) 60* 66 உள்ளது மூ 45 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி அத்திமாஞ்சேரிபேட்டை அரசு (2005-06) ழுடீஐ 80** 88 உள்ளது மூ 46 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி பாலாபுரம் அரசு (2001-02) 55** 61 உள்ளது மூ 47 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி, பழவேற்காடு (2005-06) தனியார் ( 2009-10) 50 55 உள்ளது 5490/- 48 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி, பொதட்டூர் பேட்டை.(2007-08) தனியார் 55** 61 உள்ளது 9800/- 49 11 பள்ளி மாணவர்விடுதி, கேசவராஜகுப்பம் (2005-06) தனியார் (2009-10) (ஹ) 50 55 உள்ளது 1600/- 50 12 பள்ளி மாணவர்விடுதி, செங்காட்டனுhர்(2005-06) அரசு ( 2008-09) 55** 61 உள்ளது – 51 13 பள்ளி மாணவர்விடுதி, மாதவரம் (2006-07) தனியார் 50 55 உள்ளது 8500/- 52 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி, பூண்டி (2008-09) தனியார் 50 55 உள்ளது 4620/- 53 15 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கே.ஜி.கண்டிகை (2010-11) தனியார் 50 55 3078/- 54 16 பள்ளி மாணவியர்விடுதி, திருத்தணி அரசு (2005-06) 65** 72 உள்ளது மூ 55 17 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, மாதர்பாக்கம் அரசு 50 55 உள்ளது மூ 56 18 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, திருவள்ளூர் டவுண் (2007-08) தனியார் 50 55 உள்ளது 7400/- 57 19 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, திருவலங்காடு (2010-11) தனியார் 50 55 4170/- வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச். (17) 58 1 பள்ளி மாணவர் விடுதி கனகம்மாசத்திரம் னீபூ² ழுடீஐ 60 71 ஙி÷ச்÷¶ மூ 104 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 59 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி வெள்ளியூர் னீபூ² 55** 61 ஙி÷ச்÷¶ மூ 60 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி பெரியபாளையம் னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 61 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி பண்ணுhர் னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 62 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி நெடியம் னீபூ² ழுடீஐ 55** 61 ஙி÷ச்÷¶ மூ 63 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி, ஆர்.கே.பேட்டை னீபூ² ழுடீஐ 60 71 ஙி÷ச்÷¶ மூ 64 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி, பேரம்பாக்கம் னீபூ² 50 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 65 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி, சுண்ணாம்புக் குளம் னீபூ² 55** 61 ஙி÷ச்÷¶ மூ 66 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி, மணவாளன்நகர் னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 67 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி கொப்பூர் (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 55** 66 ஙி÷ச்÷¶ 4309/- 68 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருவெற்றியூர் (2007-08) ஷிறூத்புட்ட்ச் 55** 60 ஙி÷ச்÷¶ 10700/- 69 12 பள்ளி மாணஷத்புட்ச் விடுதி, கீழச்சேரி னீபூ² 60 65 ஙி÷ச்÷¶ மூ 70 13 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, பழவேற்காடு (புலிக்காட்) னீபூ² 50 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 71 14 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, ஊத்துக் கோட்டை னீபூ² 70 76 ஙி÷ச்÷¶ மூ 72 15 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, பொதட்டூர்பேட்டை னீபூ² 60** 66 ஙி÷ச்÷¶ மூ 73 16 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, பூந்தமல்லி னீபூ² ழுடீஐ 60 65 ஙி÷ச்÷¶ மூ 74 17 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, ஆரம்பாக்கம் னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 105 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 4) வேலுhர் மாவட்டம் (17+21=38) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (17) 75 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி, குடியாத்தம் அரசு 60** 66 உள்ளது மூ 76 2 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி, வாணியம்பாடி அரசு ( 2003-04) ழுடீஐ 55** 55 உள்ளது மூ 77 3 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, காட்பாடி அரசு ( 2005-06) 60** 65 உள்ளது மூ 78 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி பொன்னை அரசு (2005-06) 55** 55 உள்ளது மூ 79 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி, குடியாத்தம் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 60* 50 உள்ளது மூ 80 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி, பேர்ணாம்பட்டு அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 50 உள்ளது மூ 81 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி, மாதனுhர் அரசு (2005-06) 50 50 உள்ளது மூ 82 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி, புதுப்பேட்டை அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 50 உள்ளது மூ 83 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி பள்ளிகொண்டா அரசு (2001-02) ழுடீஐ 50 50 உள்ளது மூ 84 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி, வஞ்சூர் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 55** 55 உள்ளது மூ 85 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி அணைக்கட்டு ( 2005-06) தனியார் 50 50 உள்ளது 5540/- 86 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி, ரெண்டாடி (கடலூர் மாவட்டத்திலிருந்து மாற்றப்பட்டது) *** தனியார் (ஹ) (2005-06 (சுஹளு) 55** 55 இல்லை ** 106 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 *** கடலூர் மாவட்டம் பின்னலூரில் இயங்காமல் இருந்த பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல பள்ளி மாணவர் விடுதியை மாற்றி ம்ஷறீட்ச் ரெண்டாடியில் புதிய பள்ளி மாணவர் விடுதி துவங்க அரசு கடிதம் எண். 10114 / பி.ந.1 / 2005-8, பிவ, மி.பி.வ நலத்துறை நாள். 23.3.2007 ல் அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. (** இவ்விடுதி தற்காலிகமாக சமுதாயக்கூடத்தில் இயங்கி வருவதால் வாடகை வழங்கப்படுவதில்லை) 87 13 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சோளிங்கர் தனியார் 50 50 உள்ளது 1270/- 88 14 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, வாணியம்பாடி அரசு (2005-06) 50 50 உள்ளது மூ 89 15 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, லாலாப்பேட்டை அரசு (2004-05) ழுடீஐ 50 50 உள்ளது மூ 90 16 பள்ளி மாணவியர் விடுதி குடியாத்தம் (பரதராமி) அரசு (2003-04) 55** 55 உள்ளது மூ 91 17 பள்ளி மாணவியர் விடுதி அணைக்கட்டு (2005-06) அரசு ( 2009-10) 50 50 உள்ளது – வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச். (21) 92 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி வேலுhர் னீபூ² 65** 65 ஙி÷ச்÷¶ மூ 93 2 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி வாலாஜாபேட்டை னீபூ² 60** 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 94 3 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, கஜல்நாயக்கன்பட்டி, திருப்பத்துhர் தனியார் 100 0 ஙி÷ச்÷¶ 95 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருப்பத்துhர் னீபூ² 60 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 96 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஜோலார்பேட்டை னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 97 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஆற்காடு னீபூ² (ச்2007-08) 50 50 ஙி÷ச்÷¶ – 98 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி நாட்ராம்பள்ளி னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 99 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி அரக்கோணம் னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 107 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 100 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஆலங்காயம் னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 101 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி திமிரி னீபூ² 55** 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 102 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஒடுகத்துhர் னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 103 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி வேலுhர் னீபூ² ழுடீஐ 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 104 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி கே.வி.குப்பம் னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 105 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி இராணிப்பேட்டை னீபூ² ழுடீஐ 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 106 15 பள்ளி மாணவர் விடுதி, மிட்டூர் (2007-08) னீபூ² (2008-09) 50 50 ஙி÷ச்÷¶ – 107 16 பள்ளி மாணவியர் விடுதி காவேரிப்பாக்கம் னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 108 17 பள்ளி மாணவியர் விடுதி திருப்பத்துhர் னீபூ² 60 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 109 18 பள்ளி மாணவியர் விடுதி வேலுhர் னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 110 19 பள்ளி மாணவியர் விடுதி வடச்சேரி னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 111 20 பள்ளி மாணவியர் விடுதி தேவலாபுரம் னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 112 21 பள்ளி மாணவியர் விடுதி அகரமாஞ்சேரி னீபூ² ழுடீஐ 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 5. திருவண்ணாமலை மாவட்டம் (14+32+1 = 47) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (14) 113 1 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி திருவண்ணா மலை அரசு (2007-08) (100) 60** 73 உள்ளது மூ 114 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருவண்ணாமலை அரசு 55 68 உள்ளது மூ 115 3 பள்ளி மாணவர்விடுதி தானிப்பாடி அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 51 உள்ளது மூ 108 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 116 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி சு. வாளவெட்டி அரசு (2005-06) 50 54 உள்ளது மூ 117 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஆதமங்கலம் அரசு (2004-05) 50 53 உள்ளது மூ 118 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி மங்களம் (கலசபாக்கம்) அரசு (2003-04) ழுடீஐ 50 50 உள்ளது மூ 119 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி , இறையூர் (2005-06) (தி) *** தனியார் 50 50 உள்ளது 4000/- *** அரசு க.எண். 1777/ பி.ந.1 / 2006-1 பிவ., மி.பி.வ (ம) சி.பா நலத்துறை நாள். 1.3.2006 120 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி அண்டம்பள்ளம் (2006-07) தனியார் 50 52 உள்ளது 2200/- 121 9 பள்ளி மாணவியர் விடுதி திருவண்ணா மலை அரசு 60** 80 உள்ளது மூ 122 10 பள்ளி மாணவியர் விடுதி செய்யாறு தனியார் 50 50 உள்ளது 6500/- 123 11 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சேத்துபட்டு அரசு (2004-05) ழுடீஐ 50 50 உள்ளது மூ 124 12 பள்ளி மாணவியர் விடுதி தேசூர் அரசு (1995-96) 50 58 உள்ளது மூ 125 13 பள்ளி மாணவியர் விடுதி வேட்டவலம் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 55** 65 உள்ளது மூ 126 14 பள்ளி மாணவியர் விடுதி வந்தவாசி தனியார் 70 0 *** சென்னை மாவட்டம் திருவல்லிக்கேணியில் (இருப்பு திருவான்மியூர்) இயங்காமல் இருந்த பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல பள்ளி மாணவியர் விடுதியை மாற்றி வந்தவாசியில் புதிய பள்ளி மாணவியர் விடுதி துவங்க அரசு ஆணை (வாலாயம்) எண். 9 பி.வ, மி.பி.வ மற்றும் சி.பா நலத்துறை நாள். 01.02.2012இல் அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(32) 127 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி, செய்யாறு னீபூ² 70** 70 ஙி÷ச்÷¶ மூ 109 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 128 2 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி திருவண்ணாமலை னீபூ² 60** 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 129 3 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி செய்யார் தனியார் 100 0 ஙி÷ச்÷¶ 130 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி , ஆரணி னீபூ² 55 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 131 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி , செங்கம் னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 132 6 பள்ளி மாணவட்ச் விடுதி பெரணமல்லுhர் னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 133 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி நெடுங்குளம் னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 134 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி , தேசூர் னீபூ² ழுடீஐ 53 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 135 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி இளங்குண்ணி னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 136 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி தச்சம்பட்டு னீபூ² 57 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 137 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி போளூர் னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 138 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி வந்தவாசி னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 139 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி சேத்துப்பட்டு னீபூ² (2005-06) 50 50 ஙி÷ச்÷¶ – 140 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி வேட்டவலம் னீபூ² 50 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 141 15 பள்ளி மாஜிஷட்ச்விடுதி தண்டராம்பட்டு னீபூ² 50 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 142 16 பள்ளி வூட்ஜிஷட்ச் விடுதி கீழ்பென்னாத்துhர் னீபூ² ழுடீஐ 50 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 110 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 143 17 பள்ளி மாணவர் விடுதி கலசப்பாக்கம் னீபூ² 55 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 144 18 பள்ளி மாணவர் விடுதி இரும்பேடு னீபூ² 55** 53 ஙி÷ச்÷¶ மூ 145 19 பள்ளி மாணவர் விடுதி ராசந்தாங்கல், (கீழ் பென்னாத்துhர்) னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 146 20 பள்ளி மாணவர் விடுதி சாத்தனுhர் (2005-06) னீபூ² (2007-08) 50 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 147 21 பள்ளி மாணவர் விடுதி , நல்லவன்பாளையம் (2006-07) னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 148 22 பள்ளி மாணவர் விடுதி , பூதேரி புலவாக்கம், செய்யார் னீபூ² (2007-08) சுஹளு 55 50 ஙி÷ச்÷¶ – 149 23 பள்ளி மாணவர் விடுதி , பெரிய கொழப்பலூர் (2008-09) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 48 ஙி÷ச்÷¶ 7750/- 150 24 பள்ளி மாணவர் விடுதி , கரிகலாம்பாடி (2010-11) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 50 ஙி÷ச்÷¶ நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டும் 151 25 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, கண்ணமங்கலம் னீபூ² 55 44 ஙி÷ச்÷¶ மூ 152 26 பள்ளி மாணவியர் விடுதி ஆரணி னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 153 27 பள்ளி மாணவியர் விடுதி செங்கம் னீபூ² ழுடீஐ 65 65 ஙி÷ச்÷¶ மூ 154 28 பள்ளி மாணவியர் விடுதி வந்தவாசி னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 155 29 பள்ளி மாணவியர் விடுதி போளூர் னீபூ² 60 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 156 30 பள்ளி மாணவியர் விடுதி மருதாடு னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 111 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 157 31 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கீழ்ப்பென்னாத் துhர் னீபூ² 60 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 158 32 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, மல்லவாடி (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 50 ஙி÷ச்÷¶ 4700/- ழி¦பூச்வூபூðத்றூபூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(1) 159 1 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, பி.எல்.தண்டா னீபூ² 60 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 6) கடலுhர் மாவட்டம் (31+33= 64) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (31) 160 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி கடலுhர் அரசு 105** 119 உள்ளது மூ 161 2 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி சிதம்பரம் அரசு ( 2005-06) 60** 66 உள்ளது மூ 162 3 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி கடலுhர் அரசு ( 2003-04) 60** 71 உள்ளது மூ 163 4 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி சிதம்பரம் (ழித். க்ஷ்ஸிச்றீட்ச்) (2005-06) அரசு (2007-08) (100) 75** 82 உள்ளது மூ 164 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி பெரியகுப்பம் அரசு 70 82 உள்ளது மூ 165 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி சேத்தியாதோப்பு அரசு (2005-06) ழுடீஐ 155** 174 உள்ளது மூ 166 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி பி.முட்லுhர் அரசு (2001-02) 50 44 உள்ளது மூ 167 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி மஞ்சக்கொல்லை அரசு (2001-02) 55** 58 உள்ளது மூ 168 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஒரத்துhர் அரசு (2005-06) 55** 64 உள்ளது மூ 169 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கிள்ளை அரசு (2003-04) 50 65 உள்ளது மூ 112 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 170 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி குமராட்சி தனியார் 50 55 இல்லை 3175/- 171 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஸ்ரீமுஷ்ணம் அரசு (2005-06) 55** 55 உள்ளது மூ 172 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி சி.முட்லுhர் அரசு 50 60 உள்ளது மூ 173 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி குறிஞ்சிப்பாடி அரசு 55** 65 உள்ளது மூ 174 15 பள்ளி மாணவர் விடுதி கீழக்கல்பூண்டி அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 77 உள்ளது 175 16 பள்ளி மாணவர் விடுதி பூண்டியான் குப்பம் அரசு 50 55 உள்ளது மூ 176 17 பள்ளி மாணவர் விடுதி எம்.பரூர் அரசு 50 55 உள்ளது மூ 177 18 பள்ளி மாணவர்விடுதி புவனகிரி அரசு ( 2001-02) 55** 70 உள்ளது மூ 178 19 பள்ளி மாணவர் விடுதி கருப்பேரி அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 62 உள்ளது மூ 179 20 பள்ளி மாணவர் விடுதி இருப்புக்குறிச்சி அரசு (2005-06) 55** 68 உள்ளது மூ 180 21 பள்ளி மாணவர் விடுதி சேப்பாக்கம் (2006-07) அரசு (2007-08) (50) 75** 113 உள்ளது மூ 181 22 பள்ளி மாணவர் விடுதி நடுவீரப்பட்டு (2006-07) அரசு (2007-08) (50) 60** 71 இல்லை மூ 182 23 பள்ளி மாணவியர் விடுதி புவனகிரி அரசு 45** 49 உள்ளது மூ 183 24 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சேத்தியாத் தோப்பு அரசு ( 2001-02) 55** 105 உள்ளது மூ 184 25 பள்ளி மாணவியர் விடுதி நெல்லிக்குப்பம் அரசு 50 58 உள்ளது மூ 113 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 185 26 பள்ளி மாணவியர் விடுதி திருமுட்டம் அரசு ( 2001-02) ழுடீஐ 55** 75 உள்ளது மூ 186 27 பள்ளி மாணவியர் விடுதி தொழுதுhர் அரசு 50 63 உள்ளது மூ 187 28 பள்ளி மாணவியர் விடுதி குறிஞ்சிப்பாடி அரசு ( 1997-98) ழுடீஐ 65** 77 உள்ளது மூ 188 29 பள்ளி மாணவியர்விடுதி, காடாம்புலியூர் அரசு 60** 66 உள்ளது மூ 189 30 பள்ளி மாணவியர் விடுதி பண்ருட்டிநகரம் தனியார் 65** 83 உள்ளது 9400/- 190 31 பள்ளி மாணவியர் விடுதி விருத்தாச்சலம் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 65** 90 உள்ளது மூ வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(33) 191 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி விருத்தாச்சலம் னீபூ² 160** 160 ஙி÷ச்÷¶ மூ 192 2 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி நெய்வேலி னீபூ² 65** 65 ஙி÷ச்÷¶ மூ 193 3 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி , கடலுhர் ஷிறூத்புட்ட்ச் 100 0 ஙி÷ச்÷¶ – 194 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி விருத்தாச்சலம் ஷிறூத்புட்ட்ச் (சுஹளு) (2005-06) 105 115 ஙி÷ச்÷¶ 1760/- 195 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி கம்மாபுரம் ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 55 – 2425/- 196 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி , சிறுகிராமம் னீபூ² (2005-06) ழுடீஐ 55 59 ஙி÷ச்÷¶ மூ 197 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி பென்னாடம் னீபூ² 95** 104 ஙி÷ச்÷¶ மூ 198 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி தொழுதுhர் னீபூ² (2005-06) 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 199 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி திட்டக்குடி னீபூ² 70 77 ஙி÷ச்÷¶ மூ 114 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 200 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி மா.புடையூர் னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 201 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி சிறுபாக்கம் னீபூ² (2005-06)ச் 80** 103 ஙி÷ச்÷¶ – 202 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஆவினன்குடி னீபூ² ழுடீஐ 55** 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 203 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி பேர்பெரியான்குப்பம் னீபூ² 55** 65 ஙி÷ச்÷¶ மூ 204 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி வண்டிபாளையம், கடலுhர் னீபூ² 50 27 ஙி÷ச்÷¶ மூ 205 15 பள்ளி மாணவர் விடுதி வெங்கிடாம்பேட்டை னீபூ² 50 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 206 16 பள்ளி மாணவர் விடுதி காட்டுமன்னார் கோவில் னீபூ² (2007-08) 105** 118 ஙி÷ச்÷¶ மூ 207 17 பள்ளி மாணவர் விடுதி கீரப்பாளையம் னீபூ² 50 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 208 18 பள்ளி மாணவர் விடுதி, அண்ணாகிராமம் (2008-09) ஷிறூத்புhட்ச் (2010-11) 50 60 ஙி÷ச்÷¶ 2340/- 209 19 பள்ளி மாணவர் விடுதி , வடலுhர் னீபூ² 60** 85 ஙி÷ச்÷¶ மூ 210 20 பள்ளி மாணவர் விடுதி வல்லம்படுகை னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 211 21 பள்ளி மாணவர் விடுதி, பாளையங்கோட்டை, காட்டுமன்னார் கோயில் (2006-07) னீபூ² 65 76 ஙி÷ச்÷¶ மூ 212 22 பள்ளி மாணவர் விடுதி, புதுப்பேட்டை (2007-08) னீபூ² 60** 71 ஙி÷ச்÷¶ – 213 23 பள்ளி மாணவர் விடுதி, அடரி (2007-08) னீபூ² 2005-06 50 65 ஙி÷ச்÷¶ – 214 24 பள்ளி மாணவர் விடுதி, ஒறையூர் (2010-11) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 50 ஙி÷ச்÷¶ ஷட்ஸி¬லி ஹித்ட்ச்ஜிபுவூச் ந்ழிபுச்புðச்ðஸி ம்ஷஜிச்´வூச். 115 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 215 25 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கிருஷ்ணாபுரம் (2010-11) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 55 ஙி÷ச்÷¶ ஷட்ஸி¬லி ஹித்ட்ச்ஜிபுவூச் ந்ழிபுச்புðச்ðஸி ம்ஷஜிச்´வூச். 216 26 பள்ளி மாணவியர் விடுதி இருப்புக்குறிச்சி ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 55 – 2800/- 217 27 பள்ளி மாணவியர் விடுதி திட்டக்குடி னீபூ² 65** 86 ஙி÷ச்÷¶ மூ 218 28 பள்ளி மாணவியர் விடுதி ஆலடி னீபூ² 50 70 ஙி÷ச்÷¶ மூ 219 29 பள்ளி மாணவியர் விடுதி காட்டுமன்னார்கோயில் னீபூ² 115** 126 ஙி÷ச்÷¶ மூ 220 30 பள்ளி மாணவியர் விடுதி வடலுhர் னீபூ² 55** 74 ஙி÷ச்÷¶ மூ 221 31 பள்ளி மாணவியர் விடுதி பி.முட்லுhர் (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 54 ஙி÷ச்÷¶ 4430/- 222 32 பள்ளி மாணவியர் விடுதி பேர்பேரியான்குப்பம் (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 55** 55 ஙி÷ச்÷¶ 2630/- 223 33 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, சிதம்பரம் **** (2006-07) னீபூ² (2007-08) 50 65 ஙி÷ச்÷¶ – 7) விழுப்புரம் மாவட்டம் (16 +39 =55) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (16) 224 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி, விழுப்புரம் (2005-06) அரசு (2007-08) (100) 60** 66 உள்ளது மூ 225 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி உளுந்துhர் பேட்டை அரசு 70** 87 உள்ளது மூ 226 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி , நயினார் பாளையம் அரசு (2003-04) 50 60 உள்ளது மூ 227 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி அரியலுhர் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 65 உள்ளது மூ 228 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி அண்ணியூர் அரசு (2001-02) ழுடீஐ 60** 76 உள்ளது மூ 116 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 229 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி தியாகதுர்கம் அரசு (2001-02) ழுடீஐ 65** 81 உள்ளது மூ 230 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி , செஞ்சி அரசு (2004-05) 55** 65 உள்ளது மூ 231 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி முகையூர் (2006-07) தனியார் (2005-06) (ஹ) 60** 70 உள்ளது 4150/- அ. ஆ. (நி) எண் 71, பிவ,மிபிவ (ம) சிபா நலத்துறை, நாள் 20.09.2011 232 9 பள்ளி மாணவியர் விடுதி விழுப்புரம் அரசு (2005-06) 50 65 உள்ளது மூ 233 10 பள்ளி மாணவியர் விடுதி திண்டிவனம் தனியார் (2005-06) (சுஹளு) 55** 70 இல்லை 8950/- 234 11 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, கச்சிராப் பாளையம் அரசு 50 65 உள்ளது மூ 235 12 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, உளுந்துhர்பேட்டை அரசு (2005-06) 65** 91 உள்ளது மூ 236 13 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கருந்தாலக்குறிச்சி அரசு (2005-06) 50 65 உள்ளது மூ 237 14 பள்ளி மாணவியர் விடுதி திருநாவலுhர் (2005-06) தனியார் (2010-11) 55** 70 உள்ளது 2800/- 238 15 பள்ளி மாணவியர் விடுதி தேவபாண்டலம் (2006-07) அரசு (2007-08) (100) 60** 71 உள்ளது மூ 239 16 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, எலவனாசூர் கோட்டை (2007-08) தனியார் ( 2009-10) 50 55 இல்லை 6200/- வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(39) 240 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி திண்டிவனம் னீபூ² 105** 105 ஙி÷ச்÷¶ 7940/- 241 2 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி திண்டிவனம் (2007-08) ஷிறூத்புட்ட்ச் 55** 55 – 11,500/- 242 3 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி கள்ளக்குறிச்சி ஷிறூத்புட்ட்ச் 100 0 ஙி÷ச்÷¶ – 117 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 243 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி தேவபாண்டலம் னீபூ² 50 65 ஙி÷ச்÷¶ மூ 244 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி, சோமண்டார்குடி னீபூ² 60 65 ஙி÷ச்÷¶ மூ 245 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி வடக்கனந்தல் னீபூ² 65** 76 ஙி÷ச்÷¶ மூ 246 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி சித்தலிங்கமடம் னீபூ² 50 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 247 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி ந்லிடார் னீபூ² 65 71 ஙி÷ச்÷¶ மூ 248 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி சின்னசேலம் னீபூ² 65** 76 ஙி÷ச்÷¶ மூ 249 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி சித்தேரிப்பட்டு னீபூ² 50 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 250 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி ரெட்டணை னீபூ² 60 65 ஙி÷ச்÷¶ மூ 251 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி எலவனாசூர் கோட்டை னீபூ² 60 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 252 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி, மணக்குப்பம் னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 253 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி பொன்னியந்தல் னீபூ² 60 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 254 15 பள்ளி மாணவர் விடுதி விக்கிரவாண்டி னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 255 16 பள்ளி மாணவர் விடுதி பெரியதச்சூர் னீபூ² 60 65 ஙி÷ச்÷¶ மூ 256 17 பள்ளி மாணவர் விடுதி இல்லோடு னீபூ² 55 65 ஙி÷ச்÷¶ மூ 257 18 பள்ளி மாணவர் விடுதி அனந்தபுரம் னீபூ² 50 65 ஙி÷ச்÷¶ மூ 118 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 258 19 பள்ளி மாணவர் விடுதி மேல்மலையனுhர் னீபூ² 50 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 259 20 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஆலம்பூண்டி னீபூ² 50 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 260 21 பள்ளி மாணவர் விடுதி அவலுhர்பேட்டை னீபூ² 50 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 261 22 பள்ளி மாணவர் விடுதி கிளியனுhர் னீபூ² 50 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 262 23 பள்ளி மாணவர் விடுதி திண்டிவனம் னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 263 24 பள்ளி மாணவர் விடுதி அரகண்ட நல் லுhர் னீபூ² 65** 76 ஙி÷ச்÷¶ மூ 264 25 பள்ளி மாணவர் விடுதி பேரங்கியூர் னீபூ² 50 60 – மூ 265 26 பள்ளி மாணவர் விடுதி விழுப்புரம் னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 266 27 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருநாவலுhர் னீபூ² 50 60 மூ மூ 267 28 பள்ளி மாணவர் விடுதி வளவனுhர் ஷிறூத்புட்ட்ச் (சுஹளு 2005-06) 50 60 மூ 8855/- 268 29 பள்ளி மாணவர் விடுதி நமச்சிவாயபுரம் னீபூ² ழுடீஐ 60** 71 ஙி÷ச்÷¶ மூ 269 30 பள்ளி மாணவர் விடுதி எண்டியூர் (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 60 ஙி÷ச்÷¶ 3600/- 270 31 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஆவணிபூர் (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 60 ஙி÷ச்÷¶ 3380/- 271 32 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஆலகிராமம் (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 2010-11 50 60 ஙி÷ச்÷¶ 4770/- 272 33 பள்ளி மாணவர் விடுதி மூங்கில்துறைப்பட்டு (2007-08) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 65 மூ 4150/- 119 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 273 34 பள்ளி மாணவியர் விடுதி தியாகதுர்கம் னீபூ² 60 76 ஙி÷ச்÷¶ மூ 274 35 பள்ளி மாணவியர் விடுதி அன்னியூர் னீபூ² 60** 76 ஙி÷ச்÷¶ மூ 275 36 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கள்ளக்குறிச்சி ஷிறூத்புட்ட்ச் (சுஹளு 2005-06) 60** 71 ஙி÷ச்÷¶ 5385/- 276 37 பள்ளி மாணவியர் விடுதி அனந்தபுரம் னீபூ² 50 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 277 38 பள்ளி மாணவியர் விடுதி வானுhர் னீபூ² 50 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 278 39 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சின்னசேலம் ஷிறூத்புட்ட்ச் (2007-08) சுஹளு ழுடீஐ 55 65 ஙி÷ச்÷¶ 5350/- 8) தர்மபுரி மாவட்டம் (20 +32=52) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (20) 279 1 குல்லுhரி மாணவியர் விடுதி தர்மபுரி தனியார் 75** 84 இல்லை 6130/- 280 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி மாரண்டஉறள்ளி அரசு (2003-04) 65** 71 உள்ளது மூ 281 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி கோணங்கி நாயக்கன்உறள்ளி அரசு (2005-06) ழுடீஐ 65** 65 உள்ளது மூ 282 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருமால்வாடி அரசு ( 2005-06) 50 57 உள்ளது 283 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி கம்பைநல்லுhர் அரசு (2004-05) 55** 64 உள்ளது மூ 284 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி ராமியனஉறள்ளி அரசு (2005-06) ழுடீஐ 55** 55 உள்ளது மூ 285 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி கிருஷ்ணாபுரம் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 52 உள்ளது மூ 286 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி தர்மபுரி அரசு (2003-04) 65** 70 உள்ளது மூ 120 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 287 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி. பி.துரிஞ்சிப்பட்டி அரசு (2003-04) 65** 67 உள்ளது மூ 288 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி. பயர்நத்தம் (2006-07) அரசு ( 2007-08) (50) 50 50 உள்ளது மூ 289 11 பள்ளி மாணவியர் விடுதி நரிப்பள்ளி அரசு (2005-06) 70** 90 உள்ளது மூ 290 12 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கடத்துhர் அரசு (2003-04) 50 50 உள்ளது மூ 291 13 பள்ளி மாணவியர் விடுதி அனுமந்தபுரம் அரசு (2004-05) ழுடீஐ 60** 60 உள்ளது மூ 292 14 பள்ளி மாணவியர் விடுதி ஏரியூர் அரசு (2005-06) 60** 60 உள்ளது மூ 293 15 பள்ளி மாணவியர் விடுதி பி.மல்லாபுரம் அரசு 50 51 உள்ளது மூ 294 16 பள்ளி மாணவியர் விடுதி ஜருகு அரசு 50 52 உள்ளது மூ 295 17 பள்ளி மாணவியர்விடுதி ஆர்.கோபிநாதம்பட்டி அரசு 55** 62 உள்ளது மூ 296 18 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, அரூர் (2005-06) *** அரசு (2007-08) (50) 60** 80 உள்ளது மூ *** அரசு கடித எண். 1777/ பி.ந.1 / 2006-1, பி.வ, மி.பி.வ மற்றும் சி.பா நலத்துறை நாள் 1.3.2006 297 19 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி (2007-08) தனியார் 50 50 இல்லை 3720/- 298 20 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, செல்லமுடி *** ( தஞ்சாவூரிலிருந்து மாற்றப்பட்டது) தனியார் (2010-11) 55** 55 இல்லை ** 121 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 *** தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பூதலூரில் இயங்காமல் இருந்த பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல பள்ளி மாணவியர் விடுதியை மாற்றி செல்லமுடியில் புதிய பள்ளி மாணவியர் விடுதி துவங்க அரசு கடிதம் எண். 10114 / பி.ந.1 / 2005-08 , பி.வ, மி.பி.வ நலத்துறை நாள். 23.3.2007 மற்றும் அரசு கடிதம் எண். 8572 / பி.ந.1 (2) / 2007-5 பி.வ, மி.பி.வ மற்றும் சி.பா நலத்துறை நாள். 12.1.2009 ல் அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. ** தற்காலிகமாக பஞ்சாயத்திற்கு சொந்தமான கட்டடத்தில் இயங்கி வருகிறது. வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(32) 299 1 ழுhலிடெக்னிக் மாணவர் விடுதி, கெரகோட அள்ளி ஷிறூத்புட்ட்ச் 100 0 ஙி÷ச்÷¶ – 300 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி பாலக்கோடு னீபூ² 55** 65 ஙி÷ச்÷¶ மூ 301 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி காரிமங்கலம் னீபூ² 55** 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 302 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி பென்னாகரம் னீபூ² 50** 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 303 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி கொட்டப்பட்டி னீபூ² 45** 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 304 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி அதியமான்கோட்டை னீபூ² 55** 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 305 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி புலிக்கரை னீபூ² 55** 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 306 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி பெரும்பாலை னீபூ² 60** 70 ஙி÷ச்÷¶ மூ 307 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி தொப்பூர் னீபூ² 55** 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 308 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி , அரூர் னீபூ² 45** 51 ஙி÷ச்÷¶ மூ 309 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி மொரப்பூர் னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 310 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி பாப்பிரெட்டிப் பட்டி னீபூ² ழுடீஐ 55** 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 311 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி , பழைய தர்மபுரி னீபூ² 55** 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 122 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 312 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி காளிபேட்டை னீபூ² 55** 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 313 15 பள்ளி மாணவர் விடுதி , மேனாசி னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 314 16 பள்ளி மாணவர் விடுதி பந்தகல்லி (2005-06) னீபூ² (2008-09) 50 50 ஙி÷ச்÷¶ ஊடிஅஅரnவைல ழயடட 315 17 பள்ளி மாணவர் விடுதி பாளையம்புதுhர் (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் (2009-10) 55** 55 ஙி÷ச்÷¶ 2341/- 316 18 பள்ளி மாணவர் விடுதி மல்லுப்பட்டி (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 60** 60 ஙி÷ச்÷¶ 4240/- 317 19 பள்ளி மாணவர் விடுதி பி.அக்ரஹாரம். (2010-11) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 50 ஙி÷ச்÷¶ ஷட்ஸி¬லி ஹித்ட்ச்ஜிபுவூச் ந்ழிபுச்புðச்ðஸி ம்ஷஜிச்´வூச். 318 20 பள்ளி மாணவியர் விடுதி பாப்பாரப்பட்டி னீபூ² ழுடீஐ 65** 85 ஙி÷ச்÷¶ மூ 319 21 பள்ளி மாணவியர் விடுதி லலிகம் னீபூ² 55** 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 320 22 பள்ளி மாணவியர் விடுதி தர்மபுரி ஷிறூத்புட்ட்ச் (2010-11) 55** 70 ஙி÷ச்÷¶ 5000/- 321 23 பள்ளி மாணவியர் விடுதி பாலக்கோடு ஷிறூத்புட்ட் (2005-06)ச் 55** 60 ஙி÷ச்÷¶ 5500/- 322 24 பள்ளி மாணவியர் விடுதி பென்னாகரம் னீபூ² 70** 75 ஙி÷ச்÷¶ மூ 323 25 பள்ளி மாணவியர் விடுதி பெரும்பாலை னீபூ² 60** 66 ஙி÷ச்÷¶ மூ 324 26 பள்ளி மாணவியர் விடுதி மாட்லாம்பட்டி (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 50 ஙி÷ச்÷¶ 3456/- 325 27 பள்ளி மாணவியர் விடுதி திருமால்வாடி(2005-06) னீபூ² 55** 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 326 28 பள்ளி மாணவியர் விடுதி மொரப்பூர் (2007-08) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 50 மூ 2710/- 123 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 327 29 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சோலக்கொட்டாய் (2007-08) ஷிறூத்புட்ட்ச் (2009-10) 50 50 மூ ஷட்ஸி¬லி ஹித்ட்ச்ஜிபுவூச் ந்ழிபுச்புðச்ðஸி ம்ஷஜிச்´வூச். 328 30 பள்ளி மாணவியர் விடுதி நெருப்பூர் (2007-08) ஷிறூத்புட்ட்ச் (2010-11) 55** 55 மூ 3015/- 329 31 பள்ளி மாணவியர் விடுதி மாங்கரை (2007-08) ஷிறூத்புட்ட்ச் (2010-11) 50 50 மூ 3845/- 330 32 பள்ளி மாணவியர் விடுதி இருமத்தூர் (2010-11) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 45 ஙி÷ச்÷¶ 2700/- 9) கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் (24+14 =38) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (24) 331 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி கிருஷ்ணகிரி அரசு *** 190** 182 உள்ளது 2655*** *** Þஷச்ஷத்´ஷித் னீபூ²லிச் லிஸிச்ஸிஸிஷிச்ஷித்யூச் வூஸிச்´வூயூச்யூட்¶ பி´ஷியூட்லி ஷட்ஸி¬லி லிஸிச்ஸிஸிஷிச்ஷித்ஙூவூச் Þபுவிச்லித் ஷஙுலித்க்ஷி¶. இவ்விடுதிக்கு கூடுதலாக அரசுக் கட்டடம் கட்ட 2011-2012ஆம் ஆண்டில் பகுதி ஐஐ திட்டத்தின் கீழ் அ.ஆ. (நி) எண் 96, பிவ, மிபிவ (ம) சிபா நலத்துறை நாள், 11.11.2013இன்படி ரூ.34.10 இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு தற்போது பணி நடைபெற்று வருகிறது. 332 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி தொகரப்பள்ளி அரசு (2004-05) 40 38 உள்ளது மூ 333 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி அஞ்செட்டி அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 40 உள்ளது மூ 334 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி கேளமங்கலம் அரசு (2001-02) 50 33 உள்ளது மூ 335 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி , பேரிகை அரசு (2005-06) 50 48 உள்ளது மூ 336 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி , சூளகிரி அரசு (2005-06) 50 50 இல்லை – 337 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி பாலதோட்டன பள்ளி அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 18 உள்ளது மூ 338 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி வேப்பனபள்ளி அரசு (2003-04) 60* 62 உள்ளது மூ 124 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 339 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி , ஒசூர் அரசு (2005-06) 50 52 உள்ளது மூ 340 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி பன்னந்துhர் அரசு (2004-05) 50 59 உள்ளது மூ 341 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி அத்திப்பாடி, (2005-06) தனியார் (ஹ) *** (2005-06) (சுஹளு) 50 44 இல்லை ** ** தற்காலிகமாக பள்ளி வளாகத்திலுள்ள கட்டடத்தில் இயங்கி வருகிறது. *** அரசு கடிதம் எண். 8310/ பி.ந.1 / 2008-10, பி.ந., மி.பி.ந மற்றும் சி.பா நலத்துறை நாள். 11.9.09. 342 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஊத்தங்கரை, (2006-07) (தி)** அரசு (2005-06) (ஹ) *** 60* 72 இல்லை – ** அரசு கடிதம் எண். 1016, பி.ந.1 / 2007-2, பி.ந., மி.பி.ந மற்றும் சி.பா நலத்துறை நாள். 4.5.2007. *** அரசு கடிதம் எண். 8310/ பி.ந.1 / 2008-10, பி.ந., மி.பி.ந மற்றும் சி.பா நலத்துறை நாள். 11.9.09. 343 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி, மகாராஜகடை , (2007-08) தனியார் 50 37 இல்லை 2600/- 344 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி, மோரனஹள்ளி, ( 2008-09) தனியார் 55** 54 இல்லை 2860/- 345 15 பள்ளி மாணவியர் விடுதி பர்கூர் அரசு (2001-02) ழுடீஐ 55** 52 உள்ளது மூ 346 16 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கிருஷ்ணகிரி அரசு (2005-06) 50 57 இல்லை – 347 17 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சிகரலபள்ளி அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 41 உள்ளது மூ 348 18 பள்ளி மாணவியர் விடுதி அனந்துhர் அரசு (2005-06) 50 32 உள்ளது மூ 349 19 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சந்துhர் அரசு (2005-06) 50 49 உள்ளது மூ 350 20 பள்ளி மாணவியர் விடுதி உல்லுக்குருக்கி அரசு (2003-04) 50 56 உள்ளது மூ 125 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 351 21 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சிங்காரப்பேட்டை அரசு 50 56 உள்ளது மூ 352 22 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, கெரிகேபள்ளி அரசு (2005-06) 50 47 உள்ளது மூ 353 23 பள்ளி மாணவியர் விடுதி மகனுhர்பட்டி அரசு (2005-06) 50 47 உள்ளது மூ 354 24 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, ஊத்தங்கரை அரசு (2005-06) ழுடீஐ 75** 102 உள்ளது மூ வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச் (14) 355 1 ஐ.டி.ஐ. பாலிடெக்னிக் மாணவர் விடுதி, கிருஷ்ணகிரி னீபூ² ழுடீஐ 75** 71 ஙி÷ச்÷¶ மூ 356 2 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, கிருஷ்ணகிரி (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 80** 82 – 10080/- 357 3 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, பர்கூர் ஷிறூத்புட்ட்ச் 100 0 ஙி÷ச்÷¶ – 358 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி சிங்காரபேட்டை னீபூ² 50 46 ஙி÷ச்÷¶ மூ 359 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி போச்சம்பள்ளி னீபூ² ழுடீஐ 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 360 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி குன்னத்துhர் னீபூ² 40 25 ஙி÷ச்÷¶ மூ 361 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி, உப்பாரப்பட்டி னீபூ² 50 47 ஙி÷ச்÷¶ மூ 362 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி மாத்துhர் னீபூ² 50 49 ஙி÷ச்÷¶ மூ 363 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி கிருஷ்ணகிரி அணை (2005-06) ந்ðட்¶ðச் ðஜித்ஷிச் ¶¬க்ஷிலிச் லிஸிச்ர்ஸிவூச் 55 53 மூ மூ 364 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி வேலம்பட்டி (2007-08) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 49 மூ 2790/- 126 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 365 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி வெண்ணம்பள்ளி (2010-11) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 32 ஙி÷ச்÷¶ நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டும் 366 12 பள்ளி மாணவியர் விடுதி பண்ணந்தூர் (2007-08) னீபூ² (2009-10) 50 48 மூ – 367 13 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, காவேரிப் பட்டினம் னீபூ² 50 53 ஙி÷ச்÷¶ மூ 368 14 பள்ளி மாணவியர் விடுதி போச்சம்பள்ளி னீபூ² 50 52 ஙி÷ச்÷¶ மூ 10) சேலம் மாவட்டம் (16 +30 =46) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (16) 369 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி சேலம் அரசு ( 2004-05) 120** 112 உள்ளது மூ 370 2 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி ஆத்தூர் (2006-07) அரசு (2007-08) (100) 65** 80 உள்ளது மூ 371 3 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, சேலம்-8 அரசு ( 2004-05) ழுடீஐ 85** 99 உள்ளது மூ 372 4 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, மணக்காடு சேலம் (2006-07) அரசு (2007-08) (100) 75** 88 உள்ளது மூ 373 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி, வாழப்பாடி அரசு (2004-05) 50 61 உள்ளது மூ 374 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி இளம்பிள்ளை அரசு 90 90 உள்ளது மூ 375 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி அம்மாப்பேட்டை அரசு (2004-05) 50 50 உள்ளது மூ 376 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி சர்க்கார்கொல்லப்பட்டி அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 50 உள்ளது மூ 377 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி அயோத்தியாப் பட்டினம் அரசு (2003-04) 60** 66 உள்ளது மூ 127 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 378 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி செட்டிமாங்குறிச்சி , (2005-06) அரசு ( 2008-09) 50 55 உள்ளது 379 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி , மல்லுhர் (2005-06) தனியார் (2007-08) (50) (சுஹளு) 50 49 உள்ளது 3430/- 380 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி வலசையூர் (2006-07) அரசு (2007-08) (50) 55** 61 உள்ளது மூ 381 13 பள்ளி மாணவியர் விடுதி ஆத்தூர் (2006-07) தனியார் (2010-11) 50 50 உள்ளது 7500/- 382 14 பள்ளி மாணவியர் விடுதி மேட்டூர் (2006-07) தனியார் 50 53 உள்ளது 10100/- 383 15 பள்ளி மாணவியர் விடுதி காமராஜர் காலனி , அம்மமாபேட்டை (2006-07) தனியார் 50 58 உள்ளது 7150/- 384 16 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, மல்லூர் ( 2007-08) தனியார் 50 50 உள்ளது 5800/- வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(30) 385 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி சேலம் னீபூ² ழுடீஐ 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 386 2 கல்லூரி மாணவர் விடுதி, மேட்டூர் (2010-11) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 50 ஙி÷ச்÷¶ 13700/- 387 3 கல்லூரி மாணவியர் விடுதி, மேட்டூர் (2008-09) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 35 ஙி÷ச்÷¶ 6450/- 388 4 கல்லூரி மாணவியர் விடுதி, சேலம் ஷிறூத்புட்ட்ச் 100 0 ஙி÷ச்÷¶ 389 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி கொங்கனாபுரம் னீபூ² 70 70 ஙி÷ச்÷¶ மூ 390 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி மகுடன்சாவடி னீபூ² 70 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 391 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி முத்துநாயக்கன் பட்டி னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 128 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 392 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி தாரமங்கலம் னீபூ² 70 70 ஙி÷ச்÷¶ மூ 393 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி தீவட்டிப்பட்டி னீபூ² 70 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 394 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி எடப்பாடி னீபூ² 70 70 ஙி÷ச்÷¶ மூ 395 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி சாத்தப்பாடி னீபூ² 75 75 ஙி÷ச்÷¶ மூ 396 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி வீரகனுhர் னீபூ² 50 53 ஙி÷ச்÷¶ மூ 397 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி கொளத்துhர் னீபூ² 75 92 ஙி÷ச்÷¶ மூ 398 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி கீரிப்பட்டி னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 399 15 பள்ளி மாணவர் விடுதி பெத்தநாயக்கன் பாளையம் னீபூ² 50 53 ஙி÷ச்÷¶ மூ 400 16 பள்ளி மாணவர் விடுதி, மேச்சேரி னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 401 17 பள்ளி மாணவர் விடுதி, ஆத்தூர் னீபூ² 55 70 ஙி÷ச்÷¶ மூ 402 18 பள்ளி மாணவர் விடுதி, வீரபாண்டி னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 403 19 பள்ளி மாணவர் விடுதி, குள்ளமுடையனூர் னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 404 20 பள்ளி மாணவர் விடுதி, ஆட்டையாம்பட்டி னீபூ² 45 45 ஙி÷ச்÷¶ மூ 405 21 பள்ளி மாணவர் விடுதி, காவேரிபுரம் னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 406 22 பள்ளி மாணவர் விடுதி, நங்கவல்லி னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 129 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 407 23 பள்ளி மாணவர் விடுதி, ஜாரிகொண்டலம் பட்டி னீபூ² 55 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 408 24 பள்ளி மாணவர் விடுதி, மேட்டூர் (2007-08) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 50 ஙி÷ச்÷¶ 12000/- 409 25 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கூடமலை (2010-11) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 50 ஙி÷ச்÷¶ 2960/- 410 26 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, தாரமங்கலம் னீபூ² ழுடீஐ 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 411 27 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, கொளத்தூர் னீபூ² 65** 76 ஙி÷ச்÷¶ மூ 412 28 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, வாழப்பாடி (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 55 55 ஙி÷ச்÷¶ 5060/- 413 29 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, எடப்பாடி (2007-08) ஷிறூத்புட்ட்ச் (2010-11) 50 55 ஙி÷ச்÷¶ 9980/- 414 30 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, வலசையூர், (அயோத்திபட்டிணம்) (2010-11) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 55 ஙி÷ச்÷¶ 5840/- 11) நாமக்கல் மாவட்டம் (20 + 7 =27) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (20) 415 1 கல்லூரி மாணவர் விடுதி, நாமக்கல் அரசு ( 2004-05) 55** 71 உள்ளது மூ 416 2 கல்லூரி மாணவர் விடுதி, ராசிபுரம் (2005-06) தனியார் 80** 104 உள்ளது *** (*** தற்காலிகமாக கல்லுhரி வளாகத்திலுள்ள கட்டிடத்தில் இயங்கி வருகிறது) 417 3 கல்லூரி மாணவியர் விடுதி, நாமக்கல் அரசு ( 2004-05) 80** 92 உள்ளது மூ 418 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி எருமைப்பட்டி அரசு (2005-06) 75* 63 உள்ளது மூ 419 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி எலச்சிபாளையம் அரசு (2001-02) ழுடீஐ 70 60 உள்ளது மூ 130 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 420 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி னீத்தனுhர் அரசு (2003-04) 55** 47 உள்ளது மூ 421 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி மங்களாபுரம் அரசு (2005-06) 60** 46 உள்ளது மூ 422 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி காரைக்குறிச்சி புதுhர் அரசு (2003-04) 50 52 உள்ளது மூ 423 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி விட்டாம்பாளையம் அரசு (2001-02) ழுடீஐ 55** 45 உள்ளது மூ 424 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி காளப்பநாயக்கன் பட்டி அரசு (2005-06) 50 65 உள்ளது மூ 425 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி செல்லப்பம்பட்டி அரசு (2001-02) 75 75 உள்ளது மூ 426 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி ராசிபுரம் புதுhர்பாளையம் அரசு ழுடீஐ 90** 120 உள்ளது மூ 427 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி, நாமக்கல் (2005-06) அரசு (2008-09) (ஹ) *** 50 52 உள்ளது – ***அரசு க.எண் 13425/ðத்.ஹி1/08-2, ðத்.ஷ., வூத்.ðத்.ஷ. (வூ) ழித்.ðட் ஹியூஷிச்¶¬க்ஷி, ஹிட்÷ச் 5.3.2009. 428 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி, ஏழுர் பள்ளி (2007-08) அரசு (2005-06) (ஹ) *** 50 50 உள்ளது மூ *** அரசு கடிதம் எண். 8310/ பி.ந.1 / 2008-10, பி.ந., மி.பி.ந மற்றும் சி.பா நலத்துறை நாள். 11.9.09. 429 15 பள்ளி மாணவர் விடுதி, தொ. ஜேடர்பாளையம் (2007-08) அரசு ( 2008-09) 60** 51 உள்ளது மூ 430 16 பள்ளி மாணவர் விடுதி, வையப்பமலை (2007-08) அரசு ( 2008-09) 60* 38 உள்ளது 431 17 பள்ளி மாணவியர் விடுதி வையப்பமலை அரசு (2001-02) ழுடீஐ 55** 48 உள்ளது மூ 432 18 பள்ளி மாணவியர் விடுதி முள்ளுக்குறிச்சி அரசு 60** 66 உள்ளது மூ 433 19 பள்ளி மாணவியர் விடுதி நாமகிரிப்பேட்டை, (2008-09) தனியார்(ஹ) *** (2005-06) (சுஹளு) 50 43 உள்ளது ** 131 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 ** தற்காலிகமாக பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள கட்டிடத்தில் இயங்கி வருகிறது ***அரசு கடிதம் எண். 8310/ பி.ந.1 / 2008-10, பி.ந., மி.பி.ந மற்றும் சி.பா நலத்துறை நாள். 11.9.09. 434 20 பள்ளி மாணவியர் விடுதி வேலங்கவுண்டம்பட்டி, (2010-11) தனியார் 50 21 வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(7) 435 1 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி ராசிபுரம் ஷிறூத்புட்ட்ச் 100 0 ஙி÷ச்÷¶ 436 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி முள்ளுக்குறிச்சி னீபூ² ழுடீஐ 50 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 437 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி மல்லசமுத்திரம் னீபூ² 70 64 ஙி÷ச்÷¶ மூ 438 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி , ராமாபுரம் னீபூ² 40 45 ஙி÷ச்÷¶ மூ 439 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி திம்மநாயக்கன்பட்டி னீபூ² 55** 59 – மூ 440 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருச்செங்கோடு (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 47 ஙி÷ச்÷¶ 6000/- 441 7 பள்ளி மாணவியர் விடுதி திருச்செங்கோடு னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 12) கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் (19 +7+1=27) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (18) 442 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி பேரூர் கோயம்புத்துhர் அரசு (2001-02) 145** 170 உள்ளது மூ 443 2 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி சிங்காநல்லுhர் கோயம்புத்துhர் (2011-12) தனியார் 60 70 சிங்காநல்லூர் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல மாணவர் விடுதிக்காக கட்டப்பட்ட சொந்தக்கட்டடத்தில் பி.வ கல்லூரி மாணவியர் விடுதி தற்காலிகமாக இயங்கி வருகிறது. எனவே சிங்காநல்லூர் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மாணவர் விடுதி வாடகைக் கட்டடத்தில் இயங்கி வருகிறது. பிற்படுத்தப்பட்டோர் கல்லூரி மாணவியர் விடுதிக்கு பொதுப்பணித்துறை மூலம் கட்டடம் கட்டும்பணி முடிக்கப்பட்ட உடன் கல்லூரி மாணவியர் விடுதி அக்கட்டடத்திற்கு மாற்றப்பட்டு, சிங்காநல்லூர் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல மாணவர் விடுதி சொந்தக்கட்டடத்தில் இயங்கும் . 132 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 சிங்காநல்லூரில் பள்ளி மாணவர் விடுதியாக இயங்கி வந்த விடுதி அ.ஆ. (நி) எண் 118 பிவ, மிபிவ, (ம) சிபா நலத்துறை நாள் 22.12.2011இன்படி கல்லுhரி மாணவர் விடுதியாக தற்பொழுது இயங்கி வருகிறது. 444 3 தொழிற்பயிற்சி மாணவர் விடுதி கவுண்டம்பாளையம்(2011-12) தனியார் 100 0 445 4 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி கோயம்புத்துhர்(2005-06) தனியார் ( 2007-08) (100) (சுஹளு) 75** 100 உள்ளது நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டும் தற்பொழுது இவ்விடுதி, 437 வரிசை எண்ணில் உள்ள சிங்காநல்லூர் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல மாணவர் விடுதிக்காக கட்டப்பட்ட சொந்தக்கட்டடத்தில் தற்காலிகமாக இயங்கி வருகிறது. கல்லூரி மாணவியர் விடுதிக்கு என பொதுப்பணித்துறை மூலம் சொந்தக்கட்டடம் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. 446 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி , மேட்டுப் பாளையம் அரசு (2001-02) 50 44 உள்ளது மூ 447 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி கிணத்துக்கடவு அரசு (2001-02) (ஆடுஹ.ஊனு. குரனே) 50 31 உள்ளது மூ Þஷச்ஷத்´ஷித்லிச்ஸ் ழிஸிச்ஸிவூறூச்க்ஷி ஙிசிðச்ðத்றூட்ச் ந்ஷிட்ஸ்ஷித் ம்வூவூச்ðட்ஸிச்´ ஷித்ஸிச்ஸிஷிச்ஷித்றூச்லி¦தூச் 2001-02Ýவூச் Ýஜிச்ர்யூச் னீபூழிட்¬ஜி (ஹித்¬யூ) ணிஜிச். 221, ஞிபூலி ஷ÷ட்ச்ழிச்ழித் (வூஷித் 1) ¶¬க்ஷி, ஹிட்÷ச் 5.9.2001றூச்ðர் ழிஸிச்ஸிவூறூச்க்ஷி ஙிசிðச்ðத்றூட்ச் ஹித்ஷித் இ. இ.12.00 Þயூஸிச்ழிஷிச்¬ஷி வூஸிச்´ம்வூ ðபுறூச்ð´ஷிச்ஷித் லிஸிச்ஸிஸி ¬வூபுவூச் யுயூவூச் (னு.சு.னு.ஹ) ந்ழிட்ஹிச்ஷிலிச் லிஸிச்ஸிஸிவூச் லிஸிச்ஸிðச்ðஸி´÷ச்÷¶. 448 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஆணைமலை அரசு (2004-05) 55** 47 உள்ளது மூ 449 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி சர்க்கார்சாமக் குளம் அரசு (1997-98) 55** 46 உள்ளது மூ 450 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி பொள்ளாச்சி அரசு (2005-06) 55** 61 உள்ளது மூ 451 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி புஜங்கனுhர் அரசு (2003-04) 55** 47 உள்ளது மூ 452 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி வெள்ளியங்காடு அரசு (2005-06) 55** 55 உள்ளது மூ 133 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 453 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி வெள்ளங்கிணறு அரசு (2001-02) (ஆடுஹ.ஊனு. குரனே) 50 39 உள்ளது மூ Þஷச்ஷத்´ஷித்லிச்ஸ் ழிஸிச்ஸிவூறூச்க்ஷி ஙிசிðச்ðத்றூட்ச் ந்ஷிட்ஸ்ஷித் ம்வூவூச்ðட்ஸிச்´ ஷித்ஸிச்ஸிஷிச்ஷித்றூச்லி¦தூச் 2001-02Ýவூச் Ýஜிச்ர்யூச் னீபூழிட்¬ஜி (ஹித்¬யூ) ணிஜிச். 221, ஞிபூலி ஷ÷ட்ச்ழிச்ழித் (வூஷித் 1) ¶¬க்ஷி, ஹிட்÷ச் 5.9.2001றூச்ðர் ழிஸிச்ஸிவூறூச்க்ஷி ஙிசிðச்ðத்றூட்ச் ஹித்ஷித் இ. இ.12.00 Þயூஸிச்ழிஷிச்¬ஷி வூஸிச்´ம்வூ ðபுறூச்ð´ஷிச்ஷித் லிஸிச்ஸிஸி ¬வூபுவூச் யுயூவூச் (னு.சு.னு.ஹ) ந்ழிட்ஹிச்ஷிலிச் கட்டஸிவூச் லிஸிச்ஸிðச்பட்´÷ச்÷¶. 454 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி, சூளுர் (2005-06) அரசு ( 2009-10) 50 40 உள்ளது மூ 455 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி , நாயக்கன் பாளையம் ( 2005-06) தனியார் (2010-11) 50 40 உள்ளது 1262/- 456 15 பள்ளி மாணவர் விடுதி , செஞ்சேரிமலை( 2005-06) தனியார் 50 46 உள்ளது *** *** தற்காலிகமாக பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள கட்டிடத்தில் இயங்கி வருகிறது 457 16 பள்ளி மாணவர் விடுதி , காரமடை (2005-06) அரசு ( 2008-09) 55** 56 உள்ளது மூ 458 17 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சீளியூர் அரசு (2001-02) (ஆடுஹ.ஊனு குரனே) 70** 70 உள்ளது மூ Þஷச்ஷத்´ஷித்லிச்ஸ் ழிஸிச்ஸிவூறூச்க்ஷி ஙிசிðச்ðத்றூட்ச் ந்ஷிட்ஸ்ஷித் ம்வூவூச்ðட்ஸிச்´ ஷித்ஸிச்ஸிஷிச்ஷித்றூச்லி¦தூச் 2001-02Ýவூச் Ýஜிச்ர்யூச் னீபூழிட்¬ஜி (ஹித்¬யூ) ணிஜிச். 221, ஞிபூலி ஷ÷ட்ச்ழிச்ழித் (வூஷித் 1) ¶¬க்ஷி, ஹிட்÷ச் 5.9.2001றூச்ðர் ழிஸிச்ஸிவூறூச்க்ஷி ஙிசிðச்ðத்றூட்ச் ஹித்ஷித் இ. இ.12.00 Þயூஸிச்ழிஷிச்¬ஷி வூஸிச்´ம்வூ ðபுறூச்ð´ஷிச்ஷித் லிஸிச்ஸிஸி ¬வூபுவூச் யுயூவூச் (னு.சு.னு.ஹ) ந்ழிட்ஹிச்ஷிலிச் கட்டஸிவூச் லிஸிச்ஸிðச்பட்´÷ச்÷¶. இவ்விடுதிக்கு கூடுதலாக அரசுக் கட்டடம் கட்ட 2011-2012ஆம் ஆண்டில் பகுதி ஐஐ திட்டத்தின் கீழ் அ.ஆ. (நி) எண் 96, பிவ, மிபிவ (ம) சிபா நலத்துறை நாள், 11.11.2013இன்படி ரூ.22.99 இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு தற்போது பணி நடைபெற்று வருகிறது. 459 18 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சொக்கம்பாளையம் அரசு 55** 60 உள்ளது மூ 460 19 பள்ளி மாணவியர் விடுதி , பொள்ளாச்சி (2005-06) தனியார் 55** 55 உள்ளது 12500/- வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(7) 461 1 பள்ளி மாணவர் விடுதி தொண்டாமுத்துhர் னீபூ² 50 50 உள்ளது மூ 134 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 462 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி சொக்கம்பாளைம் னீபூ² 55** 55 உள்ளது மூ 463 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி பெத்திக்குட்டை னீபூ² 55** 55 உள்ளது மூ 464 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி கோட்டூர் னீபூ² 55** 40 உள்ளது மூ 465 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஒடக்கல் பாளையம் னீபூ² 50 50 உள்ளது மூ 466 6 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சின்னதடாகம் னீபூ² 55** 62 உள்ளது மூ 467 7 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சொக்கம் பாளையம் னீபூ² ழுடீஐ 55** 55 உள்ளது மூ ழி¦பூச்வூபூðத்றூபூச் ஹியூ ஷத்´ஷித் (1) 468 1 பள்ளி மாணவியர் விடுதி ஆலாந்துறை னீபூ² 55** 55 உள்ளது மூ 13) ஈரோடு மாவட்டம் (21 +9 +1 =31) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (21) 469 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி, ஈரோடு அரசு ( 2003-04) 55** 66 உள்ளது மூ 470 2 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி, கோபிச்செட்டி பாளையம் அரசு 100 81 உள்ளது மூ *** இந்து சமய மற்றும் அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டிலுள்ள முத்துக்குமாரசுவாமி திருக்கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தில் இவ்விடுதி, பள்ளி மாணவர் விடுதி, கோபிச்செட்டிபாளையம் ஆகிய இரண்டு விடுதிகளுக்கும் சொந்தக் கட்டடம் கட்டப்பட்டுள்ளதால், அரசு ஆணை எண். 61 (டி) , பிவ, மி.பி.வ மற்றும் சி.பா நலத்துறை நாள் . 10.7.2007 ன்படி மாதாந்திர குத்தகைத் தொகையாக ரூ. 250/- வழங்கப்படுகிறது. 471 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி பெருந்துறை அரசு 100 57 உள்ளது மூ 472 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி சத்யமங்கலம் அரசு (2001-02) 80** 94 உள்ளது மூ 135 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 473 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி கோபிச்செட்டிபாளையம் அரசு*** 50 42 உள்ளது மூ *** இந்து சமய மற்றும் அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டிலுள்ள முத்துக்குமாரசுவாமி திருக்கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தில் இவ்விடுதி, கல்லுhரி மாணவர் விடுதி, கோபிச்செட்டிபாளையம் ஆகிய இரண்டு விடுதிகளுக்கும் சொந்தக் கட்டடம் கட்டப்பட்டுள்ளதால், அரசு ஆணை எண். 61 (டி) , பிவ, மி.பி.வ மற்றும் சி.பா நலத்துறை நாள் 10.7.2007 ன்படி மாதாந்திர குத்தகைத் தொகையாக ரூ. 250/- வழங்கப்படுகிறது. 474 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி புஞ்சைபுளியம்பட்டி அரசு (2005-06) 50 54 உள்ளது மூ 475 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி , சிவகிரி அரசு (2001-02) 60* 60 உள்ளது மூ 476 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி சென்னிமலை அரசு (2003-04) 50 29 உள்ளது மூ 477 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி தாளவாடி அரசு 50 59 உள்ளது மூ 478 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி மொடக்குறிச்சி அரசு (2001-02) 65** 71 உள்ளது மூ 479 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி அவல்பூந்துறை அரசு (2003-04) 50 53 உள்ளது மூ 480 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி நம்பியூர் அரசு (2004-05) 65** 61 உள்ளது மூ 481 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி வி.வெள்ளோடு தனியார் 50 38 இல்லை 2576/- 482 14 பள்ளி மாணவியர் விடுதி அவல்பூந்துறை அரசு (1996-97) 55** 55 உள்ளது மூ 483 15 பள்ளி மாணவியர் விடுதி பெருந்துறை அரசு (2001-02) ழுடீஐ 50 50 உள்ளது மூ 484 16 பள்ளி மாணவியர் விடுதி , புஞ்சைபுளியம் பட்டி அரசு 60 60 உள்ளது மூ 485 17 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கொடுமுடி அரசு 50 55 உள்ளது மூ 136 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 486 18 பள்ளி மாணவியர் விடுதி அத்தாணி அரசு ழுடீஐ 50 56 உள்ளது மூ 487 19 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, காவிலிப் பாளையம் அரசு (2003-04) 65** 64 உள்ளது மூ 488 20 பள்ளி மாணவியர் விடுதி , ஈரோடு (2005-06) தனியார் * ( 2008-09) 50 54 உள்ளது 11880/- *அரசு க.எண் 2510 ./ ðத்.ஹி1/ 2009-2, ðத்.ஷ., வூத்.ðத்.ஷ. (வூ) ழித்.ஹி.¶¬க்ஷி, ஹிட்÷ச் 3.6.2009. ந்ழிட்ஹிச்ஷிலிச் லிஸிச்ஸிஸிவூச் கட்ஸி ரீம்பூட்´ மாநகராட்சி ணியூச்¬யூலிச்ஸ்÷ச் ஹித்யூவூச் லித்¬ஸிலிச்லிட்ஷிஷிட்யூச் ழித்ஷிச்ம்ஷிட்´ ணிதிவூச் Þஸிஷிச்ஷித்யூச் ந்ழிட்ஹிச்ஷிலிச் கட்டடம் லிஸிச்ஸி ஹித்யூவூச் ம்ஷிட்ச்¾ ந்ழிபுச்புðச்ðஸிச்´ ந்ðட்.ð.¶¬க்ஷிபுத்ஸிவூச் னிðச்ð¬ஸிலிச்லிðச்ðஸிச்ஸி¶. 489 21 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சிவகிரி (2005-06) அரசு ( 2008-09) 60* 69 உள்ளது வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்.(9) 490 1 பள்ளி மாணவர் விடுதி, மலையபாளையம் னீபூ² 50 49 உள்ளது மூ 491 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி , காவிலிப்பாளையம் னீபூ² 60** 60 உள்ளது மூ 492 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி குருவரெட்டியூர் னீபூ² 45** 49 உள்ளது மூ 493 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி , அந்தியூர் னீபூ² 50 52 உள்ளது மூ 494 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி அரச்சலுhர் னீபூ² 50 54 உள்ளது மூ 495 6 பள்ளி மாணவியர் விடுதி பவானி னீபூ² 50 49 உள்ளது மூ 496 7 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, குருவரெட்டியூர் னீபூ² ழுடீஐ 50 55 உள்ளது மூ 497 8 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சத்தியமங்கலம் னீபூ² ழுடீஐ 60** 66 உள்ளது மூ 498 9 பள்ளி மாணவியர் விடுதி அத்தாணி, மூங்கில்பட்டி னீபூ² 50 55 உள்ளது மூ 137 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 ழி¦பூச்வூபூðத்றூபூச் ஹியூ ஷத்´ஷித் (1) 499 1 பள்ளி மாணவியர் விடுதி பங்களாபுதுhர் னீபூ² 50 55 உள்ளது மூ 14) திருப்பூர் மாவட்டம் (20 +3 +2 =25) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (20) 500 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி திருப்பூர் அரசு 120** 124 உள்ளது மூ 501 2 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி உடுமலைப்பேட்டை அரசு (2003-04) 50 50 உள்ளது மூ 502 3 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி உடுமலைப்பேட்டை (2011-12) தனியார் 100 0 503 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி பொங்கலுhர் அரசு (2003-04) 50 49 உள்ளது மூ 504 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி, பல்லடம் அரசு (2001-02) 50 49 உள்ளது மூ 505 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி உடுமலைப்பேட்டை அரசு 50 41 உள்ளது மூ 506 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி , குமரலிங்கம், (2005-06) அரசு (2005-06) (ஹ) *** (சுஹளு) 50 48 உள்ளது 3986/- ***அரசு கடிதம் எண். 8310/ பி.ந.1 / 2008-10, பி.ந., மி.பி.ந மற்றும் சி.பா நலத்துறை நாள். 11.9.09. 507 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி காங்கேயம் அரசு (2004-05) 50 44 உள்ளது மூ 508 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி , வெள்ளகோயில் அரசு 50 47 உள்ளது மூ 509 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி தாயம்பாளையம் அரசு 50 47 உள்ளது மூ 510 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி தாராபுரம் அரசு (2005-06) 50 39 உள்ளது மூ 138 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 511 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி குண்டடம் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 35 உள்ளது மூ 512 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி, எலுகாம்வலசு , (2007-08)(தி)* தனியார் (2010-11) 50 38 உள்ளது *** * அரசு கடிதம் எண். 8014/ பிந1/ 2007-1 பிவ, மி.பி.வ நலத்துறை, நாள். 17.8.2007. *** தற்காலிகமாக பள்ளி வளாகத்திலுள்ள கட்டடத்தில் இயங்கி வருகிறது . 513 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி சின்னக்கம்பட்டி அரசு 50 41 உள்ளது மூ 514 15 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஊத்துக்குளி அரசு 60 48 உள்ளது மூ 515 16 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, திருப்பூர் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 46 உள்ளது மூ 516 17 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, உடுமலைப்பேட்டை. அரசு (2001-02) ழுடீஐ 50 45 உள்ளது மூ 517 18 பள்ளி மாணவியர் விடுதி காங்கேயம் அரசு (2003-04) 55** 48 உள்ளது மூ 518 19 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, வெள்ளகோயில் , (2007-08) அரசு ( ஹ ) (2007-08) (100) 50 35 உள்ளது 519 20 பள்ளி மாணவியர் விடுதி தாராபுரம் அரசு (2005-06) 50 50 உள்ளது மூ வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(3) 520 1 பள்ளி மாணவர் விடுதி மடத்துக்குளம் னீபூ² 50 49 ஙி÷ச்÷¶ மூ 521 2 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சின்னக்கம்பட்டி (2006-07) னீபூ² 2007-08) 50 35 ஙி÷ச்÷¶ மூ 522 3 பள்ளி மாணவியர் விடுதி முத்தூர் (2007-08) னீபூ² (2007-08) 50 43 ஙி÷ச்÷¶ மூ ழி¦பூச்வூபூðத்றூபூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(2) 523 1 பள்ளி மாணவர் விடுதி அவினாசி னீபூ² 50 31 ஙி÷ச்÷¶ மூ 139 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 524 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி , திருப்பூர் ஷிறூத்புட்ட்ச் (சுஹளு) (2005-06) 50 33 – 2025/- 15) நீலகிரி மாவட்டம் (17 +1 =18) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (17) 525 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி உதகமண்டலம் அரசு 110* 114 உள்ளது மூ 526 2 கல்லூரி மாணவர் விடுதி, கூடலூர் (2005-06) தனியார் *** 2005-06) (ஹ) (சுஹளு) 50 24 உள்ளது ** ** தற்காலிகமாக பஞ்சாயத்திற்கு சொந்தமான கட்டடத்தில் இயங்கி வருகிறது. ***அரசு கடிதம் எண். 8310/ பி.ந.1 / 2008-10, பி.ந., மி.பி.ந மற்றும் சி.பா நலத்துறை நாள். 11.9.09. 527 3 பாலிடெக்னிக் மாணவர் விடுதி உதகமண்டலம் (2005-06) தனியார் ( 2009-10) 60* 66 உள்ளது *** *** தற்காலிகமாக உதகமண்டலம் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல கல்லூரி மாணவர் விடுதியின் முதல் தளத்தில் இயங்கி வருகிறது. 528 4 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி உதகமண்டலம் அரசு 65** 68 உள்ளது மூ 529 5 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி கூடலூர் (2010-11) தனியார் 50 33 7516/- 530 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி குன்னுhர் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 30 29 உள்ளது மூ 531 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி தேவர்சேட்¬ல அரசு (2003-04) 40 44 உள்ளது மூ 532 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி அம்பலமூலா அரசு 50 41 உள்ளது மூ 533 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி துதூர்மட்டம் அரசு (2005-06) 50 35 உள்ளது மூ 534 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி எருமாடு அரசு (2001-02) 50 43 உள்ளது மூ 140 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 535 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி கூடலுhர் அரசு (2001-02) (ஆடுஹ.ஊனு. குரனே) 30 30 உள்ளது மூ Þஷச்ஷத்´ஷித்லிச்ஸ் ழிஸிச்ஸிவூறூச்க்ஷி ஙிசிðச்ðத்றூட்ச் ந்ஷிட்ஸ்ஷித் ம்வூவூச்ðட்ஸிச்´ ஷித்ஸிச்ஸிஷிச்ஷித்றூச்லி¦தூச் 2001-02Ýவூச் Ýஜிச்ர்யூச் னீபூழிட்¬ஜி (ஹித்¬யூ) ணிஜிச். 221, ஞிபூலி ஷ÷ட்ச்ழிச்ழித் (வூஷித் 1) ¶¬க்ஷி, ஹிட்÷ச் 5.9.2001றூச்ðர் ழிஸிச்ஸிவூறூச்க்ஷி ஙிசிðச்ðத்றூட்ச் ஹித்ஷித் இ. இ.12.00 Þயூஸிச்ழிஷிச்¬ஷி வூஸிச்´ம்வூ ðபுறூச்ð´ஷிச்ஷித் ( நுஒநஉரவiஎந டீககiஉநச, கூடிறn ஞயnஉhயலயவ) யுயூவூச் ந்ழிட்ஹிச்ஷிலிச் கட்டஸிவூச் லிஸிச்ஸிðச்பட்´÷ச்÷¶. 536 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி தும்மனட்டி அரசு (2003-04) 50 32 உள்ளது மூ 537 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி , இதலார் தனியார் * (2005-06) (சுஹளு) 50 31 இல்லை *** * அரசு க.எண். 12226 / பி.ந.1 / 2005-1 , பிவ, மி.பிவ மற்றும் சி.பா நலத்துii நாள். 1.2.2006 *** தற்காலிகமாக பஞ்சாயத்திற்கு சொந்தமான கட்டடத்தில் இயங்கி வருகிறது. 538 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி துனேரி அரசு 50 34 உள்ளது மூ 539 15 பள்ளி மாணவர் விடுதி கூக்கல்தொறை அரசு 50 40 உள்ளது மூ 540 16 பள்ளி மாணவர் விடுதி கோத்தகிரி அரசு (2001-02) (ஆடுஹ.ஊனு. குரனே) 50 31 உள்ளது மூ Þஷச்ஷத்´ஷித்லிச்ஸ் ழிஸிச்ஸிவூறூச்க்ஷி ஙிசிðச்ðத்றூட்ச் ந்ஷிட்ஸ்ஷித் ம்வூவூச்ðட்ஸிச்´ ஷித்ஸிச்ஸிஷிச்ஷித்றூச்லி¦தூச் 2001-02Ýவூச் Ýஜிச்ர்யூச் னீபூழிட்¬ஜி (ஹித்¬யூ) ணிஜிச். 221, ஞிபூலி ஷ÷ட்ச்ழிச்ழித் (வூஷித் 1) ¶¬க்ஷி, ஹிட்÷ச் 5.9.2001றூச்ðர் ழிஸிச்ஸிவூறூச்க்ஷி ஙிசிðச்ðத்றூட்ச் ஹித்ஷித் இ. இ.12.00 Þயூஸிச்ழிஷிச்¬ஷி வூஸிச்´ம்வூ ðபுறூச்ð´ஷிச்ஷித் (நுஒநஉரவiஎந டீககiஉநச, கூடிறn ஞயnஉhயலயவ) யுயூவூச் ந்ழிட்ஹிச்ஷிலிச் லிஸிச்ஸிவூச் லிஸிச்ஸிðச்ðஸி´÷ச்÷¶. 541 17 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சாம்ராஜ் எஸ்டேட் தனியார் (2005-06) (சுஹளு) 50 50 இல்லை ஷட்ஸி¬லி Þயூச்¬யூ 141 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்.(1) 542 1 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கொளபள்ளி னீபூ² 50 49 ஙி÷ச்÷¶ மூ 16) திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் (35 + 9 +4 =48) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (35) 543 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி கன்டோன்மெண்ட், திருச்சி அரசு 135** 151 உள்ளது மூ 544 2 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி இராமலிங்க நகர், திருச்சிராப்பள்ளி தனியார் *** 130** 155 உள்ளது 19837/- ***இவ்விடுதிக்கு 2005-06 ஆம் ஆண்டில் சொந்தக் கட்டடம் கட்ட உத்தரவிடப்பட்டு, கட்டி முடிக்கப்பட்ட போதிலும் தற்போதும் இவ்விடுதி, தனியார் கட்டடத்தில் இயங்கி வருகிறது. இவ்விடுதிக்கு கட்டப்பட்ட கட்டடத்தில், திருச்சி பி.ந கல்லூரி மாணவியர் விடுதியை ஹிஸிஷிச்ஷி அரசு ஆணை (ஹித்¬யூ)எண். 112, பிவ, மி.பி.வ மற்றும் சி.பா நலத்துறை நாள். 7.11.2008 ல் உத்தரவிட்டுள்ளது. 545 3 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி, காஜாமலை , திருச்சிராப்பள்ளி அரசு (2005-06) 140** 163 உள்ளது மூ 546 4 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி முசிறி அரசு (2004-05) 60** 66 உள்ளது மூ 547 5 பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மாணவர் விடுதி , துவாக்குடி (2008-09) *** தனியார் (2010-11) 50 58 உள்ளது 14,540/- ***அரசு கடிதம் எண். 11271 / பி.ந1 (2) / 2008-2 , பி.வ, மி.பி.வ மற்றும் சி.பா நலத்துறை நாள். 27.11.2008. 548 6 ஐடிஐ மாணவர் விடுதி திருவரம்பூர் அரசு (2003-04) 70** 80 உள்ளது மூ 549 7 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி , ஸ்டேட் பாங்க் காலனி, கிராப்போர்டு, திருச்சி. ( 2006-07) அரசு (2005-06) ழுடீஐ 70** 80 உள்ளது மூ 142 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 இவ்விடுதிக்கு 2007-08Ýவூச் Ýஜிச்´ ந்ழிட்ஹிச்ஷிலிச் லிஸிச்ஸிஸிவூச் கட்ட ஙிஷிச்ஷித்பூஷத்ஸிðச்ðஸிச்ஸி ஹித்¬யூபுத்யூச் ஹி¦ஷித் வூறூச்க்ஷி ஷதூலிச்ஸ் லிட்பூஜிவூட்லி 2005-06Ýவூச் Ýஜிச்ர்யூச் ந்ழிட்ஹிச்ஷிலிச் கட்டடம் கட்ட ஙிஷிச்ஷித்பூஷத்ஸிðச்ðஸிச்ஸி ஷித்ஙுழிச்ழித் Þபூட்வூயூத்விச்லி ஹிலிட்ச் ðத்ஷ லியூச்றீட்த் வூட்ஜிஷட்ச் ஷத்´ஷித்லிச்ஸ் லிஸிச்ஸிðச்ðஸிச்ஸி லிஸிச்ஸிஸிஷிச்ஷித்யூச், ஷித்ஙுழிச்ழித் ðத்ஷ லியூச்றீட்த் வூட்ஜிஷத்புட்ச் ஷத்´ஷித்¬பு செயல்படுத்த னீபூ² ݬஜி ஹித்¬யூ ணிஜிச்.112, ðத்ஷ,வூத்ðத்ஷ (வூ) ழித்ðட் ஹியூஷிச்¶¬க்ஷி ஹிட்÷ச் 7.11.2008யூச் னீபூ² ஙிஷிச்ஷித்பூஷத்ஸிச்ஸி¶. ணிறூம்ஷ 2007 -08Ýவூச் Ýஜிச்ர்யூச் Þஷச்ஷத்´ஷித்லிச்ஸ் வூட்க்ஷிச்க்ஷிட்லி ஹிட்லிðச்ðஸிச்ர்றூவூச் வூட்ஷஸிச்ஸிவூச், Ýபுச்லிச்லிச்லிட்பூறூச்¹யூவூச் ðத்ஷ ஹியூ வூட்ஜிஷத்புட்ச் ஷத்´ஷித்லிச்ஸ் ந்ழிட்ஹிச்ஷிலிச் லிஸிச்ஸிஸிவூச் லிஸிச்ஸி ஷித்ஙுஷிச்ஷி ݬஜி ந்ஷ÷த்புத்ஸிðச்ðஸிச்´÷ச்÷¶. னீபூ² ஷித்ஙுஷிச்ஷி லிர்ஷி ணிஜிச்.13628/ðத்ஹி1/2008-7, ஹிட்÷ச் 24.12.09) 550 8 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி , கிராப்போர்ட், திருச்சி அரசு 55** 63 உள்ளது மூ 551 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருவரம்பூர் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 100 33 உள்ளது மூ 552 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி மணப்பாறை அரசு (2003-04) 110** 112 உள்ளது மூ 553 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி துவறங்குறிச்சி அரசு (2005-06) 50 33 உள்ளது மூ 554 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி கருங்குளம் அரசு (2003-04) ழுடீஐ 50 50 உள்ளது மூ 555 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருவரங்கம் அரசு (2005-06) 50 32 உள்ளது – 556 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி கோவில்பட்டி அரசு (2005-06) 55** 79 உள்ளது மூ 557 15 பள்ளி மாணவர் விடுதி லால்குடி அரசு (2001-02) 50 50 உள்ளது மூ 558 16 பள்ளி மாணவர் விடுதி கொளக்குடி அரசு (2003-04) 50 77 உள்ளது மூ 559 17 பள்ளி மாணவர் விடுதி கண்ணணுர் அரசு (2001-02) 50 70 உள்ளது மூ 560 18 பள்ளி மாணவர் விடுதி பெருவிலபூர் அரசு 50 54 உள்ளது மூ 143 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 561 19 பள்ளி மாணவர் விடுதி கல்லகம் அரசு (2001-02) ழுடீஐ 50 52 உள்ளது மூ 562 20 பள்ளி மாணவர் விடுதி தாத்தையங்கார்பேட்டை அரசு 50 77 உள்ளது மூ 563 21 பள்ளி மாணவர் விடுதி வளநாடு அரசு (2004-05) 50 49 உள்ளது மூ 564 22 பள்ளி மாணவர் விடுதி புதுhர்பாளையம் அரசு (2005-06) 65** 74 உள்ளது மூ 565 23 பள்ளி மாணவர் விடுதி , வாலாடி அரசு (2005-06) 50 42 உள்ளது மூ 566 24 பள்ளி மாணவர் விடுதி மேட்டுப்பாளையம்(2005-06) தனியார் ( 2009-10) 55** 65 உள்ளது 3630/- 567 25 பள்ளி மாணவர் விடுதி , காணக்கினியநல்லூர் (2010-11) தனியார் 50 49 568 26 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கிராப்போர்டு அரசு 30 25 உள்ளது மூ 569 27 பள்ளி மாணவியர் விடுதி வையம்பட்டி தனியார் 50 36 உள்ளது *** *** இவ்விடுதிக்கு 1995-96-ம் ஆண்டில் கட்டடப்பட்ட சொந்தக்கட்டடம் தேசிய நெடுஞ்சாலை பணிகளுக்காக இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை நில ஆர்ஜித சட்டத்தின் கீழ் ஆர்ஜீதம் செய்யப்பட்டுள்ளதால், தற்பொழுது ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு சொந்தமான கட்டடத்தில் தற்காலிகாக இயங்கி வருகிறது. 570 28 பள்ளி மாணவியர் விடுதி பாலக்குறிச்சி அரசு 55** 91 உள்ளது மூ 571 29 பள்ளி மாணவியர் விடுதி திருவரம்பூர் அரசு (2005-06) 60** 54 உள்ளது மூ 572 30 பள்ளி மாணவியர் விடுதி இனாம் குளத்துhர் அரசு (2003-04) ழுடீஐ 50 53 உள்ளது மூ 573 31 பள்ளி மாணவியர் விடுதி தண்டலைப்புதுhர் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 50 உள்ளது மூ 574 32 பள்ளி மாணவியர் விடுதி , முசிறி அரசு (2001-02) 75* 87 உள்ளது மூ 144 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 575 33 பள்ளி மாணவியர் விடுதி தொட்டியம் (2005-06) தனியார் 50 62 உள்ளது 5230/- 576 34 பள்ளி மாணவியர் விடுதி மணச்சநல்லுhர் (2005-06) தனியார் 50 75 உள்ளது 8730/- 577 35 பள்ளி மாணவியர் விடுதி , தாத்தையங்கார்பேட்டை (2005-06) தனியார் (ஹ) ** (2005-06) (சுஹளு) 50 57 உள்ளது 4000/- ** அரசு கடிதம் எண். 8310/ பி.ந.1 / 2008-10, பி.ந., மி.பி.ந மற்றும் சி.பா நலத்துறை நாள். 11.9.09. வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(9) 578 1 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி முசிறி தனியார் 100 0 ஙி÷ச்÷¶ – 579 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி , டி.சுக்கம்பட்டி னீபூ² 50 61 ஙி÷ச்÷¶ மூ 580 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி பச்சபெருமாள் பட்டி னீபூ² 55 68 ஙி÷ச்÷¶ மூ 581 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி , பயித்தம்பாறை (2005-06) ஷிறூத்புட்ட் (2005-06 ஹடவ.) சுஹளு 50 51 ஙி÷ச்÷¶ 3270/- 582 5 நரிக்குறவர் பள்ளி மாணவர் விடுதி , தேவராயநேரி. (2010-11) தனியார் 100 58 ஙி÷ச்÷¶ நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டும் 583 6 பள்ளி மாணவியர் விடுதி , கோயில்பட்டி னீபூ² 60 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 584 7 பள்ளி மாணவியர் விடுதி , மேட்டுப்பாளையம் னீபூ² 90 115 ஙி÷ச்÷¶ மூ 585 8 பள்ளி மாணவியர் விடுதி நத்தம் னீபூ² 50 68 ஙி÷ச்÷¶ மூ 586 9 பள்ளி மாணவியர் விடுதி , புதூர் பாளையம் (2006-07) னீபூ² (2007-08) 65** 74 ஙி÷ச்÷¶ மூ 145 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 ழி¦பூச்வூபூðத்றூபூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(4) 587 1 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி கிராப்போர்டு திருச்சிராப்பள்ளி னீபூ² 65** 65 ஙி÷ச்÷¶ மூ 588 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி இருதயபுரம்*** தனியார் ழுடீஐ 50 36 ஙி÷ச்÷¶ 4313/- 589 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி உப்பிலியாபுரம் னீபூ² 50 63 ஙி÷ச்÷¶ – 590 4 பள்ளி மாணவியர் விடுதி மணப்பாறை னீபூ² 60 67 ஙி÷ச்÷¶ மூ 17) அரியலுhர் மாவட்டம் (15+17=32) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (15) 591 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி அரியலுhர் அரசு 60** 50 உள்ளது மூ 592 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி மேலனிக்குழி அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 50 உள்ளது மூ 593 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி அரியலுhர் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 90** 90 உள்ளது மூ 594 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருபுரந்தான் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 50 உள்ளது மூ 595 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி வரதராசன்பேட்டை அரசு (2005-06) 55** 55 உள்ளது மூ 596 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஏலக்குறிச்சி ( 2005-06) தனியார் 50 50 உள்ளது நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டும் 597 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி செந்துறை (2006-07) தனியார் 50 55 உள்ளது 3450/- 598 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி, சுண்டக்குடி (2007-08) தனியார் 50 50 மூ 2830/- 599 9 பள்ளி மாணவியர் விடுதி மேலணிக்குழி (2006-07)** அரசு (2007-08) (50) 50 50 மூ 146 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 **அரசு க.எண். 1016 / பி.ந1 / 2007-2, பி.வ, மி.பி.வ மற்றும் சி.பா நலத்துறை நாள். 4.5.2007. 600 10 பள்ளி மாணவியர் விடுதி ஏலாக்குறிச்சி (2006-07) ** தனியார் 50 50 நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டும் **அரசு க.எண். 1016 / பி.ந1 / 2007-2, பி.வ, மி.பி.வ மற்றும் சி.பா நலத்துறை நாள். 4.5.2007. 601 11 பள்ளி மாணவியர் விடுதி மீன்சுருட்டி அரசு (2005-06) 50 50 உள்ளது மூ 602 12 பள்ளி மாணவியர் விடுதி இரும்புலிக்குறிச்சி அரசு (2003-04) 50 50 உள்ளது மூ 603 13 பள்ளி மாணவியர் விடுதி டி.பழுர் அரசு 50 50 உள்ளது மூ 604 14 பள்ளி மாணவியர் விடுதி ஆண்டிமடம் அரசு (2005-06) (சுஹளு) 50 50 உள்ளது – 605 15 பள்ளி மாணவியர் விடுதி வரதராஜன்பேட்டை (இ ) தென்னுhர், (2006-07)*** அரசு (2007-08) (100) 50 50 உள்ளது – ***அரசு க.எண். 683/ பி.ந1 / 2007-1, பி.வ, மி.பி.வ மற்றும் சி.பா நலத்துறை நாள். 24.1.2007. வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(17) 606 1 கல்லூரி மாணவர் விடுதி, அரியலூர் (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 65** 65 ஙி÷ச்÷¶ 8470/- 607 2 கல்லூரி மாணவியர் விடுதி, அரியலூர் ஷிறூத்புட்ட்ச் 100 0 ஙி÷ச்÷¶ – 608 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி பொன்பரப்பி னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 609 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி உடையார் பாளையம் னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 610 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருமழப்பாடி னீபூ² 50 50 மூ மூ 611 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருமானுhர் னீபூ² 50 50 மூ மூ 147 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 612 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி மீன்சுருட்டி னீபூ² ழுடீஐ 55 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 613 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி கீழப்பழூர் னீபூ² 55** 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 614 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஆண்டிமடம் னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 615 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஜெயங் கொண்டம் னீபூ² 65 65 ஙி÷ச்÷¶ மூ 616 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி மருதுhர் னீபூ² ழுடீஐ 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 617 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி சுதாமல்லி னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 618 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி இரும்புலிக்குறிச்சி னீபூ² (2005-06) 50 50 – – 619 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி கோடாலிகருப்பூர் னீபூ² ழுடீஐ 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 620 15 பள்ளி மாணவர் விடுதி டி.பழுர் னீபூ² (சுஹளு) 2005-06 55 55 ஙி÷ச்÷¶ – 621 16 பள்ளி மாணவியர் விடுதி பொன்பரப்பி னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 622 17 பள்ளி மாணவியர் விடுதி ஜெயங் கொண்டம் னீபூ² 55 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 18) பெரம்பலூர் மாவட்டம் (11 +17 =28) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (11) 623 1 பள்ளி மாணவர் விடுதி பெரம்பலுhர் அரசு (2003-04) 60** 64 உள்ளது மூ 624 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி மருவத்துhர் அரசு 100 92 உள்ளது மூ 625 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி கீழப்புலியூர் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 50 உள்ளது மூ 148 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 626 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி செட்டிக்குளம் அரசு (2005-06) 50 38 உள்ளது மூ 627 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி , பேரளி ( 2005-06) தனியார் 50 43 உள்ளது 3160/- 628 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி நக்கச்சேலம் ( 2005-06) (தி)** தனியார் 50 50 உள்ளது 5000/- **அரசு க.டித எண். 1777 / பி.ந.1 / 2006-1 , பிவ, மி.பிவ மற்றும் சி.பா நலத்துறை நாள் 1.3.2006. 629 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி காரை (2006-07)** தனியார் (2010-11) 50 55 உள்ளது 2340/- **அரசு க.டித எண். 1016 / பி.ந.1 / 2007-2 , பிவ, மி.பிவ மற்றும் சி.பா நலத்துறை நாள் 4.5.2007. 630 8 பள்ளி மாணவியர் விடுதி மருவத்தூர் அரசு (2001-02) 55** 59 மூ மூ 631 9 பள்ளி மாணவியர் விடுதி செட்டிக்குளம் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 55 மூ மூ 632 10 பள்ளி மாணவியர் விடுதி குன்னம் ( 2005-06) தனியார் 50 55 மூ 10,200/- 633 11 பள்ளி மாணவியர் விடுதி காரை (2008-09) தனியார் ( 2009-10) 50 55 மூ 3775/- வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(17) 634 1 கல்லூரி மாணவர் விடுதி பெரம்பலூர் (2005-06)*** னீபூ² 75** 75 ஙி÷ச்÷¶ – 635 2 கல்லூரி மாணவியர் விடுதி குறும்பலுhர் தனியார் 100 0 ஙி÷ச்÷¶ – 636 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி துங்காபுரம் னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 637 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி வி.களத்துhர் னீபூ² 40 44 ஙி÷ச்÷¶ மூ 638 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி கொளக்காநத்தம் னீபூ² 50** 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 149 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 639 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி கூத்துhர் னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 640 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி கீழப்பெரம்பலுhர் னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 641 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி குன்னம் னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 642 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஒகலுhர் னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 643 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி சிறுவாச்சூர் னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 644 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி வேப்பூர் (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 55 மூ 2740/- 645 12 பள்ளி மாணவியர் விடுதி அனுக்கூர் னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ 646 13 பள்ளி மாணவியர் விடுதி துங்காபுரம் னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 647 14 பள்ளி மாணவியர் ச்விடுதி வெண்பாவூர் னீபூ² ழுடீஐ 50 54 மூ மூ 648 15 பள்ளி மாணவியர் விடுதி வெங்கலம் னீபூ² ழுடீஐ 50 49 மூ மூ 649 16 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கொளக்காநத்தம் னீபூ² 60** 66 ஙி÷ச்÷¶ மூ 650 17 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கூத்துhர் னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 19) கரூர் மாவட்டம் (11 +6 =17) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (11) 651 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி கரூர் அரசு (2004-05) ழுடீஐ 70** 74 உள்ளது மூ 652 2 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி கரூர் அரசு (2003-04) 80** 87 உள்ளது மூ 150 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 653 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி லாலாபேட்டை அரசு (2004-05) 75 26 உள்ளது மூ 654 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி பஞ்சப்பட்டி அரசு 55** 45 உள்ளது மூ 655 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி நொய்யல் அரசு (2003-04) 60* 52 உள்ளது மூ 656 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி, தோகை மலை அரசு (2003-04) 50 44 உள்ளது மூ 657 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி வாங்கல் அரசு (2004-05) 50 40 உள்ளது மூ 658 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி கரூர் (2005-06) அரசு ( 2008-09) 55** 46 உள்ளது – 659 9 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சின்னதாராபுரம் அரசு (2001-02) ழுடீஐ 50 54 உள்ளது மூ 660 10 பள்ளி மாணவியர் விடுதி , அரவக்குறிச்சி (2005-06) தனியார் 50 55 உள்ளது 5290/- 661 11 பள்ளி மாணவியர் விடுதி , குளித்தலை (2005-06) தனியார் 50 50 உள்ளது 6140/- வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச். (6) 662 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி கரூர் (2005-06) னீபூ² 70** 66 ஙி÷ச்÷¶ 9180 663 2 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி தான்தோன்றிமலை ஷிறூத்புட்ட்ச் 100 0 ஙி÷ச்÷¶ – 664 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி தரகம்பட்டி னீபூ² 50 57 ஙி÷ச்÷¶ மூ 665 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி கானியாளம்பட்டி னீபூ² 50 53 ஙி÷ச்÷¶ மூ 666 5 பள்ளி மாணவியர் விடுதி பஞ்சப்பட்டி (2005-06) னீபூ² (2008-09) 50 60 ஙி÷ச்÷¶ – 667 6 பள்ளி மாணவியர் விடுதி காணியாளம்பட்டி. (2010-11) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 53 ஙி÷ச்÷¶ வாடகை நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டும் 151 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 20) புதுக்கோட்டை மாவட்டம் (46 +3+23 = 72) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (46) 668 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி புதுக் கோட்டை- ஐ அரசு 155** 163 உள்ளது மூ 669 2 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி புதுக்கோட்டை – ஐஐ அரசு 155** 175 உள்ளது மூ 670 3 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி புதுக்கோட்டை-ஐஐஐ அரசு (2005-06) 70** 81 உள்ளது மூ 671 4 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி புதுக்கோட்டை-ஐ அரசு (2001-02) 95** 113 உள்ளது மூ 672 5 கல்லூரி மாணவியர் விடுதி, மாமன்னர் அரசு கலைக் கல்லூரி, புதுக்கோட்டை-ஐஐ (சென்னை மாவட்டத்திலிருந்து மாற்றப்பட்டது)*** தனியார் (2007-08) (100) (சுஹளு) 100** 116 இல்லை 8000/- *** சென்னை மாவட்டம் சூளையில் இயங்காமல் இருந்த பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல கல்லூரி மாணவர் விடுதியை மாற்றி புதுக்கோட்டை யில் புதிய கல்லூரி மாணவியர் விடுதி துவங்க அரசு கடிதம் எண். 10114 / பி.ந.1 / 2005-8 , பி.வ, மி.பி.வ நலத்துறை நாள். 23.3.2007 ல் அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. 673 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஆலங்குடி அரசு (2005-06) ழுடீஐ 60** 63 உள்ளது மூ 674 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருமயம் அரசு (2003-04) 50 53 உள்ளது மூ 675 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி விராலிமலை அரசு 100 103 உள்ளது மூ 676 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி இலுப்பூர் அரசு 50 51 உள்ளது மூ 677 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி சுப்ரமணியபுரம் அரசு 60* 65 உள்ளது மூ 678 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி மணல்மேல்குடி அரசு (2003-04) 55** 61 உள்ளது மூ 152 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 679 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி பொன்பேத்தி அரசு (2005-06) 40 51 உள்ளது மூ 680 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஆவுடையார் கோயில் அரசு (2005-06) 50 50 உள்ளது மூ 681 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருக்களம்பூர் அரசு (2001-02) 50 50 உள்ளது மூ 682 15 பள்ளி மாணவர் விடுதி அண்டகுளம் அரசு 50 50 உள்ளது மூ 683 16 பள்ளி மாணவர் விடுதி கீரனுhர் அரசு (2004-05) ழுடீஐ 70** 90 உள்ளது மூ 684 17 பள்ளி மாணவர் விடுதி கரம்பக்குடி தனியார் 65** 67 உள்ளது 3200/- 685 18 பள்ளி மாணவர் விடுதி புதுக்கோட்டை தனியார் (2005-06) (சுஹளு) 70** 76 இல்லை 11500/- 686 19 பள்ளி மாணவர் விடுதி பூவைமாநகர் அரசு (2005-06) 50 54 உள்ளது மூ 687 20 பள்ளி மாணவர் விடுதி கிள்ளுக்கோட்டை அரசு (2005-06) 50 65 உள்ளது மூ 688 21 பள்ளி மாணவர் விடுதி சிலத்துhர் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 50 உள்ளது மூ 689 22 பள்ளி மாணவர் விடுதி அறந்தாங்கி அரசு 60** 60 உள்ளது மூ 690 23 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஆவூர் அரசு (2001-02) 50 55 உள்ளது மூ 691 24 பள்ளி மாணவர் விடுதி சடையம்பட்டி அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 51 உள்ளது மூ 692 25 பள்ளி மாணவர் விடுதி வல்லத்திரக்கோட்டை அரசு 55 59 உள்ளது மூ 693 26 பள்ளி மாணவர் விடுதி மீமிசல் தனியார் (2010-11) 55** 61 உள்ளது 2400/- 153 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 694 27 பள்ளி மாணவர் விடுதி கரூர் அரசு (2005-06) 50 59 உள்ளது மூ 695 28 பள்ளி மாணவர் விடுதி, இராயவரம் தனியார் 50 56 இல்லை 3025/- 696 29 பள்ளி மாணவர் விடுதி, புத்தாம்பூர் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 54 உள்ளது மூ 697 30 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கீரமங்கலம் தனியார் 50 56 இல்லை 2490/- 698 31 பள்ளி மாணவர் விடுதி, அதனகோட்டை அரசு (2004-05) 50** 61 உள்ளது மூ 699 32 பள்ளி மாணவர் விடுதி, நெடுவாசல் (2006-07) தனியார் (2010-11) 50 56 உள்ளது 2200/- 700 33 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கீழாநிலைக் கோட்டை (2008-09) தனியார் (2010-11) 50 53 இல்லை *** (*** இவ்விடுதி தற்காலிகமாக சமுதாயக்கூடத்தில் இயங்கி வருவதால் வாடகை வழங்கப்படுவதில்லை) 701 34 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கோட்டைப்பட்டிணம் (2008-09) தனியார் 50 55 இல்லை *** (*** இவ்விடுதி தற்காலிகமாக புயல் பாதுகாப்பு மையத்தில் இயங்கி வருவதால் வாடகை வழங்கப்படுவதில்லை) 702 35 பள்ளி மாணவர் விடுதி, அத்தாணி (2010-11) தனியார் 50 50 703 36 பள்ளி மாணவியர் விடுதி அறந்தாங்கி அரசு (2005-06) ழுடீஐ 60** 60 உள்ளது மூ 704 37 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கே.புதுப்பட்டி அரசு 50 51 உள்ளது மூ 705 38 பள்ளி மாணவியர் விடுதி அரிமளம் அரசு (2004-05) ழுடீஐ 50 51 உள்ளது மூ 706 39 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கரம்பகுடி அரசு (2005-06) ழுடீஐ 60** 72 உள்ளது மூ 154 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 707 40 பள்ளி மாணவியர் விடுதி காட்டு புத்துக்குளம் புதுக்கோட்டை அரசு (2001-02) ழுடீஐ 70* 83 உள்ளது மூ 708 41 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கிள்ளுக்கோட்டை அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 59 உள்ளது மூ 709 42 பள்ளி மாணவியர் விடுதி வேங்கிடாங்குளம். அரசு (2005-06) ழுடீஐ 55** 57 உள்ளது மூ 710 43 பள்ளி மாணவியர் விடுதி ஆலங்குடி அரசு (2004-05) 75** 75 உள்ளது மூ 711 44 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சுப்பிரமணியபுரம் அரசு (2005-06) 60* 66 உள்ளது மூ 712 45 பள்ளி மாணவியர் விடுதி மேலசிவபுரி (2005-06) தனியார் (2009-10) 50 55 உள்ளது 2300/- 713 46 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, மணல்மேல்குடி (2007-08) தனியார் 60* 78 உள்ளது 5000/- வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(3) 714 1 பள்ளி மாணவர் விடுதி மேலசிவபுரி னீபூ² (2005-06) ழுடீஐ 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 715 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி காளிராயன்விடுதி (2005-06) னீபூ² 50 60 ஙி÷ச்÷¶ – 716 3 பள்ளி மாணவியர் விடுதி திருமயம் (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 60 ஙி÷ச்÷¶ 2600/- ழி¦பூச்வூபூðத்றூபூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச் (23) 717 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி புதுக்கோட்டை னீபூ² 95** 95 ஙி÷ச்÷¶ மூ 718 2 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி புதுக்கோட்டை-1 னீபூ² (2005-06) 85** 85 ஙி÷ச்÷¶ மூ 719 3 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி புதுக்கோட்டை –ஐஐ (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 75** 75 ஙி÷ச்÷¶ 7000/- 155 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 720 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கந்தர்வக்கோட்டை னீபூ² (2005-06) 70** 73 ஙி÷ச்÷¶ மூ 721 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி புதுக்கோட்டை னீபூ² (2005-06) ழுடீஐ 75 80 ஙி÷ச்÷¶ மூ 722 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி கொத்தமங்கலம் னீபூ² 70** 70 ஙி÷ச்÷¶ மூ 723 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி மரமடக்கி -1 னீபூ² ழுடீஐ 50 51 ஙி÷ச்÷¶ மூ 724 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி மரமடக்கி -2 னீபூ² 50 51 ஙி÷ச்÷¶ மூ 725 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி கீரமங்கலம் னீபூ² 55** 67 ஙி÷ச்÷¶ மூ 726 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி எல்.என்.புரம் னீபூ² 50 63 ஙி÷ச்÷¶ மூ 727 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி வடகாடு னீபூ² 50 56 ஙி÷ச்÷¶ மூ 728 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருவரங்குளம் னீபூ² 50 61 ஙி÷ச்÷¶ மூ 729 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஆலங்குடி னீபூ² 60** 66 ஙி÷ச்÷¶ மூ 730 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி கோமாபுரம் னீபூ² 50 53 ஙி÷ச்÷¶ மூ 731 15 பள்ளி மாணவர் விடுதி குலமங்கலம் னீபூ² 50 55 மூ மூ 732 16 பள்ளி மாணவர் விடுதி புதுநகர் னீபூ² (2005-06) ழுடீஐ 50 50 மூ மூ 733 17 பள்ளி மாணவியர் விடுதி பொன்னமராவதி னீபூ² ழுடீஐ 50 51 ஙி÷ச்÷¶ மூ 734 18 பள்ளி மாணவியர் விடுதி வடகாடு னீபூ² 50 51 ஙி÷ச்÷¶ மூ 156 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 735 19 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கீரமங்கலம் னீபூ² ழுடீஐ 55 67 ஙி÷ச்÷¶ மூ 736 20 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கந்தவர்கோட்டை னீபூ² (2005-06) ழுடீஐ 70** 83 ஙி÷ச்÷¶ மூ 737 21 பள்ளி மாணவியர் விடுதி மேற்பண்ணைக்காடு னீபூ² 50 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 738 22 பள்ளி மாணவியர் விடுதி நாகுடி (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 55 ஙி÷ச்÷¶ 3800/- 739 23 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கொத்தமங்கலம் ஷிறூத்புட்ட்ச் (2010-11) 55** 60 ஙி÷ச்÷¶ 2300/- 21) தஞ்சாவூர் மாவட்டம் (32+ 9+8 =49) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (32) 740 1 கல்லூரி மாணவர் விடுதி (க்ஷஊ1)** சரபோஜி கல்லூரி வளாகம், தஞ்சாவூர். அரசு 180** 195 உள்ளது மூ 741 2 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி (க்ஷஊ2)** சரபோஜி கல்லூரி வளாகம், தஞ்சாவூர். அரசு 75** 88 உள்ளது மூ ** மேற்கண்ட இரண்டு விடுதிகளும் ஒரே அரசுக் கட்டடத்தில் ஒரே விடுதியாக தற்போது இயங்கி வருகிறது . 742 3 தொழிற்பயிற்சி மாணவர் விடுதி தஞ்சாவூர். தனியார் 100 0 743 4 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி (க்ஷஊ1), குந்தவை நாச்சியார் கல்லூரி வளாகம், தஞ்சாவூர். அரசு (2005-06) 85** 113 உள்ளது மூ 744 5 கல்லூரி மாணவியர் விடுதி, (க்ஷஊ2) குந்தவை நாச்சியார் கல்லூரி தஞ்சாவூர். ( 2006-07) அரசு (2007-08) (100) 100** 117 உள்ளது மூ 157 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 745 6 கல்லூரி மாணவியர் விடுதி (க்ஷஊ1) பக்தபுரி வீதி, கும்பகோணம் அரசு (2005-06) 70** 84 உள்ளது – 746 7 கல்லூரி மாணவியர் விடுதி, (க்ஷஊ2) அரசு கல்லூரி வளாகம், கும்பகோணம். (2006-07) அரசு (2007-08) (100) 70** 80 உள்ளது – 747 8 அரசு இசைக் கல்லூரி மாணவியர் விடுதி, திருவையாறு (2007-08) தனியார் (ஹ)** (2005-06) (சுஹளு) 50 32 உள்ளது 12350/- ** அரசு ஷித்ஙுஷிச்ஷி கடிதம் எண். 8310/ பி.ந.1 / 2008-10, பி.ந., மி.பி.ந மற்றும் சி.பா நலத்துறை நாள். 11.9.09. 748 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி, பேராவூரணி தனியார் (ஹ) * (2005-06) (சுஹளு) 50 39 உள்ளது *** * அரசு க.எண். 10395 / பி.ந.1 / 2005-1, பி.வ, மி.பி.வ மற்றும் சிப நலத்துறை நாள் .12.01.2006 *** தற்காலிகமாக பேராவூராணி அரசு சீ.ம பள்ளி மாணவர் விடுதியின் முதல் தளத்தில் இயங்கி வருகிறது. 749 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி , ஆலத்துhர் தனியார் (2005-06)(சுஹளு) 40 27 இல்லை 1700/- 750 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கன்னத்தங்குடி அரசு 50 48 உள்ளது மூ 751 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி, மதுக்கூர் தனியார் (2005-06) (சுஹளு) 40 40 இல்லை 5914/- 752 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஈச்சங்கோட்டை அரசு (2004-05) 50 57 உள்ளது மூ 753 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருவோணம் அரசு (2003-04) 50 50 உள்ளது மூ 754 15 பள்ளி மாணவர் விடுதி அம்மாப்பேட்டை அரசு (2005-06) 55** 66 உள்ளது மூ 755 16 பள்ளி மாணவர் விடுதி வெள்ளூர் அரசு 50 40 உள்ளது மூ 158 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 756 17 பள்ளி மாணவர் விடுதி பட்டுக்கோட்டை அரசு (2005-06) 55** 65 இல்லை – 757 18 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருக்காட்டுப்பள்ளி தனியார் (2005-06) (சுஹளு) 50 50 இல்லை 6408/- 758 19 பள்ளி மாணவர் விடுதி, இடையாத்தி தனியார் (2005-06) (சுஹளு) 50 56 இல்லை 1000/- 759 20 பள்ளி மாணவர் விடுதி பட்டீஸ்வரம் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 50 உள்ளது மூ 760 21 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஊரணிபுரம் (2005-06) தனியார் ( 2008-09) 50 42 உள்ளது 4900/- 761 22 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஒரத்தநாடு (2005-06) தனியார் 50 50 உள்ளது 4000/- 762 23 பள்ளி மாணவர் விடுதி காசவளநாடு புதூர் (2005-06) தனியார் 50 40 இல்லை *** *** விடுதி தற்காலிகமாக ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு சொந்தமான கட்டடத்தில் இயங்கி வருகிறது. 763 24 பள்ளி மாணவர் விடுதி சங்கரறூhர் குடிகாடு(2005-06) தனியார் 50 50 உள்ளது *** *** விடுதி தற்காலிகமாக அரசு பள்ளி வளாகத்திலுள்ள கட்டடத்தில் இயங்கி வருகிறது. 764 25 பள்ளி மாணவர் விடுதி, நெய்வேலி தெற்கு, திருவோணம் தொகுதி (நாகை மாவட்டத்திலிருந்து மாற்றப்பட்டது) தனியார் (2007-08) 50 50 இல்லை நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டும் *** நாகை மாவட்டம் உம்பளச்சேரியில் இயங்காமல் இருந்த பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல பள்ளி மாணவர் விடுதியை மாற்றி நெய்வேலி (தெற்கு) யில் புதிய பள்ளி மாணவர் விடுதி துவங்க அரசு கடிதம் எண். 10114 / பி.ந.1 / 2005-8 , பி.வ, மி.பி.வ நலத்துறை நாள். 23.3.2007 மற்றும் அரசு கடிதம் எண். 10114 / பி.ந.1 / 2005-9 , பி.வ, மி.பி.வ நலத்துறை நாள். 28.3.2007 ல் அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. 765 26 பள்ளி மாணவர் விடுதி, குருவிக் கரம்பை ( 2008-09) தனியார் (ஹ)** (2005-06) (சுஹளு) 50 35 இல்லை *** 159 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 *** விடுதி தற்காலிகமாக அரசு பள்ளி வளாகத்திலுள்ள கட்டடத்தில் இயங்கி வருகிறது. ** அரசு கடிதம் எண். 8310/ பி.ந.1 / 2008-10, பி.ந., மி.பி.ந மற்றும் சி.பா நலத்துறை நாள். 11.9.09. 766 27 பள்ளி மாணவியர் விடுதி பேராவூரணி அரசு 55** 60 உள்ளது மூ 767 28 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, பட்டுக்கோட்டை தனியார் (2005-06) (சுஹளு) 60** 68 உள்ளது 13000/- 768 29 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, புனவாசல் அரசு ( 2005-06) ழுடீஐ 55** 63 உள்ளது – 769 30 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, கிளாமங்கலம் அரசு (2003-04) 50 49 உள்ளது மூ 770 31 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, ஆடுதுறை அரசு (2005-06) ழுடீஐ 55** 34 உள்ளது மூ 771 32 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, திருப்பனந்தாள் தனியார் (2005-06) (சுஹளு) 50 40 இல்லை 2200/- வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(9) 772 1 கல்லூரி மாணவர் விடுதி கும்பகோணம் னீபூ² 70** 58 ஙி÷ச்÷¶ மூ 773 2 கல்லூரி மாணவர் விடுதி பூண்டி ஷிறூத்புட்ட்ச் சுஹளு (100) 2007-08 ழுடீஐ 80** 95 ஙி÷ச்÷¶ ஷட்ஸி¬லி ஹித்ட்ச்ஜிபுவூச் ந்ழிபுச்புðச்ðஸி ம்ஷஜிச்´வூச். 774 3 கல்லூரி மாணவியர் விடுதி, குந்தவை நாச்சியார் கலைக் கல்லூரி, தஞ்சாவூர் *** தனியார் 50 50 ஙி÷ச்÷¶ – *** 775 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி பாபநாசம் ஷிறூத்புட்ட்ச் (சுஹளு 2005-06) 50 49 ஙி÷ச்÷¶ 5500/- 776 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருப்பூந்துருத்தி (திருவையாறுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது) ஷிறூத்புட்ட்ச் (சுஹளு 2005-06) 50 60 ஙி÷ச்÷¶ 6000/- 160 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 777 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஆடுதுறை ஷிறூத்புட்ட்ச் (சுஹளு 2005-06) 50 58 மூ 5500/- 778 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருவிடைமருதுhர் ஷிறூத்புட்ட்ச் (சுஹளு 2005-06) 50 54 ஙி÷ச்÷¶ 6420/- 779 8 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கும்பகோணம் னீபூ² 50 52 ஙி÷ச்÷¶ மூ 780 9 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சிறுமேல்குடி னீபூ² (2005-06) 50 60 மூ மூ ழி¦பூச்வூபூðத்றூபூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(8) 781 1 லியூச்றீட்த் வூட்ஜிஷத்புட்ச் ஷத்´ஷித், ஷிளிச்ழிட்×ட்ச் னீபூ² 90** 69 ஙி÷ச்÷¶ மூ 782 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி மல்லிப்பட்டினம் னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 783 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி புனவாசல் ஷிறூத்புட்ட்ச் (சுஹளு 2005-06) 50 56 – 1870/- 784 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி பேராவூரணி அரசு ழுடீஐ 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 785 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி சித்துக்காடு னீபூ² (2005-06) 50 47 மூ – 786 6 பள்ளி மாணவியர் விடுதி வெள்ளூர் னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 787 7 பள்ளி மாணவியர் விடுதி பேராவூரணி னீபூ² 65** 72 ஙி÷ச்÷¶ – 788 8 பள்ளி மாணவியர் விடுதி ஒரத்தநாடு னீபூ² 60 72 ஙி÷ச்÷¶ – 22) திருவாரூர் மாவட்டம் (18+6+1 =24) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (18) 789 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி திருவாரூர் அரசு (2005-06) 65** 67 உள்ளது மூ 790 2 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி மன்னார்குடி ( 2005-06) அரசு (2007-08) (50) 65** 68 உள்ளது மூ 161 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 791 3 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி மன்னார்குடி ( 2005-06) தனியார் 60** 65 உள்ளது 7800/- 792 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி மகாதேவபட்டினம் அரசு 55** 58 உள்ளது மூ 793 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி நீடாமங்கலம் தனியார் (2005-06) (சுஹளு) 75 75 உள்ளது 5700/- 794 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி முத்துப்பேட்டை அரசு (2005-06) 55** 58 உள்ளது மூ 795 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி மன்னார்குடி தனியார் 100 100 உள்ளது 5000/- 796 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி கொரடாச்சேரி அரசு (2003-04) 50 50 உள்ளது மூ 797 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி எடையூர் அரசு 55** 55 உள்ளது மூ 798 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருத்துறைப்பூண்டி அரசு (2005-06) 50 53 உள்ளது – 799 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி பேரளம் (2005-06) *** தனியார் 50 50 உள்ளது 2750/- *** அரசு கடித எண்/206/ பிந 1(2)2010-1 நாள் 16.4.2010ன் படி , 2005-06ம் ஆண்டில் புதிதாகத் துவக்கப்பட்ட குடவாசல் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பள்ளி மாணவர் விடுதியை பேரளத்திற்கு மாற்றிய திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியரின் நடவடிக்கைக்கு அரசு பின்னேற்பு வழங்கியுள்ளது. 800 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருவாரூர் (2005-06) அரசு (2007-08) (50) 55** 58 உள்ளது – 801 13 பள்ளி மாணவியர் விடுதி வலங்கைமான் அரசு 55** 56 உள்ளது மூ 802 14 பள்ளிமாணவியர் விடுதி நன்னிலம் அரசு 45** 51 உள்ளது மூ 803 15 பள்ளிமாணவியர் விடுதி எடைமேலையூர் அரசு (1996-97) 50 56 உள்ளது மூ 162 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 804 16 பள்ளி மாணவியர் விடுதி முத்துப்பேட்டை கோவிலுhர் அரசு (2005-06) 55** 55 உள்ளது மூ 805 17 பள்ளிமாணவியர் விடுதி திருத்துறைப்பூண்டி அரசு (2001-02) 55** 58 உள்ளது மூ 806 18 பள்ளி மாணவியர் விடுதி மன்னார்குடி அரசு (2005-06) 65** 77 உள்ளது மூ வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(6) 807 1 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி திருவாரூர் னீபூ² 75** 75 ஙி÷ச்÷¶ மூ 808 2 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி திருத்துறை பூண்டி ஷிறூத்புட்ட்ச் 100 0 ஙி÷ச்÷¶ – 809 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி, குடவாசல் (2006-07) ஷிறூத்புட்ட்ச் (2010-11) 50 50 ஙி÷ச்÷¶ 3650/- 810 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி, நன்னிலம் (2007-08) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 50 ஙி÷ச்÷¶ 4000/- 811 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி, தலைக்காடு, (2008-09) ஷிறூத்புட்ட்ச் (2010-11) 50 50 ஙி÷ச்÷¶ னீபூ² ð÷ச்÷த் பி´ஷியூச் லிஸிச்ர்ஸிவூச் 812 6 பள்ளி மாணவியர் விடுதி திருவாரூர் னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ ழி¦பூச்வூபூðத்றூபூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்(1) 813 1 பள்ளி மாணவர் விடுதி, வலங்கைமான் ஷிறூத்புட்ட்ச் (சுஹளு 2005-06) 50 50 ஙி÷ச்÷¶ 7500/- 23) நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் (21 +15 =36) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (21) 814 1 கல்லூரி மாணவியர் விடுதி, மயிலாடுதுறை (2006-07) தனியார் (2007-08) (100) 75** 75 உள்ளது 19000/- 815 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி, மனக்குடி அரசு (2005-06) 50 39 உள்ளது மூ 816 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி, வேதாரண்யம் அரசு (2005-06) 50 36 உள்ளது மூ 163 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 817 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி, காளி தனியார் (2005-06) (சுஹளு) 50 50 இல்லை நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டும் 818 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கீவலுhர் அரசு (2005-06) 50 50 உள்ளது மூ 819 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி, தகட்டுர் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 95** 95 உள்ளது மூ 820 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி, காரியப்பட்டினம் அரசு 50 50 உள்ளது மூ 821 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி, ஆயக்காரன்புலம் அரசு (2005-06) 85** 102 உள்ளது மூ 822 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி, நாங்கூர் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 50 உள்ளது மூ 823 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி, சீர்காழி (2005-06) அரசு (2007-08) (50) 50 50 உள்ளது – 824 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி, திருக்குவளை (2009-10) தனியார் (2010-11) 50 33 மூ நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டும் 825 12 பள்ளி மாணவியர் விடுதி நாகப்பட்டினம் அரசு ழுடீஐ 50 35 உள்ளது *** ***இவ்விடுதியில் தற்பொழுது மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆணைப்படி கல்லுhரி மாணவியர்கள்தங்கிப் பயின்று வருகின்றனர். 826 13 பள்ளி மாணவியர் விடுதி செம்பனார்கோயில் தனியார் 55** 60 உள்ளது 5422/- 827 14 பள்ளி மாணவியர் விடுதி வேதாரண்யம் அரசு (2005-06) 90** 92 உள்ளது மூ 828 15 பள்ளி மாணவியர் விடுதி திருக்குவளை அரசு (1997-98) 65** 74 உள்ளது மூ 829 16 பள்ளி மாணவியர் விடுதி அக்கூர் அரசு (2004-05) 50 53 உள்ளது மூ 164 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 830 17 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சீர்காழி அரசு (2003-04) ழுடீஐ 50 50 உள்ளது மூ 831 18 பள்ளி மாணவியர் விடுதி வேளாங்கண்ணி அரசு (2004-05) 55** 59 உள்ளது மூ 832 19 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கீழ்வேளுர் (2005-06) தனியார் 55** 59 உள்ளது 4450/- 833 20 பள்ளி மாணவியர் விடுதி ஆயக்காரன்புலம் (2005-06) தனியார் (2007-08) (100) (ஹ) (சுஹளு)** (ழுடீஐ) 90** 100 உள்ளது 4155/- **னீபூ² ஷித்ஙுஷிச்ஷி லிர்ஷி ணிஜிச்.13628/ðத்ஹி1/2008-7, ஹிட்÷ச் 24.12.09 834 21 பள்ளி மாணவியர் விடுதி தகட்டூர், (2010-11) தனியார் 50 50 வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(15) 835 1 கல்லூரி மாணவர் விடுதி மயிலாடுதுறை(2005-06) னீபூ² ழுடீஐ 85** 85 ஙி÷ச்÷¶ மூ 836 2 கல்லூரி மாணவியர் விடுதி மயிலாடுதுறை னீபூ² 80** 80 ஙி÷ச்÷¶ மூ 837 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி செம்பனார்கோயில் னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 838 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி பூம்புகார் னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 839 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி வைத்தீஸ்வரன்கோயில் (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் (சுஹளு 2005-06) 50 50 மூ 3500/- 840 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி தரங்கம்பாடி ஷிறூத்புட்ட்ச் (சுஹளு 2005-06) 50 42 மூ 3460/- 841 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி சேம்போடை னீபூ² (2005-06) 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ – 842 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி குத்தாலம் (2006-07) னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ – 165 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 843 9 பள்ளி மாணவியர் விடுதி குத்தாலம் னீபூ² (2005-06) ழுடீஐ 50 68 ஙி÷ச்÷¶ மூ 844 10 பள்ளி மாணவியர் விடுதி நாகப்பட்டினம் னீபூ² 50 38 ஙி÷ச்÷¶ மூ 845 11 பள்ளி மாணவியர் விடுதி திருமுல்லைவாயில் னீபூ² 50 44 ஙி÷ச்÷¶ மூ 846 12 பள்ளி மாணவியர் விடுதி தரங்கம்பாடி னீபூ² 65** 78 ஙி÷ச்÷¶ – 847 13 பள்ளி மாணவியர் விடுதி புதுப்பட்டினம் ( 2006-07) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 50 ஙி÷ச்÷¶ 3840/- 848 14 பள்ளி மாஜிஷத்புட்ச் விடுதி ஆயக்காரன்புலம் (2006-07) னீபூ² (2009-10) 65** 75 ஙி÷ச்÷¶ – 849 15 பள்ளி மாணவியர் விடுதி வேதாரண்யம் (2007-08) ஷிறூத்புட்ட்ச் 65** 70 ஙி÷ச்÷¶ 8170/- 24) மதுரை மாவட்டம் (25+2+5 =32) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (25) 850 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி சாத்தமங்கலம், மதுரை. அரசு 120* 138 உள்ளது மூ 851 2 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி மேலுhர் அரசு (2003-04) 110** 125 உள்ளது மூ 852 3 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி திருநகர் நாக மலை புதுக்கோட்டை மதுரை அரசு (2005-06) 70** 75 உள்ளது மூ 853 4 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி சாத்தமங்கலம் மதுரை அரசு 50* 55 உள்ளது மூ ***ஷட்த்¬ழி ணிஜிச்.853 வூக்ஷிச்சிவூச் 872யூச் ஙி÷ச்÷ Þபூஜிச்´ ஷத்´ஷித்லிஹ்வூச் ð÷ச்÷த் வூட்ஜிஷத்புட்ச் ஷத்´ஷித்லிச்லிட்லி லிஸிச்ஸிðச்ðஸிச்ஸி னிம்பூ லிஸிச்ஸிஸிஷிச்ஷித்யூச் Þபுவிச்லித் ஷஙுலித்க்ஷி¶ 854 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருநகர் அரசு (2001-02) ழுடீஐ 80 55 உள்ளது மூ 166 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 855 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி தல்லாகுளம்(இ)சாத்தமங்கல ம் அரசு 120 88 உள்ளது மூ 856 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருமங்கலம் அரசு (2005-06) 55 35 உள்ளது மூ 857 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி மேலவளவு அரசு (2005-06) 50 50 உள்ளது மூ 858 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி டி.வாடிப்பட்டி அரசு (2005-06) 80 47 உள்ளது மூ 859 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி அச்சம்பட்டி அரசு (1995-96) 70 45 உள்ளது மூ 860 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி பாப்பநாயக்கன்படி அரசு (2001-02) ழுடீஐ 65* 49 உள்ளது மூ 861 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி கருங்காலக்குடி அரசு 50 49 உள்ளது மூ 862 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி வீரபெருமாள்புரம் அரசு (2005-06) 50 49 உள்ளது மூ 863 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி டி.கல்லுப்பட்டி அரசு (2005-06) 65* 52 உள்ளது மூ 864 15 பள்ளி மாணவர் விடுதி கூடகோயில் அரசு (2001-02) ழுடீஐ 70** 80 உள்ளது மூ 865 16 பள்ளி மாணவர் விடுதி எம்.கல்லுப்பட்டி அரசு (2004-05) 55** 53 உள்ளது மூ 866 17 பள்ளி மாணவர் விடுதி கொட்டாம்பட்டி அரசு (2001-02) ழுடீஐ 50 50 உள்ளது மூ 867 18 பள்ளி மாணவர் விடுதி சமயநல்லூர். (2006-07) (தி)*** அரசு ( 2009-10) 50 44 இல்லை – ***அ.க. 3422/பிசி1/2007-2, பிவ.,மி.பி.வ.(ம) சி.நலத்துறை, நாள 23.5.2007 868 19 பள்ளி மாணவர் விடுதி, பாலமேடு ( 2007-08) அரசு ( 2009-10) 50 38 உள்ளது – 167 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 869 20 பள்ளி மாணவியர் விடுதி பேரையூர் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 55 39 உள்ளது மூ 870 21 பள்ளி மாணவியர் விடுதி டி.கல்லுப்பட்டி அரசு (2005-06) 50 44 உள்ளது மூ 871 22 பள்ளி மாணவியர் விடுதி திருமங்கலம் அரசு (2004-05) 55 34 உள்ளது மூ 872 23 பள்ளி மாணவியர் விடுதி மதுரை (இ)சாத்தமங்கலம் அரசு 50 45 உள்ளது மூ ஷட்த்¬ழி ணிஜிச்.853 வூக்ஷிச்சிவூச் 872யூச் ஙி÷ச்÷ Þபூஜிச்´ ஷத்´ஷித்லிஹ்வூச் ð÷ச்÷த் வூட்ஜிஷத்புட்ச் ஷத்´ஷித்லிச்லிட்லி லிஸிச்ஸிðச்ðஸிச்ஸி னிம்பூ லிஸிச்ஸிஸிஷிச்ஷித்யூச் Þபுவிச்லித் ஷஙுலித்க்ஷி¶ 873 24 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கூடகோயில் அரசு (2001-02) ழுடீஐ 55** 40 உள்ளது மூ 874 25 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, அலங்காநல்லூர்.*** தனியார் 50 0 இல்லை ** ***( தஞ்சாவூர் மாவட்டம் வரகூரில் செயல்படாமல் இருந்த அரசு பி.வ. மாணவர் விடுதி அரசு கடித எண் 10114/பிசி1/05-8, நாள் 23.3.07 மூலம் மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லுhரில் இயங்கி வந்தது. பின்னர் மாணவர் எண்ணிக்கை குறைந்ததன் காரணமாக அ.ஆ.(டி) எண் 8, நாள் 14.02.2012இன்படி சோழவந்தான் என்ற இடத்தில் மாற்றி இயங்க உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது ) வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(2) 875 1 பள்ளி மாணவர் விடுதி சேடப்பட்டி(ஏழுமலை) னீபூ² ழுடீஐ 50 38 ஙி÷ச்÷¶ மூ 876 2 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சமயநல்லுhர் னீபூ² ழுடீஐ 55 63 ஙி÷ச்÷¶ மூ ழி¦பூச்வூபூðத்றூபூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(5) 877 1 பள்ளி மாணவர் விடுதி அலங்காநல்லுhர் னீபூ² 100 75 ஙி÷ச்÷¶ மூ 878 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி கருப்பாயூரணி னீபூ² 45 51 ஙி÷ச்÷¶ மூ 879 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி நாகமலை புதுக்கோட்டை னீபூ² 50 52 ஙி÷ச்÷¶ மூ 168 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 880 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி கப்பலுhர் னீபூ² 55 47 ஙி÷ச்÷¶ மூ 881 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி வரிச்சியூர் னீபூ² ழுடீஐ 50 101 ஙி÷ச்÷¶ மூ 25. மதுரை மாவட்ட இணை இயக்குநர் (கள்ளர் சீரமைப்பு) கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கும் விடுதிகள்(52) 882 1 கள்ளர் கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி சொக்கிகுளம் மதுரை (இருப்பு) மூன்றுமாவடி னீபூ² 60** 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 883 2 கள்ளர் தொழிற்பயிற்சி மாணவர் விடுதி, கே. புதுhர் மதுரை (இருப்பு) கருப்பாயூரணி னீபூ² 120** 120 ஙி÷ச்÷¶ மூ 884 3 கள்ளர் தொழிற்பயிற்சி மாணவர் விடுதி, தேனி னீபூ² 60** 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 885 4 தொழிற்பயிற்சி மாணவர் விடுதி, செக்கானுhரணி மதுரை னீபூ² 60** 60 ஙி÷ச்÷¶ செக்கானுhர ணி பள்ளி வூட்ஜிஷட்ச் ஷத்´ஷித் லிஸிச்ஸிஸிஷிச்ஷித்யூச் Þபுவிச்ஸ்லித்க்ஷி¶ 886 5 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி திருமங்கலம் மதுரை னீபூ² 155** 24 ஙி÷ச்÷¶ மூ 887 6 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி உசிலம்பட்டி மதுரை னீபூ² 1005 187 ஙி÷ச்÷¶ மூ 888 7 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி பேரையூர் ஞானஒளிபுரம் மதுரை (இருப்பு) திருநகர் னீபூ² 60 51 ஙி÷ச்÷¶ மூ 889 8 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி செக்கானுhரணி மதுரை னீபூ² 230** 48 ஙி÷ச்÷¶ மூ 890 9 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, நாட்டார்மங்கலம் மதுரை னீபூ² 120 78 ஙி÷ச்÷¶ மூ 891 10 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, உத்தமபாளையம், தேனி னீபூ² 200 171 ஙி÷ச்÷¶ மூ 169 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 892 11 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, கடமலைக்குண்டு தேனி னீபூ² 65** 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 893 12 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி ராஜதானி தேனி னீபூ² 70 70 ஙி÷ச்÷¶ மூ 894 13 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, அல்லிநகரம் தேனி னீபூ² 60 52 ஙி÷ச்÷¶ மூ 895 14 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, போடிநாயக்கனுhர், தேனி னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 896 15 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, தும்மக்குண்டு மதுரை னீபூ² 112 99 ஙி÷ச்÷¶ மூ 897 16 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, கம்பம் தேனி னீபூ² 50 45 ஙி÷ச்÷¶ மூ 898 17 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, ராயப்பன்பட்டி தேனி ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 18 ஙி÷ச்÷¶ 2035/- 899 18 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, வெள்ளையம்மாள்புரம் தேனி னீபூ² 55** 81 ஙி÷ச்÷¶ மூ 900 19 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, வி க÷ச்ஹ்ப்பட்டி மதுரை னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 901 20 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, மேலக்கூடலுhர், தேனி னீபூ² 50 32 ஙி÷ச்÷¶ மூ 902 21 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி கருநாகமுத்தம்பட்டி தேனி னீபூ² 50 48 ஙி÷ச்÷¶ மூ 903 22 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி பாப்பாப்பட்டி மதுரை னீபூ² 82 80 ஙி÷ச்÷¶ மூ 904 23 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, மேலக்கால் மதுரை னீபூ² 50 45 ஙி÷ச்÷¶ மூ 905 24 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, நிழுமலை மதுரை னீபூ² ழுடீஐ 50 27 ஙி÷ச்÷¶ மூ 906 25 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, தேவதானம்பட்டி தேனி னீபூ² 50 50 மூ – 170 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 907 26 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, ஆண்டிப்பட்டி தேனி னீபூ² 50 18 ஙி÷ச்÷¶ மூ 908 27 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, கே.பெருமாள்பட்டி மதுரை னீபூ² 55** 51 ஙி÷ச்÷¶ மூ 909 28 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, மேல்உரப்பனுர் மதுரை னீபூ² 50 39 ஙி÷ச்÷¶ மூ 910 29 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, வெள்ளைமலைப்பட்டி மதுரை னீபூ² 50 26 ஙி÷ச்÷¶ மூ 911 30 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, விக்கரமங்கலம் மதுரை னீபூ² 60** 87 ஙி÷ச்÷¶ மூ 912 31 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, மயிலாடும்பாறை தேனி னீபூ² (2005-06) 50 48 ஙி÷ச்÷¶ மூ 913 32 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, வடக்கம்பட்டி மதுரை (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் (சுஹளு) 2005-06 50 40 – ð÷ச்÷த்லிச் லிஸிச்ஸிஸிஷிச்ஷித் யூச் Þபுவிச்ஸ்லித்க்ஷி ¶ 914 33 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, வகூரணி மதுரை (2005-06) னீபூ² (2005-06) 50 47 – 915 34 கள்ளர் பள்ளி மாணவியர் விடுதி, உசிலம்பட்டி மதுரை னீபூ² 665** 568 ஙி÷ச்÷¶ மூ 916 35 கள்ளர் பள்ளி மாணவியர் விடுதி,திருமங்கலம் மதுரை னீபூ² 150 117 ஙி÷ச்÷¶ மூ 917 36 கள்ளர் பள்ளி மாணவியர் விடுதி, சின்னமனுhர் தேனி னீபூ² 100 130 ஙி÷ச்÷¶ மூ 918 37 கள்ளர் பள்ளி மாணவியர் விடுதி, கம்பம் தேனி னீபூ² 50 51 ஙி÷ச்÷¶ மூ 919 38 கள்ளர் பள்ளி மாணவியர் விடுதி, செக்கானுhரணி, மதுரை னீபூ² 105** 51 ஙி÷ச்÷¶ மூ 171 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 920 39 கள்ளர் பள்ளி மாணவியர் விடுதி, (எம்) கூடலுhர் தேனி ஷிறூத்புட்ட்ச் 70 67 மூ 1608/- 921 40 கள்ளர் பள்ளி மாணவியர் விடுதி, தாமரைஸ்÷வூச், பெரியகுளம், தேனி னீபூ² 55** 66 மூ – 922 41 கள்ளர் பள்ளி மாணவியர் விடுதி, விக்கிரமங்கலம் மதுரை னீபூ² 55** 80 ஙி÷ச்÷¶ மூ 923 42 கள்ளர் பள்ளி மாணவியர் விடுதி, வெள்ளையம்மாள்புரம் தேனி னீபூ² 50 65 ஙி÷ச்÷¶ மூ 924 43 கள்ளர் பள்ளி மாணவியர் விடுதி, பாப்பாப்பட்டி மதுரை னீபூ² 50 32 ஙி÷ச்÷¶ மூ 925 44 கள்ளர் பள்ளி மாணவியர் விடுதி, கடமலைக்குண்டு தேனி (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 36 – ஷட்ஸி¬லி ஹித்ட்ச்ஜிபுவூச் ந்ழிபுச்புðச்ðஸி ம்ஷஜிச்´வூச். 926 45 கள்ளர் பள்ளி மாணவியர் விடுதி,மயிலாடும்பாறை, தேனி (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் (2005-06 ஹடவ.) (சுஹளு) 50 50 – ஷட்ஸி¬லி ஹித்ட்ச்ஜிபுவூச் ந்ழிபுச்புðச்ðஸி ம்ஷஜிச்´வூச். 927 46 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, திண்டுக்கல் ஷிறூத்புட்ட்ச் 185** 155 மூ 10000/- 928 47 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, வத்தலக்குண்டு திண்டுக்கல் னீபூ² 140 105 ஙி÷ச்÷¶ மூ 929 48 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, விளாம்பட்டி திண்டுக்கல் னீபூ² ழுடீஐ 50 49 ஙி÷ச்÷¶ மூ 930 49 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, சாணார்பட்டி திண்டுக்கல் னீபூ² 50 48 ஙி÷ச்÷¶ மூ 931 50 கள்ளர் பள்ளி மாணவர் விடுதி, நிலக்கோட்டை திண்டுக்கல் னீபூ² 55** 45 ஙி÷ச்÷¶ மூ 932 51 கள்ளர் பள்ளி மாணவியர் விடுதி,திண்டுக்கல் ஷிறூத்புட்ட்ச் 55** 66 ஙி÷ச்÷¶ 4800/- 172 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 933 52 கள்ளர் பள்ளி மாணவியர் விடுதி, சென்னமநாயக்கன்பட்டி திண்டுக்கல் னீபூ² ழுடீஐ 55** 57 ஙி÷ச்÷¶ மூ 26) தேனி மாவட்டம் (16 +5+3 =24) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (16) 934 1 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி பெரியகுளம் (2005-06) தனியார் 50 34 உள்ளது 3400/- 935 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி, தருமபுரி, (பெரியகுளம் வட்டம்) அரசு 50 75 உள்ளது மூ 936 3 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி ஆண்டிப்பட்டி, (2011-12) தனியார் 100 0 937 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி, பெரியகுளம் அரசு (2001-02) 90* 99 உள்ளது மூ 938 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி, போடிநாயக்கனுhர் அரசு (2005-06) 120 67 உள்ளது மூ 939 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி, மயிலாடும்பாறை அரசு (2003-04) 55** 66 உள்ளது மூ 940 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி, லெஷ்மிநாயக்கன்பட்டி அரசு (2004-05) 55** 56 உள்ளது மூ 941 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி, ஓடைப்பட்டி அரசு (2001-02) ழுடீஐ 55 63 உள்ளது மூ 942 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி, ரெங்கசமுத்திரம் அரசு (2001-02) 50 60 உள்ளது மூ 943 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி, சின்னமனுhர் அரசு (2005-06) 50 50 உள்ளது மூ 944 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கொத்தப்பட்டி அரசு (2001-02) ழுடீஐ 50 51 உள்ளது மூ 945 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கம்பம் புதுப்பட்டி அரசு (2005-06) 55** 55 உள்ளது மூ 173 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 946 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஆண்டிப்பட்டி, அரசு (2003-04) 65** 72 உள்ளது மூ 947 14 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, ஆண்டிப்பட்டி அரசு (2003-04) 75** 115 உள்ளது மூ 948 15 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, கடமலைக்குண்டு அரசு (1996-97) 50 51 உள்ளது மூ 949 16 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, உப்புக்கோட்டை அரசு (2005-06) 50 34 உள்ளது மூ வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(5) 950 1 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி ஆண்டிபட்டி (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 47 ஙி÷ச்÷¶ 3125/- 951 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கண்டமனுhர் (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 54 ஙி÷ச்÷¶ 2615/- 952 3 பள்ளி மாணவியர் விடுதி , முத்தையான் செட்டிபட்டி (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 52 ஙி÷ச்÷¶ 1869/- 953 4 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, தேனி னீபூ² ழுடீஐ 50 65 ஙி÷ச்÷¶ – 954 5 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, கண்டமனுhர் (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 53 ஙி÷ச்÷¶ 3660/- ழி¦பூச்வூபூðத்றூபூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(3) 955 1 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஏ.வாடிப்பட்டி (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் (2010-11) 60 41 ஙி÷ச்÷¶ 1870/- 956 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி வருசநாடு (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 50 ஙி÷ச்÷¶ 2910/- 957 3 பள்ளி மாணவியர் விடுதி ஓடைப்பட்டி னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ – 27) திண்டுக்கல் மாவட்டம் (34+9+2 =45) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (34) 958 1 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி காந்திகிராமம் (2005-06) அரசு (2007-08) (100) 60** 61 உள்ளது 959 2 கல்லூரி மாணவியர் விடுதி, கொடைக்கானல் *** (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருந்து மாற்றப்பட்டது) தனியார் (2007-08) (100) (சுஹளு) 50 50 இல்லை நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டும் 174 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 ***கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் செயல்படாமல் இருந்த ஆரல்வாய்மொழி கல்லுhரி பி..வ. மாணவர் விடுதி திண்டுக்கல் மாவட்டத்திற்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டது (அ.க.எ 10114/பிசி1/2005-8, பி.வ. மி.பி.வ.(ம) சி.ந.துறை நாள் 23.3.2007 அ.க.எ 10114/பிசி1/2005-9, பி.வ. மி.பி.வ.(ம) சி.ந.துறை நாள் 28.3.2007) 960 3 கல்லூரி மாணவியர் விடுதி, நிலக்கோட்டை (2011-12) தனியார் 100 0 961 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி, திண்டுக்கல் அரசு (2005-06) 50 41 உள்ளது மூ 962 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி, செக்காம்பட்டி அரசு (2005-06) 75 74 உள்ளது மூ 963 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி, மட்டப்பாறை அரசு (2004-05) 40 40 உள்ளது மூ 964 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி, பழனி அரசு 50 22 உள்ளது மூ 965 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி, சின்னாளப்பட்டி அரசு 115* 85 உள்ளது மூ 966 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி, நத்தம் அரசு (2004-05) 55** 66 இல்லை மூ 967 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி, வேம்பார்பட்டி அரசு (2004-05) 50 38 உள்ளது மூ 968 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி, நெய்க்காரம்பட்டி அரசு (2004-05) 55** 58 உள்ளது மூ 969 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கே.ராமநாதபுரம் அரசு (2004-05) 50 50 உள்ளது மூ 970 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கம்பிலியம்பட்டி அரசு (2003-04) 50 43 உள்ளது மூ 971 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி, எரியோடு அரசு 50 50 உள்ளது மூ 972 15 பள்ளி மாணவர் விடுதி, காசிப்பாளையம் அரசு (2005-06) 50 48 உள்ளது மூ 973 16 பள்ளி மாணவர் விடுதி, ஆத்துhர் அரசு (2005-06) 55* 57 உள்ளது மூ 175 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 974 17 பள்ளி மாணவர் விடுதி, வேடசந்துhர் அரசு (2005-06) 50 50 உள்ளது மூ 975 18 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கன்னிவாடி அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 43 உள்ளது மூ 976 19 பள்ளி மாணவர் விடுதி, குஜிலியம்பாறை அரசு (2005-06) 50 37 உள்ளது மூ 977 20 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கீரனுhர் ( 2006-07) அரசு (2007-08) (50) 50 44 இல்லை 978 21 பள்ளி மாணவர் விடுதி, இடையார்கோட்டை ( 2006-07) அரசு (2007-08) (50) 50 42 உள்ளது 979 22 பள்ளி மாணவர் விடுதி, சித்தையன்கோட்டை ( 2007-08). அரசு ( 2008-09) 50 48 உள்ளது 980 23 பள்ளி மாணவர் விடுதி, தருமத்துhர்பட்டி ( 2007-08). தனியார் 50 17 உள்ளது 2200/- 981 24 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கள்ளி மந்தையம்( 2007-08). அரசு (2008-09) 70** 52 உள்ளது – 982 25 பள்ளி மாணவர் விடுதி, சத்திரப்பட்டி ( 2007-08). அரசு (2007-08) (50) 50 31 உள்ளது 983 26 பள்ளி மாணவர் விடுதி, தேவத்துhர் (2008-09) தனியார் (2010-11) 50 57 உள்ளது 6903/- 984 27 பள்ளி மாணவர் விடுதி, பெரியகோட்டை (2010-11)*** தனியார் 50 50 *** னீபூ² ݬஜி ஷித்ஙுஷிச்ஷிலிச் லிர்ஷி ணிஜிச்.7750/ðத்ஹி1/2010-3, ஹிட்÷ச் 21.9.2010 985 28 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, தாண்டிக்குடி தனியார் (2005-06) (சுஹளு) 50 55 இல்லை 4500/- 986 29 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, ஆத்துhர் அரசு 60* 46 உள்ளது மூ 987 30 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, சின்னாளப்பட்டி அரசு 70* 70 உள்ளது மூ 176 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 988 31 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கோபாலபட்டி (2005-06) தனியார் 50 50 உள்ளது 1750/- 989 32 பள்ளி மாணவியர் விடுதி திண்டுக்கல் (2005-06) தனியார் 50 54 உள்ளது 4580/- 990 33 பள்ளி மாணவியர் விடுதி வத்தலக்குண்டு (2005-06) அரசு ( 2007-08) (100) 60** 69 உள்ளது 991 34 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, கன்னிவாடி ( 2007-08). அரசு (2007-08) (ஹ) ** (50) 50 55 உள்ளது ** னீபூ² ݬஜி ஷித்ஙுஷிச்ஷிலிச் லிர்ஷி ணிஜிச்.9325/ðத்ஹி1/2007-2, ஹிட்÷ச் 2.4.2008 வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(9) 992 1 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி பழனி னீபூ² 55** 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 993 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கொடைக்கானல் ஷிறூத்புட்ட்ச் (சுஹளு 2005-06) 50 30 ஙி÷ச்÷¶ 5145/- 994 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி, ஸ்ரீ ராமபுரம் னீபூ² 50 52 ஙி÷ச்÷¶ மூ 995 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி , ஒட்டன்சத்திரம்*** ஷிறூத்புட்ட்ச் (2007-08) 50 50 ஙி÷ச்÷¶ 12300/- 996 5 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, ஒட்டன்சத்திரம் னீபூ² 55** 66 ஙி÷ச்÷¶ மூ 997 6 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, வடமதுரை னீபூ² (ழுடீஐ) 55** 45 ஙி÷ச்÷¶ மூ 998 7 பள்ளி மாணவியர் விடுதி,, பஞ்சம்பட்டி (2005-06)*** னீபூ² (2007-08) 50 50 ஙி÷ச்÷¶ – 999 8 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, கள்ளி மந்தையம் (2006-07) னீபூ² (2007-08) 70** 70 ஙி÷ச்÷¶ – 1000 9 பள்ளி மாணவியர் விடுதி,தொப்பம்பட்டி (2007-08) ஷிறூத்புட்ட்ச் (2005-06 ஹடவ.) சுஹளு 50 5 மூ 5460 177 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 ழி¦பூச்வூபூðத்றூபூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(2) 1001 1 பள்ளி மாணவர் விடுதி,என்.பஞ்சப்பட்டி (2006-07) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 50 ஙி÷ச்÷¶ 4118/- 1002 2 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சித்தையன்கோட்டை (2006-07) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 50 ஙி÷ச்÷¶ 2058/- 28) இராமநாதபுரம் மாவட்டம் (29+4+26= 59) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (29) 1003 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி, இராமநாதபுரம் அரசு (2003-04) ழுடீஐ 105 98 உள்ளது மூ 1004 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி, மண்டலமாணிக்கம் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 55** 55 இல்லை மூ 1005 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி, பரமகுடி (இ) எமனேஸ்வரம் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 75** 75 உள்ளது மூ 1006 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி தேவிபட்டினம் அரசு (2005-06) 55 58 இல்லை மூ 1007 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி சாயல்குடி அரசு (2001-02) 90** 99 உள்ளது மூ 1008 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி, மண்டபம் அரசு (2005-06) (ஹ)** 50 55 உள்ளது மூ **அ.க. எண் 10395/05-01, பி.வ, மி.பி.வ. (ம) சி.நலத்துறை, நாள் 12.01.2006) 1009 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி, பெருநாழி தனியார் (2005-06) (சுஹளு) 65** 60 இல்லை 1425/- 1010 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி, திருவாடனை அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 50 உள்ளது மூ 1011 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி, டி.எம்.கோட்டை அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 56 இல்லை மூ 1012 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி அபிராமம் அரசு (2005-06) 80** 83 இல்லை மூ 178 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1013 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி, சிக்கல் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 55** 55 இல்லை மூ 1014 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி தொண்டி அரசு (2005-06) 50 50 உள்ளது மூ 1015 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருஉத்திரகோசமங்கை அரசு (2005-06) 55 55 இல்லை மூ 1016 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி நீராவி அரசு (2005-06) ழுடீஐ 100** 125 உள்ளது மூ 1017 15 பள்ளி மாணவர் விடுதி, பெரியப்பட்டிணம் அரசு (2003-04) 50 50 உள்ளது மூ 1018 16 பள்ளி மாணவர் விடுதி, போகலுhர் (இ) சத்திரக்குடி அரசு (2005-06) 50 50 இல்லை மூ 1019 17 பள்ளி மாணவர் விடுதி, இராமநாதபுரம் அரசு (2004-05) 70** 79 உள்ளது மூ 1020 18 பள்ளி மாணவர் விடுதி, மாயகுளம் அரசு (2005-06) 50 50 இல்லை மூ 1021 19 பள்ளி மாணவர் விடுதி, திருவரங்கம் (2007-08) தனியார் 55** 67 இல்லை 2760/- **Þஷஷத்´ஷித் Þபூஜிச்´ ஷட்ஸி¬லி லிஸிச்ஸிஸிவிச்லி÷த்யூச் னீஙுலிஙும்லி ஷிறூத்ஷிச்ஷிறூத்புட்லி Þபுவிச்லித் ஷஙுலித்க்ஷி¶ ( 1760 +1040) 1022 20 பள்ளி மாணவர் விடுதி , உச்சிநத்தம் (2008-09) தனியார் (2009-10) 50 53 இல்லை 4130/- 1023 21 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, இராமேஸ்வரம் அரசு (2005-06) 55 55 இல்லை மூ 1024 22 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, பரமகுடி தனியார் (2005- 06) (சுஹளு) 75** 70 இல்லை 9700/- ** Þஷச்ஷத்´ஷித், வூற்றும் ðபூவூஸ்ர் ழி¦ட்ச்வூபூðத்றூட்ச் ð÷ச்÷த் வூட்ஜிஷத்புட்ச் ஷத்´ஷித் Þபூஜிச்´ விடுதிகளுக்கும் சேர்த்து ஒரே ஷத்´ஷித் கட்டடம் கட்டுவதற்கான நடவடிக்கை பொதுப்பணித்துறை மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. 1025 23 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, மாயகுளம் அரசு (2005-06) 50 50 இல்லை – 179 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1026 24 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, பார்த்திபனுhர் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 50 இல்லை மூ 1027 25 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, கன்னிராஜபுரம் அரசு (2004-05) 60** 60 உள்ளது மூ 1028 26 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, மஞ்சூர் அரசு 50 50 உள்ளது மூ 1029 27 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, நீராவி (சென்னை மாவட்டத்திலிருந்து மாற்றப்பட்டது) தனியார் (2007-08) (100) (சுஹளு) (ழுடீஐ) 75** 100 இல்லை 3645/- (சென்னை மாவட்டத்தில் இயங்காமல் இருந்த தி.நகர் பி.வ. பள்ளி மாணவியர் விடுதி இராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கு அ..க. எண் 10114/பிசி1/2005-8, பி.வ., மி.பிவ. (ம) சி.பா. நலத்துறை, நாள் 5.3.2007 ன்படி இராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டது) 1030 28 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, தொண்டி (2010-11) தனியார் 50 50 5150/- 1031 29 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, செல்வநாயகன்புரம் (2010-11) தனியார் 50 50 3500/- வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(4) 1032 1 பள்ளி மாணவர் விடுதி ரகுநாதபுரம் ஷிறூத்புட்ட் (2009-10)ச் 50 53 – 2385/- 1033 2 பள்ளி மாணவியர் விடுதி ஆர்.எஸ்.மங்கலம் (2006-07) ஷிறூத்புட்ட்ச் (2008-09) 50 119 – 2220/- 1034 3 பள்ளி மாணவியர் விடுதி இராமநாதபுரம் (2006-07) னீபூ² (2008-09) 55** 81 – – 1035 4 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, கீழத்துhவல் (2008-09) ஷிறூத்புட்ட்ச் 55** 55 மூ 2600/- ழி¦பூச்வூபூðத்றூபூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(26) 1036 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி, பரமகுடி ஷிறூத்புட்ட்ச் (சுஹளு 2005-06) 60** 60 மூ 4195/- 180 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1037 2 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி, இராமநாதபுரம் (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் (2007-08) சுஹளு (100) ழுடீஐ 65** 65 ஙி÷ச்÷¶ 7290/- 1038 3 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி, கமுதி னீபூ² 80** 80 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1039 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கோவிலாங்குளம் னீபூ² ழுடீஐ (ஷிக்ஷிச்ம்ðட்¶ ஷிறூத்புட்ட்ச் லிஸிச்ர்ஸிஷிச்ஷித்யூச் Þபுவிச்ஸ்லித்க்ஷி¶) 60** 65 மூ மூ 1040 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி கமுதி னீபூ² 190** 209 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1041 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி, நைனார்கோவில் னீபூ² 80 82 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1042 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி, முதுகுளத்துhர் னீபூ² 190** 209 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1043 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி, பொம்மனேந்தல் னீபூ² (2005-06) 50 36 ஙி÷ச்÷¶ – 1044 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கடலாடி னீபூ² 80** 97 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1045 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி, மேலக்கிடாரம் னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1046 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி, டி.மாரியூர் னீபூ² (2005-06) 50 55 மூ – 1047 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஏர்வாடி னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1048 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி, ஆர்.எஸ்.மங்கலம் னீபூ² 50 50 – மூ 1049 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கட்ஸிட்ச்ஹிச்ஷிட்ட்ச்ஸ்ர் னீபூ² (2005-06) 50 48 மூ – 1050 15 பள்ளி மாணவர் விடுதி, சாயல்குடி (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் (2009-10) 65** 71 – 4160/- 1051 16 பள்ளி மாணவர் விடுதி, பாண்டுக்குடி (2007-08) னீபூ² (2008-09) 50 50 – – 181 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1052 17 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, பேரையூர் (2007-08) ஷிறூத்புட்ட்ச் (2009-10) 55** 57 – 1630/- 1053 18 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கமுதி னீபூ² ழுடீஐ 80** 91 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1054 19 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, முதுகுளத்துhர் னீபூ² 100** 115 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1055 20 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, கடலாடி னீபூ² 60** 66 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1056 21 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, சாயல்குடி னீபூ² (2005-06) ழுடீஐ 70** 96 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1057 22 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, நயினார்கோவில் னீபூ² (ஷிக்ஷிச்ம்ðட்¶ ஷிறூத்புட்ட்ச் லிஸிச்ர்ஸிஷிச்ஷித்யூச் Þபுவிச்ஸ்லித்க்ஷி¶) 50 50 ஙி÷ச்÷¶ 2500/- 1058 23 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, பொட்டகவயல் னீபூ² (2005-06) 50 50 மூ – 1059 24 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, கடுக்கால்வலசை னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1060 25 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, மேலகிடாரம் னீபூ² 50 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1061 26 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, பரமகுடி ஷிறூத்புட்ட்ச் (2005-06) சுஹளு 75** 80 ஙி÷ச்÷¶ 4535/- 29) சிவகங்கை மாவட்டம் (30 +14=44) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (30) 1062 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி காரைக்குடி (2005-06) தனியார் 75** 69 உள்ளது நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டும் 1063 2 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி சிவகங்கை (2011-12) தனியார் 100 0 1064 3 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி சிவகங்கை (2006-07) அரசு ( 2008-09) 85** 107 உள்ளது – 182 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1065 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி, வடக்குசமுத்திரம் அரசு (2004-05) 50 16 உள்ளது மூ 1066 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கே.புதுவயல் அரசு (2005-06) 50 48 உள்ளது மூ 1067 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி, பெரியக்கோட்டை அரசு (2005-06) 45** 67 உள்ளது மூ 1068 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி, சிவகங்கை அரசு (2004-05) 60** 70 உள்ளது மூ 1069 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கட்டிகுளம் அரசு 100*** 117 உள்ளது மூ *** இவ்விடுதிக்கு மாணவர் எண்ணிக்கை அரசாணை (ர்) எண் 59, பி46.வ. மி.பி.வ, (ம) சி.பா. நலத்துறை, நாள் 20.10.2004 ன்படி 50 லிருந்து 100 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது) 1070 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி, டி.மாம்பட்டி அரசு (2005-06) 50 46 இல்லை மூ 1071 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி, ஒக்கூர் அரசு (2001-02) 60** 37 உள்ளது மூ 1072 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி பழையனுhர் அரசு (2005-06) 50 70 உள்ளது மூ 1073 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி சாலைகிராமம் அரசு (2005-06) 50 58 இல்லை மூ 1074 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி, மறவமங்கலம் அரசு (2001-02) ழுடீஐ 55** 54 உள்ளது மூ 1075 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கொம்புகாரனேந்தல் அரசு (2001-02) ழுடீஐ 50 55 உள்ளது மூ 1076 15 பள்ளி மாணவர் விடுதி, இடையமேலூர்(2007-08) தனியார் ( 2009-10) 50 52 இல்லை 550/- 1077 16 பள்ளி மாணவர் விடுதி, தமராக்கி (2007-08) தனியார் ( 2010-11) 50 39 இல்லை மூ (***இவ்விடுதி தற்காலிகமாக சமுதாயக்கூடத்தில் இயங்கி வருவதால் வாடகை வழங்கப்படுவதில்லை) 183 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1078 17 பள்ளி மாணவர் விடுதி, வேதியரேந்தல் (2008-09) தனியார் (2005-06) (சுஹளு)(ஹ) 50 60 இல்லை 2440/- 1079 18 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, கட்டுக்குடிப்பட்டி. ( 2007-08) (ஹ) தனியார் ( 2009-10) 50 50 இல்லை 2300/- (இவ்விடுதிக்கு அரசு கடித எண் 8014/பிசி1/2007-1, பி.வ. ,மி.பிவ.(ம) சி.பா.நலத்துறை நாள் 17.8.07 ன் மூலம் திருத்தம் வெளியிடப்பட்டது) 1080 19 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, திருபுவனம் அரசு (2005-06) 65** 91 உள்ளது மூ 1081 20 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, கீழ்பூங்குடி அரசு (2003-04) 60** 58 உள்ளது மூ 1082 21 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, சிவகங்கை அரசு (2001-02) ழுடீஐ 60** 54 உள்ளது மூ 1083 22 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, பாகனேரி அரசு (2005-06) 45** 45 இல்லை மூ 1084 23 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, கல்லல் அரசு (2005-06) 50 52 இல்லை மூ 1085 24 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, தேவகோட்டை தனியார் 50 54 இல்லை 1600/- 1086 25 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, திருப்பத்துhர் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 56 இல்லை மூ 1087 26 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, பிரான்மலை அரசு 75** 95 உள்ளது மூ 1088 27 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, கே. புதுவயல் அரசு (2005-06) 50 57 உள்ளது மூ 1089 28 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சிங்கம்புனரி அரசு (2005-06) 50 62 இல்லை மூ 1090 29 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, இளையான்குடி அரசு (2005-06) 60** 44 உள்ளது மூ 1091 30 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சுராணம் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 39 உள்ளது மூ 184 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(14) 1092 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி, சிவகங்கை னீபூ² ழுடீஐ 65** 65 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1093 2 கல்லூரி மாணவியர் விடுதி, காரைக்குடி (2007-08) ஷிறூத்புட்ட்ச் 60** 60 மூ 8800/- 1094 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி, திருக்கோஷ்டியூர் ஷிறூத்புட்ட்ச் 70 வூட்ஜிஷட்ச்லி÷ச் ணிஜிச்ஜித்லிச்¬லி ஸ்¬க்ஷிஷட்யூச் ஷத்´ஷித் Þபுவிச்லிஷத்யூச்¬யூ 1095 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி, மானாமதுரை னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1096 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி, குன்றக்குடி னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1097 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி, அ.முறையூர் னீபூ² 50 54 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1098 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி, புழுதிப்பட்டி னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1099 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கண்டரா மாணிக்கம் னீபூ² (2005-06) 30 30 ஙி÷ச்÷¶ – 1100 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி எ.தெக்கூர் னீபூ² 65** 77 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1101 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கண்ணங்குடி னீபூ² 55** 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1102 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி கிருங்காக்கோட்டை (2005-06) ஷிறூத்புட்ட் (2005-06) (சுஹளு)ச் 50 60 ஙி÷ச்÷¶ 1200/- 1103 12 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, நாட்டரசன்கோட்டை னீபூ² 55** 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1104 13 பள்ளி மாணவியர் விடுதி,சூசையப்பர் பட்டிணம் னீபூ² (2005-06) 75** 88 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1105 14 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, மாங்குடி (2008-09) ஷிறூத்புட்ட்ச் (2009-10) 50 50 மூ ஷட்ஸி¬லி ஹித்ட்ச்ஜிபுவூச் ந்ழிபுச்புðச்ðஸி ம்ஷஜிச்´வூச். 185 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 30) விருதுநகர் மாவட்டம் (32 +12+3 =47) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (32) 1106 1 கல்லுhரி மாணவர்விடுதி, விருதுநகர் அரசு 75** 79 உள்ளது மூ 1107 2 கல்லுhரி மாணவர்விடுதி, அருப்புக்கோட்டை (2008-09) தனியார் 60** 65 உள்ளது 7965/- 1108 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி, திருத்தங்கல் அரசு (1995-96) 60 21 உள்ளது மூ 1109 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி, முஷ்டக்குறிச்சி அரசு ( 2005-06) ழுடீஐ 50 50 உள்ளது – 1110 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி, மல்லாங்கினர் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 60** 54 உள்ளது மூ 1111 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி, இராஜபாளையம் அரசு (2004-05) 55** 55 உள்ளது மூ 1112 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஜோகில் பட்டி அரசு (2001-02) 50 39 உள்ளது மூ 1113 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி கோபாலபுரம் அரசு 100** 97 உள்ளது மூ 1114 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி பந்தல்குடி அரசு (2005-06) 55** 52 உள்ளது மூ 1115 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி மலைப்பட்டி அரசு 60** 18 உள்ளது மூ 1116 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி வறூச்னியம்பட்டி அரசு (2005-06) 60** 75 உள்ளது மூ 1117 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஆலங்குளம் அரசு (2005-06) 55** 56 உள்ளது மூ 1118 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி முத்து இராமலிங்கபுரம் அரசு (2003-04) 60** 61 உள்ளது மூ 1119 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி தளவாய்புரம் (2005-06) தனியார் 55** 55 இல்லை 2650/- 186 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1120 15 பள்ளி மாணவர் விடுதி பிள்ளையார்நத்தம் (2005-06) அரசு ( 2008-09) 60** 60 இல்லை மூ ஷிக்ஷிச்லிட்யூத்லிவூட்லி வூலி÷¦ட்ச் ²பு ஙிஷிஷத்லிச் ஸ்றிஷத்க்ஷிச்ஸ் சொந்தமான கட்டடத்தில் Þபுவிச்லித் ஷஙுலித்க்ஷி¶ 1121 16 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருச்சுழி (2006-07) தனியார் 60** 49 உள்ளது 4400/- 1122 17 பள்ளி மாணவர்விடுதி, சாத்துhர் (2008-09)*** தனியார் 50 41 இல்லை 3500/- *** னீபூ² ݬஜி ஷித்ஙுஷிச்ஷிலிச் லிர்ஷி ணிஜிச்.7803 / பி.ந 1 (2) /2009-2 நாள் 20.10. 2009 1123 18 பள்ளி மாணவர்விடுதி, ணிஞூச்.னீவூச்வூட்ðச்ðஸிச்ர் (2010-11)*** தனியார் 50 69 *** னீபூ² ݬஜி ஷித்ஙுஷிச்ஷிலிச் லிர்ஷி 11062 /பிந 1 (2) /2010-1 நாள் 6.12.2010 1124 19 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கோபாலபுரம் அரசு 100** 89 உள்ளது மூ 1125 20 பள்ளி மாணவியர் விடுதி எம். ரெட்டியாப்பட்டி. அரசு 75** 72 உள்ளது மூ 1126 21 பள்ளி மாணவியர் விடுதி வன்னியம்பட்டி அரசு (2001-02) 60** 60 உள்ளது மூ 1127 22 பள்ளி மாணவியர் விடுதி குல்லுhர்சந்தை அரசு (1996-97) 115** 70 உள்ளது மூ 1128 23 பள்ளி மாணவியர் விடுதி ஆலங்குளம் அரசு (2004-05) 65** 50 உள்ளது மூ 1129 24 பள்ளி மாணவியர் விடுதி பந்தல்குடி அரசு (2004-05) ழுடீஐ 70** 96 உள்ளது மூ 1130 25 பள்ளி மாணவியர் விடுதி பி.புதுப்பட்டி அரசு (2005-06) 50 47 உள்ளது மூ 1131 26 பள்ளி மாணவியர் விடுதி மல்லான்கிணறு அரசு (1997-98) 65* 42 உள்ளது மூ 1132 27 பள்ளி மாணவியர் விடுதி வீரசோழன் தனியார் (2005-06) (சுஹளு) 50 47 இல்லை 2695/- 187 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1133 28 பள்ளி மாணவியர் விடுதி இராஜபாளையம் (2005-06) தனியார் (2008-09) 50 24 இல்லை 6930/- 1134 29 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, சாத்தூர் (2007-08) தனியார் 50 50 உள்ளது 6460/- 1135 30 பள்ளி மாணவியர் விடுதி முத்துராமலிங்கபுரம் (2008-09) தனியார் 50 60 உள்ளது 5545/- 1136 31 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, அழகியநல்லுhர்(2008-09) தனியார் 50 47 உள்ளது மூ தற்காலிகமாக ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி கட்டடத்தில் இயங்கி வருகிறது. 1137 32 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, விருதுநகர் (2008-09)*** தனியார் 50 29 இல்லை 5927/- 2008-09ஆம் ஆண்டில் அரசு பி.வ. கல்லுhரி மாணவியர் விடுதியாக திறக்க உத்தரவிடப்பட்ட இவ்விடுதி அரசு கடித எண் 7803 / பி.ந 1 (2) /2009-2 பிவ, மிபிவ மற்றும் சிபா நலத்துறை நாள் 20.10. 2009 ன்டி அரசு பி.வ பள்ளி மாணவியர் விடுதியாக திறக்க உத்தரவிடப்பட்டது. வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(12) 1138 1 பள்ளி மாணவர் விடுதி காரியாப்பட்டி னீபூ² 65 57 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1139 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி , நரிக்குடி னீபூ² 50 43 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1140 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி பி.புதுப்பட்டி னீபூ² 50 47 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1141 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி கட்டனுhர் ஷிறூத்புட்ட்ச் (2005-06) 55** 64 மூ 1268/- 1142 5 பள்ளி மாணவர்ச் விடுதி ம்சத்துhர் னீபூ² 50 54 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1143 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி சாலைமறைக்குளம் (காரியாப்பட்டி) ஷிறூத்புட்ட்ச் (2005-06) 50 60 மூ 2955/- 188 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1144 7 பள்ளி மாணவர் ச்விடுதி உலக்குடி னீபூ² (2005-06) 50 67 மூ 1000/- 1145 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி எம்.ரெட்டியப்பட்டி (2006-07) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 43 ஙி÷ச்÷¶ 2780/- 1146 9 பள்ளி மாணவியர் விடுதி காரியப்பட்டி னீபூ² 85** 81 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1147 10 பள்ளி மாணவியர் விடுதி திருச்சுழி தனியார் (சுஹளு) (2005-06) 55** 61 ஙி÷ச்÷¶ 2110/- 1148 11 பள்ளி மாணவியர் விடுதி ஜோகில்பட்டி னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1149 12 பள்ளி மாணவியர் விடுதி பாலவநத்தம் (2007-08) ஷிறூத்புட்ட்ச் 55** 53 ஙி÷ச்÷¶ 2620/- ழி¦பூச்வூபூðத்றூபூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(3) 1150 1 பள்ளி மாணவர் விடுதி அருப்புக்கோட்டை னீபூ² (2005-06) 125** 90 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1151 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஊஞ்சம்பட்டி னீபூ² 60** 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1152 3 பள்ளி மாணவியர் விடுதி அருப்புக்கோட்டை னீபூ² ழுடீஐ 80** 81 ஙி÷ச்÷¶ மூ 31) திருநெல்வேலி மாவட்டம் (32 +5 +13 =50) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (32) 1153 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி பேட்டை, திருநெல்வேலி அரசு (2005-06) 80** 66 உள்ளது மூ 1154 2 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி ஆனைக்குளம் தனியார் ***ஆனைக்குளத்தில் பள்ளி மாணவர் விடுதியாக இயங்கி வந்த விடுதி அ.ஆ. (நி) எண் 15 பிவ, மிபிவ, (ம) சிபா நலத்துறை நாள் 07.02.2012இன்படி கல்லுhரி மாணவர் விடுதியாக தற்பொழுது இயங்கி வருகிறது. 189 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1155 3 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி , காந்திநகர், பாளையங்கோட்டை அரசு (2001-02) 70** 84 உள்ளது மூ 1156 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி களக்காடு அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 18 உள்ளது மூ 1157 5 பள்ளி மாணவர்விடுதி சுவாமிநாதபுரம் அரசு (2005-06) 40 15 உள்ளது மூ 1158 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி மேலபாளையம் அரசு (2005-06) 50 42 உள்ளது மூ 1159 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி பழவூர் அரசு (2003-04) 50 2 உள்ளது மூ 1160 8 பள்ளி மாணவர்விடுதி ஆவரைக்குளம் அரசு (2003-04) 50 4 உள்ளது மூ 1161 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி திசையன்விளை அரசு (2005-06) 50 28 இல்லை மூ 1162 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி திருநெல்வேலி அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 21 உள்ளது மூ 1163 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி இடைக்கால் அரசு (2005-06) 60** 50 உள்ளது மூ 1164 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி செங்கோட்டை அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 23 உள்ளது மூ 1165 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி பெட்டை குளம் அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 50 உள்ளது மூ 1166 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி இராதாபுரம் அரசு (2005-06) 50 28 உள்ளது மூ 1167 15 பள்ளி மாணவர் விடுதி மாதாபட்டினம் அரசு 60** 59 உள்ளது மூ 1168 16 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஆலங்குளம் அரசு (1995-96) 65 14 உள்ளது மூ 1169 17 பள்ளி மாணவர் விடுதி முக்கூடல் அரசு (2001-02) ழுடீஐ 50 40 உள்ளது மூ 190 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1170 18 பள்ளி மாணவர் விடுதி மைப்பாறை அரசு (2005-06) 50 29 உள்ளது மூ 1171 19 பள்ளி மாணவர் விடுதி பனங்குடி அரசு (2005-06) 50 36 உள்ளது மூ 1172 20 பள்ளி மாணவர் விடுதி பாவூர்சத்திரம் அரசு (2005-06) 50 36 உள்ளது மூ 1173 21 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஊத்துமலை அரசு (2005-06) 50 19 உள்ளது மூ 1174 22 பள்ளி மாணவர் விடுதி, விக்கிரம சிங்க புரம். (தஞ்சை மாவட்டத்திலிருந்து மாற்றப்பட்டது) தனியார் (2009-10) 40 48 உள்ளது நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டும் அரசு கடித எண் 10114/பிசி1/2005-8, பி.வ.,மி.பி.வ. (ம)சி.பா. நலத்துறை, நாள் 23.3.2007ன்படி தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இயங்காமல் இருந்த கருக்காடிப்பட்டி அரசு பள்ளி பி.வ. மாணவர் விடுதி , திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது 1175 23 பள்ளி மாணவியர் விடுதி நாங்குநேரி அரசு (2005-06) 40 24 உள்ளது மூ 1176 24 பள்ளி மாணவியர் விடுதி வீரசிகாமணி அரசு (2005-06) 50 34 உள்ளது மூ 1177 25 பள்ளி மாணவியர் விடுதி மாதாப்பட்டினம் அரசு (2003-04) 70** 84 உள்ளது மூ 1178 26 பள்ளி மாணவியர் விடுதி அம்பாசமுத்திரம் அரசு (2004-05) 50 38 உள்ளது மூ 1179 27 பள்ளி மாணவியர் விடுதி பாளையங்கோட்டை அரசு (2005-06) 50 60 உள்ளது மூ 1180 28 பள்ளி மாணவியர் விடுதி நல்லம்மாள்புரம் அரசு (2004-05) 75 71 உள்ளது மூ 1181 29 பள்ளி மாணவியர் விடுதி ஆயகுடி அரசு (2004-05) 50 60 உள்ளது மூ 1182 30 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சோலைச்சேரி அரசு (2005-06) 65* 78 உள்ளது மூ 191 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1183 31 பள்ளி மாணவியர் விடுதி வாசுதேவநல்லுhர் அரசு 50 60 உள்ளது மூ 1184 32 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, திருநெல்வேலி (2008-09) தனியார் 50 27 உள்ளது 7430/- வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(5) 1185 1 பள்ளி மாணவர் விடுதி கூட்டப்புளி னீபூ² 50 39 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1186 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி உவரி னீபூ² 50 19 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1187 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி விஸ்வநாதபேரி (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 63 – 1900/- 1188 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி சோலச்சேரி (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 60 42 – 680/- 1189 5 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கூட்டப்புளி னீபூ² 50 28 ஙி÷ச்÷¶ மூ ழி¦பூச்வூபூðத்றூபூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(13) 1190 1 தொழிற்பயிற்சி நிலைய மாணவர் விடுதி வீரகேரளம்புதுhர் னீபூ² 60** 58 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1191 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி சங்கரன்கோவில் அரசு (தற்போது தனியார் கட்டடத்தில் இயங்குகிறது) 120 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1192 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி அம்பாசமுத்திரம் னீபூ² 75 80 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1193 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி பாளையங்கோட்டை னீபூ² 85 55 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1194 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி தென்காசி னீபூ² 100 51 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1195 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி வீரகேரளம்புதுhர் னீபூ² 40 49 ஙி÷ச்÷¶ மூ 192 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1196 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி வெள்ளான்குளம் னீபூ² 45 49 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1197 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி வன்னிகோநேந்தல் னீபூ² ழுடீஐ 40 46 – மூ 1198 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி சாயமலை னீபூ² 30 23 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1199 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி வாசுதேவநல்லுhர் னீபூ² 50 32 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1200 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி நெல்கட்டும் சேவல் னீபூ² 50 25 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1201 12 பள்ளி மாணவியர் விடுதி சங்கரன்கோவில் னீபூ² 55 46 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1202 13 பள்ளி மாணவியர் விடுதி திருமலபுரம் னீபூ² 65 40 ஙி÷ச்÷¶ மூ 32) தூத்துக்குடி மாவட்டம் (26 +7 +3 =36) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (26) 1203 1 கல்லூரி மாணவர் விடுதி தூத்துக்குடி அரசு (2001-02) 55 47 உள்ளது மூ 1204 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி பணிக்கநாடார் குடியிருப்பு அரசு (2003-04) 150 120 உள்ளது மூ 1205 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி விளாத்திக்குளம் அரசு (2003-04) 45 59 உள்ளது மூ 1206 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி எட்டயபுரம் அரசு (2003-04) 50 46 உள்ளது மூ 1207 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஒட்டப்பிடாரம் அரசு (2003-04) 50 65 உள்ளது மூ 193 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1208 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி சுப்பம்மாள்புரம் அரசு (2005-06) 50 60 உள்ளது மூ 1209 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி கழுகுமலை அரசு (2005-06) 50 15 உள்ளது மூ 1210 8 பள்ளி மாணவர் விடுதி சாத்தான்குளம் அரசு (2005-06) 50 21 உள்ளது மூ 1211 9 பள்ளி மாணவர் விடுதி காயாமொழி அரசு (2005-06) 50 22 உள்ளது மூ 1212 10 பள்ளி மாணவர் விடுதி குலசேகரப்பட்டினம் அரசு 50 18 உள்ளது மூ 1213 11 பள்ளி மாணவர் விடுதி நாலுமாவடி அரசு 50 60 உள்ளது மூ 1214 12 பள்ளி மாணவர் விடுதி வேப்பன்காடு (இ) கீழராமசாமிபுரம் (2005-06) தனியார் 50 43 உள்ளது 1690/- 1215 13 பள்ளி மாணவர் விடுதி வெள்ளாளன்விளை (2005-06) அரசு ( 2008-09) 50 31 உள்ளது – 1216 14 பள்ளி மாணவர் விடுதி தூத்துக்குடி (2006-07) தனியார் 50 32 உள்ளது 8670/- 1217 15 பள்ளி மாணவர் விடுதி, ஆனந்தபுரம் (2008-09) தனியார் 50 58 உள்ளது 2050/- 1218 16 பள்ளி மாணவர் விடுதி, கே.தங்கம்மாள்புரம் (2010-11) தனியார் 50 41 நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டும் 1219 17 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, ஆறுமுகநேரி அரசு 50 35 உள்ளது மூ 1220 18 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, கருங்குளம் அரசு (2005-06) 50 45 உள்ளது மூ 1221 19 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, காயாமொழி அரசு (2003-04) ழுடீஐ 50 47 உள்ளது மூ 1222 20 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, கழுகுமலை அரசு (2005-06) 50 22 உள்ளது மூ 194 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1223 21 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, கொம்மடிக்கோட்டை அரசு (2004-05) ழுடீஐ 50 29 உள்ளது மூ 1224 22 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, பணிக்கநாடார் குடியிருப்பு அரசு (2005-06) 65* 59 உள்ளது மூ 1225 23 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, திருச்செந்துhர் அரசு (2001-02) ழுடீஐ 50 7 உள்ளது மூ 1226 24 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, புதுhர் அரசு 80 72 உள்ளது மூ 1227 25 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, துhத்துக்குடி அரசு (2005-06) 50 57 உள்ளது மூ 1228 26 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, ஆனந்தபுரம் அரசு (2004-05) 50 58 உள்ளது மூ வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(7) 1229 1 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி நாகம்பட்டி (2005-06) னீபூ² (2008-09) 50 50 – – 1230 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி (மீனவர்களுக்கானது) தூத்துக்குடி னீபூ² 150 21 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1231 3 பள்ளி மாணவர் விடுதி மணப்பாடு னீபூ² 70 52 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1232 4 பள்ளி மாணவர் விடுதி கொம்மடிக்கோட்டை னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1233 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி தூத்துக்குடி (2007-08) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 50 ஙி÷ச்÷¶ 16175/- 1234 6 பள்ளி மாணவியர் விடுதி, சுப்பம்மாள்புரம் னீபூ² ழுடீஐ 50 59 ஙி÷ச்÷¶ – 1235 7 பள்ளி மாணவியர் விடுதி படுக்கப்பத்து (2005-06) ஷிறூத்புட்ட்ச் 50 59 ஙி÷ச்÷¶ 1075ச்/- ழி¦பூச்வூபூðத்றூபூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்லி÷ச்(3) 1236 1 பள்ளி மாணவர் விடுதி கயத்தார் னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 195 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1237 2 பள்ளி மாணவர் விடுதி கோவில்பட்டி னீபூ² 60 60 ஙி÷ச்÷¶ மூ 1238 3 பள்ளி மாணவியர் விடுதி எட்டயபுரம் னீபூ² 60 72 ஙி÷ச்÷¶ மூ 33) கன்னியாகுமரி மாவட்டம் (1 8+1 =19) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகள் (18) 1239 1 கல்லுhரி மாணவர் விடுதி அகஸ்தீஸ்வரம் (2011-12) தனியார் 100 0 1240 2 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி நாகர்கோவில் அரசு 55 55 உள்ளது மூ 1241 3 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி அகஸ்தீஸ்வரம் அரசு 85** 91 உள்ளது மூ 1242 4 கல்லுhரி மாணவியர் விடுதி சுங்கான்கடை அரசு 50 55 உள்ளது மூ 1243 5 பள்ளி மாணவர் விடுதி ஆரல்வாய்மொழி அரசு (2005-06) 50 50 உள்ளது மூ 1244 6 பள்ளி மாணவர் விடுதி பூட்டேற்றி அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 50 உள்ளது மூ 1245 7 பள்ளி மாணவர் விடுதி, மார்த்தாண்டம் (2008-09) (தி) தனியார் 50 50 இல்லை 5000/- 2008-09ஆம் ஆண்டில் அரசு பி.வ. கல்லுhரி மாணவர் விடுதியாக திறக்க உத்தரவிடப்பட்ட இவ்விடுதி அரசு கடித எண் 85/பிசி1(2)/2009-3, பிவ. ,மிபி.வ. (ம) சி.பா.நலத்துறை நாள் 12.3.2009 ன்டி அரசு பி.வ பள்ளி மாணவர் விடுதியாக திறக்க உத்தரவிடப்பட்டது 1246 8 பள்ளி மாணவியர் விடுதி குழித்துறை அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 50 உள்ளது மூ 1247 9 பள்ளி மாணவியர் விடுதி குளச்சல் அரசு (2004-05) 50 50 உள்ளது மூ 1248 10 பள்ளி மாணவியர் விடுதி குலசேகரம் அரசு (2005-06) 50 50 உள்ளது மூ 196 தொடர் வரிசை எண் வ. எண் விடுதியின் பெயர் கட்டடத்தின் தன்மை ஒப்பளிக்கப் பட்ட மாணவர் எண்ணிக்i க மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக் கை (2011-12 ) எரிவாயு இணைப்பு மாத வாடகை ரூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1249 11 பள்ளி மாணவியர் விடுதி பூதபாண்டி அரசு (2001-02) 50 50 உள்ளது மூ 1250 12 பள்ளி மாணவியர் விடுதி தக்கலை அரசு (2001-02) 50 50 உள்ளது மூ 1252 14 பள்ளி மாணவியர் விடுதி இரணியல் அரசு (2005-06) 50 50 இல்லை – 1253 15 பள்ளி மாணவியர் விடுதி அழகப்பாபுரம் அரசு (2003-04) 50 50 உள்ளது மூ 1254 16 பள்ளி மாணவியர் விடுதி புதுக்கடை அரசு (2005-06) ழுடீஐ 50 50 உள்ளது மூ 1255 17 பள்ளி மாணவியர் விடுதி நாகர்கோவில் அரசு 50 50 உள்ளது மூ 1256 18 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கோவளம் அரசு (2005-06) 50 50 உள்ளது மூ வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்பூச் ஹியூ ஷத்´ஷித்(1) 1257 1 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கொல்லங்கோடு னீபூ² 50 50 ஙி÷ச்÷¶ மூ 2005-06, 2007-08 , 2008-09, 2009-10 மற்றும் 2010-11 ஆம் ஆண்டுகளில் புதியதாக விடுதி கட்டடங்கள் கட்ட உத்தரவிடப்பட்ட விடுதிகளின் கட்டுமான பணிகள் பல்வேறு நிலைகளில் உள்ளதால் விடுதிகள் தற்போது வாடகை கட்டடங்களிலேயே இயங்கி வருகின்றன. கட்டுமான பணிகள் முடிவுற்று பொதுப்பணித்துறையால் இத்துறைக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டவுடன் விடுதிகள் அரசு கட்டடங்களுக்கு மாற்றப்படும். மேலே உள்ள அட்டவணையில் கலம் எ.ண்-4ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவரங்கள் அவற்றிற்கு எதிரே கீழ்க்கண்டவாறு தரப்பட்டுள்ளது. கலம் 4-ல் குறிக்கப் பட்டுள்ள விவரம் விவரங்கள் அரசு இவ்விடுதிகள் அரசுக்கட்டடங்களில் இயங்கி வருகிறது அரசு (2001-02) இவ்விடுதிகள் 2001 -02ஆம் ஆண்டில் அ.ஆ. (ஹித்¬யூ) ணிண் 4 , பி.வ, மிபி.வ.,(ம) சிபா. நலத்துறை, நாள் 22.02.2002/ அ.ஆ. (ஹித்¬யூ) ணிண் 5 , பி.வ, மிபி.வ.,(ம) சிபா. நலத்துறை, நாள் 22.02.2002 சொந்த கட்டடம் கட்ட உத்தரவிடப்பட்டு தற்போது அரசு கட்டடங்களில் இயங்கி வருகிறது. 197 அரசு (2003-04) இவ்விடுதிகள் 2003-04ஆம் ஆண்டில் அ.ஆ. (ஹித்¬யூ) ணிண் 15 , பி.வ, மிபி.வ.,(ம) சிபா. நலத்துறை, நாள் 05.05.2003- இன்படி சொந்த கட்டடம் கட்ட உத்தரவிடப்பட்டு தற்போது அரசு கட்டடங்களில் இயங்கி வருகிறது. அரசு (2004-05) இவ்விடுதிகள் 2004-05ஆம் ஆண்டில் அ.ஆ. (ஹித்¬யூ) ணிண் 49, பி.வ, மிபி.வ.,(ம) சிபா. நலத்துறை, நாள் 10.9.2004- இன்படி சொந்த கட்டடம் கட்ட உத்தரவிடப்பட்டு தற்போது அரசு கட்டடங்களில் இயங்கி வருகிறது. அரசு (2005-06) இவ்விடுதிகள் 2005-06ஆம் ஆண்டில் அ.ஆ. (ஹித்¬யூ) ணிண் 72, பி.வ, மிபி.வ.,(ம) சிபா. நலத்துறை, நாள் 18.7.2005 இன்படி சொந்த கட்டடம் கட்ட உத்தரவிடப்பட்டு தற்போது அரசு கட்டடங்களில் இயங்கி வருகிறது. தனியார் (2005-06) இவ்விடுதிகள் தற்போது தனியார் கட்டடங்களில் இயங்கி வருகிறது. இவ்விடுதிகள் 2005-06ஆம் ஆண்டில் அ.ஆ. (ஹித்¬யூ) எண் 72, பி.வ, மிபி.வ., (ம) சிபா. நலத்துறை, நாள் 18.7.2005 இன்படி சொந்த கட்டடம் கட்ட உத்தரவிடப்பட்டு பொதுப்பணித்துறையின் மூலம் கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. கட்டுமான பணிகள் முடிவுற்று பொதுப்பணித்துறையால் இத்துறைக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டவுடன் விடுதி மாணவர்கள் அரசு கட்டடங்களுக்கு மாற்றப்படுவர்கள். தனியார் (2005-06) (சுஹளு) இவ்விடுதிகள் தற்போது தனியார் கட்டடங்களில் இயங்கி வருகிறது. இவ்விடுதிகள் 2005-06ஆம் ஆண்டில் அ.ஆ. (ஹித்¬யூ) எண் 72, பி.வ, மிபி.வ., (ம) சிபா. நலத்துறை, நாள் 18.7.2005 இன்படி சொந்த கட்டடம் கட்ட உத்தரவிடப்பட்ஸி¬ஷ Þஷச்ஷத்´ஷித்லிஹ்லிச்ஸ் ந்ழிட்ஹிச்ஷிலிச் லிஸிச்ஸிஸிவூச் லிஸிச்ஸி அ.ஆ. (ஹித்¬யூ) எண்103பி.வ, மிபி.வ., (ம) சிபா. நலத்துறை, நாள்17.11.2009-யூச் ஷித்ஙுஷிச்ஷித்பு ஹித்ட்ச்ஷட்லி னிðச்¹ஷியூச் ஷதூவிச்லிðச்ðஸிச்´÷ச்÷¶. Þஷச்ஷத்´ஷித்லிஹ்லிச்ஸ் ந்ழிட்ஹிச்ஷிலிச் லிஸிச்ஸிஸிவூச் லிஸிச்ஸி பொதுப்பணித்துறையின் மூலம் ஹிஸிஷர்லிச்¬லி ம்வூக்ஷிச்ந்லிட்÷ச்÷ðச்ðஸிச்´ வருகிறது. கட்டுமான பணிகள் முடிவுற்று பொதுப்பணித்துறையால் இத்துறைக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டவுடன் விடுதி அரசு கட்டடஷிச்ஷித்க்ஷிச்ஸ் வூட்க்ஷிச்க்ஷிðச்ð´வூச். தனியார் (ஹ) (2005-06) (சுஹளு) இவ்விடுதிகள் தற்போது தனியார் கட்டடங்களில் இயங்கி வருகிறது. 2005-06ஆம் ஆண்டில் அ.ஆ. (ஹித்¬யூ) எண் 72, பி.வ, மிபி.வ., (ம) சிபா. நலத்துறை, நாள் 18.7.2005 இன்படி சொந்த கட்டடம் கட்ட உத்தரவிடப்பட்ஸி ஷத்´ஷித்லி÷த்யூச் ஹித்யூðச்ðத்பூழிச்ழி¬றூ Þஙுஹிச்ஷி 13 ஷத்´ஷித்லிஹ்லிச்ஸ் ðஷித்யூட்லி ந்ழிட்ஹிச்ஷிலிச் லிஸிச்ஸிஸிவூச் லிஸிச்ஸி ஙிஷிச்ஷிபூஷத்ஸிðச்ðஸிச்ஸி 13 வூட்க்ஷிச்சி ஷத்´ஷித்லி÷த்யூச் Þஷச்ஷத்´ஷித்கிவூச் னிறூச்க்ஷிட்ஸ்வூச். Þஷச்ஷத்´ஷித்லிஹ்லிச்ஸ் ந்ழிட்ஹிச்ஷிலிச் லிஸிச்ஸிஸிவூச் லிஸிச்ஸி ஷித்ஙுஷிச்ஷித்பு ஹித்ட்ச்ஷட்லி னிðச்¹ஷியூச் ந்ஷிட்ஸிட்ச்ðட்றூ னீபூழிட்¬ஜி ந்ðக்ஷிðச்ðஸிச்டுள்ளது. Þஷச்ஷத்´ஷித்லிஹ்லிச்ஸ் ந்ழிட்ஹிச்ஷிலிச் லிஸிச்ஸிஸிவூச் லிஸிச்´வூச் ðஜித் பொதுப்பணித்துறையின் மூலம் ம்வூக்ஷிச்ந்லிட்÷ச்÷ðபட்டு வருகிறது. அரசு (2007-08) இவ்விடுதிகள் 2007-08ஆம் ஆண்டில் அ.ஆ. (ஹித்¬யூ) எண் 80, பி.வ, மிபி.வ.,(ம) சிபா. நலத்துறை, நாள் 28.8.2007 இன்படி சொந்த கட்டடம் கட்ட உத்தரவிடப்பட்டு தற்போது அரசு கட்டடங்களில் இயங்கி வருகிறது. தனியார் (2007-08) (50) இவ்விடுதிகள் தற்போது தனியார் கட்டடங்களில் இயங்கி வருகிறது. இவ்விடுதிகள் 2007-08ஆம் ஆண்டில் அ.ஆ. (ஹித்¬யூ) எண் 80, பி.வ, மிபி.வ.,(ம) சிபா. நலத்துறை, நாள் 28.8.2007 இன்படி 50 மாணவ மாணவியர்கள் தங்கும் வகையில் சொந்த கட்டடம் கட்ட உத்தரவிடப்பட்டு பொதுப்பணித்துறையின் மூலம் கட்டுமானப் பணிகள் 198 நடைபெற்று வருகிறது. கட்டுமான பணிகள் முடிவுற்று பொதுப்பணித்துறையால் இத்துறைக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டவுடன் விடுதி மாணவர்கள் அரசு கட்டடங்களுக்கு மாற்றப்படுவார்கள். அரசு (2008-09) இவ்விடுதிகள் 2008-09ஆம் ஆண்டில் அ.ஆ. (ஹித்¬யூ) எண் 115, பி.வ, மிபி.வ.,(ம) சிபா. நலத்துறை, நாள் 17.11.2008 இன்படி சொந்த கட்டடம் கட்ட உத்தரவிடப்பட்டு தற்போது அரசு கட்டடங்களில் இயங்கி வருகிறது. தனியார் (2008-09) இவ்விடுதிகள் தற்போது தனியார் கட்டடங்களில் இயங்கி வருகிறது. இவ்விடுதிகள் 2008-09ஆம் ஆண்டில் அ.ஆ. (ஹித்¬யூ) எண் 115, பி.வ, மிபி.வ.,(ம) சிபா. நலத்துறை, நாள் 17.11.2008 இன்படி சொந்த கட்டடம் கட்ட உத்தரவிடப்பட்டு பொதுப்பணித்துறையின் மூலம் கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. கட்டுமான பணிகள் முடிவுற்று பொதுப்பணித்துறையால் இத்துறைக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டவுடன் விடுதிகள் அரசு கட்டடங்களுக்கு மாற்றப்படும். தனியார் (2009-10) இவ்விடுதிகள் தற்போது தனியார் கட்டடங்களில் இயங்கி வருகிறது. இவ்விடுதிகள் 2009-10ஆம் ஆண்டில் அ.ஆ. (ஹித்¬யூ) எண் 11, பி.வ, மிபி.வ.,(ம) சிபா. நலத்துறை, நாள் 12.02.2010 வூக்ஷிச்சிவூச் அ.ஆ. (ஹித்¬யூ) எண் 18, பி.வ, மிபி.வ.,(ம) சிபா. நலத்துறை, நாள் 12.03.2010 இன்படி சொந்த கட்டடம் கட்ட உத்தரவிடப்பட்டு பொதுப்பணித்துறையின் மூலம் கட்டுமானப்பணிகள் தொடங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. தனியார் (2010-11) இவ்விடுதிகள் தற்போது தனியார் கட்டடங்களில் இயங்கி வருகிறது. இவ்விடுதிகள் 2010-11ஆம் ஆண்டில் அரசாணை எண் 60, பிவ,மிபிவ (ம)சி நலத்துறை, நாள் 28.7.2010 வூக்ஷிச்சிவூச் அ.ஆ. (ஹித்¬யூ) எண் 15, பி.வ, மிபி.வ.,(ம) சிபா. நலத்துறை, நாள் 3.2.2011 இன்படி சொந்த கட்டடம் கட்ட உத்தரவிடப்பட்டு பொதுப்பணித்துறையின் மூலம் கட்டுமானப்பணிகள் தொடங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. தனியார் இவ்விடுதிகள் தற்போது தனியார் கட்டடங்களில் இயங்கி வருகிறது. சொந்தக்கட்டடம் கட்ட அரசாணை பிறப்பிக்கப்படவேண்டும். ழுடீஐ மத்திய மற்றும் மாநில அரசின் 50:50 பங்கீட்டின் கீழ் கட்டப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நல விடுதி மேலே உள்ள அட்டவணையில் கலம் எ.ண்-3ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவரங்கள் அவற்றிற்கு எதிரே கீழ்க்கண்டவாறு தரப்பட்டுள்ளது. கலம் 3-ல் குறிக்கப் பட்டுள்ள விவரம் விவரங்கள் (2005-06) Þஷச்ஷத்´ஷித் 2005-06-Ýவூச் ஹித்ஷித்புட்ஜிச்´ அரசாணை (நிலை) எண். 10 பிவ, மிபிவ (ம) சி.பா.நலத்துறை நாள்: 2.2.2006 & அரசாணை (நிலை) எண். 12 பிவ, மிபிவ (ம) சி.பா.நலத்துறை நாள்: 10.2.2006 இன் ðர் ஷித்க்ஷிலிச்லி உத்தரவிடப்பட்ட¶. (2006-07) Þஷச்ஷத்´ஷித் 2006-07-Ýவூச் ஹித்ஷித்புட்ஜிச்´ அரசாணை (நிலை) எண். 79 பிவ, மிபிவ (ம) சி.பா.நலத்துறை நாள் 1.12.2006 இன் ðர் ஷித்க்ஷிலிச்லி உத்தரவிடப்பட்ட¶. (2007-08) Þஷச்ஷத்´ஷித் 2007-08-Ýவூச் ஹித்ஷித்புட்ஜிச்´ அரசாணை (நிலை) எண்.73 பிவ, மிபிவ (ம) சி.பா.நலத்துறை நாள் ;1.8.2007 இன் ðர் ஷித்க்ஷிலிச்லி உத்தரவிடப்பட்ட¶. 199 (2008-09) Þஷச்ஷத்´ஷித் 2008-09-Ýவூச் ஹித்ஷித்புட்ஜிச்´ அரசாணை (நிலை) எண்.91 பிவ, மிபிவ (ம) சி.பா.நலத்துறை நாள்;14.8.2008 இன் ðர் ஷித்க்ஷிலிச்லி உத்தரவிடப்பட்ட¶. (2009-10) Þஷச்ஷத்´ஷித் 2009-10-Ýவூச் ஹித்ஷித்புட்ஜிச்´ அரசாணை (நிலை) எண்.51 பிவ, மிபிவ (ம) சி.பா.நலத்துறை நாள் 03.7.2009 இன்ðர் ஷித்க்ஷிலிச்லி உத்தரவிடப்பட்ட¶. (2010-11) Þஷச்ஷத்´ஷித் 2010-11-Ýவூச் ஹித்ஷித்புட்ஜிச்´ அரசாணை (நிலை) எண்.62 பிவ, மிபிவ (ம) சி.பா.நலத்துறை நாள் 5.8.2010 இன்ðர் ஷித்க்ஷிலிச்லி உத்தரவிடப்பட்ட¶. மேலே உள்ள அட்டவணையில் கலம் எ.ண்-5 ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவரங்கள் அவற்றிற்கு எதிரே கீழ்க்கண்டவாறு தரப்பட்டுள்ளது ஷத்´ஷித்புத்யூச் னிðச்ð÷த்லிச்லிðச்ðஸிச்ஸி வூட்ஜிஷட்ச் ணிஜிச்ஜித்லிச்¬லி னீஙும்லி *ஸ்க்ஷித்ðச்ðத்ஸிðச்ðஸிச்´÷ச்÷ ஷத்´ஷித்லிஹ்லிச்ஸ் னிðச்ð÷த்லிச்லிðச்ðஸிச்ஸி வூட்ஜிஷட்ச் ணிஜிச்ஜித்லிச்¬லி அரசாணை (நிலை) எண்.114 பிவ, மிபிவ (ம) சி.பா.நலத்துறை பிந1/(2) நாள் 7.11..2008 -றூச்ðர் ஙிபுட்ச்ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ஸி¶. ஷத்´ஷித்புத்யூச் னிðச்ð÷த்லிச்லிðச்ðஸிச்ஸி வூட்ஜிஷட்ச் ணிஜிச்ஜித்லிச்¬லி னீஙும்லி **ஸ்க்ஷித்ðச்ðத்ஸிðச்ðஸிச்´÷ச்÷ ஷத்´ஷித்லிஹ்லிச்ஸ் னிðச்ð÷த்லிச்லிðச்ðஸிச்ஸி வூட்ஜிஷட்ச் ணிஜிச்ஜித்லிச்¬லி அரசாணை (நிலை) எண்.79 பிவ, மிபிவ (ம) சி.பா.நலத்துறை பிந1/(2) நாள் 25.8.2009றூச்ðர் ஙிபுட்ச்ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ஸி¶. மத்திய மற்றும் மாநில அரசின் 50:50 பங்கீட்டின் கீழ் கட்டப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நல விடுதிகளின் விவரம் வ. எ ண் பிவ/மிபிவ /சீம விடுதிகளின் விவரம் பள்ளி/ கல்லூரி மாணவர்/ மாணவியர் இடம் மாவட்டம் 2000-01 1. பிவ பள்ளி மாணவர் மறவமங்கலம் சிவகங்கை 2. பிவ பள்ளி மாணவர் கொம்புகாரநேந்தல் சிவகங்கை 3. பிவ பள்ளி மாணவர் கல்லகம் திருச்சி 4. பிவ பள்ளி மாணவர் முக்கூடல் திருநெல்வேலி 5. பிவ பள்ளி மாணவர் அன்னியூர் விழுப்புரம் 6. மிபிவ பள்ளி மாணவர் பாப்பிரெட்டிபட்டி தருமபுரி 7. மிபிவ பள்ளி மாணவர் நமச்சிவாயபுரம் விழுப்புரம் 8. மிபிவ பள்ளி மாணவர் வரிச்சியூர் மதுரை 9. மிபிவ பள்ளி மாணவர் கீழ்பென்னாத்தூர் திருவண்ணாமலை 10. பிவ பள்ளி மாணவியர் திருச்செந்தூர் தூத்துக்குடி 11. பிவ பள்ளி மாணவியர் சிவகங்கைநகர் சிவகங்கை 12. பிவ பள்ளி மாணவியர் சேத்தியாத்தோப்பு கடலூர் 13. மிபிவ பள்ளி மாணவியர் சமையநல்லூர் மதுரை 14. மிபிவ பள்ளி மாணவியர் குருவரெட்டியூர் ஈரோடு 2001-02 15. மிபிவ பள்ளி மாணவியர் அத்தானி ஈரோடு 16. பிவ பள்ளி மாணவர் பாப்பநாயக்கன்பட்டி மதுரை 17. பிவ பள்ளி மாணவர் திருநகர் மதுரை 18. பிவ பள்ளி மாணவர் குடக்கோயில் மதுரை 200 வ. எ ண் பிவ/மிபிவ /சீம விடுதிகளின் விவரம் பள்ளி/ கல்லூரி மாணவர்/ மாணவியர் இடம் மாவட்டம் 19. பிவ பள்ளி மாணவியர் குடக்கோயில் மதுரை 20. சீம பள்ளி மாணவர் ஏழுமலை மதுரை 21. பிவ பள்ளி மாணவர் கொட்டாம்பட்டி மதுரை 22. சீம பள்ளி மாணவர் விளாம்பட்டி திண்டுக்கல் 23. பிவ பள்ளி மாணவர் கொத்தப்பட்டி தேனி 24. பிவ பள்ளி மாணவர் ஓடைப்பட்டி தேனி 2002-03 25. பிவ பள்ளி மாணவர் பள்ளிக்கொண்டா வேலூர் 26. மிபிவ பள்ளி மாணவர் வேலூர் வேலூர் 27. மிபிவ பள்ளி மாணவர் இராணிப்பேட்டை வேலூர் 28. பிவ பள்ளி மாணவர் தியாகதுர்கம் விழுப்புரம் 29. மிபிவ பள்ளி மாணவர் பொச்சம்பள்ளி தர்மபுரி 30. பிவ பள்ளி மாணவர் எலாச்சிப்பாளையம் நாமக்கல் 31. பிவ பள்ளி மாணவர் விட்டம்பாளையம் நாமக்கல் 32. பிவ பள்ளி மாணவர் இராசிபுரம் நாமக்கல் 33. மிபிவ பள்ளி மாணவர் முள்ளக்குறிச்சி நாமக்கல் 34. பிவ பள்ளி மாணவியர் திருமுட்டம் கடலூர் 35. பிவ பள்ளி மாணவியர் பர்கூர் கிருஷ்ணகிரி 36. பிவ பள்ளி மாணவியர் சிகாரலப்பள்ளி கிருஷ்ணகிரி 37. பிவ பள்ளி மாணவியர் வையப்பமலை நாமக்கல் 38. பிவ பள்ளி மாணவியர் பெருந்துறை ஈரோடு 39. மிபிவ பள்ளி மாணவியர் சத்தியமங்கலம் ஈரோடு 40. பிவ பள்ளி மாணவியர் உடுமலைப்பேட்டை திருப்பூர் 41. பிவ பள்ளி மாணவியர் புதுக்கோட்டை புதுக்கோட்டை 42. பிவ பள்ளி மாணவியர் சின்னத்தாராபுரம் கரூர் 2003-04 43. மிபிவ பள்ளி மாணவர் ஆர்.கே.பேட்டை திருவள்ளூர் 44. பிவ பள்ளி மாணவர் மங்களம் திருவண்ணாமலை 45. மிபிவ பள்ளி மாணவர் தேசூர் திருவண்ணாமலை 46. பிவ கல்லூரி மாணவர் வாணியம்பாடி வேலூர் 47. பிவ பள்ளி மாணவர் கருங்குளம் திருச்சிராப்பள்ளி 2004-05 48. பிவ பள்ளி மாணவர் வெங்கனூர் திருவள்ளூர் 49. மிபிவ பள்ளி மாணவர் நந்திவரம் காஞ்சிபுரம் 50. மிபிவ பள்ளி மாணவர் வாலாஜாபாத் காஞ்சிபுரம் 51. பிவ கல்லூரி மாணவர் இராமநாதபுரம் இராமநாதபுரம் 52. மிபிவ கல்லூரி மாணவர் சிவகங்கை சிவகங்கை 53. மிபிவ பள்ளி மாணவியர் தேனி தேனி 54. பிவ பள்ளி மாணவியர் நாகப்பட்டினம் நாகப்பட்டினம் 55. பிவ பள்ளி மாணவியர் சீர்காழி நாகப்பட்டினம் 56. பிவ பள்ளி மாணவியர் காயாமொழி தூத்துக்குடி 57. சீம பள்ளி மாணவியர் பொன்னமராவதி புதுக்கோட்டை 201 வ. எ ண் பிவ/மிபிவ /சீம விடுதிகளின் விவரம் பள்ளி/ கல்லூரி மாணவர்/ மாணவியர் இடம் மாவட்டம் 2005-06 58. பிவ பள்ளி மாணவர் கீரனூர் புதுக்கோட்டை 59. பிவ பள்ளி மாணவர் ஆரிமலம் புதுக்கோட்டை 60. பிவ கல்லூரி மாணவர் கரூர் கரூர் 61. பிவ கல்லூரி மாணவியர் சேலம் சேலம் 62. பிவ பள்ளி மாணவியர் அனுமந்தபுரம் தர்மபுரி 63. பிவ பள்ளி மாணவியர் சேத்பட் திருவண்ணாமலை 64. பிவ பள்ளி மாணவியர் பந்தல்கொடி விருதுநகர் 65. பிவ பள்ளி மாணவியர் கொம்மாடிகோட்டை தூத்துக்குடி 66. பிவ பள்ளி மாணவியர் லாலாபேட்டை வேலூர் 67. மிபிவ கல்லூரி மாணவர் சேலம் சேலம் 68. மிபிவ ஐ.டி.ஐ. மாணவர் கிருஷ்ணகிரி கிருஷ்ணகிரி 69. மிபிவ பள்ளி மாணவியர் சொக்கமபாளையம் கோயம்புத்தூர் 70. மிபிவ பள்ளி மாணவர் நெடியம் திருவள்ளூர் 2006-07 71. பிவ பள்ளி மாணவியர் லேடி வெலிங்டன் சென்னை 72. பிவ பள்ளி மாணவியர் ஊத்தங்கரை கிருஷ்ணகிரி 73. பிவ பள்ளி மாணவியர் தண்டளைப்புதூர் திருச்சி 74. பிவ பள்ளி மாணவியர் வேட்டவலம் திருவண்ணாமலை 75. மிபிவ பள்ளி மாணவியர் பூந்தமல்லி திருவள்ளூர் 76. பிவ பள்ளி மாணவர் பூத்தட்டி கன்னியாகுமரி 77. பிவ பள்ளி மாணவர் ஆலங்குடி புதுக்கோட்டை 78. பிவ பள்ளி மாணவர் அத்திமாஞ்சேரி பேட்டை திருவள்ளூர் 79. பிவ பள்ளி மாணவர் ஆவடி திருவள்ளூர் 80. பிவ பள்ளி மாணவர் திருவள்ளூர் திருவள்ளூர் 81. பிவ பள்ளி மாணவர் தண்டிப்பாடி திருவண்ணாமலை 82. பிவ பள்ளி மாணவர் பேட்டைக்குளம் திருநெல்வேலி 83. பிவ பள்ளி மாணவர் திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி 84. பிவ பள்ளி மாணவர் புதுப்பேட்டை வேலூர் 85. பிவ பள்ளி மாணவர் குடியாத்தம் வேலூர் 86. பிவ பள்ளி மாணவர் வஞ்சூர் வேலூர் 87. பிவ பள்ளி மாணவர் பேருணாம்பேட்டை வேலூர் 88. பிவ பள்ளி மாணவர் மல்லாங்கினர் விருதுநகர் 89. மிபிவ பள்ளி மாணவர் கோடாலிகருப்பூர் பெரம்பலூர் 90. மிபிவ பள்ளி மாணவியர் பாப்பாரப்பட்டி தர்மபுரி 91. மிபிவ பள்ளி மாணவர் மதுரமங்கலம் காஞ்சிபுரம் 92. மிபிவ பள்ளி மாணவர் கனகம்மாசத்திரம் திருவள்ளூர் 2007-08 93. பிவ பள்ளி மாணவர் மேலனிக்குழி பெரம்பலூர் 94. பிவ பள்ளி மாணவர் மீன்சுருட்டி பெரம்பலூர் 95. பிவ பள்ளி மாணவியர் குறிஞ்சிப்பாடி கடலூர் 96. பிவ பள்ளி மாணவர் அஞ்செட்டி கிருஷ்ணகிரி 202 வ. எ ண் பிவ/மிபிவ /சீம விடுதிகளின் விவரம் பள்ளி/ கல்லூரி மாணவர்/ மாணவியர் இடம் மாவட்டம் 97. பிவ பள்ளி மாணவியர் பேரையூர் மதுரை 98. பிவ பள்ளி மாணவியர் புதுக்கடை கன்னியாகுமரி 99. பிவ பள்ளி மாணவியர் வெங்கிடாங்குளம் புதுக்கோட்டை 100. பிவ பள்ளி மாணவர் சர்க்கார்கொள்ளப் பட்டி சேலம் 101. மிபிவ பள்ளி மாணவியர் சுப்பம்மாள்புரம் தூத்துக்குடி 102. மிபிவ பள்ளி மாணவியர் செங்கம் திருவண்ணாமலை 103. பிவ பள்ளி மாணவர் இராமியன உறள்ளி தர்மபுரி 104 பிவ பள்ளி மாணவர் கீழபுலியூர் பெரம்பலூர் 105. பிவ பள்ளி மாணவர் கருப்பேரி கடலூர் 106. பிவ பள்ளி மாணவர் கோணங்கி நாயக்கன்உறள்ளி தர்மபுரி 107. பிவ பள்ளி மாணவர் பாலதொட்டனப்பல்லி கிருஷ்ணகிரி 108. பிவ பள்ளி மாணவர் கிருஷ்ணாபுரம் தர்மபுரி 109. பிவ பள்ளி மாணவியர் குழித்துறை கன்னியாகுமரி 110. பிவ பள்ளி மாணவியர் அகரமச்சேரி வேலூர் 111. மிபிவ பள்ளி மாணவியர் வெங்கலம் பெரம்பலூர் 112. மிபிவ பள்ளி மாணவியர் தாரமங்கலம் சேலம் 113. சீம பள்ளி மாணவியர் சென்னம நாயக்கன்பட்டி திண்டுக்கல் 114. மிபிவ பள்ளி மாணவியர் வடமதுரை திண்டுக்கல் 115. சீம பள்ளி மாணவியர் கந்தர்வக்கோட்டை புதுக்கோட்டை 116. சீம பள்ளி மாணவியர் கீரமங்கலம் புதுக்கோட்டை 2008-09 117. பிவ பள்ளி மாணவியர் திருப்பூர் திருப்பூர் 118. பிவ பள்ளி மாணவியர் பார்த்திபனூர் இராமநாதபுரம் 119. பிவ பள்ளி மாணவர் திருவெரும்பூர் திருச்சி 120. பிவ பள்ளி மாணவர் பட்டீஸ்வரம் தஞ்சாவூர் 121. பிவ பள்ளி மாணவர் குன்னூர் நீலகிரி 122. பிவ பள்ளி மாணவியர் விருத்தாசலம் கடலூர் 123. பிவ பள்ளி மாணவியர் திருப்பத்தூர் சிவகங்கை 124. பிவ பள்ளி மாணவியர் மேலப்பாளையம் திருநெல்வேலி 125. பிவ பள்ளி மாணவர் கன்னிவாடி திண்டுக்கல் 126. பிவ பள்ளி மாணவர் அரியலூர் அரியலூர் 127. பிவ பள்ளி மாணவர் தகட்டுர் நாகப்பட்டினம் 128. மிபிவ பள்ளி மாணவியர் குத்தாலம் நாகப்பட்டினம் 129. பிவ பள்ளி மாணவர் நீராவி இராமநாதபுரம் 130. பிவ பள்ளி மாணவர் சடையம்பட்டி புதுக்கோட்டை 131. மிபிவ பள்ளி மாணவர் சிறுகிராமம் கடலூர் 132. பிவ பள்ளி மாணவர் பரமக்குடி இராமநாதபுரம் 133. பிவ பள்ளி மாணவர் டி.எம்.கோட்டை இராமநாதபுரம் 134. பிவ பள்ளி மாணவர் செங்கோட்டை திருநெல்வேலி 135. பிவ பள்ளி மாணவர் புத்தாம்பூர் புதுக்கோட்டை 136. பிவ பள்ளி மாணவியர் செட்டிக்குளம் அரியலூர் 203 வ. எ ண் பிவ/மிபிவ /சீம விடுதிகளின் விவரம் பள்ளி/ கல்லூரி மாணவர்/ மாணவியர் இடம் மாவட்டம் 137. பிவ பள்ளி மாணவர் நங்கூர் நாகப்பட்டினம் 138. சீம பள்ளி மாணவியர் அருப்புக்கோட்டை விருதுநகர் 139. சீம பள்ளி மாணவர் மரமடக்கி-1 புதுக்கோட்டை 140. சீம பள்ளி மாணவியர் கமுதி இராமநாதபுரம் 141. சீம பள்ளி மாணவர் பேராவூரணி தஞ்சாவூர் 142. சீம பள்ளி மாணவர் இருதயபுரம் திருச்சி 143. சீம பள்ளி மாணவர் வன்னிக்கோ நேந்தல் திருநெல்வேலி 144. மிபிவ பள்ளி மாணவர் அவினான்குடி கடலூர் 145. மிபிவ பள்ளி மாணவியர் வெண்பாவூர் அரியலூர் 146. பிவ பள்ளி மாணவியர் திருவெரும்பூர் திருச்சி 2009-10 147. பிவ பள்ளி மாணவர் மண்டலமாணிக்கம் இராமநாதபுரம் 148. பிவ பள்ளி மாணவர் சிக்கல் இராமநாதபுரம் 149. பிவ பள்ளி மாணவர் திருவாடனை இராமநாதபுரம் 150. பிவ கல்லூரி மாணவியர் திருச்சி-இராமலிங்கநகர் திருச்சி 151. பிவ பள்ளி மாணவர் சேத்தியாத்தோப்பு கடலூர் 152. பிவ பள்ளி மாணவர் திருப்புறந்தான் அரியலூர் 153. பிவ பள்ளி மாணவியர் கறம்பக்குடி புதுக்கோட்டை 154. பிவ பள்ளி மாணவியர் புனவாசல் தஞ்சாவூர் 155. பிவ பள்ளி மாணவியர் முத்துப்பேட்டை கோவிலூர் திருவாரூர் 156. சீம பள்ளி மாணவியர் சாயல்குடி இராமநாதபுரம் 157. மிபிவ கல்லூரி மாணவர் மயிலாடுதுறை நாகப்பட்டினம் 2010-11 158. மிபிவ பள்ளி மாணவர் மேல்சிவபுரி புதுக்கோட்டை 159 பிவ பள்ளி மாணவியர் கிள்ளுக்கோட்டை புதுக்கோட்டை 160 பிவ பள்ளி மாணவியர் அறந்தாங்கி புதுக்கோட்டை 161 பிவ பள்ளி மாணவியர் சுராணம் சிகங்கை 162 பிவ பள்ளி மாணவியர் ஆடுதுறை தஞ்சாவூர் 163 சீம பள்ளி மாணவியர் புதுநகர் புதுக்கோட்டை 164 சீம பள்ளி மாணவர் கோவிலங்குளம் இராமநாதபுரம் 165 சீம பள்ளி மாணவர் புதுக்கோட்டை புதுக்கோட்டை 166 மிபிவ பள்ளி மாணவர் மருதூர் அரியலூர் 167 பிவ பள்ளி மாணவர் சிங்காநல்லூர் கோயமுத்தூர் 168 பிவ பள்ளி மாணவர் கீழக்கால்பூண்டி கடலூர் 169 பிவ பள்ளி மாணவர் சீலட்டுர் புதுக்கோட்டை 170 பிவ பள்ளி மாணவர் குண்டடம் ஈரோடு 171 பிவ பள்ளி மாணவர் களக்காடு திருநெல்வேலி 172 பிவ பள்ளி மாணவர் அரியலூர் விழுப்புரம் 173 பிவ பள்ளி மாணவர் முஸ்தகுறிச்சி விருதுநகர் 204 வ. எ ண் பிவ/மிபிவ /சீம விடுதிகளின் விவரம் பள்ளி/ கல்லூரி மாணவர்/ மாணவியர் இடம் மாவட்டம் 2011-12 174 மிபிவ கல்லுhரி மாணவர் பூண்டி தஞ்சாவூர் 175 பிவ பள்ளி மாணவி நீராவி இராமநாதபுரம் 176 சீம கல்லுhரி மாணவி இராமநாதபுரம் இராமநாதபுரம் 177 பிவ பள்ளி மாணவி ஆயக்காரன்புலம் நாகப்பட்டிணம் 178 மிபிவ பள்ளி மாணவி சின்னசேலம் விழுப்புரம் மத்திய மற்றும் மாநில அரசின் 50:50 பங்கீட்டின் கீழ் கட்டப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நல விடுதிகளுக்கு ஆண்டுவாரியாக செலவின விவரம் ஆண்டு மத்திய அரசால் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகை (ரூபாய் இலட்சத்தில்) கட்டப்பட்ட விடுதிகள் எண்ணிக்கை பயன்படுத்தப்பட்ட தொகை (ரூபாய் இலட்சத்தில்) 2000-01 259.86 14 259.86 2001-02 157.28 10 157.28 2002-03 283.50 18 283.50 2003-04 68.47 05 68.47 2004-05 157.50 10 157.50 2005-06 204.75 13 204.75 2006-07 346.50 22 346.50 2007-08 378.00 24 378.00 2008-09 472.50 30 472.50 2009-10 189.00 12 189.00 2010- 11 236.25 15 236.25 2011-12 225.00 5 225.00 மொத்தம் 2978.61 178 2978.61 15. விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்குதல் அரசு, அரசு உதவி பெறும் மற்றும் பகுதியாக நிதி உதவி பெறும் பள்ளிகளில் +1 மற்றும் +2 ஷஸ்ðச்¹லி÷த்யூச் பயிலும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்புகளைச் சார்ந்த மாணவிகளுக்கு மிதிவண்டிகள் வழங்கும் திட்டம் 2004-05-ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. பின்னர் 2005-06-ஆம் ஆண்டில், பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் இனத்தைச் சார்ந்த +1 மற்றும் +2 ஷஸ்ðச்¹லி÷த்யூச் பயிலும் மாணவர்களுக்கும் மிதிவண்டி வழங்கும் திட்டம் நீட்டிக்கப்பட்டது. 2006-07ஆம் ஆண்டில் பஸ் பாஸ் பெற்றவர்களுக்கும் மிதிவண்டிகள் வழங்க வழிவகை செய்யப்பட்டது.அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் மற்றும் பகுதியாக நிதியுதவி பெறும் 205 பள்ளிகளில் +1 வகுப்பில் பயிலும் பிவ, மிபிவ(ம) சீம மாணவ, மாணவியருக்கு எவ்வித நிபந்தனையின்றி விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்கப்படுகின்றன. பள்ளி வளாகத்திலேயே அமைந்துள்ள விடுதியில் தங்கி அதே பள்ளியில் பயிலும் மாணவ, மாணவியர் மிதிவண்டிகள் பெற தகுதியில்லை. மிதிவண்டிகள் – கொள்முதல் குழு உறுப்பினர்களின் விவரம் வ.எண் குழு உறுப்பினர்களின் விவரம் பதவி 1 இயக்குநர், பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை தலைவர் 2 ஆணையர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நலத்துறை உறுப்பினர் 3 ஆணையர், சிறுபான்மையினர் நலத்துறை உறுப்பினர் 4 ஆணையர், ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை உறுப்பினர் 5 இப்பொருள் தொடர்புடைய சிறப்புச்செயலர்/கூடுதல் செயலர்/துணைச்செயலர், நிதித்துறை உறுப்பினர் 6 இயக்குநர், பள்ளிக்கல்வித் துறை உறுப்பினர் 7 கணக்குஅலுவலர், பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை உறுப்பினர் 8 கணக்கு அலுவலர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நலத்துறை உறுப்பினர் 9 இணை இயக்குநர், (பொறியியல்) தொழில் வணிகத்துறை உறுப்பினர் மேற்படி கொள்முதல் குழு பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை, மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நலத்துறை, சிறுபான்மையினர் நலத்துறை, ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை, பழங்குடியினர் நலத்துறை மற்றும் கல்வித்துறை ஆகிய துறைகளுக்கு தேவைப்படும் மிதிவண்டிகளுக்கான விலையை தமிழ்நாடு திறந்தவெளி ஒப்பந்தப்புள்ளி சட்டம் மற்றும் விதிகளை பின்பற்றி நிர்ணயம் செய்கிறது. 206 2004-05 ஆம் ஆண்டு முதல் 2011-12 ஆம் ஆண்டு வரை இலவச மிதிவண்டிகள் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் பயனடைந்த மாணவ, மாணவியர் மற்றும் செலவிடப்பட்ட தொகை விவரம். (ரூபாய் இலட்சத்தில்) ஷஙுஸிவூச் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நவத்துறை ந்வூட்ஷிச்ஷி வூட்ஜிஷ/ வூட்ஜிஷத்புட்த்றூச் ணிஜிச்ஜித்லிச்¬லி ந்ழியூஷத்ஸிðச்ðஸிச்ஸி ந்வூட்ஷிச்ஷி ந்ஷிட்¬லி மாணவர் எண்ணிக்கை செலவிடப்பட்ட தொகை மாணவியர் எண்ணிக்கை செலவிடப்பட்ட தொகை பயனடைந்த மொத்த மாணவ/ மாணவியர் எண்ணிக்கை செலவிடப்பட்ட மொத்த தொகை மாணவர் எண்ணிக்கை செலவிடப்பட்ட தொகை மாணவியர் எண்ணிக்கை செலவிடப்பட்ட தொகை பயனடைந்த மொத்த மாணவ/மாணவியர் எண்ணிக்கை செலவிடப்பட்ட மொத்த தொகை 2004-05 173348 3028.38 173348 3028.38 95255 1579.65 95255 1579.65 268603 4608.03 2005-06 173861 3232.01 114504 2010.29 288365 5242.30 114605 2127.8 63624 1109.93 178229 3237.72 466594 8480.02 2006-07 95074 2052.50 117199 2450.23 212273 4502.73 65982 1432.4 68759 1505.92 134741 2938.33 347014 7441.06 2007-08 97324 2210.35 126236 2734.74 223560 4945.09 74270 1624.6 80752 1743.38 155022 3368.02 378582 8313.11 2008-09 102293 2566.26 132717 3186.27 235010 5752.53 78915 1966.8 87237 2095.40 166152 4062.18 401162 9814.71 2009-10 105784 2653 137144 3292.69 242928 5945.65 82249 2049.8 95305 2274.72 177554 4324.48 420482 10270.13 2010-11 104598 2827.80 138292 3577.62 242890 6401.89 83654 2246.15 99017 2541.55 182671 4787.70 425561 11193.12 2011-12 106841 2830.39 140269 3580.35 247110 6410.74 87825 2249.33 103814 2548.37 191639 4797.70 438749 11208.44 207 2011-12ஆம் ஆண்டில் இலவச மிதிவண்டிகள் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற்ற பிவ/மிபிவ/சீம மாணவ, மாணவியர் எண்ணிக்கை விவரம் வ. எண். மாவட்டம் மாணவர்கள் மாணவிகள் நிகர மொத்தம் பிவ மிபிவ மொத்தம் பிவ மிபிவ மொத்தம் 1 சென்னை 5923 3412 9335 7629 4371 12000 21335 2 காஞ்சிபுரம் 3745 4072 7817 5070 5231 10301 18118 3 திருவள்ளூர் 3138 2672 5810 4494 3417 7911 13721 4 வேலுhர் 5192 6409 11601 6750 7331 14081 25682 5 திருவண்ணாமலை 3339 4874 8213 3539 5190 8729 16942 6 கடலுhர் 1878 4656 6534 2319 5745 8064 14598 7 விழுப்புரம் 2431 5711 8142 3005 6348 9353 17495 8 தருமபுரி 905 4602 5507 1165 4539 5704 11211 9 கிருஷ்ணகிரி 2373 3550 5923 2619 3485 6104 12027 10 சேலம் 2572 6140 8712 3727 7029 10756 19468 11 நாமக்கல் 2257 1679 3936 2624 1825 4449 8385 12 கோயம்பத்துhர் 4669 1722 6391 7093 2491 9584 15975 13 ஈரோடு 2954 2258 5212 3730 2711 6441 11653 14 திருப்பூர் 3565 1502 5067 4820 1766 6586 11653 15 நீலகிரி 1108 224 1332 1426 257 1683 3015 16 திருச்சி 4575 3360 7935 6596 4248 10844 18779 17 பெரம்பலுhர் 685 762 1447 866 755 1621 3068 18 அரியலுhர் 739 1494 2233 934 1971 2905 5138 19 கரூர் 1163 1135 2298 1721 1344 3065 5363 20 புதுக்கோட்டை 2889 2597 5486 3646 3263 6909 12395 21 தஞ்சாவூர் 4320 2482 6802 6450 3543 9993 16795 22 நாகப்பட்டிணம் 1851 2363 4214 2307 3203 5510 9724 23 திருவாரூர் 2201 907 3108 3334 1465 4799 7907 24 மதுரை 6982 3494 10476 9169 3771 12940 23416 25 திண்டுக்கல் 4111 2417 6528 4954 2503 7457 13985 26 தேனி 2569 1916 4485 3125 1657 4782 9267 27 இராமநாதபுரம் 3385 1768 5153 3974 2120 6094 11247 28 சிவகங்கை 2586 1369 3955 3673 1923 5596 9551 29 விருதுநகர் 4226 2855 7081 5220 3393 8613 15694 30 திருநெல்வேலி 7349 2455 9804 10334 3444 13778 23582 31 துhத்துக்குடி 4102 1808 5910 5173 2007 7180 13090 32 கன்னியாகுமரி 7059 1160 8219 8783 1468 10251 18470 மொத்தம் 106841 87825 194666 140269 103814 244083 438749 208 16. தையல் இயந்திரம் வழங்குதல் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பினரின் பொருளாதார நிலையினை மேம்படுத்த தையல் இயந்திரம் வழங்கும் திட்டம் 2001-02-ஆம் ஆண்டு முதல் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தையல் இயந்திரங்கள் பெறுவதற்கான நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள தகுதி விவரங்கள் 1. பயனாளிகள் பிவ / மிபிவ / சீம இனத்தைச் சார்ந்தவர்களாகவும் 20 முதல் 45 வயதிற்குட்பட்டவர்களாகவும் தையல் கலை அறிந்தவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும். 2. பயனாளிகளின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் பொருளாதார மேம்பாட்டுத்திட்டங்களுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட விகிதத்திலிருந்து அதிகரிக்காமல் இருக்க வேண்டும் ( தற்போது கிராமப்புறங்களுக்கு ரூ.40,000/- மும், நகர்ப்புறங்களுக்கு ரூ.60,000/-மும் ஆகும்.) 3. சமூக நலம் மற்றும் சத்துணவுத் துறை மூலம் பயன்பெறும் பயனாளிகள் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற தகுதியற்றவர்கள் ஆவார்கள். பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறையை சார்ந்த மாவட்ட அதிகாரிகள் பயனாளிகளுக்கு தையல் இயந்திரங்களை வழங்குவதற்கு முன் இவற்றை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும். 4. 2011-12-ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட ஒரு தையல் இயந்திரத்தின் விலை ரூ.3,323.25 ஆகும். சாதனை வருடம் பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கை செலவினம் (ரூ. இலட்சத்தில்) 2011-12 2005 (பிவ : 1204 + மிபிவ : 801) 66.24 (பிவ : 39.77 + மிபிவ : 26.47) 209 17. சலவைப் பெட்டி வழங்குதல் பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகப்பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்புகளைச் சார்ந்தவர்களில் கிராமப் புறங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு ஆண்டு வருமானம் ரூ.40,000/- க்கு மிகாமலும், நகர்ப் புறங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு ஆண்டு வருமானம் ரூ.60,000/- க்கு மிகாமலும் உள்ளவர்களுக்கு அவர்கள் ழியூ¬ஷஷிச் தொழிலை செய்து வாழ்வதற்கு சலவைப் பெட்டிகள் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன. வருடம் தேய்ப்புப்பெட்டியின் விலை (ரூபாய்) 2011-12 3,706.50 சாதனை வருடம் பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கை செலவினம் (ரூ. இலட்சத்தில்) 2011-12 2293 85.00 18. வீட்டு மனைப்பட்டா வழங்கும் திட்டம் 1981 ஆம் ஆண்டு முதல் வீட்டு மனை சொந்தமாக இல்லாத நரிக்குறவர், ஒட்டர், நாவிதர் மற்றும் வண்ணார் ஆகிய சில மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் இனத்தைச் சார்ந்த மக்களுக்கு தலா 3 சென்ட் நிலம் கொண்ட வீட்டு மனைப்பட்டா வழங்கும் திட்டம் 01.06.1981 நாளிட்ட சமூக நலத்துறை அரசாணை (நிலை) எண்.358-ன் படி செயல்படுத்தப்பட்டது. பின்னர், இத்திட்டம் 15.06.1990 நாளிட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் (ம) சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அரசாணை(நிலை) எண்.115-ன் படி ஆண்டு வருமானம் ரூ.5,000/-க்கு மிகாமல் உள்ள அனைத்து மிகப்பிற்படுத்தப்பட்ட இனத்தவர்களுக்கும் இலவச மனைப்பட்டா வழங்கும் திட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட்டது. மத்திய நில எடுப்புச் சட்டம் 1894-ன் படி நில எடுப்பு செய்து வந்த முறையினை நிறுத்திவிட்டு, 26.04.1994 நாளிட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அரசாணை(நிலை) எண்.15-ன் படி மாவட்ட அளவில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தலைமையின் கீழ் மாவட்ட குழு ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டு அக்குழு மூலம் நில உரிமையாளர்களுடன் கலந்துபேசி பேச்சு வார்த்தை மூலம் நிலம் கையகப்படுத்தும் திட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. 14.12.1995 நாளிட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் (ம) சிறுபான்மையினர் நலத்துறை க.எண்.12142/பிந2/95-2-ன் படி 210 29.01.1995 நாளிட்ட வருவாய் துறை அரசாணை(நிலை) எண்.885-ல் கண்டுள்ள நெறிமுறைப்படி இத்துறை மூலம் செயல்படுத்தப்படும் நில எடுப்பு திட்டத்திற்கும் நடைமுறைப்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 1997-98 ஆம் ஆண்டு முதல் 17.03.1997 நாளிட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அரசாணை(டி) எண்.11 -ன் படி பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் முற்பட்ட இனத்தைச் சார்ந்த மக்களுக்கும் இலவச வீட்டு மனைப்பட்டா வழங்கும் திட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட்டது. இத்திட்டம் 2001-2002-ஆம் ஆண்டின் இடையில் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டு, மனைப்பட்டா வழங்கப்பட்ட இடங்களில் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. மீண்டும், 2006-2007-ஆம் ஆண்டு முதல் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் இன மக்களுக்கு இலவச வீட்டு மனைப்பட்டா வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டம் செயல்படுத்தும் நாள் முதல் இலவச வீட்டு மனைப்பட்டாக்கள் வழங்க செலவிடப்பட்ட தொகை மற்றும் பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டது குறித்த ஆண்டு வாரியான விவரம் பின்வருமாறு. தற்போது இத்திட்டத்தின் கீழ் இலவச வீட்டு மனைப்பட்டா பெற ஆண்டு வருமான வரம்பு கிராமப்புறங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு ரூ.40,000-க்கு மிகாமலும், நகர்ப்புறங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு ரூ.60,000-ம் என 09.09.2010 நாளிட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்(பிந2)துறை, அரசாணை நிலை எண்.76-இல் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 211 ஆண்டு வழங்கப்பட்ட வீட்டு மனைப் பட்டாக்களின் எண்ணிக்கை செலவிடப்பட்ட தொகை (ரூபாய் இலட்சத்தில்) மிபிவ / சீம பிவ / முவ மொத்தம் மிபிவ / சீம பிவ / முவ மொத்தம் 1981-82 1859 – 1859 06.77 – 06.77 1982-83 2769 – 2769 13.25 – 13.25 1983-84 3722 – 3722 16.90 – 16.90 1984-85 0 – – – – – 1985-86 0099 – 0099 21.21 – 21.21 1986-87 1281 – 1281 12.14 – 12.14 1987-88 1116 – 1116 19.17 – 19.17 1988-89 1100 – 1100 13.50 – 13.50 1989-90 1163 – 1163 16.60 – 16.60 1990-91 1409 – 1409 66.77 – 66.77 1991-92 4121 – 4121 70.63 – 70.63 1992-93 3167 – 3167 81.68 – 81.68 1993-94 4229 – 4229 119.60 – 119.60 1994-95 3182 – 3182 157.19 – 157.19 1995-96 4254 – 4254 141.89 – 141.89 1996-97 4300 – 4300 200.00 – 200.00 1997-98 25303 19426 44729 687.37 416.18 1103.55 1998-99 19550 14935 34485 572.66 402.71 975.37 1999-00 25565 15022 40587 753.57 519.32 1272.89 2000-01 18892 11106 29998 578.23 372.34 950.57 2001-02 2934 2826 5760 118.26 76.89 195.15 2006-07 1549 1491 3040 87.34 118.00 205.34 2007-08 3202 5079 8281 170.65 213.91 384.56 2008-09 1958 2792 4750 134.72 208.61 343.33 2009-10 2020 3088 5108 164.34 180.44 344.78 2010-11 409 1082 1491 84.72 62.83 147.55 2011-12 624 813 1437 *120.56 86.70 207.26 மொத்தம் 139777 77660 217437 4429.72 2657.93 7087.65 *மிபிவ/சீம செலவினமாகிய ரூ.120.56 இல் 624 பயனாளிகளுக்கு ரூ.49.89 இலட்சம் செலவில் இலவச வீட்டுமனைப்பட்டாகளும், ரூ.70.67இலட்சம் உயர் இழப்பீட்டு தொகையாக செலவிடப்பட்டுள்ளது. 212 19. நில கையகப்படுத்தலின் கீழ் அமையப் பெற்றுள்ள குடியிருப்புகளுக்கு உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர், சீர்மரபினர் மற்றும் முற்பட்ட வகுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இலவச வீட்டு மனைப்பட்டாக்களில், 2001-02-ஆம் ஆண்டு முதல் சாலை, தெரு விளக்கு, குடி நீர் மற்றும் கழிவு நீர் வசதி போன்ற அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரும் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வந்தது. இத்திட்டத்திற்கான நிதி ஒதுக்கீடு விவரம் பின் வருமாறு. வருடம் நிதி ஒதுக்கீடு (ரூ. இலட்சத்தில்) 2001-02 135.23 2002-03 697.74 2003-04 100.00 2004-05 105.49 2005-06 128.00 2006-07 128.00 2007-08 128.00 2008-09 128.00 தற்போது இத்திட்டம் நடைமுறையில் இல்லை. 30.09.2008 நாளிட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்(பிந2)துறை, அரசாணை (2டி) எண்.48-இன்படி, அடிப்படை வசதிகள் செய்து கொடுக்கும் பணி, ஊரக வளர்ச்சித்துறையின் நிதி மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 20. பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பினருக்கான வேலை வாய்ப்பு பயிற்சித் திட்டம். ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்ட்ச் வூக்ஷிச்சிவூச் வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்ட்ச்(ம) சீர்மரபினர் ஹியூஷிச்¶¬க்ஷிலி÷த்றூச் யுயூவூச் ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்ட்ச், வூத்லிðச்ðத்க்ஷிச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ம்ஸிட்ட்ச் வூக்ஷிச்சிவூச் ழி¦ட்ச்வூபூðத்றூட்ச்ச் இனங்களைச் ம்ழிட்ச்ஹிச்ஷி ஹிðட்ச்லி¬÷ ந்ðட்ஙு÷ட்ஷிபூ ட்¦ஷித்புட்லி ம்வூவூச்ð´ஷிச்¶ஷஷிக்ஷிச்ஸ்வூச், ம்ஷ¬யூ ஷட்புச்ðச்¹ வூத்லிச்லி ðயூச்ம்ஷசி ¶¬க்ஷிலி÷த்யூச் ஙி÷ச்÷ 213 ந்ஷிட்தூத்யூச்¸ஸிச்ðவிச்லி¬÷ லிக்ஷிச்சிஜிட்ச்ஹிச்¶, ம்ஷ¬யூ ஷட்புச்ðச்¹லி¬÷ ந்ðறுவதற்கும் ²பு ம்ஷ¬யூ ஷட்புச்ðச்¹ ந்ðசிஷஷிக்ஷிச்ஸ்ம் ðயூச்ம்ஷசி ஸ்சிலித்பு லிட்யூ ðபுத்க்ஷிச்ழித்லி÷ச் ந்ழிபுயூச்ð´ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்´ ஷஙுலித்க்ஷி¶. Þðச்ðபுத்க்ஷிச்ழித்ஷிச் ஷித்ஸிச்ஸிஷிச்ஷித்க்ஷிச்ச்லிட்றூ லிஸிச்ஸிஜிஷிச்ந்ஷிட்¬லிபுத்¬றூ க்ஷ்றிஷ¬ஷிகிவூச்ச் னீபூம்ழி நிக்ஷிச்லித்க்ஷி¶. 2008-09 Ýவூச் Ýஜிச்´ க்ஷ்ஷியூச் Þஷிச்ஷித்ஸிச்ஸிஷிச்ஷித்.ல் பயன் பெற பிவ/மிபிவ/சீம வகுப்பை சார்ந்த நபர்களின் பெற்றோரது Ýஜிச்´ ஷஙுவூட்றூ ஷபூவூச்¹ இ.50000/- யூத்ஙுஹிச்¶ இ.100000/- Ýலி ஙிபுட்ச்ஷிச்ஷிðச்ðஸிச்ஸி¶. ஷ.ணி Ýஜிச்´ ந்வூட்ஷிச்ஷி ðபுறூட்÷த்லி÷ச் ந்ழியூஷத்ஸிðச்ðஸிச்ஸி ந்வூட்ஷிச்ஷிஷிச் ந்ஷிட்¬லி (இ. Þயூஸிச்ழிஷிச்ஷித்யூச்) 1 1984-85 199 1.87 2 1985-86 400 2.80 3 1986-87 336 2.44 4 1987-88 269 2.86 5 1988-89 150 4.24 6 1989-90 250 7.07 7 1990-91 250 10.22 8 1991-92 467 8.41 9 1992-93 1340 16.04 10 1993-94 1625 37.96 11 1994-95 1625 34.82 12 1995-96 1535 40.10 13 1996-97 848 66.88 14 1997-98 2950 265.68 15 1998-99 1590 155.70 16 1999-00 4175 442.37 17 2000-01 11582 1219.92 18 2001-02 திட்டம் செயல்படுத்தப்படவில்லை 19 2002-03 854 45.78 20 2003-04 1426 87.01 214 21 2004-05 1742 86.44 22 2005-06 318 35.50 23 2006-07 16557 948.27 24 2007-08 13940 923.84 25 2008-09 18993 (பிவ 6655 + மிபிவ 12338) 969.96 பிவ 466.34 + மிபிவ 503.62) 26 2009-10 15431 (பிவ 6192 + மிபிவ 9239) 1020.17 பிவ 516.55 + மிபிவ 503.62) 27 2010-11 17919 (பிவ 5691 + மிபிவ 12228) 1020.17 பிவ 505.20 + மிபிவ 503.50) 21. இந்திய குடிமைப் பணிகள் பயிற்சி 1966 ல் தொடங்கப்பட்ட முன் தேர்வு பயிற்சி மையம் (எஸ்சி/எஸ்டி) மற்றும் 1971ல் தொடங்கப்பட்ட தனிப்பயிற்சி நிலையமும் (பி.ந (ம) மிபிந) ஒன்றிணைக்கப்பட்டு ‚அகில இந்திய குடிமைப்பணிகள் தேர்வு பயிற்சி மையம்‛ என்று பெயரிடப்பட்டு அரசாணை எண் 7 பிந மற்றும் மிபிந துறை நாள் 3.2.2000ன் படி இயக்குநர் அண்ணா மேலாண்மை நிலையம் சென்னை 28 ன் நிர்வாக கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கி வருகிறது. முதல் நிலை தேர்வுக்கான பயிற்சி (ஞசநடiஅiயேசல நுஒயஅiயேவiடிn) ஓவ்வொரு வருடமும் நுழைவுத் தேர்வின் மூலம் முதல் நிலை தேர்வு பயிற்சிக்கு 300 மாணவர்கள் (200 முழு நேர பயிற்சி –விடுதி வசதியுடன் + 100 பகுதி நேர பயிற்சி) மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் கீழ்வருமாறு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. 215 இப்பயிற்சி 6 மாத கால அளவில் (டிசம்பர் முதல் மே வரை) வழங்கப்பட்டு வருகிறது. முழு நேரம் பகுதி நேரம் ஆதி திராவிடர் அருந்ததியர் 82 16 41 8 பழங்குடியினர் 2 1 பிற்படுத்தப்பட்டோர் பிற்படுத்தப்பட்ட – முஸ்லீம்) 48 6 24 3 மிக பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் 36 18 இதர வகுப்பினர் 10 5 மொத்தம் 200 100 முதன்மை தேர்வு பயிற்சி (ஆயin நுஒயஅiயேவiடிn) ஓவ்வொரு ஆண்டும் முதல் நிலை தேர்வு முடிவுகள் வரப்பெற்றவுடன், வெற்றிப்பெற்ற மாணவ/மாணவியர்கள் முதன்மை தேர்வினை எழுதிடும் பொருட்டு உரிய பயிற்சியினை (ஆகஸ்ட் முதல் நவம்பர் வரை) அளிக்கப்படுகிறது. இப்பயிற்சி மையத்தில் பயின்று வெற்றிப் பெற்ற மாணவர்கள் அல்லாமல் இதர மாணவர்களும் பயிற்சி மையத்தில் சேர்ந்து பயிற்சிபெறுகின்றனர். மாதிரி நேர்முக தேர்வு புது டில்லியில் நடைபெறும் நேர்முக தேர்வுக்கு உரிய பயிற்சியினை அளிக்கும்பொருட்டு, 15 நாட்களுக்கு முன்னதாக மாதிரி நேர்முக தேர்வு நடத்தப்படும். மேலும் டில்லியில் நேர்முக தேர்வு நடைபெறும் நாட்களில் தமிழ்நாடு இல்லத்தில் தங்கிட உரிய அரசு அனுமதி பெற்று வழங்கப்படும். புது டில்லியில் 19.03.2012 முதல் நடைபெறும் நேர்முக தேர்வுக்கு 129 மாணவர்கள் இப்பயிற்சி மையம் மூலம் அனுப்பட்டுள்ளனர். பயிற்சி ஆசிரியர்கள் இப்பயிற்சி மையத்தில் 2 முழு நேர பேராசிரியர்கள்அல்லாமல், 20க்கும் மேற்பட்ட அழைப்பு விரிவுரையாளர்களைக் கொண்டு 23க்கும் மேற்பட்ட பாடபிரிவுகளில் பயிற்சி 216 அளிக்கப்படுகிறது. இப்பயிற்சி மையத்தில் சுமார் 21,000 க்கு மேற்பட்ட புத்தகங்களுடன் நூலகமும் மற்றும் கணிணி வசதிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மேலும், ரூ. 1,00,000/- மிகாமல் பெற்றோர் ஆண்டு வருமானம் உள்ள ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கும் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கும் இலவச உண்டி உறைவிட வசதி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அரசு ஆணை எண் 94 பணியாளர் மற்றும் நிர்வாகச் சீர்திருத்த (பயிற்சி 3) துறை நாள் 29.07.2011ன்படி இம்மாணவர்களுக்கு உணவுக் கட்டணம் தொகை ரூ.800/-விருந்து ரூ.1200/- ஆக உயர்த்தி அரசால் வழங்கப்பட்டுள்ளது. புதிய பயிற்சி மையங்கள் துவக்குதல் அகில இந்திய குடிமைப்பணிகள் பயிற்சி அளிக்க, மதுரை காமராஜர் பல்கலைக் கழகம், மதுரை மற்றும் பாரதியார் பல்கலைக் கழகம், கோயம்புத்தூர் ஆகிய இரண்டு இடங்களில் கிராமபுற மாணவர்களின் நலன்களை கருத்தில் கொண்டு, புதியதாக இரண்டு பயிற்சி மையங்கள் துவங்கப்பட்டுள்ளது. பயிற்சி மையத்திற்கு புதிய கட்டிடம் கட்டுதல் அரசாணை எண் 15 திட்டம் மற்றும் வளர்ச்சி துறை நாள் 22.2.2010-ன்படி தமிழ் நாடு வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு கட்டிடத்தில் உள்ள இப்பயிற்சி மைய வளாகத்தில் (1.263 ஏக்கர்) சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்த நில ஒப்படைப்பு பணிகள் அரசால் மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளது. எனவே, சென்னை -28, 161 ஆர்.எஸ். குமாரசாமி ராசா சாலை(கிரின்வேஸ் சாலை) அண்ணா மேலாண்மை நிலையத்தின் அருகிலுள்ள ‛காஞ்சி‛ வளாகத்தில் ரூ.6.97 கோடி செலவில் பயிற்சி மையத்திற்கான புதிய கட்டிடத்தை கட்ட அரசு உத்திரவிட்டுள்ளது. 217 இப்பயிற்சி நிலையம் மூலமாக அகில இந்திய குடிமைப் பணி தேர்வுகளில் கடந்த எட்டு ஆண்டுகள் வெற்றிபெற்ற மாணவர்களின் விவரம் பின்வருமாறு: – முதல் நிலை தேர்வில் வெற்றி பெற்ற மாணவர் களின் எண்ணிக்கை முதன்மை தேர்வில் வெற்றி பெற்ற மாணவர் களின் எண்ணிக்கை நேர்முக தேர்விற்கு சென்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை நேர்முக தேர்வில் வெற்றி பெற்று பணிகளில் சென்ற மாணவர் களின் எண்ணிக்கை இ வ பிபி வ ஆதி ப கு 2004 70 78 84 23 2 16 5 – 2005 39 50 71 24 3 13 7 1 2006 71 41 83 13 2 7 4 – 2007 41 54 80 22 1 17 4 – 2008 33 57 94 46 3 29 14 – 2009 23 72 118 49 7 32 10 – 2010 29 81 144 48 1 33 13 1 2011 19 53 129 மாணவர்கள் * 19.03.2012 முதல் புது டில்லியில் நடைபெறும் நேர்முக தேர்வில் கலந்து கொள்கிறார்கள் மத்திய தேர்வாணைக் குழு மூலமாக (ருஞளுஊ) 2000ஆம் ஆண்டு முதல் மத்திய குடிமைப் பணி தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை பின்வருமாறு:- வ.எ ண். வருடம் தேர்வு (ருஞளுஊ) தேர்வு எழுதிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை இவ இபிவ ஆதி பகு மொத்தம் இவ இபிவ ஆதி பகு மொத்தம் 1 2000 முதல் நிலை தேர்வு 10 90 59 1 160 மூ 14 4 மூ 18 முதன்மை தேர்வு 2 65 15 மூ 82 1 20 4 மூ 25 நேர்காணல் 2 26 4 மூ 32 2 19 2 மூ 23 2 2001 முதல் நிலை தேர்வு 10 90 98 2 200 16 4 மூ 20 முதன்மை தேர்வு 3 94 20 மூ 117 2 50 6 மூ 58 நேர்காணல் 3 50 6 1 60 3 19 4 மூ 26 3 2002 முதல் நிலை தேர்வு 10 90 98 2 200 2 16 4 மூ 22 முதன்மை தேர்வு 3 77 17 மூ 97 27 1 மூ 28 நேர்காணல் 33 2 மூ 35 15 2 மூ 17 4 2003 முதல் நிலை தேர்வு 6 90 98 1 195 1 52 16 மூ 69 முதன்மை தேர்வு 4 131 37 மூ 174 2 55 15 மூ 72 நேர்காணல் 88 1 38 6 மூ 45 218 5 2004 முதல் நிலை தேர்வு 10 90 98 2 200 2 48 19 1 70 முதன்மை தேர்வு 8 151 53 1 213 2 62 14 மூ 78 நேர்காணல் 2 65 17 – 84 2 16 5 மூ 23 6 2005 முதல் நிலை தேர்வு முழு நேரம் பகுதி நேரம் 10 5 90 45 98 49 2 1 200 100 1 – 31 3 4 – – – 36 3 முதன்மை தேர்வு 8 132 41 – 181 4 39 7 – 50 நேர்காணல் 7 51 12 1 71 3 13 7 1 24 7 2006 முதல் நிலை தேர்வு முழு நேரம் பகுதி நேரம் 10 5 90 45 98 49 2 1 200 100 3 – 46 7 15 – – – 64 7 முதன்மை 7 134 59 – 200 3 31 7 – 41 நேர்காணல் 5 63 15 – 83 2 7 4 – 13 8 2007 முதல் நிலை தேர்வு முழு நேரம் பகுதி நேரம் 10 5 90 45 98 49 2 1 200 100 – 4 27 – 9 – – – 36 4 முதன்மை 10 90 98 2 200 3 35 15 1 54 நேர்காணல் 5 58 16 1 80 1 17 4 – 22 9 2008 முதல் நிலை தேர்வு முழு நேரம் பகுதி நேரம் 10 5 90 45 98 49 2 1 200 100 – – 23 3 7 – – – 30 3 முதன்மை 10 90 98 2 200 – 41 15 1 57 நேர்காணல் 3 67 23 1 94 3 29 14 46 10 2009 முதல் நிலைத்தேர்வு முழு நேரம் பகுதி நேரம் 10 5 90 45 98 49 2 1 200 100 3 – 15 1 4 – – – 22 1 முதன்மை 10 90 98 2 200 1 47 24 72 நேர்காணல் 8 84 26 – 118 7 32 10 – 49 11 2010 முதல் நிலை தேர்வு முழு நேரம் 10 90 98 2 200 – 22 5 – 27 பகுதி நேரம் 5 45 49 1 100 – – 2 – 2 முதன்மை 5 140 52 3 200 – 60 20 1 81 219 நேர்காணல் 8 101 34 1 144 1 33 13 1 48 12 2011 முதல் நிலை தேர்வு முழு நேரம் 10 90 98 2 200 – 11 3 – 14 பகுதி நேரம் 5 45 49 1 100 – 2 3 – 5 முதன்மை 144 52 1 167 – 40 12 1 53 நேர்காணல் 126 129 மாணவர்கள் * 19.03.2012 முதல் புது டில்லியில் நடைபெறும் நேர்முக தேர்வில் கலந்து கொள்கிறார்கள் சாதனை வருடம் செலவினம் (ரூ. இலட்சத்தில்) 2011-12 50.81 22. தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் தமிழக அரசின் நிறுவனமான தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் 1956ம் ஆண்டின் நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் கீழ் 16.11.81 ஆம் நாளன்று நிறுவப்பட்டு 22.5.82 இல் செயல்படத் தொடங்கியது. பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் இனத்தைச் சார்ந்த தனி நபர், குழுக்கள் மற்றும் சங்கங்களுக்கு உதவிடும் வகையில் குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக சிறு தொழில்கள், வியாபாரம் அல்லது திட்டங்கள் தொடங்க நிதி உதவி வழங்குதல் இந்நிறுவனத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம், புதுதில்லியில் உள்ள தேசிய பிற்படுத்தப்பட்டோர் நிதி மற்றும் வளர்ச்சிக் கழகத்தின் முகவராக செயல்பட்டு வருகிறது. 1993-94 ஆம் ஆண்டு முதல் நிதி உதவிகள் பெற்று வழங்கி வருகின்றது. 220 தமிழ்நாடு தொழில் கூட்டுறவு வங்கி, கைத்தறி வளர்ச்சிக் கழகம், கூட்டுறவு வங்கிகள், அரசுடமையாக்கப்பட்ட வங்கிகள் மற்றும் தமிழ்நாடு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர் இணையம் (ஆவின்) ஆகிய நிறுவனங்கள் தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் துணை முகவர்களாக செயல்பட்டுக் கடன் வழங்கி கடன்களை வசூலிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளன. 1993-94 ஆம் ஆண்டு முதல் இதுவரையில் புது தில்லியில் உள்ள தேசிய பிற்படுத்தப்பட்டோர் நிதி மற்றும் வளர்ச்சிக் கழகத்திடமிருந்து ரூ.25455.97 இலட்சமும், தேசிய சிறுபான்மையினர் வளர்ச்சி மற்றும் நிதிக் கழகத்திடமிருந்து ரூ.464.00 இலட்சமும் நிதி உதவி பெற்றுள்ளது. இதுவரையில் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் ஆகியோருக்கு பொது காலக் கடன் திட்டத்தின் கீழ் 56153 பயனாளிகளுக்கு ரூ.7964.56 இலட்சங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மகளிருக்கான சிறு வணிகக் கடன் வசதி அரசு ஆணை எண்.52, பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோடர் (ம) சிறுபான்மையினர் நலத் துறை நாள். 18.11.2002ல் சுய உதவிக் குழுவில் உள்ள 1,00,000/- மகளிருக்கு நபர் ஒருவருக்கு ரூ.2000/- வீதம் சிறிய அளவிலான தொழில் மற்றும் வணிகம் செய்ய தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் மூலம் ரூ.20 கோடி கடன் உதவி அளிக்க அரசு ஆணையிட்டுள்ளது. தற்போது இந்த கடன் தொகையானது நபர் ஒருவருக்கு ரூ.30000/- என உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த மகளிருக்கான சிறு வணிகக் கடன் திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை 253897மகளிர் பயனடையும் வகையில் கடன் தொகை ரூ.18481.51 இலட்சங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. தொழில் முனைவோர் பயிற்சி பெற்ற மகளிருக்கு கடன் வழங்கும் திட்டம் தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகமானது தொழில் முனைவோர் பயிற்சி பெற்ற பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் இனத்தைச் சார்ந்த மகளிர்க்கு அதிக பட்ச திட்ட மதிப்பீடு தொகையாக ரூ.10,000/- வரை கடனுதவி வழங்கி வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை 315 மகளிர்க்கு மொத்தம் ரூ.30.58 இலட்சங்கள் கடனுதவியாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. நடமாடும் சலவையகம் அமைத்தல் அரசாணை எண்.53, பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்(சிந1)துறை நாள்:08.09.2006ல், நடமாடும் சலவையகம் அமைக்க 221 பிற்படுத்தப்பட்டோர்/ மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர்/ சீர்மரபினர் இனத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் மூலமாக, நபர் ஒருவருக்கு மானியத்துடன் கூடிய கடனாக ரூ.5000/- (மானியம் ரூ.2000/- + கடன் ரூ.3000/-) 1000 நபர்களுக்கு பொது காலக் கடன் திட்ட விதிமுறைகளின்படி கடனாக வழங்க அரசு ஆணை பிறப்பித்துள்ளது. இக்கடன் ஆண்டிற்கு 6ரூ வட்டி வீதத்தில் 2 ஆண்டுகளில் திரும்பச் செலுத்தப்பட வேண்டும். இத்திட்டத்தின் கீழ் இதுவரையில் 892 பயனாளிகளுக்கு, கடனுதவியாக ரூ.26.76 இலட்சங்களும், மானியமாக ரூ.17.84 இலட்சங்களும் (மொத்தம் ரூ.44.60 இலட்சங்கள்) வழங்கப்பட்டுள்ளது. பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர் மரபினர் இனத்தை சார்ந்த சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை அமைக்க மானியத்துடன் கூடிய கடன் திட்டம். பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர் மரபினர் வகுப்புகளைச் சேர்ந்த சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகள் அமைப்பதற்காக, அதிகபட்சம் ரூபாய் ஒரு இலட்சம் வரை 50 விழுக்காடு மானியத்துடன் கூடிய கடன் வழங்கப்படுகிறது. வங்கிக் கடன் மற்றும் அதற்கு இணையான அதிகபட்சம் தலா ரூபாய் 50000/- அளவிலான 50 விழுக்காடு அரசு மானியம் வழங்கும் இத்திட்டம் தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் மூலமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை இத்திட்டத்தின் கீழ் 582 விவசாயிகள் பயன் பெறும் வiகையில் ரூ.283.91 இலட்சம் மானியம் இக்கழகத்தால் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 222 தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கழகம் 2007-08 முதல் 2011-12 வரை வழங்கப்பட்ட கடன் விவரங்கள் (ரூ. இலட்சத்தில்) வ . எ ண் திட்டத்தின் பெயர் 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 பயனாளிகள் தொகை பயனாளிகள் தொகை பயனாளிகள் தொகை பயனாளிகள் தொகை பயனாளிகள் தொகை 1 பொதுக் கடன் திட்டம் 710 325.09 760 342.65 660 236.54 261 106.99 400 197.78 2 கறவை மாடு (ஆவின்) 300 42.75 3085 441.76 2872 409.26 0 0 716 204.06 3 சிறு வணிகக் கடன் திட்டம் 30393 2536.79 22892 2138.20 22178 2600.33 24485 3496.85 21075 3877.47 4 புதிய பொற்காலத் திட்டம் 587 77.78 425 83.12 142 25.59 66 14.15 176 42.89 5 நடமாடும் சலவையகம் 545 27.25 96 4.80 22 1.10 0 0 15 0.75 மொத்தம் 32535 3009.66 27258 3010.53 25874 3272.82 24812 3617.99 22382 4322.95 223 தமிழ் நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கழகம் மாவட்ட வாரியாக 2011-12ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட கடன்தொகை விவரம் (ரூ. இலட்சத்தில்) வ.எ. மாவட்டம் 2011-12ஆம் ஆண்டிற் கு நிர்.ணயி க்கப்-பட்ட இலக்கு வழங்கப்பட்ட கடன் சாதனை ரூ பொது க் கடன் திட்டம் கறவை மாடு சிறு வணிகக் கடன் திட்டம் புதிய பொற் காலத் திட்டம் நடமாடு ம் சலவை -யகம் மொத்தம் 1 கிருஷ்ணகிரி 50.00 5.56 0 201.35 0.40 0 207.31 415 2 திருவண்ணாமலை 250.00 0 0 783.85 0 0 783.85 314 3 கடலுhர் 100.00 3.04 0 281.31 11.55 0 295.90 296 4 நாமக்கல் 100.00 0 0 284.00 0 0 284.00 284 5 தருமபுரி 200.00 6.64 0 349.90 0 0 356.54 178 6 வேலுhர் 150.00 4.75 0 242.92 0.15 0 247.82 165 7 கன்னியாகுமரி 100.00 1.76 0 157.10 0 0 158.86 159 8 திருவள்ளூர் 100.00 0 0 142.93 0 0 142.93 143 9 கோயம்புத்துhர் 100.00 20.00 0 117.44 0.73 0 138.17 138 10 அரியலுhர் 50.00 1.40 0 64.10 0 0 65.50 131 11 சேலம் 250.00 0.47 94.05 203.03 0 0 297.55 119 12 திருச்சிராப்பள்ளி 150.00 4.23 0 162.58 1.00 0.25 168.06 112 13 திண்டுக்கல் 200.00 0 0 210.79 0 0 210.79 105 14 ஈரோடு 200.00 45.47 18.24 129.05 14.05 0 206.81 103 15 மதுரை 200.00 0 91.77 90.65 0 0 182.42 91 16 சென்னை 100.00 1.66 0 81.90 0.25 0 83.81 84 17 திருப்பூர் 50.00 19.30 0 18.00 2.40 0.50 40.20 80 18 தஞ்சாவூர் 100.00 32.99 0 13.00 8.80 0 54.79 55 19 காஞ்சீபுரம் 300.00 0 0 151.00 0 0 151.00 50 20 கரூர் 100.00 2.47 0 40.90 1.65 0 45.02 45 21 விருதுநகர் 150.00 17.21 0 40.60 0 0 57.81 39 22 விழுப்புரம் 150.00 6.65 0 47.80 0.50 0 54.95 37 23 திருவாரூர் 50.00 9.64 0 3.80 0.96 0 14.40 29 24 தேனி 200.00 0 0 56.47 0 0 56.47 28 25 புதுக்கோட்டை 50.00 3.48 0 0 0 0 3.48 7 26 துhத்துக்குடி 100.00 3.75 0 3.00 0.25 0 7.00 7 27 திருநெல்வேலி 100.00 5.51 0 0 0 0 5.51 6 28 நீலகிரி 50.00 1.80 0 0 0.20 0 2.00 4 29 பெரம்பலுhர் 100.00 0 0 0 0 0 0 0 30 இராமநாதபுரம் 100.00 0 0 0 0 0 0 0 31 நாகப்பட்டிணம் 50.00 0 0 0 0 0 0 0 32 சிவகங்கை 50.00 0 0 0 0 0 0 0 மொத்தம் 4000.00 197.78 204.06 3877.47 42.89 0.75 4322.95 108 224 தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கழகம் 2011-12ஆம் ஆண்டில் கடன் வழங்கப்பட்ட பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை வ.எ. மாவட்டம் பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை பொதுக் கடன் திட்டம் கறவை மாடு சிறுவணிகக் கடன் திட்டம் புதிய பொற்காலத் திட்டம் நடமாடும் சலவைய கம் மொத்தம் 1 கிருஷ்ணகிரி 7 0 808 1 0 816 2 திருவண்ணாமலை 0 0 3940 0 0 3940 3 கடலுhர் 6 0 1128 56 0 1190 4 நாமக்கல் 0 0 1143 0 0 1143 5 தருமபுரி 9 0 2558 0 0 2567 6 வேலுhர் 9 0 1508 1 0 1518 7 கன்னியாகுமரி 3 0 788 0 0 791 8 திருவள்ளூர் 0 0 652 0 0 652 9 கோயம்புத்துhர் 26 0 471 1 0 498 10 அரியலுhர் 5 0 534 0 0 539 11 சேலம் 1 330 2035 0 0 2366 12 திருச்சிராப்பள்ளி 19 0 873 8 5 905 13 திண்டுக்கல் 0 0 851 0 0 851 14 ஈரோடு 152 64 682 60 0 958 15 மதுரை 0 322 492 0 0 814 16 சென்னை 3 0 424 1 0 428 17 திருப்பூர் 31 0 75 10 10 126 18 தஞ்சாவூர் 42 0 130 20 0 192 19 காஞ்சீபுரம் 0 0 642 0 0 642 20 கரூர் 13 0 172 8 0 193 21 விருதுநகர் 21 0 406 0 0 427 22 விழுப்புரம் 7 0 366 1 0 374 23 திருவாரூர் 13 0 38 7 0 58 24 தேனி 0 0 347 0 0 347 25 புதுக்கோட்டை 8 0 0 0 0 8 26 துhத்துக்குடி 6 0 12 1 0 19 27 திருநெல்வேலி 16 0 0 0 0 16 28 நீலகிரி 3 0 0 1 0 4 29 பெரம்பலுhர் 0 0 0 0 0 0 30 இராமநாதபுரம் 0 0 0 0 0 0 31 நாகப்பட்டிணம் 0 0 0 0 0 0 32 சிவகங்கை 0 0 0 0 0 0 மொத்தம் 400 716 21075 176 15 22382 225 23.சிறுபான்மையினர் நலத்துறை சிறுபான்மையின மக்களின் கல்வி, சமூகம் மற்றும் பொருளாதார நிலைகளை பெரும்பான்மையினருக்கு நிகராக மேம்பாடு செய்திடும் நோக்கத்திலும், இப்பிரிவினரின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்திட கல்வி ஒரு முக்கியமான ஊன்று கோலாகும் என்ற அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டு இவர்களின் கல்வி மேம்பாட்டிற்கு அரசு அதிகஅளவில் முனைப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. சிறுபான்மையின மக்களின் நலனுக்காக பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்திட தனியே சிறுபான்மையினர் நல இயக்ககம் தோற்றுவிக்கப்பட்டு, மாநிலம் மற்றும் மாவட்ட அளவில் கீழ்க்கண்ட பணியாளர்களை கொண்டு இயங்கி வருகிறது. நிர்வாக அமைப்புகள் மாநில அளவில் வ எண். பதவியின் பெயர் எண்ணிக்கை 1 இந்திய ஆட்சி பணி அலுவலர் – துறைத்தலைவர் 1 2 இயக்குநரின் நேர்முக உதவியாளர் 1 3 கணக்கு அலுவலர் 1 4 கண்காணிப்பாளர் 2 5 உதவியாளர் 6 6 இளநிலை உதவியாளர் 2 7 சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் (நிலை ஐ ) 1 8 சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் (நிலை ஐஐஐ ) 1 9 தட்டச்சர் 2 10 ஓட்டுநர் 2 11 பதிவுரு எழுத்தர் 1 12 அலுவலக உதவியாளர் 3 மொத்தம் 23 மாவட்ட அளவில் (ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும்) வ எண். பதவியின் பெயர் எண்ணிக்கை 1 கண்காணிப்பாளர் 1 2 இளநிலை உதவியாளர் 1 3 தட்டச்சர் 1 மொத்தம் 3 32 மாவட்டத்திற்கு மொத்தம் 96 பணியிடங்கள் 226 தனி இட ஒதுக்கீடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் இனத்தவர்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் வழங்கப்படும் 30 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டில், பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமியர்களுக்கென அரசு பணிகளில் வேலை வாய்ப்பு மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்க்கைக்காக 3.5 சதவீத தனி இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. கல்வி உதவித்தொகை அரசு / அரசு உதவிபெறும் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து கல்வி நிலையங்களில் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் தொழிற்கல்வி/ஆராய்ச்சி படிப்பு வரை பயிலும் சிறுபான்மையின வகுப்பைச் சார்ந்த மாணவ, மாணவியருக்கு கல்வி உதவித்தொகைகள் எவ்வித தடையுமின்றி சென்றடையும் வகையில் மத்திய அரசின் கீழ்க்கண்ட மூன்று கல்வி உதவித்தொகை திட்டங்களை இவ்வரசு தொடர்ந்து செவ்வனே செயல்படுத்தி வருகிறது. 1. பள்ளிப்படிப்பு கல்வி உதவித்தொகைத் திட்டம் 2. பள்ளி மேற்படிப்பு கல்வி உதவித்தொகைத் திட்டம் 3. தகுதி மற்றும் வருவாய் அடிப்படையிலான கல்வி உதவித்தொகைத் திட்டம் இத்திட்டங்களின் கீழ் கல்வி உதவித்தொகை பெறுவதற்கான தகுதிகள் அ) முந்தைய ஆண்டின் இறுதித் தேர்வில் (ஒன்றாம் வகுப்பு நீங்கலாக) 50 விழுக்காட்டிற்கு குறையாமல் மதிப்பெண்கள் பெற்றிருத்தல் வேண்டும் ஆ) பெற்றோர் / பாதுகாவலரின் ஆண்டு வருமான வரம்பு : – (1) பள்ளிப்படிப்பு கல்வி உதவித் தொகைத் திட்டத்திற்கு ரூ. 1 இலட்சம், (2) பள்ளி மேற்படிப்பு கல்வி உதவித் தொகைத் திட்டத்திற்கு ரூ.2 இலட்சம், (3) தகுதி மற்றும் வருவாய் அடிப்படையிலான கல்வி உதவித்தொகைத் திட்டத்திற்கு ரூ.2.50 இலட்சம் இத்திட்டங்களின் கீழ் மொத்த பயனாளிகளில் 30 விழுக்காடு மாணவியருக்கென ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். பள்ளிப்படிப்பு கல்வி உதவித்தொகை ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை பயிலும் சிறுபான்மையின மாணவ, மாணவியருக்கு பள்ளிப்படிப்பு கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்தின் கீழ் மைய மற்றும் மாநில அரசுகளின் நிதி பங்களிப்புகளுடன் (75:25) கல்வி உதவித்தொகை ஒப்பளிக்கப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் கல்வி உதவித்தொகை விவரங்கள் பின்வருமாறு:- 227 படிப்பு விவரங்கள் விடுதியில் தங்கி பயில்பவர்கள் விடுதி வசதியின்றி பயில்பவர்கள் சேர்க்கை கட்டணம் (6 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை) மாணவ/மாணவியர் செலுத்திய தொகை அல்லது அதிகபட்சம் ரூ.500/- கற்பிப்புக் கட்டணம் (6 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை) மாணவ/மாணவியர் செலுத்திய தொகை அல்லது அதிகபட்சம் ரூ.3500/- பராமரிப்புக் கட்டணங்கள் (கல்வி ஆண்டில் 10 மாதங்களுக்கு மட்டும் 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை இல்லை ரூ.1000/- 6 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை ரூ.6000/- ரூ.1000/- இத்திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை பயன்பெற்ற மாணவ, மாணவியர் மற்றும் வழங்கப்பட்ட தொகை விவரங்கள் பின்வருமாறு (ரூபாய் இலட்சத்தில்) பள்ளி மேற்படிப்பு கல்வி உதவித்தொகை பள்ளி மேற்படிப்பு கல்வி உதவித்தொகை பதினொன்றாம் வகுப்பு முதல் ஆராய்ச்சி படிப்பு வரை பயிலும் சிறுபான்மையின மாணவ, மாணவியருக்கு மைய அரசின் 100 சதவீத நிதியுதவியுடன் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆண்டு கிறித்துவர் இஸ்லாமியர் சீக்கியர் புத்தமதத்தினர் பார்சிகள் மொத்தம் பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்ட தொகை பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்ட தொகை பயனடைந் தோர் எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்ட தொகை பயனடைந் தோர் எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்ட தொகை பயனடைந் தோர் எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்ட தொகை பயனடைந் தோர் எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்ட மொத்த தொகை 2008-09 12588 166.10 11547 140.50 0 0 0 0 0 0 24135 306.60 2009-10 72426 876.29 81838 1013.16 0 0 0 0 0 0 154264 1889.45 2010-11 117240 1365.60 125058 1496.43 1 0.01 2 0.02 0 0 242301 2862.06 2011-12 140995 1973.50 160251 2287.27 7 0.10 25 0.43 0 0 301278 4261. 30 மொத்தம் 343249 4381.49 378694 4937.36 8 0.11 27 0 .45 0 0 721978 9319. 41 228 இத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் கல்வி உதவித்தொகை விவரங்கள் பின்வருமாறு : – படிப்பு விவரங்கள் சேர்க்கை (ம) படிப்புக் கட்டணம் (அதிக பட்சமாக) பராமரிப்புக் கட்டணங்கள் ( 10 மாதங்களுக்கு மட்டும்) விடுதியில் தங்கி பயில்பவர்கள் விடுதி வசதியின்றி பயில்பவர்கள் +1 (ம) +2 வகுப்புகள் ரூ, 7000 ரூ. 3800 ரூ. 2300 +1 (ம) +2 வகுப்பு நிலையில் வாழ்க்கை தொழிற்கல்வி, ஐடிஐ , ஐடிசி, சூஊஏகூ வகுப்புகள், பாலிடெக்னிக், டிப்ளோமா இன் நர்சிங், ஆசிரியர் பட்டயப்பயிற்சி ஆகியவை ரூ.10000 ரூ. 3800 ரூ. 2300 இளங்கலை மற்றும் முதுகலைப் பட்டப்படிப்பு ரூ. 3000 ரூ. 5700 ரூ. 3000 எம்.பில் மற்றும் ஆராய்ச்சிப் படிப்பு – ரூ. 12000 ரூ. 5500 2012-13 ஆம் ஆண்டு மைய அரசு பள்ளி மேற்படிப்பு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டத்தை ஆன்லைன் மூலம் செயல்படுத்திட அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ஐடிஐ/ஐடிசி, பாலிடெக்னிக்,டிப்ளோமா இன் நர்சிங், ஆசிரியர் பட்டயப்பயிற்சி, இளங்கலை முதுகலை பட்டப்படிப்பு, எம்.பில், ஆராய்ச்சி படிப்புபயிலும் மாணவ, மாணவியர்கள் புதியது / புதுப்பித்தல் கல்வி உதவித் தொகைக்கான விண்ணப்பங்களை ஆன் லைன் (டிடேiநே) மூலம் றறற.அடிஅயளஉhடிடயசளாiயீ.படிஎ.in என்ற இணையதள முகவரியில் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேல்நிலைப்பள்ளி பயிலும் (+1, +2 வாழ்க்கை தொழிற்கல்வி +1, +2 நிலையில் உட்பட) மாணவ, மாணவியர்கள் புதியது / புதுப்பித்தல் விண்ணப்படிவங்களை றறற.வn.படிஎ.in/bஉஅbஉற/றநடகளஉhநஅநளமூஅinடிசவைநைள.hவஅ என்ற இணையதள முகவரியில் படியிறக்கம் செய்து, அதில் அனைத்து விவரங்களையும் பூர்த்தி செய்து மதிப்பெண், சாதி/வருமான சான்றிதழ் (அல்லது) ரூ.10/- நீதிமன்ற சாரா முத்திரைத்தாளில் பெற்றோர் / பாதுகாவலர் சுய உறுதி மொழிப்படிவம், நிரந்தர மற்றும் தற்போதைய முகவரிக்கான விவரம் கல்விக் கட்டணம் செலுத்திய ரசீது ஆகியவற்றை கல்வி நிலையங்களிலேயே குறிப்பிட்ட காலகெடுவிற்குள் சமர்பிக்க வேண்டும். 229 இத்திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை பயன்பெற்ற மாணவ / மாணவியர்கள் மற்றும் வழங்கப்பட்ட தொகை விவரங்கள் பின்வருமாறு:- தகுதி மற்றும் வருவாய் அடிப்படையிலான கல்வி உதவித் தொகைத் திட்டம் (ரூபாய் இலட்சத்தில்) இத்திட்டம் தொழிற்கல்வி மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்வி பயிலும் சிறுபான்மையின மாணவ, மாணவியர் அதிக அளவில் மதிப்பெண்கள் பெற்று கல்வி பயிலுவதை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு, மைய அரசின் 100 சதவீத நிதியுதவியுடன் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இக்கல்வி உதவித் தொகை மத்திய அரசால் தெரிவு செய்யப்பட்ட 85 கல்வி நிலையங்களில் (டுளைவநன ஐளேவவைரவiடிளே) பயிலும் சிறுபான்மையின மாணவ, மாணவியர் செலுத்தும் கல்விக் கட்டணங்கள் (திரும்ப பெறும் கட்டணங்களைத் தவிர்த்து) முழுவதுமாக வழங்கப்படும். இவற்றில் தமிழ்நாட்டில் கீழ்க்கண்ட ஐந்து கல்வி நிலையங்கள் உள்ளன : – 1) இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி (ஐஐகூ)-சென்னை 2) நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி (சூஐகூ)-திருச்சி 3) இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி மற்றும் வடிவமைப்பு (ம) தயாரித்தல் (ஐஐகூ & னுஆ) – காஞ்சிபுரம் 4) நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் பேஷன் டெக்னாலஜி (சூஐகுகூ), சென்னை மற்றும் 5) இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் மேனேஐமென்ட் (ஐஐஆ), திருச்சி ஆண்டு கிறித்துவர் இஸ்லாமியர் சீக்கியர் புத்தமதத்தி னர் பார்சிகள் மொத்தம் பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்ட தொகை பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்ட தொகை பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்ட தொகை பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்ட தொகை பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்ட தொகை பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்ட மொத்த தொகை 2007-08 1486 50.80 1360 43.40 0 0 0 0 0 0 2846 94.20 2008-09 4155 125.70 3849 115.20 0 0 0 0 0 0 8004 240.90 2009-10 13944 648.20 12810 466.92 0 0 0 0 0 0 26754 1115.12 2010-11 17074 602.84 16621 414.23 0 0 0 0 0 0 33695 1017.07 2011-12 20318 1032.45 15166 706.28 0 0 0 0 0 0 35484 1738.73 மொத்தம் 56977 2459.99 49806 1746.03 0 0 0 0 0 0 106783 4206.02 230 ஏனைய கல்வி நிறுவனங்களில் பயிலும் தகுதியுள்ள சிறுபான்மையின மாணவ, மாணவியருக்கு வழங்கப்படும் கல்வி உதவித்தொகை விவரங்கள் பின்வருமாறு :- கல்வி உதவித் தொகை விவரங்கள் விடுதியில் தங்கி பயில்பவர் விடுதியில் வசதியின்றி பயில்பவர் கற்பிப்புக் கட்டணம் ரூ. 20,000/- ரூ. 20,000/- பராமரிப்புக் கட்டணம் (*) ரூ. 1000/- (மாதம்) ரூ. 500/- (மாதம்) (*) ஒரு கல்வியாண்டிற்கு அதிக பட்சம் 10 மாதத்திற்கு மிகாமல் பராமரிப்புக் கட்டணம், மத்திய அரசால் தெரிவு செய்யப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் இதர தொழிற்கல்வி நிறுவனங்களில் பயிலும் தகுதியுள்ள சிறுபான்மையின மாணவ, மாணவியருக்கு வழங்கப்படும் தொழிற்கல்வி / தொழில் நுட்பக்கல்வி பயிலும் மாணவ, மாணவியர்கள் புதியது / புதுப்பித்தல் கல்வி உதவித் தொகைக்கான விண்ணப்பங்களை ஆன் லைன் (டிடேiநே) றறற.அடிஅயளஉhடிடயசளாiயீ.படிஎ.in மூலம் என்ற இணையதள முகவரியில் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இத்திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை பயன்பெற்ற மாணவ, மாணவியர் மற்றும் வழங்கப்பட்ட தொகை விவரங்கள் பின்வருமாறு:- ஆண்டு கிறித்துவர் இஸ்லாமியர் சீக்கியர் புத்தமதத்தினர் பார்சிகள் மொத்தம் பயனடைந்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்ட தொகை பயனடைந்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்ட தொகை பயனடைந்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்ட தொகை பயனடைந்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்ட தொகை பயனடைந்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்ட தொகை பயனடைந்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்ட தொகை 2007-08 907 242.10 404 103.20 0 0 0 0 0 0 1311 345.30 2008-09 1041 273.80 622 162.80 0 0 0 0 0 0 1663 436.60 2009-10 1198 316.39 851 216.97 1 0.25 0 0 0 0 2050 533.61 2010-11 1176 304.92 942 246.64 0 0 0 0 0 0 2118 551.56 2011-12 1019 262.42 1279 336.38 1 0.24 91 26.67 0 0 2390 625.71 மொத்தம் 5341 1399.63 4098 1065.99 2 0.49 91 26.67 0 0 9532 2492.78 231 மேற்கண்ட மூன்று கல்வி உதவித்தொகைத் திட்டங்களின் கீழ் 2011-12 ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட மொத்த கல்வி உதவித் தொகை விவரம் பின்வருமாறு : (ரூபாய் இலட்சத்தில்) சிறுபான்மையின பள்ளி/கல்லூரி மாணவியர் விடுதிகள் கிராமப்புறங்களில் வாழும் சிறுபான்மையின மாணவியர் நகர்புறங்களிலும் தங்கி தொடர்ந்து கல்வி பயில ஏதுவாக எவ்வித கட்டணமும் இன்றி உணவு மற்றும் உறைவிட வசதிகளுடன் வேலுhர், திருச்சி, திண்டுக்கல், கோயம்புத்துhர் மற்றும் திருநெல்வேலி ஆகிய மாவட்டங்களில் மொத்தம் 6 மாணவியர் விடுதிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. ஒவ்வொரு விடுதிக்கும் ஒப்பளிக்கப்பட்ட மாணவியர் எண்ணிக்கை 50 ஆகும். 2011-12 ஆம் ஆண்டில் புதிதாக மதுரை மாவட்டம் மதுரை கிழக்கிலும், வேலூர் மாவட்டம், மேல்விஷாரத்திலும் மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தேன்கனிக் கோட்டையிலும் தலா 100 மாணவியர்கள் தங்கும் வகையில் புதிதாக மூன்று இஸ்லாமிய பள்ளி மாணவியர் விடுதிகள் துவங்கப்பட்டுள்ளன. 2011-12ஆம் ஆண்டில் இவ்விடுதிகளில் தங்கி பயின்ற மாணவியரின் விவரம் பின்வருமாறு:- திட்டம் கிறித்துவர் இஸ்லாமியர் சீக்கியர் புத்தமதத்தினர் பார்சிகள் மொத்தம் பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்ட தொகை பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்ட தொகை பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்ட தொகை பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்ட தொகை பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்ட தொகை பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்ட மொத்த தொகை பள்ளிப்படிப்பு 140995 1973.50 160251 2287.27 7 0.10 25 0.43 0 0 301278 4261.30 பள்ளி மேற்படிப்பு 20318 1032.45 15166 706.28 0 0 0 0 0 0 35484 1738.73 தகுதி மற்றும் வருவாய் அடிப்படை 1019 262.42 1279 336.38 1 0.24 91 26.67 0 0 2390 625.71 மொத்தம் 162332 3268.37 176696 3329.93 8 0.34 116 27.10 0 0 339152 6625.74 232 விடுதிகளில் மாணவ, மாணவியரின் நலனுக்காக செய்து தரப்படும் பல்வேறு வசதிகள் விவரம் 1. விடுதிகளுக்கு அரவை இயந்திரம், குடிநீர் சுத்திகரிப்புக் கருவி, வண்ணத் தொலைக்காட்சி பெட்டி, விளையாட்டு சாமான்கள் மற்றும் நூலக புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 2. விடுதியில் தங்கிப் பயிலும் மாணவர்களது, பொது அறிவை மேம்படுத்திட ஒவ்வொரு விடுதிக்கும் ஒரு ஆங்கில நாளேடும் இரண்டு தமிழ் நாளிதழ்களும் வழங்கப்படுகின்றன. 3. 12-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் விடுதி மாணவர்களுக்கு பள்ளிகள் மூலம் இலவசமாக பாடப்புத்தகங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. 4. 10-ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பயிலும் விடுதி மாணவர்கள் அரசு பொதுத் தேர்வுகளில் உயர் மதிப்பெண்கள் பெறும்வகையில் சிறப்பு வழிகாட்டி புத்தகங்கள் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன. 5. விடுதி மாணவ, மாணவியரின் நலனுக்காக போர்வைகள் வழங்கப்படுகின்றன. 6. நோய் தடுப்பு முறையாக விடுதிகளில் ஆண்டுக்கு மூன்று முறை மாவட்ட தலைமையிட மருத்துவ குழுவினரால் பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இவ்விடுதிகள் பராமரிப்புக்கென செலவிடப்பட்ட தொகை விவரம் பின்வருமாறு : – (ரூபாய் இலட்சத்தில்) ஆண்டு ஒதுக்கீடு செலவிடப்பட்ட தொகை 2008-09 ரூ. 35.18 ரூ. 10.62 2009-10 ரூ. 29.39 ரூ. 27.83 2010-11 ரூ. 49.36 ரூ. 47.45 2011-12 ரூ. 68.35 ரூ. 65.84 வ எண் விடுதி அமைந்துள்ள இடம் மாவட்டம் விடுதி அரசு / தனியார் கட்டடத்தில் அமைந்துள்ளதா ஒப்பளிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை அனுமதிக்க ப்பட்ட எண்ணிக் கை 1 வாணியம்பாடி வேலூர் தனியார் 50 50 2 வைகுண்டகோஷ்புரம் திருச்சி அரசு 50 54 3 பேகம்பூர் திண்டுக்கல் தனியார் 50 35 4 பாளையங்கோட்டை திருநெல்வேலி தனியார் 50 04 5 சுந்தரபுரம் கோயம்புத்தூர் தனியார் 50 46 6 கடையநல்லூர் திருநெல்வேலி தனியார் 50 43 மொத்தம் 300 232 233 சிறுபான்மையின மாணவ, மாணவியருக்கான பரிசுகள் வழங்கும் திட்டம் பொதுப்பரிசுகள் சிறுபான்மையின மாணவ, மாணவியரிடையே கல்வி கற்கும் ஆர்வத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத்தேர்வுகளில் தமிழை முதன்மை பாடமாக பயின்று முதல், இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் நிலையில் மதிப்பெண்கள் பெறும் மாணவ/மாணவியருக்கு மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவிலான பரிசுத்தொகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. வழங்கப்படும் பரிசுத்தொகை விவரங்கள் பின்வருமாறு:- பரிசுகளின் விவரம் மாநில அளவில் பரிசு மாவட்ட அளவில் பரிசு 12ஆம் வகுப்பு ரூ. 10ஆம் வகுப்பு ரூ. 12ஆம் வகுப்பு ரூ. 10ஆம் வகுப்பு ரூ. முதல் பரிசு 50000 25000 3000 1500 இரண்டாம் பரிசு 30000 20000 2000 1000 மூன்றாம் பரிசு 20000 15000 1000 500 ஒரே மதிப்பெண்கள் பெறும் அனைத்து தகுதியுள்ள மாணவ, மாணவியருக்கும் மாநில அளவிலான பரிசுகள் வழங்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை பயன்பெற்ற மாணவ, மாணவியரின் விவரம் பின்வருமாறு :- மாநில அளவிலான பரிசுகள் (ரூபாய் ) பரிசுகளின் விவரம் 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 பரிசுகளின் விவரம் பயன் பெற்ற மாணவ, மாணவியரின் எண்ணிக்கை தொகை பயன் பெற்ற மாணவ, மாணவியரின் எண்ணிக்கை தொகை பயன் பெற்ற மாணவ, மாணவியரின் எண்ணிக்கை தொகை பயன் பெற்ற மாணவ, மாணவியரின் எண்ணிக்கை தொகை 12ஆம் வகுப்பு முதல் பரிசு 2 20000 2 20000 4 200000 3 150000 இரண்டாம் பரிசு 3 24000 3 24000 2 60000 2 60000 மூன்றாம் பரிசு 4 24000 3 18000 4 80000 3 60000 மொத்தம் 9 68000 8 62000 10 340000 8 270000 10ஆம் வகுப்பு முதல் பரிசு 2 10000 2 10000 1 25000 – – இரண்டாம் பரிசு 3 12000 3 12000 1 20000 6 120000 மூன்றாம் பரிசு 6 18000 3 9000 7 105000 7 105000 மொத்தம் 11 40000 8 31000 9 150000 13 225000 நிகர மொத்தம் 20 108000 16 93000 19 490000 21 495000 234 மாவட்ட அளவிலான பரிசுத் தொகை (ரூபாய் ) பரிசுகளின் விவரம் 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 ரிபயன் பெற்ற மாணவ / மாணவியரின் எண்ணிக்கை தொகை பயன் பெற்ற மாணவ / மாணவியரின் எண்ணிக்கை தொகை பயன் பெற்ற மாணவ / மாணவியரின் எண்ணிக்கை தொகை பயன் பெற்ற மாணவ / மாணவியரின் எண்ணிக்கை தொகை 12ஆம் வகுப்பு முதல் பரிசு 63 189000 66 198000 56 168000 61 183000 இரண்டாம் பரிசு 65 130000 67 134000 64 128000 67 134000 மூன்றாம் பரிசு 63 63000 73 73000 65 65000 71 71000 மொத்தம் 191 382000 206 405000 185 361000 199 388000 10ஆம் வகுப்பு முதல் பரிசு 66 99000 70 105000 59 88500 60 90000 இரண்டாம் பரிசு 76 76000 74 74000 70 70000 82 82000 மூன்றாம் பரிசு 75 37500 92 46000 70 35000 94 47000 மொத்தம் 217 212500 236 225000 199 193500 236 219000 நிகர மொத்தம் 408 594500 442 630000 384 554500 435 607000 மாநில அளவிலான உருது மொழிப்பரிசுகள் அரசு ஆணை (நிலை) எண்.23, பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (ம) சிறுபான்மையினர் நலத்(ட்டி-1) துறை, நாள். 24.05.2007இன் படி 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வுகளில் உருது மொழியை முதல் அல்லது இரண்டாவது மொழியாகக் கொண்டு பயின்று மாநில அளவில் முதல், இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் நிலைகளில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெறும் மாணவ/ மாணவியருக்கு கீழ்கண்டவாறு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பரிசுத்தொகை விவரம் பரிசு விவரம் 10ஆம் வகுப்பு 12ஆம் வகுப்பு முதல் பரிசு ரூ. 2000 ரூ. 3000 இரண்டாம் பரிசு ரூ. 1500 ரூ. 2000 மூன்றாம் பரிசு ரூ. 1000 ரூ. 1000 ஒரே மதிப்பெண்கள் பெறும் அனைத்து தகுதியுள்ள மாணவ/மாணவியக்கும் மாநில அளவிலான பரிசுகள் வழங்கப்படும். 235 இத்திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை பயன்பெற்ற மாணவ மாணவியரின் விவரம் பின்வருமாறு :- (ரூபாய் இலட்சத்தில்) 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 பரிசுகளின் விவரம் பயன் பெற்ற மாணவ / மாணவியரின் எண்ணிக்கை தொகை பயன் பெற்ற மாணவ / மாணவியரின் எண்ணிக்கை தொகை பயன் பெற்ற மாணவ / மாணவியரின் எண்ணிக்கை தொகை பயன் பெற்ற மாணவ / மாணவியரின் எண்ணிக்கை தொகை 12ஆம் வகுப்பு முதல் பரிசு 2 6000 2 6000 2 6000 2 6000 இரண்டாம் பரிசு 2 4000 2 4000 2 4000 2 4000 மூன்றாம் பரிசு 2 2000 2 2000 2 2000 3 3000 மொத்தம் 6 12000 6 12000 6 12000 7 13000 10ஆம் வகுப்பு முதல் பரிசு 2 4000 2 4000 2 4000 2 4000 இரண்டாம் பரிசு 2 3000 2 3000 2 3000 5 7500 மூன்றாம் பரிசு 2 2000 2 2000 3 3000 2 2000 மொத்தம் 6 9000 6 9000 7 10000 9 13500 நிகர மொத்தம் 12 21000 12 21000 13 22000 16 26500 முஸ்லீம் மகளிர் உதவும் சங்கம் ஆதரவற்ற முஸ்லீம் விதவைகளுக்கு மாதந்தோறும் உதவித்தொகை வழங்கி அவர்களுக்கு உதவும்பொருட்டு கர்நாடக நவாப் அவர்களால் ‚ முகமதியன் கோஷா விதவை சாரிட்டி‛ என்ற பெயரில் 1.10.1892ல் ஒரு சங்கம் துவங்கப்பட்டது. பின்னர் இதன் பெயர் ‚ முஸ்லீம் மகளீர் உதவும் சங்கம்‛ என்று மாற்றியமைக்கப்பட்டது. இச்சங்கம் சென்னை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் (ம) அலுவலல்சாரா சம்பள அலுவலர் (கர்நாடக உதவித்தொகைகள்) (ஞயல ஆயளவநச ஊயசயேவiஉ ளுவiயீநளே & ஊடிடடநஉவடிச டிக ஆயனசயள) அவர்களை தலைவராகவும் மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) (ம) அலுவல்சாரா உதவி சம்பள அலுவலர் (கர்நாடாக உதவித்தொகைகள்) (ஹளளவையவே ஞயல ஆயளவநச ஊயசயேவiஉ ளுவiயீநளே & ஞ ஹ (ழு) வடி வாந ஊடிடடநஉவடிச டிக ஆயனசயள) துணைத்தலைவராகவும் கொண்டு இயங்கி வருகிறது. மேற்படி முஸ்லீம் மகளீர் சங்கத்தின் உறுப்பினர்களின் சந்தா தொகையையும் பொதுமக்களிடமிருந்து பெறும் நன்கொடையையும் சேர்த்து தணிக்கை செய்தப்பின் எவ்வளவு தொகை வருகிறதோ அதில் பாதித்தொகையை (50 சதவீதம்) அரசு மானியமாக ஒவ்வொரு 236 ஆண்டும் வழங்கிட அரசாணை(நிலை) எண். 406 பொதுத்(அரசியல்)துறை நாள் 1.8.1919 இல் உத்திரவுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இச்சங்கம் 12.8.1976இல் சங்கங்கள் பதிவுச் சட்டம் ஓஓஐ டிக 1860ன் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பின்னர் அரசாணை (நிலை) எண்.77, பிவ,மிபிவ(ம)சிந(எஸ்1) துறை, நாள் 11.12.2001இன் படி ஒவ்வொரு ஆண்டும் மேற்படி சங்கம் வசூலிக்கும் மொத்தத்தொகைக்கு இணையான தொகையை மானியமாக வழங்கிட அரசு உத்திரவிட்டுள்ளது. மேற்படி சங்க அமைப்பினை தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் சங்கங்களின் பதிவுச் சட்டத்தின் கீழ் மாவட்ட முஸ்லீம் மகளிர் உதவும் சங்கம் என்ற பெயரில் துவங்கிட அரசு ஆணை நிலை எண்.14, பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை நாள் 23.4.07இல் உத்திரவிடப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது. இச்சங்கங்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரை பதவி வழித் தலைவராகவும், திட்ட அலுவலர், மகளிர் திட்டம் (மாவட்ட ஊரக மேம்பாட்டு ஆணையம்-னுசுனுஹ) அவர்களை பதவி வழி உபத் தலைவராகவும். மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலரை அமைப்பாளர்/ பொருளாளராகவும், முக்கியமான மற்றும் தலைசிறந்த உள்ளூர் மக்களிடையே இருந்து மாவட்ட ஆட்சியர் மூலம் நியமிக்கப்பட்டு, பின்னர் சங்கத்தின் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் உறுப்பினர்கள் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படும், கௌரவச் செயலாளர் ஒருவர், கௌரவ இணைச் செயலாளர் இருவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் மூவர் ஆகியோரைக் கொண்டு இயங்கி வருகிறது. இச்சங்கத்தின் நோக்கங்கள் பின்வருமாறு:- (அ) ஆதரவற்ற முஸ்லிம் விதவைகளுக்கு உதவி செய்தல் மற்றும் மாதாந்திர உதவித் தொகை வழங்குதல் மற்றும் சங்கத்தின் நிதிநிலைக்கேற்ப வேறு வகையில் உதவி புரிதல். (ஆ) ஆதரவற்ற முஸ்லீம் விதவைகளுக்கு கைவினைப் பொருள்கள் செய்ய பயிற்சி அளித்தல் மற்றும் சிறு தொழில் துவக்க உதவிடல். (இ) ஆதரவற்ற முஸ்லீம் விதவைகள் மற்றும் வயதானவர்களுக்கு இருப்பிடம் அமைத்துக் கொடுத்தல். (ஈ) ஆதரவற்ற முஸ்லீம் விதவைகளுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை முகாம்கள் நடத்தி மருத்துவ உதவிகள் கிடைக்கச் செய்தல். (உ) தையல், பூ வேலைப்பாடுகள் மற்றும் காலணிகள் செய்வது குறித்த பயிற்சிகள் அளித்து ஏழ்மை நிலையில் உள்ள முஸ்லீம் மகளிரின் வாழ்க்கைத் தரம் மேம்படச் செய்தல். (ஊ ) மிகவும் ஏழ்மை நிலையில் உள்ள முஸ்லீம் மகளிருக்கு மத்திய மற்றும் இதர மாநில அரசுகளிடமிருந்து சலுகைகள் / உதவித்தொகைகள் கிடைக்க வழி வகை செய்து அவர்களின் சலுகைகள் கிடைக்க வழி வகை செய்து அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரம் உயரச் செய்தல். 237 (எ) வியாபாரம், தொழில் மற்றும் கல்வித் துறையில் முஸ்லீம் மகளிர் உறுப்பினர்களுக்கு உதவி செய்து அவர்களை அத்துறையில் தேர்ச்சி பெறச் செய்தல். (ஏ) சுய உதவிக் குழுக்கள் அமைத்து பயிற்சி அளித்து தமிழ் நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டு கழகத்தின் பலதரப்பட்ட கடனுதவி வழங்கும் திட்டத்தின் (கூஹஆஊடீ) மூலம் தேவையான பெண்களுக்கு சிறிய வியாபாரம் துவக்கக் கடனுதவி அளித்தல். (ஐ) பொதுவாக கஷ்டப்படும் முஸ்லீம் பெண்களுக்கு சங்கம் தகுதியானவர்கள் என்று நினைத்தால் அவர்கள் கல்வி மற்றும் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்காக உதவி புரிதல். இச்சங்கங்களை துவங்குவதற்காக ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் தலா ரூ.1 இலட்சம் வீதம் விதைத்தொகையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் சங்க வளர்ச்சிக்காக இச்சங்கங்கள் திரட்டும் நிதி ஆதாரத்திற்கு இணையாக ஆண்டிற்கு ஒவ்வொரு சங்கத்திற்கும் அதிக பட்சமாக ரூ.10 இலட்சம் இணைமானியமாக அரசால் வழங்கப்படுகிறது. இதுவரை அரசால் ஒப்பளிக்கப்பட்டுள்ள இணைமானிய விவரங்கள் கீழ்க்கண்டவாறு வ.எ ண் மாவட்டம் அரசாi ண (டி) எண்.40, பிவ,மிபிவ (ம) சிபா ந து, நாள் 25.9.2009 அரசாணை (டி) எண்.19, பிவ,மிபிவ (ம) சிபா ந து, நாள் 19.3.2009 அரசாi ண (டி) எண்.50, பிவ,மிபிவ (ம) சிபா ந து, நாள் 11.8.2010 அரசாணை (டி) எண்.21, பிவ,மிபிவ (ம) சிபா ந து, நாள் 27.6.2011 மொத்த தொகை ரூ. 1 வேலூர் 370178 – – 370178 2 கடலூர் 266000 734000 38000 1038000 3 நாகப்பட்டினம் 3000 – – 3000 4 கிருஷ்ணகிரி 116684 – 14316 131000 5 ஈரோடு 200000 – – 200000 6 மதுரை 171000 5000 – 176000 7 இராமநாதபுரம் 396000 604000 – – 1000000 8 விருதுநகர் 32501 80200 – 112701 9 திருநெல்வேலி 370000 610000 150000 1130000 10 தூத்துக்குடி 4000 15400 – 19400 11 கன்னியாகுமரி 250000 – 120001 370001 12 தர்மபுரி – 10000 – 10000 13 தஞ்சாவூர் – 100000 – 100000 14 விழுப்புரம் – 100000 20000 120000 15 சேலம் – – 120000 120000 238 16 திண்டுக்கல் – – 130350 130350 17 சிவகங்கை – – 16000 16000 18 நீலகிரி – – 85000 85000 19 காஞ்சிபுரம் – – 299400 299400 20 கோயம்புத்தூர் – – 38900 38900 21 திருவள்ளூர் – – 151850 151850 22 திருவண்ணாம லை – – 10000 10000 23 தேனி – – 125000 125000 மொத்தம் 2179363 604000 1654600 1318817 5756780 சென்னை(*) 1992656 நிகர மொத்தம் 7749436 (*)அ.ஆ.(டி)எண். 9, பிவ,மிபிவ(ம)சிந (எஸ்1)துறை, நாள் 15.02.2006 ரூ. 2,33,275 அ.ஆ.(டி)எண். 14, பிவ,மிபிவ(ம)சிந (எஸ்1)துறை, நாள் 30.03.2007 ரூ. 1,92,000 அ.ஆ.(டி)எண். 15, பிவ,மிபிவ(ம)சிந (எஸ்1)துறை, நாள் 10.03.2008 ரூ.2,18,675 அ.ஆ.(டி)எண். 59, பிவ,மிபிவ(ம)சிந (எஸ்1)துறை, நாள் 05.12.2008 ரூ. 3,21,575 அ.ஆ.(டி)எண். 9, பிவ,மிபிவ(ம)சிந (எஸ்1)துறை, நாள் 25.02.2010 ரூ.2,98,344 அ.ஆ.(டி)எண். 5, பிவ,மிபிவ(ம)சிந (எஸ்1)துறை, நாள் 31. 01.2011 ரூ.3,09,346 அ.ஆ.(டி)எண். 10, பிவ,மிபிவ(ம)சிந (எஸ்1)துறை, நாள் 29.02.2012 ரூ. 4,19,441 ———– மொத்தம் ரூ.19,92,656 ——————— 2011-12ஆம் ஆண்டில் அரசின் இணை மானியமாக ரூ.17.38 இலட்சம் இச்சங்கங்களுக்கு அரசால் வழங்கப்பட்டுள்ளது. உலமாக்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நல வாரியம் மாநிலத்தில் உள்ள இஸ்லாமியர்களின் பள்ளிவாசல்கள், தர்காக்கள், அடக்கஸ்தலங்கள், தைக்காக்கள், ஆஷூர்கானாக்கள், முஸ்லிம் அனாதை இல்லங்கள் மற்றும் மதரஸாக்களில் பணிபுரியும் ஆலிம்கள், பேஷ் இமாம்கள், அரபி ஆசிரியர்கள் / ஆசிரியைகள், மோதினார்கள், பிலால்கள், முஜாவர் உள்ளிட்ட பணியாளர்களின் பொருளாதார மற்றும் கல்வி நிலைகள் முன்னேற்றம் அடைவதற்காக உலமாக்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நல வாரியம் உருவாக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது. இவ்வாரியத்தில் மாண்புமிகு சுற்றுசூழல் மற்றும் வக்ஃப் அமைச்சர் அவர்களை தலைவராகவும், நிதித்துறை, வருவாய்த்துறை, சமூக நலத்துறை, பள்ளிக்கல்வித்துறை, உயர்கல்வித்துறை முதன்மை செயலர்கள், பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை செயலர், தொழிலாளர் நலத்துறை, சிறுபான்மையினர் நலத்துறை 239 மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை ஆணையர்கள் ஆகியோர் உறுப்பினர்களாகவும், தமிழ்நாடு வக்ஃப் வாரிய முதன்மை செயல் அலுவலர் உறுப்பினர்-செயலராகவும் மற்றும் 15 அலுவல் சாரா உறுப்பினர்களும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவ்வாரியத்தில் உறுப்பினராக பதிவு செய்ய 18 வயது நிறைவு செய்தும் 60 வயதுக்கு மேற்படாதவர்களாக இருத்தல்வேண்டும். பதிவு பெற்ற உறுப்பினருக்கும் ஓர் அடையாள அட்டை இலவசமாக இவ்வாரியத்தால் வழங்கப்படும். அடையாளஅட்டை 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். இவ்வாரியத்தின் மூலம் உறுப்பினர்களுக்கு கீழ்க்கண்ட நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்படுகின்றன. 1. விபத்து ஈட்டுறுதித்திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை (ரூ.) அ . விபத்தினால் மரணம் ஏற்பட்டால் உதவித்தொகை 1,00,000 ஆ. விபத்தினால் ஊனம் ஏற்பட்டால் ஊனத்தின் தன்மைக்கேற்ப 10,000 முதல் 1,00,000 வரை 2. இயற்கை மரணம் 15000 3. ஈமச்சடங்கு செலவிற்கு 2000 4. கல்வி உதவித்தொகை அ. 10 ஆம் வகுப்பு படித்து வரும் பெண் குழந்தைக்கு 1000 ஆ. 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு 1000 இ. 11 ஆம் வகுப்பு படித்து வரும் பெண் குழந்தைக்கு 1000 ஈ. 12 ஆம் வகுப்பு படித்து வரும் பெண் குழந்தைக்கு 1500 உ. 12 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவருக்கு 1500 ஊ. முறையான பட்டப்படிப்பு 1500 மாணவர் இல்ல வசதியுடன் முறையான பட்டப்படிப்பு 1750 எ. முறையான பட்ட மேற்படிப்புக்கு 2000 மாணவர் இல்ல வசதியுடன் முறையான பட்ட மேற்படிப்புக்கு 3000 ஏ. தொழிற்கல்வி பட்ட படிப்புக்கு (ஞசடிகநளளiடியேட ஊடிரசளநள in ருனேநச ழுசயனரயவந டநஎநட) 2000 மாணவர் இல்ல வசதியுடன் தொழிற்கல்வி பட்ட படிப்பு (ஞசடிகநளளiடியேட ஊடிரசளநள in ருனேநச ழுசயனரயவந டநஎநட) 4000 ஐ. தொழிற்கல்வி பட்ட மேற்படிப்பு (ஞசடிகநளளiடியேட ஊடிரசளநள in ஞடிளவ ழுசயனரயவந டநஎநட) 4000 மாணவர் இல்ல வசதியுடன் தொழிற்கல்வி பட்ட மேற்படிப்பு (ஞசடிகநளளiடியேட ஊடிரசளநள in ஞடிளவ ழுசயனரயவந டநஎநட) 6000 ஒ. ஐ.டி.ஐ அல்லது பாலிடெக்னிக் படிப்பு 1000 மாணவர் இல்ல வசதியுடன் ஐடிஐ அல்லது பாலிடெக்னிக் படிப்பு 1200 5. திருமண உதவித்தொகை 2000 6. மகப்பேறு உதவித்தொகை அ. மகப்பேறு மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.1000 வீதம் 6000 ஆ. கருச்சிதைவு/கருக்கலைப்பு 3000 240 7. கண் கண்ணாடி செலவுத்தொகையை ஈடு செய்தல் 500 (அதிகபட்சம்) 8. முதியோர் ஓய்வூதியம் மாதந்தோறும் 500 இதுவரை 11762 உறுப்பினர்கள் உலமாக்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நல வாரியத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இதுவரை 1401 உறுப்பினர்கள் மற்றும் அவரது குடும்பத்தார்கள் பயனடையும் வகையில் ரூ. 26.15 இலட்சம் செலவிடப்பட்டுள்ளது. உலமாக்களுக்கு மிதிவண்டிகள் வழங்கும் திட்டம் உலமாக்கள் மற்றும் பணியாளர் நல வாரிய உறுப்பினர்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்கப்படுகின்றன. இத்திட்டத்தின் கீழ் 2011-12ஆம் ஆண்டிற்கு 11457 உறுப்பினர்கள் பயனடையும் வகையில் ரூ.3.18 கோடி செலவில் மிதிவண்டிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஜெருசலேம் புனித பயணத்திற்கான நிதியுதவி தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து கிறித்துவ பிரிவினரும் ஜெருசலேம் புனித பயணம் மேற்கொள்ள, 500 பயனாளிகளுக்கு தலா ரூ.20,000/- வீதம் நிதியுதவி வழங்கிடும் புதிய திட்டம் அரசால் ஒப்பளிக்கப்பட்டு இதற்கென ரூ.1 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பாரத பிரதமரின் புதிய 15 அம்ச திட்டம் சிறுபான்மையின மக்களின் கல்வி வாய்ப்பினை அதிகரிக்கவும், பொருளாதார மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளில் சம பங்கினை உறுதி செய்யவும், சிறுபான்மையினர் வாழ்வு நிலையை மேம்படுத்தவும், இனக்கலவரம் மற்றும் வன்முறைகளை தடுத்தல் கட்டுப்படுத்துதல் போன்ற சீரிய குறிக்கோளுக்காக பாரதப் பிரதமர் அவர்களால் புதிய 15 அம்சத்திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. தமிழ் நாட்டில் சிறுபான்மையினர் நலனுக்காக பாரதப்பிரதமரின் புதிய 15 அம்சத்திட்டத்தின் கீழ் துறைவாரியாக மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தும் திட்டங்களுக்கு அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களை தலைவராகவும், மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலரை உறுப்பினர்- செயலராகவும் மற்றும் மாவட்ட அளவிலான அலுவலர்களை உறுப்பினர்களாகக் கொண்ட மாவட்ட அளவிலான குழுக்கள் அமைத்து அக்குழுக்கள் மூலம் செம்மையாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும் இத்திட்டங்கள் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் செயல்படுத்துவதை கண்காணிக்க தலைமைச் செயலாளரை தலைவராகவும், சிறுபான்மையினர் நல ஆணையரை உறுப்பினர் செயலாளராகவும் கொண்ட மாநில அளவிலான உயர்நிலைக் குழுவினை அரசு அமைத்துள்ளது. 241 1. ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சித் திட்டத்தின் சேவைகளை சீராக கிடைக்கச் செய்தல் (சமூக நலன் மற்றும் சத்துணவுத் திட்டத்துறை) தமிழ் நாட்டில் மொத்தம் 54439 அங்கன்வாடி மையங்கள் (அங்கன்வாடி மையங்கள் 49499 மற்றும் குறு அங்கன்வாடி மையங்கள் 4940) உள்ளன. இதன் மூலம் 3394485 குழந்தைகள் பயன் அடைந்துள்ளனர். இதில் 287573 குழந்தைகள் சிறுபான்மை இனத்தைச் சார்ந்தவர்கள். ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் சிறுபான்மையினர் அதிகம் வசிக்கும் மாவட்டங்களான நீலகிரி, புதுக்கோட்டை, இராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் 18 வட்டாரங்களில் 260 அங்கன்வாடி மையங்களும், 78 குறு அங்கன்வாடி மையங்களும் செயல்பட்டு வருகின்றன. இத்திட்டத்தின் கீழ் 2011-12ஆம் ஆண்டில் மொத்த செலவினம் ரூ.83607.56 இலட்சத்தில் சிறுபான்மையினருக்கென ரூ.6938.79 (28.02.2012 வரை) செலவிடப்பட்டுள்ளது. 2. பள்ளிக்கல்வியை பெறுவதற்கான வாய்ப்பை அதிகரித்தல் (பள்ளிக் கல்வித்துறை) தமிழகத்தில் கல்வித்துறையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கிவரும் பள்ளிகளில் எவ்வித தடையுமின்றி சிறுபான்மையின மாணவ,மாணவியர் சேர்க்கப்படுகின்றனர். மேலும் மதவாரியான மற்றும் மொழிவாரியான சிறுபான்மையின குழந்தைகள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதியில் போதுமான எண்ணிக்கையில் பள்ளிகள் உள்ளன. 3. உருதுமொழியை கற்பிப்பதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்துதல் (பள்ளிக் கல்வித்துறை) கல்வித்துறையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் மாநிலத்தில் 79 உருதுமொழி பள்ளிகளும், உருதுமொழியை முதல் பாடமாகக் கொண்ட 218 துவக்கப்பள்ளி மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளும் இயங்கி வருகின்றன. இப்பள்ளிகளில் 676 உருதுமொழி ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். உருது மொழியை முதல் அல்லது இரண்டாவது பாடமாகப் பயின்று 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத்தேர்வுகளில் முதல், இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் நிலையில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெறும் இஸ்லாமியர் வகுப்பைச் சார்ந்த 3 மாணவர் மற்றும் 3 மாணவியருக்கு மாநில அளவிலான பரிசுள் வழங்கப்படுகின்றன. 2011-12ஆம் ஆண்டில் 16 மாணவ / மாணவியருக்கு ரூ.26,500/- செலவில் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை மூலம் பரிசுத் தொகைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 242 4. மதரஸா கல்வி முறையை நவீனப்படுத்துதல் (பள்ளிக் கல்வித்துறை) மதரஸா கல்வி முறையை நவீனமயமாக்கும் திட்டமானது சிறுபான்மை நிறுவனங்கள்/பள்ளிகள் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு திட்டம் என மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. திருத்தி அமைக்கப்பட்ட திட்டத்தின்படி, சிறுபான்மை நிறுவனங்களிடமிருந்து பெறப்படும் கருத்துருக்கள் பள்ளி கல்வித்துறை செயலர் அவர்களின் தலைமையிலான மாநில அளவிலான மானிய குழுவில் வைக்கப்பட்டு, அவை குழுவின் மூலம் பரிசீலிக்கப்பட்டு முன்னுரிமையின் அடிப்படையில் நிதி ஒப்புதலுக்காக மத்திய அரசிற்கு பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது. 5. சிறுபான்மையின சமுதாயத்தைச் சார்ந்த கல்வியில் சிறந்த மாணவ/மாணவியருக்கு உதவித்தொகை வழங்குதல்: (சிறுபான்மையினர் நலத்துறை) 5.1 பள்ளிப்படிப்பு கல்வி உதவித்தொகை இத்திட்டத்தின் கீழ் 1ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் சிறுபான்மையின மாணவ, மாணவியருக்கு 2011-12 ஆம் ஆண்டில் ரூ. 42.61 கோடி செலவில் 301278 கல்வி உதவித்தொகைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 5.2 பள்ளி மேற்படிப்பு கல்வி உதவித்தொகை பதினோராம் வகுப்பு முதல் ஆராய்ச்சி படிப்பு வரை (ஐ.டி.ஐ, ஐ.டி.சி, தேசிய தொழில் நெறிப் பயிற்சி குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயிற்சிகள் (சூஊஏகூ) பாலிடெக்னிக், ஆசிரியர் பயிற்சி, செவிலியர் பட்டயப்பயிற்சி, இளங்கலை பட்டப்படிப்புகள் உட்பட) பயிலும் சிறுபான்மையின மாணவ, மாணவியருக்கு 2011-12 ஆம் ஆண்டில் ரூ.17.34 கோடி செலவில் 35,484 கல்வி உதவித்தொகைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 5.3 தகுதி மற்றும் வருவாய் அடிப்படையிலான கல்வி உதவித்தொகை தொழிற்கல்வி/தொழில் நுட்பக்கல்வி பயிலும் 2390 சிறுபான்iயின மாணவ, மாணவியருக்கு 2011-12ஆம் ஆண்டில் ரூ. 6.26 கோடி செலவில் கல்வி உதவித்தொகைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 6. மௌலானா ஆசாத் கல்வி அமைப்பின் மூலம் கல்விக்கூடங்களின் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவது (கல்வித்துறை) மௌலானா ஆசாத் கல்வி நிறுவனத்தின் மூலம் இம்மாநிலத்திற்கு 31.05.2011 வரை 29 தன்னார்வு தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு பள்ளிக் கட்டிடங்கள் கட்டுதல் மற்றும் மேம்படுத்துதலுக்காக ரூ. 438.78 இலட்சங்கள் மானியமாக ஒப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது. 243 மேலும் இந்த நிறுவனத்தின் மூலம் 2011-12 ஆம் ஆண்டில் சிறுபான்மையினத்தைச் சார்ந்த மாணவியருக்கு ரூ.74.00 இலட்சம் செலவில் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. 7. சுய வேலைவாய்ப்பு மற்றும் எளியவர்களுக்கான கூலியுடன் வேலைத்திட்டம் (i) சுவர்ணஜெயந்தி கிராம சுய வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தின்கீழ் (ளுழுளுலு) இம்மாநிலத்தில் 2011-12 ஆம் ஆண்டிற்கு சிறுபான்மையினருக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கு 13027 க்கு 18861 சிறுபான்மையினர் பயன்பெறும்வகையில் ரூ. 1682.24 இலட்சம் செலவிடப்பட்டுள்ளது (ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை) (ii) சுவர்ணஜெயந்தி நகர்ப்புற வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தின் (ளுதுளுசுலு) கீழ் நகர்ப்புற சுயவேலைவாய்ப்புத் திட்டம் (ருளுநுஞ) (ருசயெn ளுநடக நுஅயீடடிலஅநவே ஞசடிபசயஅஅந) மற்றும் திறன்மேம்பாட்டு பயிற்சியின் மூலம் நகர்ப்புற ஏழைகளுக்கு வேலை வாய்ப்பினை அதிகரித்தல் ளுகூநுஞ-ருஞ (ளுமடைட கூசயiniபே கடிச நுஅயீடடிலஅநவே ஞசடிஅடிவiடிn யஅடிபேளவ ருசயெn ஞடிடிச) திட்டங்களின் கீழ் 2011-12 ஆம் ஆண்டிற்கு கீழ்க்கண்டவாறு இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. (நகராட்சி மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை) (ரூபாய் இலட்சத்தில்) 2011-12 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி இலக்கு மற்றும் சாதனை ருளுநுஞ ளுகூநுஞ – ருஞ மொத்தம் மாநில இலக்கு சிறுபான்மையினரு க்கான மாநில இலக்கு சிறுபான்மையினருக் கான மாநில இலக்கு சிறுபான்மையின ருக்கான இலக்கு சாதனை இலக்கு சாதi ன இலக்கு சாதi ன 1220.58 183.09 85.97 2889.69 433.45 77.71 4110.27 616.54 163.68 2011-12 ஆம் ஆண்டிற்கான செயல் இலக்கு மற்றும் சாதனை ருளுநுஞ ளுகூநுஞ – ருஞ மொத்தம் மாநில இலக்கு சிறுபான்மையினருக்கான மாநில இலக்கு சிறுபான்மையினருக்கான மாநில இலக்கு சிறுபான்மையின ருக்கான இலக்கு சாதனை இலக்கு சாதனை இலக்கு சாத னை – 791 611 – 3152 2595 – 3943 3206 8. தொழில் நுட்ப பயிற்சியின் மூலம் திறனை மேம்படுத்துதல்: (தொழிலாளர் நலன் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை) தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத்துறையின் கீழ் 689 அரசு (ம) தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் இயங்கி வருகின்றன. அதில் 3250 சிறுபான்மையின மாணவ, மாணவியர் பயிற்சி பெறுகின்றனர். 244 இளைஞர்களுக்கு திறன் வளர்க்கும் பயிற்சித் திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் மூலம் (டாம்கோ) 2011-12 ஆம் ஆண்டிற்கு ரூ.2.96 கோடி செலவில் 2110 சிறுபான்மையின இளைஞர்களுக்கு கணினி சார்ந்த பயிற்சிகள், ஆடை வடிவமைப்பு, காலணிகள் தயாரித்தல், தையற்பயிற்சி ஆகிய பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 9. பொருளாதார நடவடிக்கைகளுக்கான கடன் உதவியை அதிகரிக்கச் செய்தல் தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் (கூஹஆஊடீ) மூலம் சிறுபான்மையின மக்களுக்கு குறைந்த வட்டியில் பொருளாதார கடனுதவிகள் வழங்கப்படுகின்றன. 2011-12ஆம் ஆண்டில் 1737 சிறுபான்மையின பயனாளிகளுக்கு ரூ. 583.28 இலட்சம் தனிநபர் கடனாகவும் 3695 பயனாளிகளுக்கு சுய உதவிக்குழுக்கள் மூலம் ரூ.809.81 இலட்சம் சிறுகடனாகவும் 27 பயனாளிகளுக்கு ரூ.13.87 இலட்சம் கடனாகவும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 10. மாநில மற்றும் மத்திய அரசுப்பணிகளில் வேலைவாய்ப்பு இஸ்லாமியர்களுக்கென அரசு பணிகளில் வேலை வாய்ப்பு மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்க்கைக்காக 3.5 சதவீத தனி இடஒதுக்கீடு திருத்திய இனச்சுழற்சியின்படி வழங்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 11. ஊரக வீட்டு வசதி திட்டத்தில் சம அளவு பங்கு (ஊரக வளர்ச்சி (ம) ஊராட்சித்துறை) ஊரக வளர்ச்சித்துறை இந்திரா வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் (ஐஹலு) 2011-12 ஆம் ஆண்டிற்கு மாநிலத்திற்கான மொத்த ஒதுக்கீடு ரூ.100553.22 இலட்சத்தில் சிறுபான்மையினருக்கென ரூ.15083.01 இலட்சம் நிர்ணயிக்கப்பட்டு, அதில் ரூ.4310.41 இலட்சங்கள் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையின் மூலம் செலவிடப்பட்டுள்ளது. 12. சிறுபான்மையினத்தவர் வாழும் குடிசைப்பகுதிகளின் நிலையை மேம்படுத்துதல் ஜவஹர்லால் நேரு நகர்ப்புறங்களைப் புனரமைக்கும் (துசூசூருசுஆ) திட்டத்தின் கீழ் 2011-2012 ஆம் ஆண்டிற்கு மாநிலத்திற்கான மொத்த ஒதுக்கீடு ரூ.60706.00 இலட்சத்தில் சிறுபான்மையினருக்கென ரூ. 8498.84 இலட்சம் நிர்ணயிக்கப்பட்டு, அதில் ரூ.1636.10 இலட்சங்கள் வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்புற வளர்ச்சித் துறையின் மூலம் செலவிடப்பட்டுள்ளது. 13 (ம) 14. இனக்கலவரங்களைத் தடுத்தல் மற்றும் இனக்கலவரத்தினை தூண்டுவோருக்கு தண்டனை இனக்கலவரங்களைத் தடுத்தல் தொடர்பாக மைய அரசின் அறிவுரைப்படி காவல் துறை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் தொடர்புப் பிரிவு (சூடினயட ஊநடட) அமைக்கப்பட்டு, அதற்கு காவல் கண்காணிப்பாளர், சிறப்புப் பிரிவு, நுண்ணாய்வுத் துறை, சென்னை-4 அவர்கள் 245 தொடர்பு அலுவலராக (சூடினயட டீககiஉநச) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இப்பிரிவு மாநிலத்தில் இனக்கலவரங்கள் நிகழாமல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்தும் உரிய புள்ளி விவரங்களைச் சேகரித்து பராமரித்தும் வருகிறது. 15. இனக்கலவரத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மறுவாழ்வு சிறுபான்மை சமூகத்தைச் சார்ந்து இனக்கலவரங்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், சிறு குற்றங்களுக்காக தண்டனைப் பெற்று சிறையிலிருந்து வெளிவந்தவர்கள், உடல் மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆகியோர் சமுதாயத்தில் கண்ணியத்துடன் வாழ்வதற்காக சிறுவணிகம் மேற்கொள்ள மறுவாழ்வு நிதியுதவியாக தலா ரூ. 10 ஆயிரம் வீதம் 300 குடும்பங்களுக்கு ரூ.30 இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை சிறு குற்றங்களுக்கா சிறைச் சென்று வெளிவந்த 10 பயனாளிகளுக்கு ரூ.1 இலட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. சிறுபான்மையினர் இளைஞர்களுக்கு திறன் வளர்க்கும் பயிற்சித் திட்டம் தமிழ்நாட்டில் படித்த வேலைவாய்ப்பற்ற சிறுபான்மையினத்தைச் சார்ந்த இளைஞர்களுக்கு அவர்களின் திறனை மேம்படுத்தி வேலை வாய்ப்பினை பெறும் பொருட்டு பின்வரும் திறன் வளர்க்கும் பயிற்சிகள் இலவசமாக தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் மூலம் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. வ.எண் திட்டத்தின் பெயர்கள் பயிற்சி காலம் மாதத்தில் 1 ஆயத்த ஆடை தயாரிப்பு தொழில்நுட்ப பயிற்சி 12 2 தோல்பொருட்கள் வடிவமைப்பு 6 3 தையல் கைவேலைப்பாடு தொழில்நுட்ப பட்டயப் பயிற்சி 12 4 இலக்க முறை அசையா நிழற்பட கலை பயிற்சி 1 5 ஒளித்தோற்ற நிழற்படக் கருவி பயிற்சி 1 6 அழகு கலை தொழிற்நுட்பம் 1 7 முன்னேடி தானியங்கி தொழில்நுட்பம் 3 8 காற்று பதனம் மற்றும் குளிர்சாதன வசதி 1 9 காலணி உற்பத்தியில் பயிற்சி 12 10 இலகுரக மற்றும் கனரக வாகன ஓட்டுநர் பயிற்சி 3 இப்பயிற்சி திட்டத்தின் கீழ் 2011-12 ஆம் ஆண்டில் 2110 சிறுபான்மையின இளைஞர்கள் பயன்பெறும்வகையில் திறன் வளர்ப்பு பயிற்சிகள் ரூ. 2.96 கோடி செலவில் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. 246 இத்திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை ஆண்டுவாரியாக பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கை மற்றும் செலவிடப்பட்ட தொகை விவரம் பின்வருமாறு ஆண்டு பயனடைந்தோர் எண்ணிக்கை செலவினம் (ரூபாய் கோடியில்) 2007-08 9476 2.50 2008-09 10105 2.50 2009-10 9373 2.50 2010-11 12362 2.04 2011-12 2110 2.96 மொத்தம் 41316 12.50 சிறுபான்மையினர் நலத்துறை திட்ட வாரியான செலவினம் 2011-12 வ. எண். திட்டத்தின் பெயர் செலவினம் 2011-12 (ரூபாய் இலட்சத்தில்) ஐ – திட்டத்தில் சேராதது 1 நிர்வாகம்-சிறுபான்மையினர் நலத்துறை 111.89 2 சேவை வரி செலுத்துவதற்கான உதவித்தொகை-டாம்கோ 105.2 3 முஸ்லிம் மகளிர் உதவும் சங்கம் 14.19 4 உலமாக்களுக்கு இலவச மிதிவண்டிகள் 318.05 5 கிறித்துவர்கள் ஜெருசலேம் புனிதப்பயணம் மேற்கொள்ள அரசு உதவித்தொகை 100.00 திட்டத்தில் சேராதது மொத்தம் 649.33 ஐஐ. மாநிலத் திட்டம் 6 சிறுபான்மையினருக்கான வேலை வாய்ப்பு பயிற்சித் திட்டம் 250.00 7 சிறுபான்மையின மாணவியர் விடுதிகள் 65.84 8 உலமாக்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நல வாரியம் 25.00 9 பங்கு மூலதனம் உதவித்தொகை – டாம்கோ 350.00 மொத்தம் 690.84 247 ஐஐஐ. மைய அரசு பொறுப்பேற்கும் திட்டங்கள் 10 பள்ளி மேற்படிப்பு கல்வி உதவித்தொகை 1442.65 11 தகுதி மற்றும் வருவாய் அடிப்படையிலான கல்வி உதவித்தொகை 625.71 மொத்தம் 2068.36 ஐஏ. மைய மற்றும் மாநில அரசு பொறுப்பேற்கும் திட்டங்கள் 12 பள்ளிப்படிப்பு கல்வி உதவித் தொகை 4396.07 13 உள் கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு உதவித்தொகை-டாம்கோ 2.80 மொத்தம் 4398.87 திட்டப்பணிகள் மொத்தம் 7158.07 நிகர மொத்தம் திட்டம் மற்றும் திட்டத்தில் சேராதது 7807.40 றுபான்மை நலத்துறைக்கான ஆண்டுவாரியாக நிதி ஒதுக்கீடு விவரம் வ.எண் ஆண்டு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகை (ரூபாய் இலட்சத்தில்) 1. 2007-08 789.26 2. 2008-09 1723.98 3. 2009-10 3396.05 4. 2010-11 4922.31 5. 2011-12 7804.88 6. 2012-13 5934.34 24.தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம், அரசு ஆணை (நிலை) எண். 61, பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை நாள்: 1.7.99ன்படி சிறுபான்மையினரின் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்திட ரூ. 5 கோடி வரையறுக்கப்பட்ட பங்கு மூலதனத்துடன் இக்கழகம் துவங்கப்பட்டது. இக்கழகம் 1956 ஆம் ஆண்டு கம்பெனி சட்டத்தின் கீழ் 31-08-1999 அன்று பதிவு செய்யப்பட்டு, 27-12-1999-லிருந்து இயங்கி வருகிறது. தமிழக அரசு இக்கழகத்தின் ஆரம்ப செலவினங்களுக்காக ரூ.10 லட்சம் அனுமதியளித்துள்ளது. இக்கழகத்தின் வழங்கப்பட்ட பங்கு மூலதனம் ரூ.2.05 கோடி. இக்கழகம் தேசிய சிறுபான்மையினர் வளர்ச்சி மற்றும் நிதிக் கழகத்தின் முகவராக செயல்பட்டு வருகின்றது. மாநில அரசு மற்றும் தேசிய சிறுபான்மையினர் வளர்ச்சி மற்றும் நிதிக் கழகத்தின் நிதி உதவி பெற்று பல்வேறு நல திட்டங்களை இக்கழகம் சிறுபான்மை மக்கள் பயன் பெறும் வகையில் செயல்படுத்தி வருகின்றது. 248 இக்கழகம் செயல்படுத்தும் திட்டங்களின் பயன்பெற கீழ்க்கண்ட தகுதிகள் வேண்டும் 1. இஸ்லாமியர், கிறிஸ்துவர், சீக்கியர், புத்தமதத்தினர் மற்றும் பார்சி மதத்தைச் சார்ந்த சிறுபான்மையினர் மக்களாக இருத்தல் வேண்டும். 2. ஆண்டு வருமானம் கிராமப் புறங்களில் ரூ.40,000/-க்கும், நகர்புறங்களில் ரூ.55,000/-க்கும் மிகாமலும் இருத்தல் வேண்டும். இக்கழகம் செயல்படுத்தும் முக்கிய திட்டங்கள் கீழ்க்கண்டவாறு தனிநபர் கடன் வியாபாரம் / தொழில் செய்திட கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் தனிநபர் பயனாளிகளுக்கு திட்டத்திற்கு ஏற்படும் அதிகபட்ச செலவினம் ரூ.1.00 இலட்சத்தில் 95 விழுக்காடு வரை கடனாக இக்கழகம் மூலம் வழங்கப்படுகிறது. ரூ.1.00 இலட்சத்திற்கு மேல் ரூ.5.00 இலட்சம் வரை தேசிய சிறுபான்மையினர் வளர்ச்சி மற்றும் நிதிக் கழகத்தின் ஒப்புதல் பெற்று கடன் அளிக்கும். இக்கடன் 6 விழுக்காடு சலுகை வட்டியில் வழங்கப்படுகிறது. இக்கடன் 36 முதல் 60 மாத தவணைகளில் திரும்ப செலுத்தப்பட வேண்டும். இக்கடன் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி, அதன் கிளைகள், நகர கூட்டுறவு வங்கி, தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் அளிக்கப்படுகின்றது. சிறுபான்மையினர்கள் ஒன்று சேர்ந்து கூட்டுறவு சங்கங்களை அமைத்து அதன் மூலம் ஆட்டோ ரிக்ஷாக்களை வாங்கிட 6 விழுக்காடு வட்டி விகிதத்தில் தாய்கோ வங்கி மூலம் கடன் வழங்கப்படுகிறது. சிறுபான்மை மக்கள் சீருந்து / வேன் மற்றும் டிராக்டர் போன்ற போக்குவரத்து வாகனங்கள் வாங்கிட, ரூ.3.13 இலட்சம் வரை 10 விழுக்காடு வட்டியில் தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் மூலம் கடன் வழங்கப்படுகிறது. இரு கலப்பினப் பசுக்கள் வாங்குவதற்கு ரூ.50,000/-ம் அல்லது இரண்டு உயர்ரக முர்ரா எருமைகள் வாங்குவதற்கு ரூ.70,000/-ம் 6 விழுக்காடு வட்டியில் ஆவின் மூலமாக கடன் வழங்கப்படுகின்றது. இக்கடன் 36 தவணைகளில் திரும்ப செலுத்தப்பட வேண்டும். சிறு வணிக கடன் வழங்கும் திட்டம் இத்திட்டத்தின் கீழ் சிறுபான்மை மக்கள் சுய உதவிக் குழுக்களை அமைத்து, தனியாகவோ அல்லது சேர்ந்து சிறு வியாபாரம் செய்து தங்களது வருமானத்தை பெருக்கி, வாழ்க்கைத் தரத்தினை மேம்படுத்திக் கொள்ளும் வண்ணம், 4ரூ குறைந்த வட்டியில் கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலமாக சிறுகடன் அளிக்கப்படுகிறது. இக்குழு குறைந்தது ஆறு மாதம் சேமித்தல் 249 மற்றும் கடன் அளித்தல் பணியில் தொடர்ந்து நன்றாக செயல்பட்டு இருக்க வேண்டும். இக்கடன் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி, அதன் கிளைகள், நகர கூட்டுறவு வங்கி, தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் அளிக்கப்படுகின்றது. 1) ஒரு பயனாளிக்கு தலா ரூ.25,000/-க்கு மிகாமல் சிறுகடன் வழங்கப்படும். 2) சுய உதவிக் குழுவின் அதிகபட்ச அங்கத்தினர்கள் : 20 3) சுய உதவிக் குழுவின் குறைந்தபட்ச அங்கத்தினர்கள் : 10 4) சுய உதவிக் குழுக்களில் குறைந்தபட்சம் 60ரூ அங்கத்தினர்கள் சிறுபான்மையினராக இருக்க வேண்டும். சுய உதவிக் குழுவின் இதர அங்கத்தினர்கள், பிற்படுத்தப்பட்டோர் / ஆதி திராவிடர் / ஊனமுற்றோர் / கணவரை இழந்தவர்களாக இருந்தாலும் அனைவருக்கும் சிறுகடன் வழங்கப்படுகிறது. இக்குழுவில் ஆண்களும் அங்கத்தினராக இருக்கலாம். கல்வி கடன் இக்கடன் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி, அதன் கிளைகள், நகர கூட்டுறவு வங்கி, தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் தொழிற் கல்வி மற்றும் மருத்துவ கல்வி பயில கல்விக் கடன் அளிக்கப்படும். ஒரு வருடத்திற்கு அதிக பட்சமாக ரூ.50,000 முறையே மற்றும் ஐந்து வருடத்திற்கு ரூ.2,50,000 வரையில் 3ரூ வட்டியில் கடன் வழங்கப்படும். கல்வி பருவக்காலம் முடிந்த தேதியிலிருந்து, அதாவது 6வது மாதத்திலிருந்து அல்லது பணியில் அமர்ந்த தேதியிலிருந்து இதில் எது முந்தையதோ அந்த தேதியிலிருந்து அசல் மற்றும் வட்டி தொகை வசூலிக்கப்படும். அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களில் மருத்துவம், பொறியியல், தொழிற் கல்வி மற்றும் இதற்கு ஈடான சிறந்த தொழிற் மற்றும் பயிற்சி கல்விகள் பயில வேண்டும் (ஆக்ஷக்ஷளு / க்ஷனுளு / க்ஷருஆளு / க்ஷ.ஞாயசஅ / க்ஷ.ளுஉ.(சூரசளiபே) / க்ஷ.ஏ.ளுஉ., / க்ஷ.ளுஉ.ஹபசi. / க்ஷ.நு. / க்ஷ.கூநஉh. / க்ஷ.ஹசஉh. / க்ஷ.நுன. / னுiயீடடிஅய in கூநஉhniஉயட ஊடிரசளநள / ஆக்ஷஹ / க்ஷஊஹ / ஆஊஹ நவஉ.) தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் மூலம் வழங்கப்பட்ட கடன் விவரம் (01.01.00 முதல் 2011-12 வரை) (ரூ.இலட்சத்தில்) வருடம் தனி நபர், கறவை மாடு கடன், தொழில் முனைவோர் மற்றும் ஆட்டோ சிறு கடன் கல்வி கடன் மொத்தம் பயனாளிகள் தொகை பயனாளிகள் தொகை பயனா ளிகள் தொகை பயாளிகள் தொகை 1999-00 164 52.51 0 0 164 52.51 2000-01 320 98.55 0 0 320 98.55 2001-02 97 51.65 0 0 97 51.65 250 2002-03 249 119.29 0 0 249 119.29 2003-04 644 273.39 0 0 644 273.39 2004-05 333 162.51 231 23.1 564 185.61 2005-06 763 317.31 4553 325.26 5316 642.57 2006-07 478 165.79 6806 655.33 7284 821.12 2007-08 2895 1329.55 7578 711.96 10473 2041.51 2008-09 2410 717.6 7418 907.1 4 1.63 9832 1626.33 2009-10 1117 613.72 8418 1413.73 41 30.48 9576 2057.93 2010-11 520 325.19 6029 1302.54 22 12.59 6571 1640.32 2011-12 1737 583.28 3695 809.81 27 13.87 5459 1406.96 மொத்தம் 11727 4810.34 44728 6148.83 94 58.57 56549 11017.74 25. தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையம் தமிழ்நாட்டில் வாழும் மதம் மற்றும் மொழி வாரியான சிறுபான்மையினரின் நலன்களைப் பேணிக் காத்திடவும் அவர்கள் உரிமைகளைப் பாதுகாக்கவும் தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையமானது தமிழ்நாட்டில் சட்ட பூர்வ அதிகாரம் பெற்ற ஆணையமாக அதாவது தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையம் (ஹஉவ 21 டிக 2010) ன்படி 1.8.2010 முதல் இயங்கி வருகிறது. அரசாணை நிலை எண் 1020 பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலன், சத்துணவுத் திட்டம் மற்றும் சமூக நலத் துறை நாள் 13.12. 1989 -ன்படி மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையம் துவங்க ஆணையிடப்பட்டு, பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத் துறையின் 14.3.1990-ம் நாளிட்ட அரசாணை (நிலை) எண் 58ன் படி முதன் முதலில் செயல்படத் துவங்கியது. இம்மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையம் 1990, 1991,1995, 1996, 1999,2001,2004, 2006, 2009 மற்றும் 2010 ஆம் ஆண்டுகளில் மாற்றி அமைக்கப்பட்டு, சென்னையை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்பட்டு வருகின்றது. 251 ஆணையத்தின்பணிகள் அ) சிறுபான்மை இனத்தவரை பாதுகாத்திட இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் மற்றும் தமிழ் நாடு சட்ட மன்றப் பேரவையால் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள சட்டங்களில் அளிக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்புகள் மற்றும் நெறிமுறைகள் எவ்வாறு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்பது குறித்து ஆராய்ந்து மறு மதிப்பீடு செய்தல். ஆ) இது போன்ற நடைமுறையிலுள்ள சட்ட திட்டங்களை செவ்வனே செயல்படுத்தி, நடைமுறைக்கு கொண்டு வரும் பொருட்டு, சம்பந்தப்பட்டதுறைகள் அல்லது அமைப்புகளுக்கு தேவையான பரிந்துரைகளை அனுப்பி வைத்தல். இ) தமிழ்நாட்டிலுள்ள சிறுபான்மையினரின் நலனுக்கென உள்ள அரசின் கொள்கை மற்றும் திட்டங்கள் ஆகியவற்றின் செயல்பாடு குறித்து ஆய்வு பணி மேற்கொள்ளுதல். ஈ) சிறுபான்மையினருக்கெதிராக வேறுபாடுகள் ஏற்படுவதை தவிர்க்கும் பொருட்டு ஆராய்ச்சிகள் ஆய்வுகள், மற்றும் பகுப்பாய்வுகளை மேற்கொண்டு தேவைப்படும் கருத்துகளை அரசுக்கு தெரிவித்தல். உ) சிறுபான்மையினர் தொடர்பாக அரசு மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கும் சட்டம் மற்றும் நல திட்டங்கள் குறித்து உரிய கருத்துகளை தெரிவித்தல். ஊ) மாநிலத்தில் கருத்து வேறுபாடு மத நல்லிணக்கத்தை நிலைநாட்டுதல் மற்றும் மேம்படுத்துதல் வழிவகைகளை அரசுக்கு பரிந்துரைத்தல். எ) வரையறுக்கப்பட்ட கால இடைவெளியில் மாநில அரசுக்குக் காலமுறை அறிக்கை அனுப்புதல். சிறுபான்மையினர்களாக கருதப்படுபவர்கள் மதவழி சிறுபான்மையினர் கிருத்துவர்கள், இஸ்லாமியர்கள், சீக்கியர்கள், புத்தமதத்தினர், பார்சிகள் (ஜெராஷ்டிரியர்கள்) சமயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே மதவழி சிறுபான்மையினத்தவராக கருதப்படுகின்றனர். 252 மொழிவழி சிறுபான்மையினர் இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 29 மற்றும் 30 ஆம் பிரிவுகளில் மொழிவழி சிறுபான்மையினர் எனப்படுபவர்கள் இந்திய மாகாணத்தின் ஒரு பகுதியில் அவர்களுக்கென்று சொந்தமான குறிப்பிட்ட மொழி மற்றும் எழுத்து ஆகிவற்றைக் கொண்டவர் ஆவர். சிறுபான்மையினரின் மொழி என்பது இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் எட்டாம் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள 22 மொழிகளில் ஒரு மொழியாக இருக்க வேண்டுமென்ற அவசியம் இல்லை. அதாவது மாநில அளவில் மொழிவாரிச் சிறுபான்மையினர் என்பது அந்த மாநில அளவில் அல்லது மாவட்ட மற்றும் வட்ட அளவுகளில் உள்ள முதன்மை மொழியிலிருந்து வேறுபட்டஒரு மொழியை தாய் மொழியாக கொண்டவர்கள் என்று பொருள் கொள்ளப்பட வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் பேசப்படும் மொழிகள் வ.எண். மொழி வ.எண். மொழி 1. தமிழ் 14. கொங்கணி 2. தெலுங்கு 15. நேபாளி 3. கன்னடம் 16. துளு 4. உருது 17. பில்லி 5. மலையாளம் 18. அசாமி 6. குஜராத்தி 19. அராபிக் 7. இந்தி 20. மணிப்புரி 8. மராத்தி 21. ஆதி 9. ஆங்கிலம் 22. காஷ்மீரி 10. பெங்காலி 23. கோடா 11. சிந்தி 24. திபெத்தன் 12. கொரியா 25. டோக்ரி 13. பஞ்சாபி 26. கூர்கி 253 தமிழ்நாட்டில் இஸ்லாமியர்களில் 95 விழுக்காடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியலிலும் மற்றும் கிருத்துவர்களில் 80 விழுக்காடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் /மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளனர். முஸ்லீம் சிறுபான்மையினருக்கான இடஒதுக்கீடு கல்வி மற்றும் பொதுப் பணிகளில் சேருவதற்கு பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்குரிய 30 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டில் 3.5 சதவீதம் பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லீம்களுக்கு உள் இட ஒதுக்கீடு வழங்கி அரசு ஆணை பிறப்பித்துள்ளது. தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் இம்மாநிலத்தின் மத வழி மற்றும் மொழி வழி சிறுபான்மையினரின் உரிமைகளையும் நலன்களையும் பாதுகாக்கும் பொருட்டு மாநிலத்தில் சிறுபான்மையினர் ஆணையம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆணையம் சிறுபான்மையின மக்கள் மற்றும் அவர்தம் நிறுவனங்களிடமிருந்து பெறப்படும் கோரிக்கைகள் தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்டவர்களை அழைத்து நேரடி விசாரணை செய்து அவர்களால் எழுப்பப்பட்டுள்ள பிரச்சினைகள் மீது தொடர்புடைய அரசுத் துறைகளிடமிருந்து அறிக்கைகளை இந்த ஆணையம் பெறுகிறது. சிறுபான்மையினரின் பிரச்சனைகளைக் கண்டறியும் பொருட்டு மாநிலத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளைப் பார்வையிட்டு நலத் திட்டங்களைத் திறம்பட செயல்படுத்திட அரசுக்குத் தக்க பரிந்துரைகளை தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையம் செய்து வருகிறது. 26.தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையம் இந்திரா சஹானி மற்றும் பிறர் – எதிர் – இந்திய யூனியன் மற்றும் பிறர் (து.கூ. 1992 (6) ளுஊ 273) என்கிற மண்டல் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த வழிகாட்டுதல்களின் அடிப்படையில் இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் கூறு 16(4)ன் கீழ், கூறு 340 உடன் படிக்கப்பட்டு, ஒரு நிலையான அமைப்பாக தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு, 15.3.1993 அன்று முதல் ஓய்வுபெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதியரசரின் தலைமையில் செயல்பட்டு வருகிறது. 254 2. தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையத்தின் பணிகள் நீதிமுறை-சார்புடைய (ளூரயளi-தரனiஉயைட) தன்மை வாய்ந்தது. அரசாணை (நிலை) எண்.30, பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத் துறை, நாள் 11.7.2006-இன்படி இவ்வாணையத்தின் செயல் வரம்புகளாவன,- (i) பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியல்களில் சேர்க்கக் கோருதல் தொடர்பான மனுக்கள் மற்றும் பட்டியல்களில் மிகுதியாக அல்லது குறைவாக சேர்த்திருப்பது குறித்தான முறையீடுகள் ஆகியவற்றைப் பெற்று, ஆய்வு செய்து மற்றும் அதன்மீது பரிந்துரைகளை ஆணையம் வழங்கும்; (ii) அவ்வப்போது எடுக்கப்படும் முடிவுகளின்படி, பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியல்களை காலமுறைப்படி சீராய்வு செய்யும்; (iii) இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் கூறு 16(4) மற்றும் இதர பிற தொடர்புடைய கூறுகளின் அடிப்படையிலும், இப்பொருள் தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றம் எடுத்துள்ள பல்வேறு முடிவுகளையொட்டியும் ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள் அமையவேண்டும்; (iஎ) அவ்வப்போது அரசால் பரிந்துரை கோரப்படும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் தொடர்பான பொருள்கள் பிறவற்றையும் ஆய்வுசெய்து பரிந்துரை வழங்கும். 3. இவ்வாணையம் அரசாணை (நிலை) எண்.43, பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் துறை, நாள் 5.7.2011-இன்படி, 5.7.2011 முதல் 1 (ஒரு) ஆண்டு பதவிக்காலத்துடன் மறுசீரமைக்கப்பட்டுள்ளது. 255 27. தமிழ்நாடு வக்ஃப் வாரியம் 1. வக்ஃப் வாரியம் அமைத்தல் 1954ஆம் ஆண்டு வக்ஃப் சட்டம் தமிழ்நாட்டில் 15.01.1955ல் அமல்படுத்தப்பட்டது. முதன் முதலாக தமிழ் நாட்டில் வக்ஃப் வாரியம் 18.01.1958ல் அமைக்கப்பட்டது. 1995ம் ஆண்டு வக்ஃபு சட்டம் (மைய அரசுச் சட்டம் 43/1995) 01.01.1996 முதல் அமலுக்கு வந்தது. அதன்படி தமிழ்நாடு வக்ஃப் வாரியம் 10.06.1997ல் அமைக்கப்பட்டது. அரசாணை (நிலை)எண்.6, பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை நாள் 6.3.2007-ன் படி அரசால் திருத்தி அமைக்கப்பட்ட வாரிய தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் பதவி விலகி விட்டனர். புதிய வாரியம் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. 2. வக்ஃபு தீர்ப்பாயம் மற்றும் வக்ஃப் சொத்துக்கள் நில அளவை தமிழ்நாட்டிலுள்ள 32 மாவட்டங்களையும் உள்ளடக்கி 25 வக்ஃபு தீர்ப்பாயங்கள் உள்ளன. இத்தீர்ப்பாயங்களில் வக்ஃப் சம்மந்தமான அனைத்து வழக்குகளும் விசாரிக்கப்பட்டு தீர்வு காணப்படுகிறது. சென்னையிலுள்ள நில அளவை மற்றும் நிலவரித் திட்ட இயக்குநர், வக்ஃப் சொத்துக்களின் நில அளவை ஆணையராகவும் மற்றும் தமிழ்நாடு வக்ஃப் வாரிய முதன்மை செயல் அலுவலர் அவர்கள் கூடுதல் நில அளவை ஆணையராகவும் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்கள். வக்ஃப் சட்டம் 1995ன்படி வக்ஃப் சொத்துக்களின் நில அளவை தொடர்பான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. 3. நிர்வாக மானியம் தமிழ்நாடு வக்ஃப் வாரியத்திற்கு வக்ஃப் நிறுவனங்களால் செலுத்தப்படும் சகாயத் தொகை வாரியத்தின் மொத்த செலவினத்தை ஈடு செய்ய இயலாத அளவில் இருப்பதால், தமிழ் நாடு அரசு ஆண்டுதோறும் நிர்வாக மானியம் வழங்குகிறது. 2011-12 ஆம் ஆண்டு முதல் அரசு நிர்வாக மானியத்தை ரூ.45 லட்சத்திலிருந்து ரூ. 1 கோடியாக உயர்த்தி வழங்க ஆணை பிறப்பித்தது. இதில் ரூ.5 லட்சம் தணிக்கை கட்டணமும் உட்பட 2011-2012-ஆம் ஆண்டில் நிர்வாக மானியமாக அரசு ரூ.1 கோடி வழங்கியது. மேலும் வக்ஃப் வாரிய ஓய்வூதியர்களின் நிலுவையிலுள்ள ஓய்வூதிய பலன்களை வழங்க ஒருமுறை மானியமாக அரசு தமிழ் நாடு வக்ஃப் வாரியத்திற்கு ரூ.3 கோடி வழங்கியுள்ளது. 256 4. வக்ஃப் சொத்துக்கள் புனரமைப்பு மானியங்கள் பெரிய அளவிலான சீரமைப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு மானியம் பள்ளிவாசல்கள், தர்காக்கள் மற்றும் இதர வக்ஃப் நிறுவனங்களை புனரமைப்பதற்காக தமிழ்நாடு அரசு பெரிய அளவிலான புனரமைப்பு மானியம் வழங்குகிறது. இவ்வகைக்கு 2011-12 ஆண்டில் தமிழ்நாடு அரசு ரூ.60 இலட்சம் மானியமாக வழங்கியது. இத்திட்டத்தின் கீழ் 33 வக்ஃப் நிறுவனங்கள் பயனடைந்துள்ளது. 5. மணவிலக்கு பெற்ற முஸ்லிம் பெண்களுக்கான வாழ்க்கைச் செலவு மானியம் முஸ்லிம் பெண்கள் (மணவிலக்கில் உரிமைப் பாதுகாப்பு) சட்டம் 1986 பிரிவு 4 (2) ன்படி, விவாகரத்து செய்யப்பட்ட முஸ்லிம் பெண்களுக்கு நீதிமன்றத் தீர்ப்பு அடிப்படையில் தமிழ்நாடு வக்ஃப் வாரியத்தால் வாழ்க்கைச் செலவுத் தொகை வழங்கப்படுகிறது. இவ்வாறு வழங்கப்படும் தொகைக்காக தமிழ்நாடு அரசு ஆண்டு தோறும் வக்ஃப் வாரியத்திற்கு மானியமாக தொகை வழங்குகிறது. 2011-12ம் ஆண்டில் அரசால் ரூ.1.00 இலட்சம் மானியமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. 6.உலமா ஓய்வூதிய திட்டம் பதமிழ் நாடு வக்ஃப் வாரியத்தால், தமிழ் நாடு அரசின் உலமா ஓய்வூதிய திட்டம் 1981ஆம் ஆண்டு முதல் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 20 ஆண்டுகள் பணி செய்து 60 வயது நிரம்பிய ஓய்வு பெற்ற பேஷ் இமாம் அல்லது மோதினார் அல்லது அரபி ஆசிரியர் அல்லது முஜாவர் ஆகியோர்களுக்கு மாதம் ரூ.750/- வீதம் உலமா ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட்டது. அரசு ஆணை எண் 109, பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை நாள் 13.12.2011-ன் படி மாதந்தோறும் உலமா ஓய்வூதிய தொகை ரூ.750/-லிருந்து ரூ.1,000/-ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படுகிறது. மேலும் உலமா ஓய்வூதிய பயனாளிகள் எண்ணிக்கை 2400-லிருந்து 2600 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அரசு இத்திட்டத்தின் கீழ் 2011-12 ஆம் ஆண்டில் ரூ.3.12 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 257 28. தமிழ்நாடு மாநில ஹஜ் குழு 2002 ஆம் ஆண்டு ஹஜ் குழுச் சட்டத்தை மைய அரசு இயற்றியதன் அடிப்படையில் இந்திய ஹஜ் குழு மற்றும் மாநில ஹஜ் குழு, முஸ்லிம்களின் ஹஜ் பயண ஏற்பாடுகளைச் செய்ய அமைக்கப்பட்டன. மாநில ஹஜ் குழு, அலுவல்சார் உறுப்பினர் மற்றும் செயல் அலுவலருடன் சேர்த்து 16 உறுப்பினர்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. மத்திய அரசு, 2001 ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை அடிப்படையில் முஸ்லிம் மக்கள் தொகைக்கேற்ப ஹஜ் 2011-ல், தமிழ் நாட்டிற்கான ஒதுக்கீடாக 3049 இருக்கைகளை அளித்தது. ஆனால் 10,452 விண்ணப்பங்கள் ஹஜ் 2011-ல் பெறப்பட்டதால், தமிழக அரசு, புதுதில்லி, மத்திய அரசின், வெளிவிவகாரத்துறை அமைச்சகத்திடம் ஒதுக்கீட்டை அதிகரித்துத் தருமாறு கேட்டுக் கொண்டது. கூடுதலாக இருக்கைகள் மற்றும் அரசு விருப்புரிமை ஒதுக்கீட்டின் கீழ் இருக்கைகள் அளித்ததன் பின்னர் ஹஜ் 2011-ல் 4084+6(குழந்தைகள்) பயணிகள் ஹஜ் பயணத்தை மேற்கொண்டனர். ஹஜ் 2011-ன் போது அளிக்கப்பட்ட ஒதுக்கீடு, கூடுதல் ஒதுக்கீடு மற்றும் அரசு விருப்புரிமை ஒதுக்கீடு ஆகியவற்றின் விபரங்கள் பின்வருமாறு:- வரிசை எண். விவரம் புனிதப் பயணிகளின் எண்ணிக்கை 1. பொது ஒதுக்கீட்டின்கீழ் தெரிவு செய்யப்பட்ட புனிதப் பயணிகள். 3049 2. கூடுதல் ஒதுக்கீடு மற்றும் அரசு விருப்புரிமை ஒதுக்கீட்டின்கீழ் புனிதப் பயணிகளுக்காக விடுவிக்கப்பட்ட இருக்கைகளின் எண்ணிக்கை 1035 மொத்தம் 4084 +6 (குழந்தைகள்) ஹஜ் 2011-ன்போது, தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் அந்தமான்-நிகோபார் தீவுகளைச் சேர்ந்த ஹஜ் பயணத்தை மேற்கொண்ட ஹஜ் பயணிகளின் எண்ணிக்கை பின்வருமாறு:- மாநிலம் புனிதப் பயணிகளின் எண்ணிக்கை தமிழ்நாடு 4084+6 (குழந்தைகள்) புதுச்சேரி 41 அந்தமான்-நிகோபார் 30 மொத்தம் 4155+6 (குழந்தைகள்) 258 சிறப்பு வகையில் ஹஜ் பயணிகள் தேர்வு கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக 2008 முதல் 2010 வரையில் தொடர்ச்சியாக விண்ணப்பித்து தேர்வு செய்யப்படாமல் ஹஜ் 2011-ல் விண்ணப்பிக்கும் பயணிகளை குலுக்கல் இன்றி தேர்வு செய்ய, மும்பை இந்திய ஹஜ் குழு முடிவெடுத்தது. அதன்படி, ஹஜ் 2011-ன்போது குலுக்கலில் சேர்க்காமல் 485 ஹஜ் பயணிகள் நேரடியாக தெரிவு செய்யப்பட்டனர். 70 வயது மற்றும் அதற்கும் மேற்பட்ட வயதுடைய பயணிகளையும் மும்பை, இந்திய ஹஜ் குழு சிறப்பு வகையில் சேர்த்ததன் காரணமாக மீண்டும் இவ்வகையில் 495 பயணிகள் குலுக்கலில் சேர்க்காமல் நேரடியாக சிறப்பு வகையின்கீழ் ஹஜ் 2011-ல் உறுதி செய்யப்பட்டனர். 3(i) புத்தறிவுப் பயிற்சி ஹஜ்/உம்ரா பயணத்தை மேற்கொள்ளும்போது பின்பற்ற வேண்டிய பல்வேறு பயண விதிமுறை மற்றும் நடைமுறைகள் குறித்து புனிதப் பயணிகளைப் பயிற்றுவிக்க மாவட்ட அளவில் விரிவான புத்தறிவுப் பயிற்சி நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது. ஜித்தாவிலுள்ள இந்திய உதவித் தூதரகம் மற்றும் சவூதி முஅல்லிம்கள் முதலான பல்வேறு துறைகளால் அளிக்கப்படும் சேவைகள் மற்றும் புனிதப் பயணத்தின்போது எதிர்கொள்ள நேரும் இடையூறுகள் குறித்தும் இப்பயிற்சியில் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. மேலும் இந்நிகழ்ச்சிகளில் ஹஜ் பயணிகளின் பயணத்தின்போது ஏற்படும் இன்னல்களைத் தவிர்க்கவும், புனிதப் பயணிகள் சிறப்பாக விளங்கவும் காட்சிக் கல்வியும் காண்பிக்கப்பட்டது. 16 மையங்களில் நடைபெற்ற இப்பயிற்சியின் மூலம் புனிதப் பயணிகள் மிகவும் பயனடைந்தனர். (ii) மூளைக்காய்ச்சல் தடுப்பூசி மூளைக்காய்ச்சல் தடுப்பூசி போடுவதற்கான நிகழ்ச்சியினை புனிதப் பயணிகளின் எண்ணிக்கைக்கேற்ப பல்வேறு மாவட்டங்களில் தமிழ்நாடு மாநில ஹஜ் குழு ஒவ்வோராண்டும் நடத்துகிறது. இதற்குத் தேவைப்படும் தடுப்பூசி மருந்தை புதுதில்லியிலுள்ள தேசிய தொற்று நோய் நிறுவனம் அனைத்து மாநில ஹஜ் குழுக்களுக்கு அளிக்கிறது. ஹஜ் 2011-ல் தமிழ் நாட்டிலுள்ள அனைத்து மாவட்டங்களையும் உள்ளடக்கி 17 மையங்களில் தடுப்பூசி 259 அளிப்பதற்கான மையங்கள் நடத்தப்பட்டன. ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்வதற்கு முன், பயணிகள் அனைவருக்கும் போலியோ சொட்டு மருந்து அளிக்கப்படவேண்டும். அதன்படி, சுகாதார அலுவலர்கள் மூலமாக பயணிகள் அனைவருக்கும் போலியோ சொட்டு மருந்து அளித்து, அதற்கான சான்றிதழ்களை அளிக்க இக்குழு உரிய ஏற்பாடுகளை ஹஜ் 2011-ல் மேற்கொண்டது. 4. குழுவின் நிர்வாகச் செலவினத்தை மேற்கொள்ள நிர்வாக மானியம், கட்டடத்தேர்வுக் குழு பிரதிநிதிகளை அனுப்புதல் மற்றும் ஹஜ் தொண்டர்களை சவூதி அரேபியாவிற்கு அனுப்புதலுக்காக மேற்கொள்ளப்படும் செலவினத்திற்கான மானியம், மற்றும் பகுதி-ஐஐ திட்டத்தின்கீழ் இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் வாங்குவதற்காக மானியம் முதலான பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக தமிழ் நாடு மாநில ஹஜ் குழுவிற்கு தமிழக அரசு மானியங்களை அளிக்கிறது. பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் அளித்தல் மற்றும் இதர நிர்வாக செலவினங்களுக்காக 2011-2012 ஆம் ஆண்டு முதல் நிர்வாக மானியத்தை ரூ.10.00 இலட்சத்திலிருந்து ரூ.20.00 இலட்சமாக உயர்த்தி வழங்கப்பட்டது. 2011-2012 ஆம் ஆண்டின்போது ஒப்பளிக்கப்பட்ட இதர மானியங்களின் விவரங்கள் பின்வருமாறு:- (i) 12 ஹஜ் தொண்டர்களை சவூதி அரேபியாவிற்கு அனுப்புதலுக்கான மானியம் ரூ.12.48 இலட்சம் (ii) உபகரணங்களுடன் இரு கணினிகள் வாங்குவதற்கான மானியம் ரூ.0.80 இலட்சம் (iii) குழுவின் உறுப்பினர்களுக்கு / அலுவலர்களுக்கான பயணப்படி /தினப்படி வழங்குவதற்கான மானியம் ரூ.2.96 இலட்சம் 5. குழுவின் பிற வருமான வகைகள் யாதெனில், மும்பை, இந்திய ஹஜ் குழு, புனிதப் பயணி ஒருவருக்கு ரூ.150/- வீதம் ஊக்காதரவுத் தொகை அடிப்படையில் மாநில ஹஜ் குழுவிற்கு அளிக்கிறது. மேலும், ஹஜ் விமானங்களை இயக்க மாநில ஹஜ் குழுவால் மேற்கொள்ளப்படும் பல்வேறு ஏற்பாடுகளுக்கான செலவினத்திற்காக, புனிதப் பயணி ஒருவருக்கு ரூ.200/- வீதம் மும்பை, மத்திய ஹஜ் குழுவால், ஈடு செய்யப்படுகிறது. மேலும் 260 புனிதப் பயணிகளிடமிருந்து தம்விருப்ப முறையில் நன்கொடைகளை தமிழ் நாடு மாநில ஹஜ் குழு பெறுகிறது. 6. தமிழ் நாடு மாநில ஹஜ் குழுவின் வருடாந்திர கணக்குகள் ஒவ்வொரு வருடமும், மார்ச் 31 அன்று முடிவுறும். இக்கணக்குகள் தகுதியுள்ள தணிக்கையாளரால் முறையாக தணிக்கை செய்யப்பட்டு சான்று அளிக்கப்படுகிறது. 2011-12 ஆம் ஆண்டிற்கான தணிக்கை செய்யப்பட்ட கணக்குகள் குழுவின் முன் பரிசீலனை மற்றும் ஒப்புதலுக்காக வைக்கப்படும்.

Tags:

Leave a Reply