நரேந்திரமோடி வெள்ளத்தினால்  பாதிக்கப்பட்ட உத்தரகாண்ட் செல்கிறார் குஜராத் முதல்வர் நரேந்திரமோடி, வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட உத்தரகாண்ட்க்கு இன்று செல்கிறார். ஹெலிகாப்டர் மூலம் டேராடூனுக்கு புறப்படும் அவர். உத்தர் காசி உள்ளிட்ட இடங்களை ஹெலிகாப்டரில் பறந்தபடி சுற்றி பார்க்கிறார்.

பிறகு, உத்தர் காசியில் தரை இறங்கி, பாதிக்கப்பட்டமக்களை சந்திக்கிறார்.மீண்டும், கங்கோத்ரி, ருத்ரபிரயாக் , யமுனோத்ரி உள்ளிட்ட இடங்களை ஹெலிகாப்டரில் சுற்றிப் பார்க்கிறார். கேதர் நாத்தில், பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்திக்கிறார். பிறகு, பத்ரிநாத்சென்று விட்டு டேராடூன்வழியாக குஜராத் திரும்புகிறார்.

Leave a Reply