உங்களுடன் இணைந்துசெயல்பட விரும்புகிறேன். நம் நாடுகளுக்கு இடையே, நீண்டகாலமாக தீர்க்கப் படாமல் உள்ள பிரச்னைளுக்கு, சுமுக தீர்வுகாண முடியும் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது’ என்று , பாகிஸ்தான் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீப், பிரதமர் மோடிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

அதில், அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது: உங்களுடனான சந்திப்பு, திருப்தி கரமாகவும், ஆக்கப் பூர்வமாகவும் இருந்தது. சந்திப்பின் போது, இருவரும் நடத்திய, ஆசியபிராந்திய நலன் குறித்த விவாதம், பயனுள்ள வகையில் இருந்தது. இந்தியா – பாகிஸ்தான் இடையே, நீண்டகாலமாக, குறிப்பிட்ட சில பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காணப்படாமல் உள்ளது. இந்த பிரச்னைகளுக்கு, விரைவில் தீர்வுவரும் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது. எதிர் காலத்திலும், உங்களுடன் இணைந்து செயல்பட விரும்புகிறேன். என்று அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Leave a Reply