நில நடுக்கத்தால் நேபாளத்துக்கு ஏற்பட்டுள்ள வேதனையை பகிர்ந்துகொள்வோம். நம் பிரியத்துக்குரிய அந்த சகோதர நாடு துயரத்திலிருந்து வேகமாக மீண்டெழும்

புத்தரின் பிறப்பிடமும், நமது பிரியத்துக் குரிய சகோதர நாடுமான நேபாளம் பெரும் இடர்பாட்டில் சிக்கியுள்ளது. இந்த கடினமான சூழலைத் தாங்கவேண்டிய நிலையில் நோபாள மக்கள் உள்ளனர். இந்தப் பயணம் எவ்வளவு தூரம் என்பதையும், சிரமத்துக்குரியது என்பதையும் கற்பனைசெய்வது கடினம். நேபாள மக்களின் வலியை நாம் பகிர்ந்துகொள்வோம். அவர்களுக்கு புதிய சக்தியைத் தருவதற்காக புத்தரை வேண்டுவோம்.

உலகம் பேரழிவை நோக்கிச்சென்று கொண்டிருக்கும் போது, புத்தரின் கோட்பாடுகள் நல்லவழியைக் காட்டும். வன்முறை உச்சத்தில் இருக்கிறது. உலகின் பெரும் பகுதி குருதியில் நனைந்திருக்கிறது. மக்கள் ஒவ்வொருவரும் மற்றவரின் ரத்தத்துக்காக அலைகிறார்கள். ரத்தம்சொட்டும் இத்தருணத்தில், கருணைக்கான செய்தி எங்கிருந்து வரும். புத்தரும், அவரது கொள்கைகளுமே நமக்கான ஒரே சேரிடம்.

அதிகாரமும் செல்வமும் அனைத்து பிரச்சினைகளையும் தீர்க்கப் போது மானவை எனச் சிலர் கருதுகின்றனர். ஆனால், அன்பும் இரக்கமுமே மனிதனுக்கு நலன் விளை விக்கும் மிகப்பெரிய சக்திகள் என்பதை உணர்ந்திருந்தார்.

போர் மற்றும் வன்முறை ஆகிய உலகின் பெரும் பிரச்சினை களிலிருந்து விடுபட புத்தரின் காலத்தால் அழிக்க முடியாத போதனைகளான அன்பும் கருணையும் சிறந்த தீர்வாக அமையும். போரிலிருந்து விடுபட புத்தரின் பாதையில் நடங்கள். நீங்களே உங்களுக்கு ஒளியாக இருங்கள். 2,500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த சமூகத்தில் புரட்சி ஏற்படவிரும்பியவர் புத்தர். அதைப்பற்ற தற்போதும் விவாதிக்கிறோம். அவரின் போதனைகள் தற்காலத்துக்கும் ஏற்றவை.

புத்தருடன் தொடர்புடைய பொருட்கள் கிடைத்த குஜராத்தின் வத்நகர் பகுதியில் புத்தவிஹாரம் கட்டுவதற்கான திட்டம் உள்ளது. என்று புத்த பூர்ணிமா நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு மோடி பேசினார்

Leave a Reply