திமுக செயல்தலைவர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட அறிக்கை: சமஸ்கிருதத்தைவிட தமிழ் பழமையானது என்ற பிரதமர் மோடியின் கருத்தை வரவேற்கிறேன். தமிழ்மொழியைப்பற்றி அறிந்து உணர்ந்து அவர் அறிவித்திருக்கும் கருத்து அவருடைய மனசாட்சிக்கு உண்மையெனில், தமிழை மத்திய ஆட்சிமொழியாகவும், உயர்நீதிமன்ற வழக்காடு மொழியாகவும் அறிவிக்க வேண்டும். அதேபோல், தமிழ்மொழியின் வளர்ச்சிக்கு, சமஸ்கிருதத்திற்கு இணையாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்து, திருக்குறளை தேசிய நூலாக அறிவிக்க வேண்டுமெனவும் வலியுறுத்திக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.