தாங்கள் விரும்பிய தொகுதிகள் கிடைக்காததாலும், தாங்கள் கேட்ட தொகுதிகளை வாங்கவுமே ‘3வது அணி’ என்கிற நாடகத்தை தே.மு.தி.க மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகள் நடத்துவதாக தெரிய வருகிறது .

இந்த நெருக்கடிகளுக்கு ஜெயலலிதா பணிந்தால் 3வது அணி என்ற யோசனையை விட்டு விட இந்த தலைவர்கள் தயாராக இருப்பதாக

தெரிகிறது . இல்லாவிடில் 3வது அணியை இவர்கள் அமைக்கலாம் என்று தெரிகிறது.

தனிஅணி அமைத்தால் வைகோவை உடன் சேர்த்துக்கொள்வது என்ற முடிவில் இருக்கிறாகள் . சமரசம் ஏற்பட்டுவிட்டால் ஜெயலலிதாவைப் போலவே வைகோவை இவர்கள் மறந்துவிடுவர்.

{qtube vid:=2WAisq0tnaY}

Leave a Reply