அச்யுதம் கேசவம் ராம நாராயணம் கிருஷ்ண தாமோதரம் வசுதேவம் ஹரிம் இந்த புனித கீதத்தை கேட்டு மகிழுங்கள்

 

{qtube vid:= }


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.