ஸ்ரீ ஹரி ஸ்தோத்ரம் ; அவசியம் கேட்க்க வேண்டிய விஷ்ணு பாடல்


Tags; பிரம்மா பலராம ஹனுமான் துர்கா சக்தி காளி சரஸ்வதி

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.