கர்ணன் திரைப்படத்தில் பகவான் கிருஷ்ணனர் அர்ஜுனனுக்கு கூறும் அறிவுரை ;

{qtube vid:=hwREIfdBe5c}

பகவான் கிருஷ்ணனர் அர்ஜுனனுக்கு கூறும் அறிவுரை ; கர்ணன் திரைப்படம்

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.