ஆடாது அசங்காது வா-கண்ணா கண்ணனை போற்றி யேசுதாஸ் பாடும் பக்தி பாடல் காணொளி (வீடியோ)


ஆடாது அசங்காது வா-கண்ணா-

ஆடாது அசங்காது வா-கண்ணா-

உன் ஆடலில் ஈரேழு’ புவனமும்-

அசைந்து அசைந்தாடுதே’ – எனவே-

ஆடாது அசங்காது’ வா- கண்ணா-

ஆடலைக்- காணத் தில்லை அம்பலத்து- இறைவனும் தன்-

ஆடலை- விட்டு இங்கே- கோகுலம் வந்தான் (2)-

ஆதலினால் சிறு- யாதவனே – ஒரு-

மாமயில் இறகுஅணி- மாதவனே நீ ( )-

சின்னஞ்சிறு பதங்கள்- சிலம்பொலித் திடுமே – அதைச்-

செவிமடுத்த பிறவி- மனங்களித் திடுமே-

பின்னிய சடை சற்றே வகை கலைந் திடுமே – மயில்-

பீலி அசைந்தசைந்து நிலைகலைந் திடுமே-

பன்னிரு கைஇறைவன் ஏறுமயில் ஒன்று–

தன் பசுந்தோகை விரித்தாடி* பரிசளித்திடுமே-

பாடி வரும் அழகா..உனைக் காணவரும்-

அடியார் எவராயினும்-

கனக மணிஅசையும்* உனது திருநடனம்-

கண்பட்டுப் போனால் மனம் புண்பட்டுப் போகுமே-

Leave a Reply