பயங்கரவாதம் அதிதொழில் நுட்பங்களுடன் நவீனமயமாகி வரும் நிலையில் அதனை எதிர்த்து முறியடிப்பதில் சர்வதேச நாடுகளின் நடவடிக்கைகள் பழமையாக உள்ளன.

பயங்கரவாதம் வளர்ந்துவிட்டது. பயங்கரவாதிகள் 21-ம் நூற்றாண்டு தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துகின்றனர். ஆனால் அதற்கு எதிரான நமது நடவடிக் கைகளிலோ புதுமை எதுவும் இல்லை, பழைய முறைகளைச் சார்ந்திருக்கிறது. சமீபத்தில் பிரஸல்ஸில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் இதற்கு உதாரணம் என்பதோடு, பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல் காலக் கட்டத்தில் அணுப்பாதுகாப்பு எவ்வளவு முக்கியமான விவகாரம் எவ்வளவு தேவை யானது, எத்தனை அவசரமானது என்பதை உணர்த்துகிறது. இதன் மூலம் அமெரிக்க அதிபர் ஒபாமா உலகப்பாதுகாப்புக்கு மிகப்பெரிய சேவை புரிந்துள்ளார்.

முதலில் நடப்பு பயங்கரவாதம், தீவிரவன்முறையை ஒரு நாடகீயக் காட்சியாக அரங்கேற்றுகிறது. இரண்டாவதாக நாம் இதற்கு காரணமானவரை குகையில் தேடமுடியாது, நகரத்தில் ஸ்மார்ட் போன், கணினி ஆகியவற்றுடன் இருக்கும் பயங்கரவாதியை நாம் தேடுகிறோம். மேலும் அணு ஆயுதக் கடத்தல் வாதிகளுடன் நாட்டின் முகவர்கள், பயங்கரவாதிகள் ஆகியோரின் இணைவு மிகப் பெரிய அச்சுறுத்தல்.

பயங்கரவாதம் உலகளவில் வலைப் பின்னலாக உருவெடுத்துள்ள போது, நாம் தேச எல்லை களுக்குட்பட்டு அதனை எதிர்கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறோம். பயங்கர வாதத்தின் எல்லையும், அதற்கு ஆயுத, பொருளுதவி வழங்கும் வலைப்பின்னல்களும் உலகளாவிய பரிமாணத்தை எட்டிய அதேவேளையில் நாடுகளுக்கு இடையிலான ஒத்துழைப்பு அந்தபரிமாணங்களை எட்டவில்லை.

பயங்கரவாதம் என்பது வேறு ஏதோ ஒரு வருடைய பிரச்சினை, அவர்களது பயங்கரவாதி, என் பயங்கரவாதி அல்ல போன்ற அணுகு முறைகளையும், சிந்தனைப் போக்குகளையும் அறவே ஒழித்துக்கட்ட வேண்டும்.

அணுப் பாதுகாப்பு என்பது அனைத்து நாடுகளின், பெரிய அரசுகளின் முன்னுரிமையாக இருக்கவேண்டும். அனைத்து நாடுகளும் தங்களது சர்வதேச பொறுப்புகளுக்கு கடமைப்பட்டவர்களாக இருப்பது அவசியம் .

அமெரிக்காவில் நடைபெறும் அணுப்பாதுகாப்பு உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட பிரதமர் மோடி கூறியது: .

Leave a Reply