கங்கை நதியில் கங்கோத்ரி மற்றும் கங்காசாகருக்கு இடையே அணைகள் கட்டும் திட்டத்திற்கு விஎச்பி எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.

கங்கை நதியில் எந்த விதமான தடங்களும் இல்லாமல் அதன் நீரோட்டம் இருக்க-வேண்டும். கங்காசாகருக்கும், கங்கோத்ரிக்கும் இடையே அணை-கட்ட முயற்சித்தல் அதற்க்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்போம். மேலும் தொழிற்சாலை கழிவுகளினால் கங்கை நதி மாசுபடுவதையும் எதிர்ப்போம் என்று விசுவ இந்து பரிஷத்தின் சர்வதேச பொது செயலர் பிரவீண் தொகாடியா செய்தியாளர்களிடம்

Tags:

Leave a Reply