கிருஷ்ணன்

குறையொன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா M.S. சுப்புலக்ஷ்மி
குறையொன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா M.S. சுப்புலக்ஷ்மி
குறையொன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறையொன்றுமில்லை கண்ணா குறையொன்றுமில்லை கோவிந்தா-M.S. சுப்புலக்ஷ்மி பாடிய பக்தி பாடல் குறையொன்றுமில்லை-மறை மூர்த்தி| கண்ணாகுறையொன்றுமில்லை| கண்ணாகுறையொன்றுமில்லை| கோவிந்தா கண்ணுக்குத் ...

ஆடாது அசங்காது வா கண்ணா; கே ஜே யேசுதாஸ்
ஆடாது அசங்காது வா கண்ணா; கே ஜே யேசுதாஸ்
ஆடாது அசங்காது வா-கண்ணா கண்ணனை போற்றி யேசுதாஸ் பாடும் பக்தி பாடல் காணொளி (வீடியோ) ஆடாது அசங்காது ...

ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானின் உண்மை சொருபம்
ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானின் உண்மை சொருபம்
ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் உண்மை சொருபத்தை இங்கே காணலாம் , ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானின் உண்மை சொருபம்

ஸ்ரீ  கிருஷ்ணா  சரணம்  மமாஹ்
ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சரணம் மமாஹ்
ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சரணம் மமாஹ்; ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் புகழ்பாடும் பாடல்