மருத்துவம்

ஆஷ்த்துமாவுக்கான உணவு முறைகள்
"ஆஸ்துமா" நுரையீரலிலுள்ள சுவாச சிறுகுழல்களைப் பாதிக்கும் நோயாகும். திடீரென சுவாச சிறுகுழல்கள் சுருங்குவதால் ஆஸ்துமா உண்டாகி மூச்சுத்திணறல் ஏற்படும்.

January,28,15,
நீரிழிவுநோய் உடையவர்களுக்கு உணவு முறை
நீரிழிவுநோய் உடையவர்களுக்கு இந்த அட்டவணையில் சில மாற்றங்களைச் செய்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு உணவுப் பயிற்சியாளரின் ஆலோசனையைப் பெறவேண்டும்.

January,28,15,
“தாழ்நிலை சர்க்கரை” – சில செய்திகள் (HYPOGLYCEMIA)
நீரிழிவுநோய் உடையவர்களுக்குப் பல்வேறு காரணங்களால் திடீரென இரத்தத்திலுள்ள சர்க்கரையின் அளவு குறைந்து விடும். இந்நிலையை 'தாழ்நிலை சர்க்கரை' என்று குறிப்பிடுவர்.

January,28,15,
நீரிழிவுநோய் உடையவர்களுக்குத் தேவைப்படும் உடற்பயிற்சிகள்
நீரிழிவுநோய் கட்டுப்பாட்டில்,உடற்பயிற்சி மிக முக்கிய இடத்தைப் பெறுகிறது. எனவே நீரிழிவுநோய் உடையவர்கள் தொடர்ந்து உடற் பயிற்சி செய்வது அவர்களுக்குப் பல வழிகளிலும் பயன் தருவதாக அமைகிறது.   முக்கிய உடற்பயிற்சிகள் நடைபயிற்சியை மேற்கொள்வது நீச்சலடிப்பது-நீந்துதல் வேறுபலவிதமான உடற்பயிற்சிகள் செய்யத் தகுந்த உடற்பயிற்சிகள் வேகமான உடற்பயிற்சிகளைச் ...

January,28,15,
நீரிழிவுநோய் உள்ளவர்களுக்கான உணவுமுறை
நீரிழிவுநோய்க் கட்டுப்பாட்டில் உணவுமுறை ஒரு முக்கியப்பங்கு வகிக்கிறது. அதனால் நீரிழிவுநோய் உள்ளவர்கள் சரியான, திட்டமிட்ட உணவுமுறையைப் பின்பற்ற வேண்டும். அப்படி செய்தால்,

January,27,15,
நம் உடலில் இரத்தத்தில் சர்க்கரை இருக்க வேண்டிய அளவு
உணவு உண்ணும் முன்பாக 60 – 110 மில்லிகிராம்% (வெறும் வயிற்றில் எடுக்க வேண்டும்) உணவு உட்கொண்ட பின்பு 2 மணி நேரம் கழித்து 80 – 120 மில்லிகிராம். இந்த அளவு கூடுதலாக இருப்பின், அவருக்கு ...

January,27,15,
நீரிழிவுநோய் தாக்குதலுக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளவர்கள்
தாய் அல்லது தந்தை – இருவரில் யாராவது ஒருவருக்கு நீரிழிவுநோய் இருந்தால், அவர்களுடைய குழந்தைகளில் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் நீரிழிவுநோய் வர வாய்ப்புண்டு. ஆண்குழந்தை அல்லது பெண் குழந்தை – இவர்களில் யாருக்கும் வரலாம். எந்த ...

January,27,15,
நீரிழிவு நோயை கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொள்ள:
நீரிழிவுநோயைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்ளவும் அதன்மூலம் பாதிப்புகள் ஏற்படாவண்ணம் பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் உதவக்கூடிய வழிகள் நான்கு அவை, நீரிழிவு நோய் குறித்த விழிப்புணர்வைப் பெறுதல் சரியான உணவுமுறைப் பழக்க வழக்கத்தை கடைபிடித்தல் தேவையான உடற்பயிற்சிகளைத் தொடார்ந்து செய்தல். நோயுடையவர் உரிய ...

January,27,15,
நீரிழிவு நோய் குறித்த விழிப்புணர்வை:
நீரிழிவு நோய் குறித்த விழிப்புணர்வை அனைவரும் பெறவேண்டும். ஒருவருக்கு அதிக தாகம்... அதிக பசி... அதிக சோர்வு... அதிகமாகச் சிறுநீர் போதல்... அதிக உடல் பருமன்... இருப்பின் அவருக்கு நீரிழிவு நோய் இருக்க வாய்ப்புண்டு. எனவே, ...

January,27,15,
உறக்கத்தின் முக்கியத்துவம்
மனிதனுக்குக் கிடைத்த மிகப் பெரிய நன்மைகளில் உறக்கம் ஒன்றாகும். ஆழ்ந்த உறக்கம் உடலுக்கு இன்பமாகும். எனவே ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் எழுப்பக்கூடாது.

December,24,14,