தேச பக்தி பாடல்

தேசிய கீதம் ஜன கன மன
தேசிய கீதம் ஜன கன மன
{qtube vid:=Bh26zOjIh9I} ஜன கன மன அதிநாயக ஜய ஹே - மக்கள் பெருங்கூட்டத்தின் மனத்தில் ஆட்சி செய்பவள் நீ தான். வெற்றி உனக்கே ! பாரத பாக்ய விதாதா - இந்தியத் திருநாட்டுக்கு ...

இந்திய சுதந்திரப் போராட்டம் பற்றி அறிய காணொளி ( விடியோ )
இந்திய சுதந்திரப் போராட்டம் பற்றி அறிய காணொளி ( விடியோ )
இந்திய சுதந்திரப் போராட்டம் காணொளி ( விடியோ ) இந்திய சுதந்திர போராட்டம் 1600 லிருந்து ஒரு பார்வை ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை விடியோ  August 15 1947 புதிய இந்தியா ...

வீர பாண்டிய கட்ட பொம்மன் – ஜாக்சன் துறை
வீர பாண்டிய கட்ட பொம்மன் – ஜாக்சன் துறை
{qtube vid:=jKI0IJY5jp8}வீர பாண்டிய கட்ட பொம்மன் - ஜாக்சன் துறை

August,6,11,
வெள்ளி பனிமலையின் மீதுலவுவோம்
வெள்ளி பனிமலையின் மீதுலவுவோம்
{qtube vid:=zlAV8Gy8rsc} வெள்ளி பனிமலையின் மீதுலவுவோம்

சிந்து நதியின் மிசை நிலவினிலே
சிந்து நதியின் மிசை நிலவினிலே
{qtube vid:=qQnu28rP-MU} சிந்து நதியின் மிசை நிலவினிலே

August,6,11,
என்று தணியும் இந்த சுதந்திர தாகம்
என்று தணியும் இந்த சுதந்திர தாகம்
{qtube vid:=T80xmSzffb4} என்று தணியும் இந்த சுதந்திர தாகம்

August,6,11,
வந்தே மாதரம் என்போம் ; கப்பலோட்டிய தமிழன்
வந்தே மாதரம் என்போம் ; கப்பலோட்டிய தமிழன்
{qtube vid:=IPorVTtc2CA} வந்தே மாதரம் என்போம் ; கப்பலோட்டிய தமிழன் சுதந்திர போராட்ட பாடல்கள்

தண்ணீர் விட்டோம் ; கப்பலோட்டிய தமிழன்
தண்ணீர் விட்டோம் ; கப்பலோட்டிய தமிழன்
{qtube vid:=uZlh5o55QN0} தண்ணீர் விட்டோம் ; கப்பலோட்டிய தமிழன் , சுதந்திர போராட்ட பாடல்கள்

நிற்பதுவே நடப்பதுவே பறப்பதுவே
நிற்பதுவே நடப்பதுவே பறப்பதுவே
{qtube vid:=nx91opkZ09I} நிற்பதுவே நடப்பதுவே பறப்பதுவே

ஓடி விளையாடு பாப்பா
ஓடி விளையாடு பாப்பா
{qtube vid:=4fPff1_R7mA} ஓடி விளையாடு பாப்பா மகா கவி சுப்ரமணிய பாரதி, ஓடி விளையாடு பாப்பா பாடல்