மும்பையில் தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதல் தொடர்பாக பாகிஸ்தானில் இந்தியக்குழு விசாரணையை நடத்துவதற்கு அந்நாடு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது .அதேபோன்று, இந்தியாவில் பாகிஸ்தான்குழு விசாரணையை நடத்துவதர்க்கும் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

புது தில்லியில் நேற்று முடிவடைந்த இருநாட்டு உள்துறை-செயலர்கள் கூட்டத்தில் இதற்க்கான முடிவு எடுக்கப்பட்டது.

Leave a Reply