ஜப்பானில் அணு உலை இன்று வெடித்தது , இதனை தொடர்ந்து அந்நாட்டில் கதிர்வீச்சு ஆபத்து காரணமாக அணுசக்தி ஆபத்துக்கான எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது

வடக்கு ஜப்பானில் இருக்கும் ஃபுகுஷிமா அணுமின்-நிலையத்தில் உள்ள

அணுஉலை ஒன்று இன்று வெடித்தது. இதில், 4 பேர் காயமடைந்தனர். இதனை தொடர்ந்து ஜப்பான் முழுவதும் அணு-சக்தி ஆபத்துக்கான எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது. கதிர்வீச்சு ஆபத்து காரணமாக அணுமின்நிலையம் அருகே 10 கிமீ. சுற்றளவில் வசித்து வந்த 45ஆயிரம் பேர் பாதுகாப்பான வேறு இடங்களுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டுள்ளனர் .

[qtube vid:=CtIpriAniZU}

Leave a Reply