உட‌லினை-வ‌ருத்தி மூச்சினை அட‌க்கும் தவத்தால்-பயனில்லை

உயிர்க‌ளை-வதைத்து ஓமங்கள்| வளர்க்கும் யாக‌ங்க‌ள்-தேவையில்லை

மாதவா-மதுசூதனா என்ற மனதில் துயரமில்லை என்கிற அருமையான கருத்தை வழங்கும் பாடலாகும்


 

ஓம் நமோ நாராயணா பக்த்த பிரகலத

Leave a Reply