அகில இந்திய என்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இந்திய தேர்தல் கமிஷன் அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

புதுச்சேரியின் முன்னாள் முதல்வர் ரங்கசாமி, அகிலஇந்திய என்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சியை தொடங்கியிருந்தார். இந்நிலையில் புதிய கட்சியை முறையாக பதிவு செய்ய தேர்தல் கமிஷனிடம் விண்ணப்பம்

அளிக்கபட்டது. புதிய கட்சியைப் பதிவு செய்வதற்க்கான அனைத்து நடைமுறைகளும் முறைப்படி பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்ததால் , அகில இந்திய என்.ஆர்.காங்கிரஸ், கட்சிக்கு அங்கீகாரத்தை தேர்தல் கமிஷன் தந்துள்ளது .

Leave a Reply