நவீன தகவல் தொடர்பு செயற்கை கோளுடன் பி.எஸ்.எல்.வி. சி-17 ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது.ஸ்ரீஹரிகோட்டாவின் சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையததிலிருந்து வெள்ளிகிழமை செலுத்தப்பட்ட இந்த ராக்கெட், ஜிசாட்-12செயற்கைகோளுடன் சென்றுள்ளது.

இந்த செயற்கைக்கோள் முழுக்க-முழுக்க இந்தியாவில் உருவாக்கபட்டது. 1,410 கிலோ எடை கொண்டது இதை உருவாக்க ஆன செலவு ரூ. 148 கோடியாகும்

{qtube vid:=g56WrqHiNxQ}

பி ஸ் எல் வி  சி 17, ராக்கெட், வெற்றிகரமாக, விண்ணில் , ஜிசாட் 12, செயற்கை கோளுடன், செயற்கைக்கோள், இந்தியாவில் 

Leave a Reply