புல்லாங் குழல் கொடுத்தமூங்கில்களே எங்கள் புருஷோத்தமன் புகழ் பாடுங்களே


புல்லாங் குழல் கொடுத்த-மூங்கில்களே – எங்கள்
புருஷோத்தமன் புகழ்-பாடுங்களே..
வண்டாடும் கங்கை மலர்-தோட்டங்களே – எங்கள்
மதுசூதனன் புகழ்-பாடுங்களே

பன்னீர் மலர்_சொரியும் மேகங்களே – எங்கள்
பரந்தாமன்_மெய்யழகை பாடுங்களே..
தென்கோடி_தென்றல் தரும் ராகங்களே – எங்கள்
ஸ்ரீகிருஷ்ண மூர்த்தி_புகழ் பாடுங்களே.

குருவாயூர் தன்னில் அவன்_தவழ்கின்றவன் – ஒரு
கொடியோடு மதுராவை_ஆள்கின்றவன்
திருவேங்கடத்தில் அவன்_அருள்கின்றவன் – அந்த
ஸ்ரீ ரங்கத்தில்_பள்ளி கொள்கின்றவன்..(புல்லாங்குழல்)

பாஞ்சாலி தனை காக்க_தன்கை கொடுத்தான் – அந்த
பாரதப் போர் முடிக்க_சங்கை எடுத்தான்
பாண்டவர்க்கு உரிமை_உள்ள பங்கை கொடுத்தான் – நாம்
படிப்பதற்க்கு கீதை எனும் பாடம் கொடுத்தான்.

புல்லாங்குழல் கொடுத்த மூங்கில்களே, புல்லாங்குழல் கொடுத்த , புல்லாங்குழலின், புல்லாங்குழலை, புல்லாங்குழலில்

Leave a Reply