தெலுங்கானாவை தனி மாநிலமாக பிரிப்பது தொடர்பான கோரிக்கை குறித்து ஆராய நியமிக்கபட்ட ஸ்ரீகிருஷ்ணா கமிட்டி தனி தெலுங்கானா உருவாக்குவது தொடர்பாக 6 விதமான தீர்வுகளை குறிப்பிட்டுள்ளத.

தனி தெலுங்கானா கோரிக்கை ஆந்திராவில் பல ஆண்டுகளாக எழுப்பப்பட்டு வருகிறது , ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக

தனி தெலுங்கானா கோரிக்கை ஆந்திராவில் தீவிரமடைந்தது, எனவே அதுபற்றி ஆய்வுசெய்ய ஸ்ரீகிருஷ்ணா கமிட்டி அமைக்கப்பட்டது. ஸ்ரீகிருஷ்ணா குழுவின் பரிந்துரை தற்-போது அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது அவை வருமாற.

1. இப்போதுள்ளதுபோல் ஆந்திர மாநிலத்தை அப்படியே தொடர்வது. ஆனால் தெலுங்கானா பகுதியில் பொருளாதாரத்தை முன்னேற்ற தெலுங்கானா மண்டலப் பேரவை ஒன்றை உருவாக்குதல .

2. ஆந்திராவை தெலுங்கானா, சீமாந்தரா என இரண்டு மாநிலங்களாக பிரிப்பது. ஹைதராபாத்தை தலைநகராக் கொண்டு தெலுங்கானா மாநிலத்தையும் . சீமாந்திராவிற்கு புதிய தலைநகரை உருவாக்குவதையும் தெரிவித்துள்ளது .

3.ஆந்திராவை தெலுங்கானா, ராயல, கடலோர ஆந்திரா என பிரிப்பது. ஹைதராபாத்தை தெலுங்கானா, ராயல, பகுதிகளிலுலில் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக ஆக்குவத.

4. ஆந்திராவை தெலுங்கானா, சீமாந்தரா என இரண்டு மாநிலங்களாக பிரிப்பது, மத்திய அரசினுடைய நேரடி நிர்வாகத்தின் கீழ் ஹைதராபாத்தை (Union Territory) கொண்டுவருவது. சீமாந்திராவும், தெலுங்கானாவும், தனி தனி தலைநகரங்களை உருவாக்கி கொள்வத.

5. ஆந்திர மாநிலத்தை சீமாந்திரா, தெலுங்கானா என பிரித்து, ஹைதராபாத்தை பெருநகரமாக (Metropolis) மாற்றி மத்திய அரசினுடைய நேரடி நிர்வாக பகுதியாக மாற்றுவத.

6. ஆந்திராவை சீமாந்தரா, தெலுங்கானா என் பிரித்து இரண்டுக்கும் பொதுவான தலைநகராக ஹைதராபாத்தை (சண்டிகரைப் போல்) ஆக்குவத.

இதில், ஆந்திர மாநிலத்தை இப்போது உள்ள போல் ஒரே மாநிலமாக வைத்து கொள்ள தாங்கள் அளித்ததுள்ள தீர்ப்பு கடைசியானது என்று ஸ்ரீகிருஷ்ணா குழு கூறியுள்ளது.

{qtube vid:=abWgOW1n0m0}

Leave a Reply