ஃபேஸ்புக்

ஃபேஸ்புக் பட்டியலில் பாஜக முதலிடம்
ஃபேஸ்புக் பட்டியலில் பாஜக முதலிடம்
அரசு அமைப்புகள், அரசாங்கதுறை மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் ஃபேஸ்புக் பிரபல தன்மையை அறிந்துகொள்ள ஃபேஸ்புக் முடிவுசெய்திருந்தது. இதற்கென இந்திய ஃபேஸ்புக் வாடிக்கையாளர் களிடம் கணக்கெடுப்பு ஒன்றை நடத்தியது. ஃபேஸ்புக் நடத்திய கணக்கெடுப்பில் 2017-ம் ஆண்டுமுழுவதும் இந்தியாவில் ......[Read More…]

January,3,18, ,