ஃபோக்ஸ் வேகன்

ஃபோக்ஸ் வேகன் நிறுவனம் இந்தியாவில் ரூ. 1,500 கோடி முதலீடு
ஃபோக்ஸ் வேகன் நிறுவனம் இந்தியாவில் ரூ. 1,500 கோடி முதலீடு
சொகுசுகார் தயாரிப்பில் முன்னணி நிறுவனமான ஜெர்மனியின் ஃபோக்ஸ் வேகன் நிறுவனம் இந்தியாவில் ரூ. 1,500 கோடி முதலீடு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது. ...[Read More…]