அஃப்ஸல் குரு

சற்று தாமதமானாலும்  நீதி நிலைநாட்டப்பட்டு விட்டது.
சற்று தாமதமானாலும் நீதி நிலைநாட்டப்பட்டு விட்டது.
2001-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 13-ம் நாளில் இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் மீது தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தினர். நாடாளுமன்றத்தையும் அதனுள்ளிருந்தவர்களையும் பாதுகாக்கும் பணியில் நாடாளுமன்றம் மற்றும் காவல்துறையில் பணிபுரிந்த பல்வேறு பாதுகாப்புப் படையினர் தம் இன்னுயிரைத் ......[Read More…]