அகர்தாலா

ரூ.5,000 கோடி செலவில் யூரியா உர தொழிற்சாலையை அமைக்கும்  ஓ.என்.ஜி.சி.
ரூ.5,000 கோடி செலவில் யூரியா உர தொழிற்சாலையை அமைக்கும் ஓ.என்.ஜி.சி.
பொதுத்துறை நிறுவனமான ஓ.என்.ஜி.சி. ரூ.5,000 கோடி செலவில் யூரியா உர தொழிற்சாலை ஒன்றை அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளது .ஓ.என்.ஜி.சி.யின் யூரியா ஆலை வட திரிபுரா மாவட்டத்தில் கோபால் எரிவாயு வள பகுதிக்கு அருகில் ......[Read More…]