அகிம்சை

காந்தி அதிகாரத்துக்கு ஆசைப்படாத ஒரு மகாத்மா
காந்தி அதிகாரத்துக்கு ஆசைப்படாத ஒரு மகாத்மா
கடந்த 1959ல், இந்தியா வந்த டாக்டர் மார்ட்டீன் லூதர்கிங் ஜூனியர், மற்ற நாடுகளுக்கு செல்லும் போது, நான் சுற்றுலா பயணியாக மட்டும் உணர்கிறேன். ஆனால், இந்தியா வரும்போது எல்லாம் யாத்ரீகனாக உணர்கிறேன். அகிம்சையற்ற சமூக ......[Read More…]

குழந்தை வளர்ப்பில் அகிம்சை : ஒரு நல்ல தீர்வா?
குழந்தை வளர்ப்பில் அகிம்சை : ஒரு நல்ல தீர்வா?
அருண் காந்தி (மகாத்மா காந்தியின் பேரன்) எம்.கே. காந்தி அஹிம்சை நிறுவனத்தை நிறுவியவரும் மகாத்மா காந்தியின் பேரனுமான டாக்டர் அருண் காந்தி, ப்யூர்டோ ரிகோ பல்கலைக்கழகத்தில் ஆற்றிய ஒரு சொற்பொழிவில் “குழந்தை வளர்ப்பில் ......[Read More…]