அஜ்மல்கசாப்க்கு

அஜ்மல்கசாப்க்கு  மக்களின்  முன்னிலையில் தண்டனையை  நிறைவேற்றிருக்க வேண்டும்
அஜ்மல்கசாப்க்கு மக்களின் முன்னிலையில் தண்டனையை நிறைவேற்றிருக்க வேண்டும்
மும்பை தாக்குதல் பயங்கரவாதி அஜ்மல்கசாப் தூக்கிலிடப்பட்டான். இந்நிலையில் கசாப்பை மக்கள் முன்னிலையில் தூக்கில் போட்டிருக்கலாம் என்று சமூக சேவகர் அன்னா ஹசாரே கருத்து தெரிவித்துள்ளார் ...[Read More…]