அஜ்மீர் தர்கா

அஜ்மீர் தர்கா  விழா புனித போர்வை வழங்கினார் பிரதமர்
அஜ்மீர் தர்கா விழா புனித போர்வை வழங்கினார் பிரதமர்
அஜ்மீர்தர்கா என்பது சூபி ஞானி காஜா முகையதீன் சிஷ்தி அவர்கள் அடங்கியுள்ள அடக்கத்தலம் (மக்பரா)ஆகும். இவர் கரீப்நவாஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். இந்த அடக்கத்தலம் இந்தியாவின் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் அஜ்மீர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. அஜ்மீர் தர்காவில் வருடந் ......[Read More…]

February,22,20,