அணு மின் நிலைய

கூடங் குளம்  வெளிநாட்டு சதி அம்பலம்
கூடங் குளம் வெளிநாட்டு சதி அம்பலம்
கூடங்குளம் அணு மின்_நிலைய எதிர்ப்பு போராட்ட குழுவுக்கு வெளி நாட்டிலிருந்து பெருமளவில் நிதி வந்திருப்பது தற்போது கண்டுபிடிக்கபட்டுள்ளாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அமெரிக்கா, ஜெர்மனியிலிருந்து இந்த நிதி அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்தநிதியை கேரளாவில் உள்ள மீனவர் சங்கம் ......[Read More…]