அதிலபாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத்தை

அருந்ததி ராய் கூட்டத்தில் மோதல் 5 பேர் காயம்
அருந்ததி ராய் கூட்டத்தில் மோதல் 5 பேர் காயம்
அருந்ததி ராய் புவனேஸ்வரத்தில் ஒருகூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்க்காக வந்தார் அவரை எதிர்த்து அங்குகூடியிருந்த ஏராளமான ஆர்.எஸ்.எஸ் மற்றும் அதிலபாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கோஷமிட்டனர். அவருக்கு எதிராகக் கறுப்பு ......[Read More…]