அதி நவீன தொழில் நுட்பம்

பயங்கரவாத ஊடுருவலை முற்றிலும் தடுக்க அதி நவீன பாதுகாப்பு
பயங்கரவாத ஊடுருவலை முற்றிலும் தடுக்க அதி நவீன பாதுகாப்பு
பாகிஸ்தானில் இருந்து பயங்கரவாத ஊடுருவலை முற்றிலும் தடுப் பதற்காக, இந்தியாவின் மேற்கு எல்லையில் சுமார் 2,900 கி.மீ. தொலைவுக்கு அதி நவீன தொழில் நுட்பத்துடன் பாதுகாப்பு அளிப்பதற்கு மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.  இந்த பாதுகாப்பு வசதிகளால், ......[Read More…]