அத்வானியின் இரண்டாம் கட்ட

அத்வானியின் இரண்டாம் கட்ட ரதயாத்திரை மதுரையிலிருந்து தொடங்குகிறது
அத்வானியின் இரண்டாம் கட்ட ரதயாத்திரை மதுரையிலிருந்து தொடங்குகிறது
பாரதிய ஜனதா மூத்த தலைவர் அத்வானியின் இரண்டாம் கட்ட ரதயாத்திரை மதுரையிலிருந்து தொடங்குகிறது .முதற்கட்ட ரதயாத்திரையை பீகாரிலிருந்து துவங்கியது அது மொத்தம் 38_நாட்கள் நாட்டின் பல பகுதிகளுக்கு செல்ல ......[Read More…]