அந்தமான் நிகோபார்

அந்தமான் மீது அதிக கவனம்
அந்தமான் மீது அதிக கவனம்
அமித் ஷா அந்தமான் நிகோபார் தீவுகளில் 29 மே பயணம் செய்தார். முந்தைய அரசுக்கு கவலை இல்லாது இருந்த இந்த பகுதியால் இதற்க்கு மிக அருகில் உள்ள பர்மா (மியன்மாருக்கு) சொந்தமான கோகோ தீவுகளில் ......[Read More…]