அந்தோணி

அந்தோணி  நாட்டின் கவுரவத்துக்கு  இழப்பை ஏற்ப்படுத்தியுள்ளார்
அந்தோணி நாட்டின் கவுரவத்துக்கு இழப்பை ஏற்ப்படுத்தியுள்ளார்
எல்லைபகுதியில், இந்திய வீரர்கள் ஐந்துபேர், கொல்லப்பட்ட விவகாரத்தில், ராணுவ அமைச்சர் அந்தோணி, முன்னுக்குபின் முரணாக அறிக்கை விட்டு , நாட்டின் கவுரவத்துக்கு ஈடுசெய்ய முடியாத இழப்பை ஏற்ப்படுத்தியுள்ளார் என்று பா.ஜ.க, மூத்த ......[Read More…]