அனில் கோஸ்வாமி

அனில் கோஸ்வாமி அதிரடி நீக்கம்
அனில் கோஸ்வாமி அதிரடி நீக்கம்
நாட்டின் புதிய உள்துறை செயலாளராக ஊரகவளர்ச்சி துறை செயலாளராக இருந்த எல்.சி. கோயல் நியமிக்கப் பட்டுள்ளார். உள்துறை செயலராக இருந்த அனில் கோஸ்வாமி நேற்று இரவு நீக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து மத்திய அரசு எல்.சி. ......[Read More…]