அன்னதானம்

அன்ன தானம் (மகேஸ்வர  தானம்)
அன்ன தானம் (மகேஸ்வர தானம்)
முன்னொரு காலத்தில் ஸ்வேது என்ற மன்னன் காசியை ஆண்டு வந்தான். அவன் காசியில் இருந்த ஒரு மன்னனின் பரம்பரையில் வந்தவன். அவனுடைய சகோதரரான சுதேவா என்பவர் பற்றிய செய்தி மகாபாரத அனுசாசன பர்வ ......[Read More…]

முன்னோர்களின் சாபத்தை முழுமையாக நீக்கும் திரு அண்ணாமலை அன்னதானம்!!!
முன்னோர்களின் சாபத்தை முழுமையாக நீக்கும் திரு அண்ணாமலை அன்னதானம்!!!
நமது கடந்த ஐந்துபிறவிகளில் நாம் செய்த நல்வினை மற்றும் தீவினைகளின் தொகுப்பை அனுபவிக்கவே நாம் இந்த ஜன்மத்தில் மனிதபிறவி எடுத்திருக்கிறோம்.அதே போல,நமது பெற்றோர்களின் ஐந்து முந்தைய தலைமுறையினர் செய்த நல்வினைகள் மற்றும் தீவினைகளின் தொகுப்பில் ......[Read More…]