அன்னா ஹசாரே லோக்பால் வரைவு மசோதா

புதிய லோக்பால் வரைவுமசோதா பயன் இல்லாதது
புதிய லோக்பால் வரைவுமசோதா பயன் இல்லாதது
மத்திய மந்திரிசபை ஒப்புதல் தந்துள்ள , புதிய லோக்பால் வரைவுமசோதா பயன் இல்லாதது, அது மக்களுக்கு பலன் தராது என்று அன்னா ஹசாரே கருத்து தெரிவித்துள்ளார். ...[Read More…]